Dette er tekstversionen af Takster og ydelsespakker
Klik her for at komme til den grafiske version af Takster og ydelsespakker

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Takster og ydelsespakker


Region Syddanmark har en takststruktur på det regionale socialområde, der består af en basistakst og en ydelsespakketakst.

Formålet med Region Syddanmarks takststruktur er at skabe en mere præcis og gennemsigtig sammenhæng mellem pris og ydelse for den enkelte borger. Herunder at skabe bedre vilkår for, at udviklingen i den enkelte borgers støttebehov kan afspejles i prisen.

Enkelte ydelser er ikke omfattet af  takststrukturen pga. særlige forhold, bl.a. objektiv finansiering. Det drejer sig om:
 

Du kan læses mere om Region Syddanmarks takststruktur og finde gode råd og  opmærksomhedspunkter vedr. takstindplacering af borgere her:  

Takststrukturen på Region Syddanmarks socialområde (pdf)

Gode råd og opmærksomhedspunkter -Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre (pdf)

I boksen til højre finder du de gældende takstoversigter fra de sociale centre.

Rammeaftale

På Socialsekretariatets hjemmeside kan du finde oplysninger om Rammeaftalen i Syddanmark og om de styringsprincipper, der ligger til grund for takstberegningen. I takstoversigten kan du desuden se de fastsatte takster for indeværende år.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk