Dette er tekstversionen af Åbne postlister
Klik her for at komme til den grafiske version af Åbne postlister

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Åbne postlister


Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

17. januar 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: §8-ansøgning og vurdering af V1-kortlægningsgrundlag, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  30477/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning inkl. bilag
  30478/20
 • Fra DMR: Jordflytning fra varslet grund, Skaboeshusevej 107, Nyborg
  30044/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9- resultater poreluft
  32357/20
 • Fra DMR A/S: Notat vedr. Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart.
  28720/20
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  28778/20
 • Opsigelse af ydernummer som psykolog
  28894/20
 • Fra Landinspektør: Sagsnr. 107092 - j. nr. 18/9991 > forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge - mail nr. 1
  29742/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  29332/20
 • Fra Nyborg kommune - ikke yderligere bemærkninger, Stendamsgade 9, Nyborg - lok. 450-81201
  28824/20
 • Fra Rambøll: Forespørgsel sagsmateriale, Industrivej 9, Aabenraa
  29533/20
 • DUT-høring vedr. anbefalinger for transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi
  29986/20
 • Fra COWI: Orientering af af naboer vedr losseplads, Nørrevvej, Højer
  28705/20
 • Fra Borger, Afviser at grund er forurenet - 19/33216
  30876/20
 • Billund Kommunes høringssvar til Region Syddanmarks udkast til regional udviklingsstrategi 2020-2023
  28956/20
 • Fra:yder
  29439/20
 • Udpegning af nye medlemmer til de regionale samarbejdsudvalg for psykologer
  30311/20

Udgående

 • Til grundejer, COWI og Odense Kommune. orienteringsbrev vedr. varsel om forureningsundersøgelse på Vesterbro 34
  32441/20
 • Svar på henvendelse: Materiale Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  32343/20
 • Svar på henvendelse vedr. Teglgårdsvej 1B, Løgumgårde -
  32031/20
 • Svar på henvendelse vedr: 479-70237 Rytterskoven 3-5, Svendborg
  31437/20
 • SVar på henvendelse: Mulig forurening Fjordvejen 6a og 6b i Kollund, 6340 Kruså, Lokaliteter på matriklen : 503­10003
  30856/20
 • Til Rambøll: Forventet sagsbehandlingstid, Kirkevej 23 i Gudbjerg
  30324/20
 • Til DMR: Svar på jordflytning fra varslet grund, Skaboeshusevej 107, Nyborg
  30059/20
 • Svar vedr. henvendelse på SV: Ejendommen Vestre Engvej 11, 5400 Bogense (Bogense Strand Camping)
  30067/20
 • Til Home: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 545-10013, Gl. Tinglevvej 4
  29779/20
 • Til DGE: Regionens spørgsmål til oprensningsrapport, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  29361/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  29210/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og ikke yderligere indsats.pdf
  29209/20
 • Til Nordfyns Kommune og Veflinge Vandværk, Jordforurening, Viernevej 50, Veflinge, Lok: 483-7
  29222/20
 • Til ungdomsuddannelser i Sønderborg Kommune: Møde vedr. røgfri skoletid i Sønderborg 27. januar kl. 8.30-10.00
  28690/20
 • Til Rockwool: svar på forespørgelse om status for § 8, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  28593/20
 • Til Universal: Rykker for betaling forsikringssag
  30994/20
 • Udkast til til ansvarsfordeling og rollebeskrivelse vedr. programmering
  31730/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale, ndustrivej 9 - 6200 Aabenraa
  29566/20
 • Til FDO: Afgørelse vedr. spildhændelser på FDO tankanlæg, Ydre Ringvej 1, 7100 Fredericia
  30454/20
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  31591/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Nymarksvej 83A, 5800 Nyborg.pdf
  29593/20
 • Til FDO: Afgørelse vedr. spildhændelser på FDO tankanlæg, Ydre Ringvej 1, 7100 Fredericia
  30441/20
 • Til Lertranskøb - spørgsmål vedr. ansøgningen - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  29326/20
 • Til FDO: Afgørelse vedr. spildhændelser på FDO tankanlæg, Ydre Ringvej 1, 7100 Fredericia
  30432/20
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Sølystvej 1 og Knudshovedvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  28545/20
 • Til Landinspektør SV: Sagsnr. 107092 - j. nr. 18/9991 > forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge - mail nr. 1
  29754/20
 • Til Kolding kommune: vedr. vejadgang: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune-
  28558/20
 • Til Danske Regioner: opfordring om opdatering af overenskomst mht apotekerafregning
  30573/20
 • Til skat og Middelfart Kommune: Kopi af V1 varsel
  31020/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedrørende forurening fra gl. olietank, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  28908/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Røde Banke 16, 7000 Fredericia - en del varsles V2-kortlagt
  32323/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørlse, Nymarksvej 83A, Nyborg.pdf
  29587/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81154
  32200/20
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-afgørelse, Sølystvej 1, Nyborg.pdf
  28541/20
 • Til Nyborg Gymnasium, udgår inden kortlægning, Fisengårdsvej 87, Skolebakken 19 og 21, 5800 Nyborg
  29567/20
 • Til Grundejer: Boringer på Fr.d.7´s gade, 6600 Vejen.
  29716/20
 • Til grundejere: Efterspørgsel på dokumentation på oprensning, Vesterbro 15, 19, 23 og 29, 5000 Odense C
  29688/20
 • Til BDO: Underskrevet erklæring
  28819/20
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Egensevej 32, 5450 Otterup.pdf
  29652/20
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  32017/20
 • Til JEMA: Vedr. QPark
  30980/20
 • Til Middelfart Kommune: V1 varsel
  30953/20
 • Til borger - V1-høring, Egensevej 32, 5450 Otterup.pdf
  29651/20
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Ved Bølgen 11, 3. sal, 7100 Vejle
  28575/20
 • Til JEMA: Svar vedr. regning til forsikring
  30972/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Egensevej 32, 5450 Otterup.pdf
  29648/20

16. januar 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Sagsbehandlingstid, Kirkevej 23 i Gudbjerg
  30316/20
 • Fra DMR: Orientering om kommende oplæg, Skaboeshusevej 107, Nyborg
  27933/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan m. tank
  27935/20
 • Fra DMR: Svar på spørgsmål ifm. anvisning af jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  27491/20
 • Henvendelse: Telefonbesked, 545-10013
  29780/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  27163/20
 • Til Tønder kommune og Ballum Vandværk, Jordforurening, Byvej 54, Ballum-Bredebro, lok: 505-2
  27156/20
 • Fra Nyborg Kommune: Afgørelse om ikke §8-pligt: Aflæsseplads på Lindholmvej 3, 5800 Nyborg (matr. 1acx, Nyborg Markjorder, Lok.449-00002)
  27218/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning Lindholmvej 3
  27219/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Svar til opklarende spørgsmål til oprensningsrapport ifm. påbudssag på Omfartsvejen, 5471 Søndersø
  27060/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Analyserapporter P1-P7
  27064/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Situationsplan besigtigelse - Omfartsvejen, Søndersø
  27061/20
 • Fra DGE: Fremsendelse af oprensningsrapport, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  26984/20
 • Fra DGE: Bilag - Dokumentationsrapport, Dageløkke Marina
  26986/20
 • fra vejle kommune Oplæg til forureningsundersøgelse inden §8 ansøgning
  28905/20
 • Fra Jordlab: Spørgsmål til sagen fra Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  29548/20
 • Fra Rockwoll: Anmodning om status for udarbejdelse af § 8 tilladelse, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  28587/20
 • Fra JEMA: Vedr. betaling for faktura 96231
  29374/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. §8 ansøgning-Promenaden, Oldenborggade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061.
  31049/20
 • Høringssvar fra Vejen Kommune
  27514/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  26315/20
 • Høringssvar fra Fredericia Kommune til den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023
  28160/20
 • Bemærkninger til Region Syddanmarks Udviklingsstrategi
  28565/20
 • Fra Middelfart Kommune: Drøftelser omkring oprydning efter brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  30347/20
 • Høringssvar Fremtidens Syddanmark
  28141/20
 • Fra PLo-Syd - udpegning af repræsentation til tværsektoriel FMK arbejdsgruppe”
  27503/20
 • Høringssvar til Fremtidens Region Syddanmark fra FynBus
  26379/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar. Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  27190/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8, Hilmar Finsens Gade 10, 6400 Sønderborg
  27976/20
 • Høringssvar
  28150/20
 • Fra praksis - anmodning om lukning for tilgang af patienter
  27522/20
 • Sagsnr19-14617_Doknr8375-20_v1_Varde Kommunes høringssvar til den regionale udviklingsstrategi
  28130/20
 • Danske Regioner - godkendt til Årets Borgerinddragende Initiativ 2020
  27960/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  26899/20
 • Fra EDC: Henvendelse vedr. forurening, Ved Bølgen 11, 3. sal, 7100 Vejle
  28570/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  30399/20
 • Fra Miljøteknik: Vedr. §8 ansøgning-Promenaden, Oldenborggade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061.
  31106/20
 • Fra TRYG: Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  30387/20
 • Fra Jordlab. Kvitteringsmail - Vedr. Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  30014/20
 • Fra Jordlab: Vedr. Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby - screeningsresultater
  29515/20
 • Fra Jordlab: "HENV.: Telefonbesked, rykker på lok.410-81025"
  29477/20
 • Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  28569/20

Udgående

 • Til DMR: Orientering om sagsbehandler fra MynØst, Skaboeshusevej 107, Nyborg
  27949/20
 • Til DMR: Tilbagemelding på indledende spørgsmål om oprensning, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  27623/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  27611/20
 • Til Tønder Kommune og Rørkær-Jejsing vandværk, Jordforurening, Flensborglandevej 9. Rørkær, lok: 550-81275
  27605/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  27571/20
 • Til DMR og Langeland Kommune: Regionens vurdering af anvisning af jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  27492/20
 • Til Nordfyns Kommune: Afsluttende kortlægningsvurdering ifm. påbudssag på Omfartsvejen, 5471 Søndersø
  27446/20
 • Til Nordfyns Kommune: Bilag - Udgår inden kortlægning
  27448/20
 • Til Langeland Forsysning: status Dageløkkevej
  27416/20
 • Til DGE: Kvittering for fremsendelse af rapport, Dageløkke Marina 13, Tranekær
  27021/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring, matr 6ab
  26856/20
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning af delareal på Søndersøvej 226-228, 5462 Morud, matr.nr. 6ab og 6aa Morud By, Vigerslev
  26852/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelse, matr 6ab, UDKAST
  26855/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  26854/20
 • Til SlothMøller: Regionens kommentarer og vurdering af jordforureningsundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  26861/20
 • Til grundejer: Til orientering ændres V2-kortlægningen på Fr. d. 7. gade 17, 6600 Vejen
  25932/20
 • Bilag til grundejer, rådgiver og Odense Kommune - figur - RSYDs foreløbige kortlægningsvurdering, jan 2020, matr. 1l.pdf
  28195/20
 • Til borger: Besked om udsættelse af aktindsigt
  26601/20
 • Til Orana Denmark AS, V1-kortbilag, høring, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby.pdf
  27392/20
 • Til Skibelund Gymnastik og Itrætsefterskole: Afgørelse Udgået inden
  28459/20
 • Til K.B. Ejendomme ApS, V1-kortbilag, høring, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby.pdf
  27389/20
 • Velkommen som nyt medlem i Det Regionale Lægemiddelråd og i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis
  27607/20
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar. Fangelvej 26, 5260 Odense S
  27583/20
 • Velkommen som nyt medlem i Det Regionale Lægemiddelråd og i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis
  27595/20
 • Til FDF-Harndrup: V0-brev, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup.pdf
  26818/20
 • Til Nyborg Kommune, V1-høring med bilag, Skovgyden 16B, 5540 Ullerslev.pdf
  26234/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - bemærkninger undersøgelsesoplæg, tankoptagning, Damhusvej 16, 5750 Ringe
  27245/20
 • Til Odense KOmmune: Forespøgelse om dokumentationsrapport.
  27971/20
 • Til Vejle Kommune: Frydsvej 26 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved, udgår af kortlægning efter Lov om forurenet jord
  25861/20
 • Til Orana Denmark AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby.pdf
  27390/20
 • Til borger, Råstof, Status Råstofplan 2020
  27990/20
 • Til Borger: Afgørelse - Frydsvej 26 udgår af kortlægningen
  25868/20
 • Til Odense og Nyborg Kommuner: VS: Møde om Inspiring Denmark
  26740/20
 • Dagsorden til møde i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis tirsdag den 28. januar
  27851/20
 • Bilag til grundejer, rådgiver og Odense Kommune - oversigt historik, kemikalier.msg
  28198/20
 • 0974_001.pdf
  26732/20
 • Til Lertranskøb - meddelelse om at ansøgningen er omfattet af bilag 1 i miljøvurderingsloven - matr.nr. 152 og 28 Søgård, Kliplev
  26187/20
 • Svar på anmodning om afgivelse af udpegningsret
  26729/20
 • Til virksomhed: Afgørelse V1-kortlægning uden indsats efter undersøgelse, 605-00196, Mørupvej 2, 6040 Egtved.pdf
  26893/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-udkast først? - SV: Damhusvej 16, 5750 Ringe
  26891/20
 • 3352_001.pdf
  26736/20
 • Til Home, mail vedrørende Ansgarsvej 8 A-I, 5800 Nyborg
  27624/20
 • Til Borger: Rapport over forureningsundersøgelse Frydsvej 226 i Egtved
  25863/20
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr. Vinderupvej 36B, 5463 Harndrup
  26841/20
 • Til vandværk, kommune, skat: Kopi af Undersøgelsesrapporter og afgørelse V1-kortlægning, 605-00196, Mørupvej 2, 7184 Vandel
  26905/20
 • Til Borger: V0-brev, Vindebjergvej 36, 5463 Harndrup.pdf
  26825/20
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr. Vindebjergvej 36, 5463 Harndrup
  26848/20
 • Til Varde Kommune: Vedr. status på §8-sag, Spigerborgade 19, 6800 Varde
  26333/20
 • Til Jordlab: kvittering for samtale og screeningsresultater - Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  29529/20
 • Til Jordlab: Svar på spørgsmål vedr. Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  29559/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  25995/20
 • Til Varde Kommune: SV: Forespørgsel - omfang af forureningsundersøgelse
  27189/20
 • til grundejer, rådgiver og Odense Kommune - foreløbig kortlægningsvurdering, matr. 1l, Dalumvej 116, Odense
  28190/20
 • Til Orana Denmark AS, V1-høring, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby.pdf
  27391/20
 • Til Vejen Kommune: Til orientering ændres V2-kortlægningen på Fr. d. 7. gade 17, 6600 Vejen
  25920/20
 • Til Vejen KOmmune Kopi Afgørelse "udgået inden"
  28460/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang pr. 13. januar 2020
  25986/20
 • Til vagtlægen: bekræftelse på ændring fra cpr til cvr nummer
  26316/20
 • Til K.B. Ejendomme ApS, V1-høring, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby.pdf
  27388/20
 • Til Tønder kommune og Rørkær-Jejsing Vandværk, Jordforurening, Flensborglandevej 9. Rørkær, lok: 550-81275
  27567/20
 • Til K.B. Ejendomme ApS, Bilag V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby.pdf
  27385/20
 • Til Middelfart Kommune: Uddybende spørgsmå: Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  27194/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. orientering om, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  26903/20
 • Til TRYG og Middelfart Kommune:, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  30412/20

15. januar 2020

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune: Indledende kommentarer til miljøundersøgelser på Kirkevej 23 i Gudbjerg
  25413/20
 • Fra Rambøll: Oplæg til miljøundersøgelser på Kirkevej 23 i Gudbjerg
  25411/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Oplæg til undersøgelser, Kirkevej 23, Gudbjerg
  25412/20
 • Fra Praksis - Lukke for patienttilgang
  25146/20
 • Fra SlothMøller: Jordforureningsundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  25149/20
 • Fra SlothMøller: Bilag - Rapport, jordforureningsundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  25150/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Oplæg ændrerede ventilationstiltag
  32359/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Glasvænget 9, Vissenbjerg - Budgetstatus og fakturaopgørelse
  24236/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Vandværksvej 9, Aarup - Budgetstatus og fakturaopgørelse
  24231/20
 • Fra borger: vedr. ændring af anvendelse Vestergade 9
  25152/20
 • Fra borger: henvendelse - Horstedvej 1A, 1., Højen, 7100 Vejle
  24896/20
 • Fra Rambøll: Frydsvej Egtved - undersøgelsesrapport
  24449/20
 • Fra borger: Henvendelses vedr. undersøgelses af evt. forurening af Vestergade 9
  23637/20
 • Fra borger: henvendelse, Langagervej 52, Kolding, anmeldelse af forurenet grund
  24735/20
 • Rejsekort, er kontrolleret
  24322/20
 • Fra Sønderborg Kommune:Udkast §8 tilladelse til Danish Crown, Langbro 7-11, Blans
  26096/20
 • Fra Fredericia kommune: Jordhåndtering Oplæg til undersøgelser i forbindelse med anlæg af skumcentral
  24864/20
 • Høringssvar Regional udviklingsstrategi for Syddanmark 2020-2023 - fra Sønderborg Kommune
  25115/20
 • Høringssvar fra Esbjerg Kommune
  25851/20
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - 3. Bilag.pdf
  27140/20
 • fra BSO-ing - oplæg to boringer - Damhusvej 16, 5750 Ringe
  26787/20
 • Fra Langeland Kommune: Svar vedr. status på påbudsmulighed, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  26763/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Accept af udlægning af slagge, Sdr Grisbækvej 6, 6740 Bramming
  26745/20
 • VS: Høringssvar Region Syddanmarks udviklingsstrategi
  23168/20
 • Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af organ til modtagelse af harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og om indberetning af sådanne oplysninger. FRIST: 14. februar 2020
  23294/20
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Kopi af vedhæftet dokument (f89c0ff3-f41a-4625-9619-666ed84b0245).pdf
  24828/20
 • Fra DGE - oplæg til supplerende undersøgelse, Skolevej 2, 6510 Gram
  24165/20
 • Fra DGE- oplæg til supplerende undersøgelse, Algade 55, 6780 Skærbæk
  24156/20
 • Fra Arkitekttegnestuen Taumann A/S: Henvendelse vedr ændring af arealanvendelse, Vestergade 9, Aabenraa
  24638/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Miljøteknisk Notat - Middelfart Havn
  25168/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles tilbagemelding Vedr. §8 ansøgning, Byggefelt 3-5, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061
  24392/20
 • Fra Haderslev Kommune: Anmodning om analyseresultater, Arnum Losseplads
  23926/20
 • Høring - Regional udviklingsstrategi 2020-2023 - fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
  25111/20
 • Fra Middelfart Kommune:- Afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedrørende forurening fra gl. olietank, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  28809/20
 • Fra Assens Kommune: Svar vedr. status på etablering af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  26611/20
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - 1. Brev til Middelfart Kommune.pdf
  27131/20
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma: § 8-ansøgning vedr. Store Landevej 92 5592 Ejby
  27129/20
 • Hærvejsgruppens bemærkninger til Region Syddanmarks høringsforslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023
  25848/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  28199/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  25964/20
 • Til jord.dk: Status på ansøgning om §52, kragelundvej, Vejen
  26585/20
 • Fra jord.dk: Anmodning om status på §52 ansøgning, Kragelundvej 9, Vejen
  26127/20
 • Fra Forsvarsministeriet: Høring over udkast til forslag til Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup med tilhørende bekendtgørelser
  26081/20
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance vedr. status på oprensning og jordflytning, Roersvej 33, 5000 Odense C
  26917/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af Kopi af Cowi Gl Banegaardsvej jord- del 1_redigeret_ACL.xls
  25233/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af Kopi af Cowi Gl Banegaardsvej jord- del 2_redigeret_ACL.xls
  25275/20
 • Fra Fredericia kommune: mail med Kommunens kommentarer til undersøgelsesoplæg i forbindelse med anlæg af skumcentral og vandreservoir hos Samtank
  24871/20
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, høringssvar udkast tilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  22878/20

Udgående

 • Til Praksis- Lukket for patienttilgang af gr. 1 sikrede
  25906/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. ændring af anvendelse Vestergade 9
  25156/20
 • Til borger: svar på henvendelse - Horstedvej 1A, 1., Højen, 7100 Vejle
  24900/20
 • Til Nordfyns Kommune: Opklarende spørgsmål til oprensningsrapport ifm. påbudssag på Omfartsvejen, 5471 Søndersø
  24785/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Bakkevej 13A, Ringe, 430-81395
  24713/20
 • Til borger: svar på telefonhenvendelse vedr. Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup, 621-81161
  24655/20
 • Til borger: svar på henvendelse, langagervej 52 6000 kolding
  24753/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring, udvidelse af V2
  24565/20
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning af del af Grambovej 24, 5690 Tommerup
  24564/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, udvidelse, UDKAST
  24566/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelse, udvidelse af V2 UDKAST
  24568/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringssvar til udkast til påbud om undersøgelser, Vejlegårdsvej 2
  24169/20
 • Til borger: svar på henv. vedr. undersøgelses af evt. forurening af Vestergade 9
  23641/20
 • Til Odense Kommune: V1-kortlægning af Vestre stationsvej 8-10, en del af matr.nr. 7000gi, Odense Bygrunde
  23460/20
 • Til Odense Kommune: Bilag - V1-kortlægningsbrev med bilag matr 7000gi
  23461/20
 • Til Freja Ejendomme m.fl.: V1-afgørelsesbrev, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C, matr.nr. 1086 Odense Bygrunde
  23457/20
 • Til Freja Ejendomme m.fl.: Bilag - V1-kortlægningsbrev med bilag matr 1086
  23458/20
 • Til Banedanmark, RÅSTOF, Genfremsendelse uden stor fil samt opfordring til at kontakte os matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  22965/20
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. Orientering om afsluttet sag, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  24858/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 4. mail
  25365/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 144060875.pdf
  24013/20
 • Til borger - V1-høring, ændret indsats, Møllegade 23, 6310 Broager.pdf
  24406/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 515-50263, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  25187/20
 • Til borger - ændret indsats, Kirkegade 15, 6240 Løgumkloster.pdf
  23499/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  22949/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  22951/20
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune, Høring om forurening på Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  23775/20
 • Til Kolding Kommune. Overbyvej 43, Kolding udgår inden kortlægning.
  24025/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  22952/20
 • Til Vejen Kommune: V2 afgørelse
  22978/20
 • Til borger - V2-afgørelse incl bilag, Stokkebækvej 5, 5874 Hesselager
  23916/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  22944/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 1. mail
  25359/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 144059691.pdf
  24012/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 144062491.pdf
  24014/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  22940/20
 • Til borger - V1-kortlægningsbrev fra 2010, Møllegade 23, 6310 Broager.pdf
  24443/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 5. mail
  25366/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 2. mail
  25361/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 550-81293, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster.pdf
  25212/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 540-81249 Løngang 29, 6400 Sønderborg.pdf
  25198/20
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, Møllegade 23, 6310 Broager
  24480/20
 • Til Kolding kommune. SV: Løveroddevej 4, Kolding
  25079/20
 • Til HAderslev Kommune: Safsmateriale II. Højrup, Kongevej 337, Arnum, 6510 Gram, Haderslev Kommune
  24015/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81486 Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  25182/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  23787/20
 • Til borger- varsling af undersøgelse, 410-81446, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  25228/20
 • Til Tønder kommune - orientering, V1 ændret indsats, Kirkegade 15, 6240 Løgumkloster
  23642/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr: Faaborgvej 248 og 248B
  22851/20
 • Til Egebjerggaard A/S: V1-høring m. bilag, Alleen 11A, 5450 Otterup
  23654/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  22953/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Kirkegade 15, 6240 Løgumkloster.pdf
  23520/20
 • Til EDC: Svar på henvendelse vedr. Marienlystvej 1
  23576/20
 • Til HAderslev Kommune: Safsmateriale I. Højrup, Kongevej 337, Arnum, 6510 Gram, Haderslev Kommune
  24008/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  23780/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  22946/20
 • Til Borger, V2-høring, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev.pdf
  23791/20
 • Til Kolding kommune. Udgår inden kortlægning. Løveroddevej 4, 6092 Stenderup
  25074/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 540-81467 Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  25206/20
 • Til borger - V1-afgørelse, ændret indsats, Møllegade 23, 6310 Broager.pdf
  24424/20
 • Til Fanfoss Kina: Invitation til delegation fra Shaanxi Provinsen
  24572/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: V1 kortlagt - Beskrivelse Margaardvej 47, Nr. Aaby
  24275/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81451 Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  25179/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-81582, Toften 2A, 7323 Give.pdf
  25222/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  22954/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg
  25982/20
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - 2. Tegning.pdf
  27135/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: tilsynsnotat, Vejrupvej 74, 5592 Ejby
  26626/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  22950/20
 • Til virksomhed - varsling af undersøgelse, 410-81189, Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  25265/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 144109065.pdf
  24755/20
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 565-71002, Fælledvej 16, 7200 Grindsted.pdf
  25218/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Møllegade 23, 6310 Broager.pdf
  24453/20
 • til Borger Korrespondance vedr. prøver : Vandprøver Vingårdsvej 15
  25280/20
 • Til borger - V1-afgørelsesbrev fra 2013, Kirkegade 15, 6240 Løgumkloster.pdf
  23532/20
 • Til Borger: Rapporter vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 3. mail
  25362/20

14. januar 2020

Indgående

 • Fra COWI, Afrapportering af undersøgelse Pulje 3_2019 Viernevej/Elvedgårdsvej Losseplads
  28791/20
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Høringssvar udkast råstoftilladelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  22863/20
 • Fra borger: henvendelse, Bakkevej 13A, 5750 Ringe - Lokalitet 430-81397
  24709/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Tilsynsrapport, Vigeplads, Søndersø
  22380/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Tilsynsrapport -Omfartsvejen, Søndersø
  22381/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud, vigeplads på omfartsvej, Søndersø
  22174/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Opfyldelse af påbud, vigeplads på omfartsvej, Søndersø
  22175/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering på sagsstatus på slaggesager, Grambovej og Karlemosevej
  21946/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering på sagsstatus på slaggesager, Grambovej og Karlemosevej
  21949/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - 621-81161
  24653/20
 • Fra interreg sekr. Kvittering ansøgning modtaget
  22718/20
 • Fra BDO: Revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Møllegade 44, 6400 Sønderborg
  21426/20
 • FRA ZOOMTEK: Tidsplan nye opgaver
  21199/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilbagemelding vedr. høringssvar fra museet matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  20364/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, høringssvar uden bemærkninger matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  20161/20
 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg
  20970/20
 • Fra Assens Kommune: Påbud om undersøgelse og oprensning af forurening på Højvang 4, 5560 Aarup
  20146/20
 • seniortaenketanken_anbefalinger.pdf
  20290/20
 • Fra Odense Kommune, Vedr. etablering af vaskehal på Bondovej 17, 5250 Odense SV
  20796/20
 • Fra Middelfart Kommune: Tilsynsnotat, Vejrupvej 74, 5592 Ejby
  22017/20
 • Fra grundejer: Telefonhenvendelse - 575-80039
  22238/20
 • Fra Assens Kommune: Kopi af tålepåbud til borger
  20165/20
 • Fra Franck Geoteknik: Tilbud på videregående undersøgelse: Antilopevej 5, 7100 Vejle
  22165/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Oprensning af olieforurening ved brønd i byggefelt 3, matrikel 696bb, Fredericia Bygrunde
  22449/20
 • Fra franck Geoteknik: Bilag - Tilbud på videregående undersøgelser, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  22168/20
 • Fra Franck Geoteknik: Tilbud på videregående undersøgelser Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  22183/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. anmodning om omdisponering af lettere forurenet jord i byggefelt 3-5
  22149/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar vedr aktiviteter på matr. 459 og 305 Sdr. Hostrup, Ensted
  21099/20
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering - Miljøtilsyn hos Ceetec Invest A_S, Industrivej 7 og 12a, 5580
  22420/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. anmodning om omdisponering af lettere forurenet jord i byggefelt 3-5
  22123/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  22416/20
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering - Opfølgende miljøtilsyn hos Ceetec Invest A_S, Industrivej 7, 5580 Nr Aaby
  22427/20
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Tilbud på videregående undersøgelse, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup.pdf
  22190/20
 • Fra Assens Kommune: Kopi af tålepåbud til grundejer
  20155/20
 • Framelding ansat fysioterapeut
  22363/20
 • Fra Tønder Kommune: Status fra vognmand, Nørrevej, Højer
  21858/20
 • Fra Middelfart Kommune: V1 kortlagt - Beskrivelse_Margaardvej 47, Nr. Aaby
  22282/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Oprensning af olieforurening i byggefelt 5, matrikel 696bc, Fredericia Bygrunde
  22475/20
 • Klinik info. og fysioterapiklinik
  22468/20
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering - Miljøtilsyn hos Ceetec A-S, Industrivej 7, 5580 Nr. Aaby
  22433/20
 • fra projekthaver
  21728/20
 • Fra Tønder Kommune: Svar vedr henv om jordtilførsel, Nørrevej, Højer
  21156/20
 • Fra borger: Bemærkninger vedr tilkørsel af jord til losseplads, Nørrevej, Højer
  20654/20
 • Fra Langeland Kommune: Kommunens svar vedr. status på påbudssag, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  20475/20
 • Fra Esbjerg Lufthavn, RÅSTOF, Telefonnotat de siger ok til udkastet matr.nr. 15 Øluftgård, V. Nebel
  20295/20
 • Fra DMR: Forespørgsel om krav til oprensning, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  25410/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - 461-05029
  22844/20
 • Fra EDC: Henvendelse Vedr. Tidligere forureningssag - Marienlystvej 1, 5000 Odense C
  23569/20
 • Fra Niras: Alsgade 71 - resultater fra sidste målerunde, sendt til grundejer, 537-30004
  22582/20
 • Fra system: Yder 038555 er lukket automatisk.
  25968/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90: resultater og feltarbejde
  27545/20
 • Fra Vejle Kommune - kort ifm. vejadgang - Jerlev Etape 4
  25857/20
 • VS: SVIGT
  26809/20
 • Re: Trivselsmålinger
  27700/20
 • Fra Danske Regioner: Vedr. opkrævning af efteruddannelsesmidler til FADL
  32453/20

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune: Fremsendelse af dokumentationsrapport for opfyldelse af påbud, vigeplads ved Søndersø?
  22188/20
 • Samarbejdsaftale ml FEA og RSyd vedr. seniorforsker på TOF_2020_FINAL inkl underskrifter
  21902/20
 • Samarbejdsaftale ml FEA og RSyd vedr. seniorforsker på TOF_2020_FINAL inkl underskrifter.pdf
  21903/20
 • Til Assens Kommune: Sagsstatus på slaggesager, Grambovej og Karlemosevej?
  21762/20
 • Til Assens Kommune: Sagsstatus på slaggesager, Grambovej og Karlemosevej?
  21766/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Varsling af V2-kortlægning af delareal af Rugårdsvej 193, 5210 Odense NV
  21663/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  21664/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Bilag - V2-høring
  21667/20
 • Til B.J.O. Ejendomme ApS: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  21666/20
 • Til Højvangen 4 ApS: Orientering om oplysninger om forurening på din grund, Højvang 4, 5660 Aarup
  21416/20
 • Til Højvangen 4 ApS: Bilag - V0-brev med bilag
  21417/20
 • TIL ZOOMTEK: Tidsplan nye opgaver
  21205/20
 • Til Assens Kommune: Tilbagemelding på påbud om undersøgelser og oprensning af forurening, Højvang 4, 5560 Aarup
  20379/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Videresendelse af høringssvar fra museet matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  20181/20
 • Til borger - V2-hørring Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  21521/20
 • Brev: Henvendelse om ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S pga særlig risikoprofil - Brev fra LMR til Lægemiddelstyrelsen vedr ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S.pdf
  20247/20
 • Til Borger: Sv på henvendelse vedr. undersøgelse
  22319/20
 • Til vagtlæge: bekræftelse på ændring af en samleopgørelse
  21096/20
 • Til borger - BILAG til V2-høring -Udkast V2-afgørelse Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  21534/20
 • Til LMST: Henvendelse om ændringsforslag af MTX til udleveringsgruppe NB-S pga særlig risikoprofil
  20245/20
 • Til Borger: V2 afgørelse
  22111/20
 • Til Grundejer Svar på henvendelse om: Køb af matrikel og hus med forurenet jord
  21461/20
 • Til Tønder Kommune: Orientering om sagen, Stampemøllevej 11b, Højer
  20319/20
 • Til grundejer: Svar på din henvendelse vedr. 15i Vejen By, Vejen
  22246/20
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  21581/20
 • Til Vejen Kommune : V2 afgørelse
  21992/20
 • Til Borg Development ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  19952/20
 • Til Tønder Kommune: Afvejning i forhold til Natur2000, Nørrevej, Højer
  21323/20
 • Til borger: Svar vedr forespørgsel, Stampemøllevej 11b, Højer
  20275/20
 • Til grundejer: Svar på henvendelse Vedr. Skelborgvej 2, 7300 Jelling
  22335/20
 • Til Assens Kommune: Status på planer om etablering af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  20179/20
 • Til Bøghhøj Invest ApS: V2 Afgørelse
  22040/20
 • Til borger: Vedr fortsat jordtilkørsel på Nørrevej, Højer
  22224/20
 • Til Haderslev Kommune: Status og rapport fra 2001, matr nr 9 Højrup, Gram
  22254/20
 • Til Vejen Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  22129/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted
  20376/20
 • Til Langeland Kommune: Vedr. status på påbudsmulighed, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  21480/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar Vedr. anmodning om omdisponering af lettere forurenet jord i byggefelt 3-5
  22130/20
 • Til Borg Development ApS, V1-afgørelse, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  19954/20
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Algade 19, 6780 Skærbæk.pdf
  21563/20
 • Til borger - orientering om kommende undersøglese, Balsgyden 6, 5540 Ullerslev
  29214/20
 • Til Borger, orienterring om kommende undersøgelse, Rudmevej 133, 5750 Ringe
  29238/20
 • Til borger - orientering om kommende undersøgelse, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev
  29228/20
 • Til Borger - Orientering om kommunde undersøgelse - Rugårdsvej 148 5463 Harndrup
  29220/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hesselbjergvej 10, 5620 Glamsbjerg.
  28923/20

13. januar 2020

Indgående

 • Fra COWI: Vedr. Vesterbro, Odense, resultater fra poreluftsundersøhelse, risikovurdering og forslag til supplerende undersøgelser
  24280/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus og fakturagrundlag
  19006/20
 • Fra DSN: final application for submission
  21064/20
 • fra borger : Kortlægningen har fået lokalitets nr 530-81066
  19538/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Oplæg ændrerede ventilationstiltag
  32360/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Udkast til § 8-tilladelse, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg
  18122/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til etablering af Ø 800 mm ledning gennem V1 kortlagt areal på Fåborgvej 42, Glamsbjerg.
  18121/20
 • VS Forespørgsel vedr. offentlig indsats på forureningskortlagt areal i Esbjerg.msg
  17994/20
 • VS: Forespørgsel vedr. offentlig indsats på forureningskortlagt areal i Esbjerg
  17995/20
 • FRA ZOOMTEK: Nye opgaver i forbindelse med WordMakro
  17748/20
 • Referat Interreg-udvalg
  17805/20
 • Aftale om MED-Klippekort 2020 d. 13. januar 2020
  18575/20
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: vedr. Projekt Skolehjem
  18218/20
 • Fra system: Yder 040118 er lukket automatisk.
  18049/20
 • Fra Lertranskøb - ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 152 og 28 Søgård, Kliplev
  19279/20
 • Fra system: 040789 er lukket automatisk.
  17989/20
 • Aftale om MED-Klippekort d. 9. januar 2020
  18519/20
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium vedr. projekt
  21476/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til asbestforureningen fra branden på Vejrupvej 74, 5592 Ejby
  22453/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Billeder fra tilsyn 16122019.pdf
  20865/20
 • Fra Praksis - anmodning om åbent for tilgang af patienter
  20068/20
 • Høringssvar fra LO i Syddanmark
  20742/20
 • Fra Haderslev Kommune: Spørgsmål til tidligere afværgeforanstaltning på Kongevej 337, 6500 Gram
  22243/20
 • Fra Esbjerg Lufthavn, RÅSTOF, Høringssvar til udkastet matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  20328/20
 • fra Nyborg Kommune - Vedr. Balsgyden 11, 5540 Ullerslev
  20854/20
 • Fra Tønder Kommune: Sagsmateriale I, Stampemøllevej 11b, 6280 Højder
  19977/20
 • akkreditering praksisdeklarationen - sundhed.dk
  19111/20
 • Høringssvar fra Region Nordjylland
  20741/20
 • Fra Tønder Kommune: Sagsateriale II, stampemøllevej 11, Højer
  19980/20
 • Opsigelsen af vikariat som ridefysioterapeut
  21800/20
 • Fra Sloth-Møller: Anmoder om dialog ifm frivillig oprensning, Dybbøl Bygade 58, 6400 Sønderborg
  29733/20
 • Fra Odense Kommune, Kopi af Fangelvej 26 vandindvinding, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  23965/20
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag til §8-udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  23972/20
 • Fra DMR, bekræfter at de har modtaget rapport vedr. Blandebjerg, Rudkøbing
  25129/20
 • Fra borger, mail - ejer beder om at få rapporten vedr. Blandebjerg 15, Rudkøbing sendt til DMR
  25117/20
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8-udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  23955/20
 • Fra Social- og Indenrigsministeriet: Tilskud vedr. oprensning af generationsforurening i 2020
  26335/20
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  23961/20

Udgående

 • Til lodsejer, RÅSTOF, Udkast til råstoftilladelse vedr. matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  19616/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, SAMLET UDKAST TIL UDSENDELSE matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  19614/20
 • Til myndigheder og ansøger, RÅSTOF, Høring over udkast til råstoftilladelse vedr. matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  19612/20
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning, Langgade 68, 5620 Glamsbjerg
  19077/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, udkast
  19076/20
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning, UDKAST
  19079/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  19078/20
 • Til V. Egense Ejendomme ApS: Bilag - Udgår inden kortlægning
  18549/20
 • Til V. Egense Ejendomme ApS: Udgået inden kortlægning efter oprensning, Gyldensteensvej 160, 5400 Bogense
  18548/20
 • 2 - Esbjerg Fuzztival 2020.pdf
  18422/20
 • Til ansøger - behanling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  18421/20
 • til vejen kommune Påbud om oprensning af asbestforurening på Hygummark 3, 6630 Rødding
  18408/20
 • Til ansøger - behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  18330/20
 • 14 - Odense Barokfestival 2020.pdf
  18331/20
 • 7 - Dage med Brecht i Svendborg.pdf
  18282/20
 • Til Ansøger - Behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  18281/20
 • Til Assens Kommune: § 8-høringssvar for Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 8ch, Glamsbjerg By, Køng, lok.nr. 420-81263
  18155/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  18082/20
 • Til Borger: Varsling af V1-kortlægning, Fruerskovvej 6, 5700 Svendborg
  18080/20
 • Til Borger: Bilag - V1-høring
  18081/20
 • Til Borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  18084/20
 • kortbilag 561-55044.pdf
  18002/20
 • V1 og V2 afgørelse 561-55044.pdf
  18003/20
 • henv vedr. offentlig indsats på Matr. nr. 1k Rørkær, Esbjerg Jorder, Esbjerg Kommunelok. nr. 561-55044.
  18001/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  17940/20
 • Til Borger: Varsling af V1-kortlægning, Mågevej 2, 5700 Svendborg
  17938/20
 • Til Borger: Bilag - V1-høring
  17939/20
 • Til Borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  17941/20
 • TIL ZOOMTEK: Nye opgaver i forbindelse med WordMakro
  17750/20
 • Til Svendborg Kommune: Status på påbud ifm. olieforurening fra villaolietank, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  17670/20
 • til Kerteminde Kommune og DMR - SVAR: Oplæg til suppl. undersøgelse, formål §8 - Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde
  19120/20
 • Til Lifa A/S: SV: Høring jordforurening - Matrikulær arealoverførelse og udstykning samt nedlæggelse (omlægning) af privat fællesvej for matr.nr. 7f og 7d Børup By, Taulov, Kongens Kvarter, 7000 Fredericia - j.nr. 20192160
  17785/20
 • Til Rynkeby Maskinfabrik AS, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger - lettere forurenet, Rynkebyvej 230, 5350 Rynkeby.pdf
  17515/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, FØLGEBREV UDKAST tilladelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  19613/20
 • til Kolding kommune - til orientering, V1-varsel, Hjarupvej 122, 6000 Kolding - Kortlægningsbrev fra 2002, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18302/20
 • Til Gartneriet Tingdal, V2-afgørelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S.pdf
  19427/20
 • Til Langeland Kommune: Vedr. status på påbudssag, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  19174/20
 • Til borger - kvittering
  17517/20
 • Til Geopartner: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. V1-kortlægning, Bladstrupvej 300B, 5450 Otterup
  17967/20
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, V1-afgørelse, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  17722/20
 • Til Borger, V1-høring, Øksendrupvej 14, 5871 Frørup.pdf
  17510/20
 • Bilag til Kerteminde Kommune og DMR - DMR's bud på poreluftstæthed, vintermøde 2013.PNG
  19135/20
 • Til Tønder Kommune: Videresendelse af borgerhenvendelse, Nørrevej, Højer
  18135/20
 • Til projekt: tilsagnsbrev til projekt
  18974/20
 • Til Nymølle Stenindustrier: Opfordring til dialog evt møde, matr nr 11a Lilballe, Eltang
  19302/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18051/20
 • Til Fredericia Kommune og skat.Kopi at V1 varsel
  19139/20
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (brystkræft)
  19268/20
 • Til Geoservice: Kvittering for modtagelse af forslag til luftfotos 2020
  17486/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Andkær Bygade 12, 7080 Børkop
  18126/20
 • Til 5800 Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18232/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  18035/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18064/20
 • Til Billund Kommune: Sv vedr udarbejdelse af §8 tilladelse
  17807/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18166/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18137/20
 • Til H. Svansø AS, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  17770/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. nedlægning af vejareal, Slusebakken 2/Hejlsmindebakken 21, 6094 Hejls
  17817/20
 • Til Ejerforening, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  17762/20
 • Til WAS EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18147/20
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Fangelvej 26, 5260 Odense S samt orientering om V2-kortlægning af en del af ejendommen
  19409/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18219/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18109/20
 • Til Borger: Afgørelse Udgået inden
  19562/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 10. januar 2019
  17514/20
 • Til Billund Kommune og Skat: Kopi - Afgørelse "Udgået inden"
  19565/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18119/20
 • Til Borger: V2 varsel
  19711/20
 • Region Syddanmarks udpegning af klinikere og apotekspersonale til terapiområdet modermærkekræft
  19300/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. arealoverførsel, Slusebakken 2/Hejlsmindebakken 21, 6094 Hejls
  17806/20
 • Til Kolding kommune - til orientering, V1-varsel, Hjarupvej 122, 6000 Kolding
  18210/20
 • Til borger - Kortlægningsbrev fra 2002, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18070/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17518/20
 • Til lægerne: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. januar 2020
  18160/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  18186/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Øksendrupvej 14, Frørup.pdf
  17507/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Øksendrupvej 14, Frørup.pdf
  17501/20
 • Til borger, vedr. Risagervej 4, Gørding
  19261/20
 • Til borger - V1-høring, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  18047/20
 • Til GARTNERIET TINGDAL ApS, Boligerklæring, Fangelvej 26, 5260 Odense S.pdf
  19420/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Andkær Bygade 12, 7080 Børkop, Matr. nr. 11e Andkær By, Gauerslund - V1-høring
  18554/20
 • Til Laboratoriet Nyborg ApS, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18129/20
 • Til Borger: V1 varsel
  19107/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  18207/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Andkær Bygade 12, 7080 Børkop
  18179/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg.pdf
  18243/20
 • Til GARTNERIET TINGDAL ApS - V2-kortbilag, Fangelvej 26, 5260 Odense S.pdf
  19411/20
 • Til grundejer: V1-høring, Andkær Bygade 12, 7080 Børkop
  18114/20
 • Til Billund Kommune og Skat: Kopi V2 varsel
  19729/20
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, V1-kortbilag, afgørelse, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  17724/20
 • Til grundejer: Forureningsundersøgelse på Hvenetved 5
  27349/20
 • Til DMR, ønsker de rapport Vedr. Blandebjerg, Rudkøbing tilsendt?
  25124/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense NV.pdf
  28929/20
 • Til borger - orientering om kommende undersøgelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup.
  28940/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg.pdf
  28913/20
 • Til borger, orientering om kommende undersøgelse, Beldringevej 5, 5270 Odense N.
  29262/20
 • Til borger, orientering om kommende undersøgelse, Norupvej 134, 5450 Otterup
  29195/20
 • Til borger - orientering om undersøgelse, Kælebro 14, 5400 Bogense
  29347/20

12. januar 2020

Indgående

 • Henvendelse fra psykolog
  28924/20
 • Henvendelse fra psykolog
  28916/20
 • Fra Geoservice: Forslag vedr luftfotos 2020
  17481/20

11. januar 2020

Indgående

 • TSQL til Elmah
  17331/20
 • TSQL til Elmah
  17363/20
 • Fra Svendborg Museum, RÅSTOF, høringssvar matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  20176/20

10. januar 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Kommentar ang. kortlægning på Søkildevej 1, 5270 Odense N, lok.nr. 461-81294
  17145/20
 • Fra Odense Kommune: Odense Kommune og Regions Syddanmarks bemærkninger til oplægget til supplerende miljøtekniske undersøgelser - Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  16954/20
 • Fra DMR: Opdateret oversigtskort, Herslev Kildeplads
  24273/20
 • Fra Rambøll: FW: Kopi af kreditnota
  15718/20
 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  15713/20
 • Fra Vejle Kommune: SV: Tilladelse til anvendelse af gummigranulat på indendørs ridebane på Stadsvej 107, 7080 Børkop
  16110/20
 • Fra Advokat, Vand og Jord, betaling ok
  16038/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om JAR-udskrifter
  16869/20
 • Fra Vejle KOmmune: §8 tilladelse
  16647/20
 • Fra Niras: Økonomioversigt Søndersø Industriområde 2019
  16188/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om JAR-udskrifter
  16930/20
 • Fra DMR, Teknisk rapport, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  16059/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om JAR-udskrifter
  16936/20
 • Fra DMR, Grundejerrapport, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  16058/20
 • Fra Borger: Forespørgsel Vedr. Ågårdvej 37, 7323 Give
  16374/20
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  15288/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om JAR-udskrifter
  16925/20
 • Fra Kogsgaard Miljø: Forespørgsel vedr. Hjortlundvej 34-36, 49 samt 51-53 og 57, 6771 Gredstedbro
  16737/20
 • Fra borger: Kvittering for svar vedr frist, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  17400/20
 • fra VUC Syd
  18163/20
 • Fra Lifa A/s: henv vedr. Matrikulær arealoverførelse og udstykning samt nedlæggelse (omlægning) af privat fællesvej for matr.nr. 7f og 7d Børup By, Taulov, Kongens Kvarter, 7000 Fredericia - j.nr. 20192160
  17769/20
 • SV: Opgørelse over Region Syddanmarks repræsentation i fagudvalgene?
  18843/20
 • Fra system: Yder 042617 er lukket automatisk.
  17497/20
 • Re: Vedrfra VUC Syd
  18183/20
 • Fra Energinet - høringssvar ifm. partshøring - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  17407/20
 • Fra Banedanmark, RÅSTOF, Kan ikke leveres: Høring ... matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  20561/20
 • SV: Høring - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  20746/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Forklaring af kortlægningsomfang på Søkildevej 1, 5270 Odense N, lok.nr. 461-81294
  17148/20
 • Kvalitetskontrol af GeoGIS data
  17076/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, ok til at ansøger mødes med kommunen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  20345/20
 • Til grundejere, kopi og Odense Kommune: kopi af orienteringsbreve vedr. kommende forureningsundersøgelse
  16897/20
 • Til Odense Kommune: Regionens revurdering af kortlægning på Søkildevej 1, 5270 Odense N, lok.nr. 461-81294
  16887/20
 • Til borger: Bilag - Udvidelse af V1-høring
  16824/20
 • Til borger: Bilag - Udvidelse af V1-afgørelse UDKAST
  16823/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag UDKAST
  16827/20
 • Til borger: Varsling af V1-kortlægning af større område, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  16821/20
 • Til Trefor: Resultater fra Herslev MTBE sagen
  16732/20
 • Til indvinders tidligere pengeinstitut, RÅSTOF ,Frigivet garanti matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  19610/20
 • Til indvinders pengeinstitut, RÅSTOF, orientering om frigivelse af gammel garanti matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  19603/20
 • KOPI, af Frigivet garanti Sydbank matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  19604/20
 • Til DMR: Udtagning af kontrolprøver i de dybe boringer ved Herslev kildeplads
  16648/20
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Høring over udkast til tillæg til tilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  19593/20
 • Til myndigheder og parter, FØLGEBREV udkast til tillæg til råsoftilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  19570/20
 • Til myndigheder og parter, UDKAST til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  19571/20
 • Til myndigheder og ansøger, RÅSTOF, Høring over udkast til tillæg til tilladelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  19569/20
 • Til DMR: Spørgsmål ifm. anvisning af jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  16014/20
 • TIL Zoomtek: Nye opgaver i forbindelse med WordMakro
  15913/20
 • Henvendelse om sundhedsprojekt med fængsler
  15458/20
 • Til Rambøll: spørgsmål vedr. økonomi herunder manglende kreditnota
  15417/20
 • Til Kogsgaard Miljø: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. Hjortlundvej 34-36, 49 samt 51-53 og 57, 6771 Gredstedbro
  16747/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelse af spredning via kloak, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  17874/20
 • Til Orbicon: JAR -udskrift
  16967/20
 • Til Orbicon: JAR-udskrift
  16955/20
 • Til Orbicaon: JAR-udskrift
  16977/20
 • Til Borger: Svar vedr. Ågårdvej 37, 7323 Give
  16378/20
 • Til Vejle Kommune: SV: Tilladelse til anvendelse af gummigranulat på indendørs ridebane på Stadsvej 107, 7080 Børkop
  16078/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  15578/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  15772/20
 • Til Odense Kommune; Moniteringsrapport 2019 orientering
  16503/20
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  16321/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles videregående undersøgelser på Hvenetved 5, 5250 Odense SV
  17218/20
 • Til Boreteknik SV: Boringssløjfninger: Høgebjerg, Losseplads / Tilbud.
  15983/20
 • Til Borger, V2-høring, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  17068/20
 • Til Orbicon: JAR udskirft
  16878/20
 • Til Grundejer: Moniteringsnotat 2019 til orientering
  16528/20
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-afgørelse, Gasværksvej 10, 5800 Nyborg
  15360/20
 • Til Borger: Ejendom omfattet af VTO
  15510/20
 • Til Danbolig: Museumsgade 5 - 6070 Christiansfeld
  16052/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby - oplæg til undersøgelser
  17272/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. svar på forespørgelse ang. regionens indsats på V2-kortlagte areal på Fittingvej 1, 6623 Vorbasse
  16697/20
 • Til Haderslev Kommune: Vedr. afslutning af sag, Nederbyvænget, 6100 Haderslev
  16833/20
 • Til Advokat, Vand og Jord, faktura betales i næste uge
  15616/20
 • Til borger - Udkast til boligerklæring, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  17060/20
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: Orientering om mulig forurening, Sinaivej 16, 5672 Broby
  15582/20
 • Til Vejle KOmmune: §8 høringssvar
  16121/20
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-afgørelse, Halvej 4, 5800 Nyborg
  15324/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  17064/20
 • Til Tønder Kommune. SV: Projekt beliggende indenfor en bufferzone på 250 m fra
  15434/20
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  15717/20
 • Til skat og Vejle Kommune: V2 afgørelse
  16760/20
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om kortlægningsafgørelse ved Høgebjerg losseplads
  15952/20
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: Bilag, Kortbilag, Sinaivej 16, 5672 Broby
  15779/20
 • Til Vejle kommune: V2 afgørelse
  16739/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om optagelse på venteliste til afværge
  15537/20
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Fangelvej 21, 5260 Odense S samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  17057/20
 • Til Peters Biler, V1-afgørelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  15725/20

9. januar 2020

Indgående

 • Kommentering af tilføjelser til afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed - frist 16. januar 2020
  14591/20
 • Afrapportering tværregional fase IV-enhed revideret 070120.docx
  14595/20
 • Fra entreprenør, Råstof, Sø Rømø.msg
  14164/20
 • Fra entreprenør, Råstof, Sø Rømø 2.msg
  14165/20
 • Fra entreprenør, Råstof, Forespørgsel om råstofindvinding på Rømø, TK Belægning
  14163/20
 • 544212-19_v1_høringssvar til regionen.pdf
  13963/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, orientering og ønsker ok til møde med kommunen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  20339/20
 • VS: Ny COWI medarbejder på JAR projektet
  13484/20
 • SV: Dagsorden for projektgruppemøde 2020-jan-09
  13488/20
 • SV: Dagsorden for projektgruppemøde 2020-jan-09
  13469/20
 • Fra DMR: Resultater af MTBE analyser, dybe boringer på Herslev Kildeplads
  13545/20
 • Fra DMR: Korrospondance vedr. pejlerunder
  13299/20
 • Vedr. dokumentation for gennemførte anlægsarbejder på Shells Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  15246/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse
  13548/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  13549/20
 • Fra Vejle kommune: Udkast til § 8 tilladelse 09.08.05-P19-22-19
  12552/20
 • Ændring i taksten til pensionsindbetaling - fysioterapeut
  14089/20
 • Kursussted
  13413/20
 • Kursussted
  13212/20
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Ansøgning om dispensation efter jfl §52, matr nr 11a Lilballe, Eltang
  15152/20
 • Fra Fredericia kommune: mail med dokumentationsrapport for gennemførte anlægsarbejder på Shells Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia.pdf
  15247/20
 • Fra Vejle kommune: Tilladelse til at ændre arealanvendelsen på Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle i henhold til jordforureningslovens §8
  14451/20
 • Kursussted
  13135/20
 • Kursussted
  13371/20
 • Kursussted
  13181/20
 • Kursussted
  13498/20
 • Fra Ærø Kommune: Forslag til dagsordenspunkt til møde i kommunekontaktudvalget
  13806/20
 • Kursussted
  13153/20
 • fra Odense Kommune - Kopi af §8-tilladelse til delvis nedrivning på Dalumvej 116
  12823/20
 • Kursussted
  13533/20
 • OSD_Bor_11a.JPG
  15154/20
 • Fra Vejle Kommune - afstand til diger - Jerlev Etape 4
  15316/20
 • Fra Fredericia kommune. vedr. dokumentation for gennemførte anlægsarbejder ved etablering af busholdeplads på matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  15281/20
 • Fra Boreteknik: Boringssløjfninger: Høgebjerg, Losseplads / Tilbud.
  15972/20
 • Lilballe 11a.pdf
  15153/20
 • Kursussted
  12932/20
 • Fra Varde Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens kommentarer til notat, Forumvej 83, Varde
  13836/20
 • Kursussted
  13402/20
 • Fra Nymølle Stensindustrier: Svar på vurdering vedr jordtip ved Eltang, matr nr 11a Lilballe, Eltang
  12776/20
 • Fra Colliers: Henv. - Østergade 38D, 5610 Assens
  15112/20
 • Fra Region Midtjylland: Forslag til handleplan til Danske Regioner
  19966/20
 • Fra projekt: revideret budget
  22485/20
 • Fra Danske Regioner: Kvittering for forslag til handleplan
  19971/20
 • Fra DMR: Forslag til undersøgelse af spredning via kloak, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  17860/20
 • Fra Niras: Bystævnet - Rapport-udkast
  16130/20
 • Fra VTG - underskrevet tilsagnskontrakt - Future Solutions by Girls
  19303/20

Udgående

 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Salling Group Ejendomme AS - matr nr 40k.pdf
  15202/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - AS Storebæltsforbindelsen matr nr 45.pdf
  15195/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Til orientering: Afgørelsesbreve om ændring af indsats på lok.nr. 449-00005
  15193/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Lidl Danmark KS - matr nr 2ayq.pdf
  15200/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Food Folk Danmark Aps - matr nr 40C.pdf
  15199/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - DSB - matr nr 40e.pdf
  15198/20
 • Kortbilag 09012020.pdf
  15194/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Nyborg kommune - matr nr 2ayo 2bb 7000ap 7000au 7000ax.pdf
  15201/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg Aps - matr. nr 7ø 1qy.pdf
  15203/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Center 45 AS - matr nr 40f.pdf
  15196/20
 • Til Virksomhed - Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Circle K Danmark AS - matr nr 40b 2aym.pdf
  15197/20
 • Til Virksomhed -Afgørelse vedr ændring af offentlig indsats - Banedanmark - matr nr 43.pdf
  15204/20
 • til borger : Kortlægningen har fået lokalitets nr 530-81066
  14922/20
 • Til Freja Ejendomme: Region Syddanmarks tilbagemelding på spørgsmål ift. kortlægningsgrundlag for V1-varslet grund, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C
  12712/20
 • Til Esbjerg Kommune, Ikke overfladevandsindsats, Dagvej 1, 6700 Esbjerg
  12892/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  12554/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Høring om forurening på Birkebjergvej 6 og 6A, 5792 Årslev samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  12544/20
 • Til Borger, V2-varsel, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  12556/20
 • Til Colliers: Svar - Østergade 38D, 5610 Assens
  15113/20
 • Til EDC, Svar på forespørgsel, 450-81209, Mekaniker, Sølystvej 1 og Knudshovedvej 2, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, Matr.nr. 24a, Nyborg Bygrunde
  12635/20
 • Til Nyborg Kommune - Udgår efter vurdering af historik - Halvej 1, 5800 Nyborg.pdf
  14281/20
 • Til lodsejere, Råstof, Brev til grundejere - Billund.pdf
  12903/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kådnervej 14, 6200 Aabenraa
  12997/20
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel om VTO
  12592/20
 • Til Vejle kommune: SV vedr. vilkår i udkast til §8 tilladelse for Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  12433/20
 • Til praksis: opgørelse Mandø, 4. kvartal 2019
  14565/20
 • Til Haderslev Kommune: Til orientering - kopi af orientering til grundejer vedr. undersøgelse af Vestergade 36, Vojens, 543-07501
  12680/20
 • Til borger - Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Birkebjergvej 6, 6A, 5792 Årslev.pdf
  12551/20
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse af Vestergade 36, Vojens
  12650/20
 • Til From & Lykke Invest APs. Sv. på afklarende spørgsmål
  13082/20
 • Til From & Lykke Invest Aps: Sv på spørgsmål om at udgå at V1 kortlægning
  13823/20
 • Til Varde Kommune: Svar på notatudkast, Forumvej 83, Varde
  13591/20
 • Til COWI: Tilbagemelding 2019 notat inkl. TV inspektion
  14211/20
 • Til Nordicals: Svar på henv. vedr. Simmerstedvej 16, matr 1129. 515-20002
  13389/20
 • Til borger: Svar vedr kommende V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  14545/20
 • Til Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Danske Regioner: Rettelse til udkast til handleplan
  19964/20
 • Udkast høringssvar Nordsøkommissionens Strategi 2020-2030
  22534/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. kvittering og forespørgsel_ADP - orienterende undersøgelse
  25140/20

8. januar 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - revideret oplæg med revideret situationsplan
  11642/20
 • Fra Odense Kommune: Samlet reviderede oplæg, nu med bilag, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  11641/20
 • Fra rådgiver - kopi af mail til grundejer - Status på etablering af ventilation på Jernbanegade 7
  26223/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Påbud om undersøgelse af jordforurening, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  11022/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Påbud om oprensning efter spild med dieselolie, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  11020/20
 • RE: Udvidelse af JAR Integration Service med geosøgning af lokalitet
  10845/20
 • Fra praksis: anmoding om lukning for patienttilgang
  9885/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 410-81385.pdf
  11155/20
 • Fra Amgros: Udpegning af klinikere og apotekspersonale til terapiområdet modermærkekræft
  12075/20
 • Fra EDC- Forespørgsel - Sølystvej 1, 5800 Nyborg
  12084/20
 • Høringssvar
  11646/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - niras-rapport-jordkartering-af-29062015-med-bilag-1-4-bilag-k.pdf
  11121/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål omkring overfladevandsindsats, Dagvej 1, 6700 Esbjerg
  12864/20
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. Simmerstedvej 16, 6100 Haderslev
  12783/20
 • Fra Tønder Kommune. Projekt beliggende indenfor en bufferzone på 250 m fra
  14975/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Notat om Mohs kirurgi - Revideret
  12919/20
 • Fra Jordlab: Vedr. forespørgsel til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  17269/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om aktivitet vedr. essentiel tremor
  14232/20
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Kådnervej 14, 620 Aabenraa
  12990/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  13603/20
 • Fra MOE: Drivvejen - tilfredshedserklæring - 1 års gennemgang
  16070/20
 • Fra Billund Kommune: Forespørgelse ang. regionens indsats - Fittingvej 1, Vorbasse
  16686/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. etablering af fjernvarmeledning i Oldenborggade, §8 tilladelse ikke nødvendig
  17194/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  22112/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  22110/20
 • Fra Jakoben Grus o& Sten: Indberetning af jordtilførsel II, Bygaden, 2, Krusaa
  11088/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering vedr.§8-sag på Vinterbådspladsen, Vejle Lystbådhavn
  11111/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 450-81206, Blegdamsgade.pdf
  9909/20
 • Fra Jakoben Grus o& Sten: Indberetning af jordtilførsel, Bygaden, 2, Krusaa
  10614/20
 • Re: Trivselsmålinger
  27568/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  22596/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til Bordingsvej 4, 5000 Odense C, matr.nr. 17at, Marienlund Hgd., Odense Jorder, lok.nr. 461-00093
  12255/20
 • Til Odense Kommune: Regions Syddanmarks bemærkninger til revideret oplæg med situationsplan, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  11676/20
 • Til Odense Kommune: Regions Syddanmarks bemærkninger til revideret oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  11416/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring med bilag
  10334/20
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning af en del af Rodalsvej 2, 5600 Faaborg
  10333/20
 • 23 - Efterklang Sommertræf på Lundsgaard Gods.pdf
  10123/20
 • Til Ansøger: behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 20197
  10122/20
 • Til ansøger: Behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  10101/20
 • 19 - Erna i krig.pdf
  10102/20
 • 18 -Romeo + Julie.pdf
  10088/20
 • Til ansøger: Behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  10087/20
 • Til ansøger: behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  10051/20
 • 17 - Nathalia Flórez.pdf
  10052/20
 • Til Ansøger: behandling i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  10026/20
 • 16 - Was ist los.pdf
  10028/20
 • Til ansøger: Orientering beslutning i RR: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  9993/20
 • 9 - Det Fynske Dyrskue.pdf
  9994/20
 • Til DMR: SV: Resultater fra supplerende håndboringer, Dronningemaen
  9676/20
 • Til DMR: SV: Resultater fra supplerende håndboringer, Dronningemaen
  9679/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. etablering af fjernvarmeledning i Oldenborggade
  11490/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Ravsted Hovedgade 49, 6372 Bylderup-Bov
  10172/20
 • Til Skat og Billund Kommune:Kopi af V2 varsel
  12259/20
 • Til Kolding Kommune: Spm vedr. V2 kortlagt areal, Vranderupvej 30, 6000 Kolding
  12165/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Algade 15B, 5592 Ejby, en del af Algade 27, 5592 Ejby og en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-kortlægning, mail nr. 2
  10240/20
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, V1-afgørelse, Blegdamsgad 4, Nyborg.pdf
  9955/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Todsbølvej 37, 6360 Tinglev
  11308/20
 • Til projekt: anmodet om status vedr. ansøgte fonde
  11071/20
 • Til Vicevagtchef Jakob Tilma SV: Politiv liste - Tavegyl/clemastin inj
  19513/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2, V1 og areal, der udgår, Lok. 410-81091
  9973/20
 • Til Billund kommune: Spm. Vedr. færdiganmelddelse
  12263/20
 • Til Borger: V2 varsel
  12254/20
 • Til kommunen: 042935 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. januar 2019
  9975/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, hovedejer
  9862/20
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Bredgade, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7000t, Hejnsvig By, Hejnsvig.pdf
  10586/20
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om Værditabsordningen
  11696/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Algade 27, 5592 Ejby
  9839/20
 • Til Vejle kommune: Høringssvar til udkast til §8 tilladelse for Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  12032/20
 • Til Billund Kommune: Anmodning om status for kommunens sagsbehandling af Klinkvej 43, Vorbasse, lok. 530-81039
  10206/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Algade 15B, 5592 Ejby, en del af Algade 27, 5592 Ejby og en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-kortlægning
  10182/20
 • Til ansøger: Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  9837/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Algade 15B, 5592 Ejby, en del af Algade 27, 5592 Ejby og en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-kortlægning
  10078/20
 • Til Billund Kommune, V1-kortbilag, høring, Bredgade, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7000t, Hejnsvig By, Hejnsvig.pdf
  10587/20
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bredgade, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7000t, Hejnsvig By, Hejnsvig.pdf
  10585/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Algade 15B, 5592 Ejby, en del af Algade 27, 5592 Ejby og en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-kortlægning, mail nr. 1
  10224/20
 • Til praksis: mail med lukning for patienttilgang pr. 9. januar 2019
  9921/20
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, Kortbilag til V1-afgørelse, Blegdamsgade.pdf
  9946/20
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  22600/20

7. januar 2020

Indgående

 • Tilladelse til at ændre arealanvendelsen på Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle i henhold til jordforu 4.docx
  9139/20
 • Udkast til §8 tilladelse for Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  9138/20
 • Til Ansøger: Spørgsmål vedr. fremtidige støttemuligheder Quasar 2020 - 23
  8671/20
 • VS Fonden Roskilde Festival og Vækstlagets musikinitiativer.msg
  8672/20
 • SV: [JIRA] (JAR-1290) Validering af alle lokaliteter geometrier i forhold til præcision og punkter der ligger ovenpå hinanden
  8760/20
 • Fra Ejlskov: Revideret oplæg til undersøgelser, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  9799/20
 • Fra Ejlskov: Bilag - revideret oplæg, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  9804/20
 • Fra SF - landspolitisk: Spm. ifm. rapporter omkring Lynfrosten - overfladevand, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  18852/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  18668/20
 • Entwurf Protokoll Interreg-Ausschuss
  12797/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Revideret undersøgelsespåbud -Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
  12923/20
 • Fra DMR: Svar vedr. analyseparametre, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  12974/20
 • Fra borger: Kommentar til varsling af V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  14520/20
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til anvendese af gummigranulat på indendørs ridebane på Stadsvej 107, 7080 Børkop
  15544/20
 • Fra rådgiver: SV: Vedr. Nymarksvej 41, alternativ strategi for prøvetagning
  12349/20
 • Fra VUC Kolding vedr. "Når plastik motiverer"
  13408/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til boligbyggeri, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  11193/20
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale og apoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  8331/20
 • Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi fra Middelfart byråd
  9788/20
 • Høringssvar Fremtidens Syddanmark, Ny Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
  9794/20
 • Forslag fra delstrategigruppen i Vand og Jord
  9790/20
 • Fra indvinders pengeinstitut, RÅSTOF, anmodning om frigivelse af garanti ny garanti stillet matr.nr. 5c, 12a, 12c Sejrup By, Thyregod
  9714/20
 • Underskrevet kontrakt for ressourceperson - Fangel Vandværk
  8882/20
 • Fra Miljøteknik: Orientering vedr jordflytning på Oldenborggade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  10686/20
 • Fra praksis: anmodning om at få lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  8060/20
 • Fra nabor - anmodning om fotos fra tilsyn i 2017 - Sødover I
  7863/20
 • Fra indvinders pengeinstitut, RÅSTOF, ok til procedure for tilbagesendelse matr.nr. 5c, 12a, 12c Sejrup By, Thyregod
  9736/20
 • Fra Sønderborg Forsyning: Indberetning jord 2019, matr nr 601 Skodsbøl, Broager
  8978/20
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel til status: Vedr. fund af olieforurenet jord i forbindelse med byggeri, Thyges Minde Allé 41, matrikel 1db, Stoustrup, Fredericia Jorder
  8789/20
 • Fra borger: Spm vedr jordtilførsel, Nørrevej, Højer
  8995/20
 • Fra Vejle Kommune
  8727/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  8900/20
 • Fra Varde Kommune: Notat for Varde Kommunes tilsyn, december 2019
  9030/20
 • Fra Odense Kommune, Mail med opdatering på sagen, Bogensevej 39/Banevænget, 5270 Odense N
  8071/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  8872/20
 • fra borger, Telefonhenvendelse: Vestergade 9 A, Aabenraa
  9182/20
 • fra borger, henvendelse: Roers Alle 13, 5210 Tarup
  9151/20
 • Re: Trivselsmålinger
  27550/20

Udgående

 • Til Rambøll: Forespørgsel efter rapporter på lok.nr. 450-81042, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  9199/20
 • Til Rambøll: Forespørgsel efter rapporter på lok.nr. 450-81042, Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  9211/20
 • til ansøger: afslag - Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  8922/20
 • 1 - Christiansfeld Musikfestival 2020.pdf
  8923/20
 • Til ungdomsuddannelser med røgfri skoletid: Mulighed for at lade jer indstille til året røgfri ungdomsuddannelse i Syddanmark
  8812/20
 • Indstillingsskema_2020.docx
  8813/20
 • Til Esbjerg Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse Stenten 20 m.fl.
  7536/20
 • Til Niras: SV: Torvegade, Give
  7494/20
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Vognmandsvej 10 5800 Nyborg.pdf
  7612/20
 • Til borger - V1-høring, Åstbyvej 20, 7184 Vandel.pdf
  9028/20
 • til grundejer - kortlægning af mulig forurening - (V1).pdf
  9131/20
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  9133/20
 • Til borger - V1-høring, kortbilag, Åstbyvej 20, 7184 Vandel.pdf
  9027/20
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  9134/20
 • Til Fredericia Havn Ejendommer A/S: V1 afgørelse - Vesthavnsvej
  8398/20
 • Til borger: Status vedr jordtilførsel, Nørrevej, Højer
  9003/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Falkevej 4, 5800 Nyborg
  9020/20
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er din boliggrund forurenet.pdf
  9135/20
 • Til Fredericia Havn Ejendeomme: V1/V2 afgørelse
  9120/20
 • Til indvinders pengeinstitut, RÅSTOF, svar vedr. frigivelse af gamle garantier på tre sager herunder matr.nr. 5c, 12a, 12c Sejrup By, Thyregod
  9724/20
 • Til Fredericia KOmmune (Vej og Park) V2 afgørelse
  9431/20
 • Bilag til grundejer - kort - V1-kortlagt areal.pdf
  9132/20
 • Til Odense Kommune, Mail vedr. Bogensevej 39 og Banevænget, 5270 Odense N
  7882/20
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål omkring ibrugtagning af tilladelse, Hollufgårds Allé, 5220 Odense SØ
  7745/20
 • SV på henvendelse: Eskebjergvej 7, 5762 Vester Skerninge
  9315/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillemøllevej 3.pdf
  7462/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillemøllevej 3.pdf
  7464/20
 • Til Fredericia Havn AS: Afgørelse V1
  8533/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, medejer
  9874/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Åstbyvej 20, 7184 Vandel.pdf
  9026/20
 • Fra Svendborg Kommune, Vedr. tidsplan for videre sagsbehandling, Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  8389/20
 • Til Skat og Frdericia KOmmune: V1 og V2 afgørelse,
  9159/20
 • Til DTU: Orientering om profylaksebekgørelse
  9290/20
 • Til COWI: Tillægskontrakt 2020
  7531/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  8078/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillemøllevej 1, Nyborg.pdf
  7466/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  8083/20
 • Til Svendborg Kommune, Spørgsmål til resultater fra §40-påbud, Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  7837/20
 • Til Borger, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Norgesgade 25, 6700 Esbjerg.pdf
  9022/20
 • Til nabo - mail med fotos fra tilsyn i 2017 - Sødover I
  7870/20
 • Til borger - Svar på henvendelse vedr. Bladstrupvej 244, 5270 Odense N, loknr. 461-81187
  9285/20
 • Til Skat og Fredericia KOmmune: V2 afgørelse
  9444/20
 • til grundejer - kortlægning af mulig forurening (V1) - P Hansens Gyden 44
  9130/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gormsvej 27, 5800 Nyborg
  7970/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  7463/20
 • Til Grundejer: Varsel ny boring Sprotoften
  7720/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg.pdf
  7613/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  9796/20
 • SV: Politiv liste - Tavegyl/clemastin inj
  19486/20

6. januar 2020

Indgående

 • Re: Økonomi, Herslev Kildeplads
  10288/20
 • fra borger Kortlægningen har fået lokalitets nr 530-81066
  14920/20
 • fra Vejen kommune Påbud om oprensning af asbestforurening på Hygummark 3, 6630 Rødding
  18401/20
 • fra varde kommune § 8 og politisag - Adsbølvej 24
  14959/20
 • Fra COWI, Mølleparkvej 1-5, Esbjerg N: GeoGIS projektkontrol
  8756/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 19, Sønderborg
  7618/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 27, Sønderborg
  7624/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 37, Sønderborg
  7632/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 25, Sønderborg
  7630/20
 • VS: Fra Sundhedsstyrelsen: Skriftlig høring i Det Rådgivende Udvalg.
  10337/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Mail med kopi af §8-tilladelse, Skolevej 53, 6430 Nordborg
  6852/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 450-81240, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  5215/20
 • 13.12.19TOP3PrsentationPaulsen.pdf
  7240/20
 • Fra Niras - Statusnotat 3 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  5591/20
 • Fra Epinion: vedr. Industrien som Karrierevej
  7371/20
 • 13.12.19TOP3PrsentationFaber.pdf
  7396/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  5241/20
 • Fra DLA Piper: Orientering vedr. profylaksebekgørelse
  9284/20
 • Fra Middelfart Kommune: ADP - orienterende undersøgelse, en del af matr. nr. 15r Middelfart Markjorder
  8699/20
 • Fra Sønderborg Kommune: §11-erklæring for Skovglimt 21, Sønderborg
  7626/20
 • Fra Meldgaard A/S: Svar vedr. færdigmelding af udlægning af slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  7765/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Region Syddanmark kontingent 2020
  8436/20
 • Fra Haderslev Kommune: Opsamling for status for indbygning af slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  7793/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk.
  7068/20
 • Fra borger en bekymret datter
  5809/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Status for TCE afværge, Linde Allé, Sønderborg
  6108/20
 • Fra Sønderborg Kommune. SV: Påbud om forureningsundersøgelse, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  7150/20
 • Fra Borger, Høringssvar,. 19/39945 - Høring vedr. evt. forurening Kogsbøllevej 40
  5237/20
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. januar 2020
  6145/20
 • 13.12.2019Referat-Protokoll.pdf
  7232/20
 • Mail fra Danske Regioner
  6317/20
 • Projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde
  6486/20
 • Fortrolighedserklæring
  15104/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  19196/20
 • Ændring til yderregistret
  21732/20
 • Fra Region Hovedstaden: Kommentar til udkast til handleplan
  19962/20
 • VS: akkreditering fys klinikker 3. varslingsgruppe
  19981/20
 • Oversigt over klinikker der skal have honorarer
  19983/20
 • VS_ Udkast til svar udbedes - Afslag på gæstedialyse set i forhold til sundhedsplan for Region Syddanmark og nationale mål.
  20372/20
 • VS: Fysioterapi, forlængelse af vikariat,
  22034/20
 • Ændring til yderregistret
  21726/20
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Afgørelse - Drivervej 14, 6670 Holsted
  22170/20
 • SV: Manglende svar ang.: Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 284 vedr. håndtering af lidelser hos personalet erhvervet på arbejdet - Frist d. 20. december 2019
  27534/20
 • Trivselsmålinger
  27474/20

Udgående

 • SV: Invitation til møde vedr. praktikpladskoordineringen for social- og sundhedsassistentelever fra SOSU FVH
  6442/20
 • EPJ SYD uddataprojektet har en anmodning til Region Midt
  6087/20
 • Til borger: svar vedr. Lavninggyde 8 med ans. om lån
  6065/20
 • Til Borger: Orientering vedr. Vestergade 8 i Faaborg
  6324/20
 • Til borger: Svar vedr. elafregning Vestergade 8A
  6319/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Øksendrupvej 2, 5871 Frørup
  5531/20
 • Til Lejerbo - V1-afgørelse - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 30, 5800 Nyborg.pdf
  5063/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  5638/20
 • Til Daloon AS, V1-afgørelse, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  6143/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  6804/20
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-afgørelse, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  6669/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervej 6, 5800 Nyborg
  5154/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  6291/20
 • Til Borger, V1-høring, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  5231/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 142920280.pdf
  5635/20
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  5210/20
 • Til Vurderingsstyrelsen, Sønderborg Kommune og OJ Aps: Orientering om kortlægning på V1, Hørup Bygade 19A, Sydals
  7414/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. undersøgelsespåbud på L. Frandsensvej 4, 5600 Faaborg
  7263/20
 • Til TAXA SYD, V1-afgørelse - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  5209/20
 • Til Haderslev Kommune. 515-30033 Høring Kortlægning af slagge under vej_Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  5718/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 142921019.pdf
  5675/20
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V1, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  6637/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  5226/20
 • Til Daloon AS, V1-kortbilag, afgørelse, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  6144/20
 • Til Adelgade ApS, V1-afgørelse, Adelgade 3, 5800 Nyborg
  5103/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  6103/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  5637/20
 • Til AB Holmegården, V1-afgørelse, Jernbanegade 10, 5800 Nyborg
  5319/20
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  6671/20
 • Til Miljøstyrelsen, Vedr. afrapportering i forbindelse med påbud, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  5276/20
 • Til Sønderborg Kommune, Spørgsmål til § 8 tilladelse, Skolevej 53, 6430 Nordborg
  6067/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  6801/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  7137/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  6294/20
 • Til NIRAS: Vedr. ny målerunde som udskydes grundet fraflytning
  6685/20
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg.pdf
  5064/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  7133/20
 • Til borger: V1-kortlægning, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  6620/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  7336/20
 • Til borger - V1-afgørelse, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  5830/20
 • Til Kolding Kommune, Spørgsmål til resultater fra undersøgelsespåbud - Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  6132/20
 • Til Advokatfimaet Jes Buch, Vedr. Slotsgade 13, Haderslev
  6921/20
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  5831/20
 • Til Meldgaard A/S: Vedr. færdigmelding af udlægning af slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  5800/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  5223/20
 • Til borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  6097/20
 • Til Haderslev Kommune: vedr. opsamling på slagge, Sodevej 12, 6100 Haderslev - Jesper Bram, Bram I/S
  7895/20
 • Sv på henvendelse: Gl. Bjært 36, 6091 Bjert
  9357/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. byggeprojektet på Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  8709/20
 • Til Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Danske Regioner: Kommentarer til udkast til handleplan
  19937/20

5. januar 2020

Indgående

 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. januar 2020
  5333/20

Udgående

 • VS: Invitation til møde vedr. praktikpladskoordineringen for social- og sundhedsassistentelever fra SOSU FVH
  6438/20
 • Udkast Dagsorden - møde 2020 - af 191223.docx
  6439/20

4. januar 2020

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg
  5315/20

3. januar 2020

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, tabfil er der med hvid afgræsning matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  5428/20
 • Fra DMR: Revideret oplæg til frivillig undersøgelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  6722/20
 • Fra HF og VUC Fyn vedrørende projekt
  7695/20
 • Fra Varde Kommune
  5304/20
 • Fra Haderslev Kommune: Afslutning af udlægning af slagge, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  5193/20
 • Ændring af adresse som psykolog
  4592/20
 • Fra Alssundgymnasiet vedr. projekt
  3537/20
 • Opsiger ydernummmer som fysioterapeut
  20184/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  18657/20
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  18642/20
 • Fra Syddansk Erhvervsskole vedr. Brobygning på skolehjem
  15767/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, mere om tabfiler matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  5418/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, ønske om filer med afgrænsning matr.nr. 1 Tråsbøl. Felsted
  5399/20
 • Til Sønderborg Kommune, kopi af V0-brev, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  4798/20
 • Til Aabenraa Kommune: Bemærkninger til fremsendte miljønotat, Industrivej 4J, Padborg
  3850/20
 • Til projekt: kommentar til rev. budget og bedt om tilrettet ansøgningsskema
  4028/20
 • Til Tønder Kommune - Høring om forurening på Algade 19, 6780 Skærbæk
  4316/20
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster.pdf
  3731/20
 • Fra Haderslev Kommune. VS: Godkendelse af indbygning af kategori 3 slagge under vej - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  5704/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 142853424.pdf
  4611/20
 • Aktindsigt - besvarelse til Policy Watch
  4441/20
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster.pdf
  3723/20
 • Til borger - V2-høring Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster.pdf
  3685/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 142854524.pdf
  4618/20
 • Til Borger, V0-brev, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.pdf
  4799/20
 • Til Esbjerg Kommune, Kommentarer til §8-ansøgning, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  3787/20
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  4693/20

2. januar 2020

Indgående

 • Fra Rambøll, slutopgørelse - Notmark (Pulje 6, 2017) Fakturering
  25957/20
 • Fra borger: spm om Lavninggyde 8
  6030/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december 2019
  8909/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV-udvalgsmøde d. 10. december
  8472/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - § 8 ansøgning_Fredericia_Promenaden_Miljøteknik_0201_2020_final.pdf
  10650/20
 • Fra fonden: medieomtale samt overnatningstal i Odense
  3196/20
 • SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende type 2-diabetes
  1872/20
 • fra Projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde
  944/20
 • Fra Borger - Orientering vedr. at det fortsat ikke er muligt at bestille sene konsultationstider
  4598/20
 • Meddelelse om cvr.nr.
  2947/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  3514/20
 • Anmodning om aktindsigt
  4141/20
 • Fra projekt: link til intrduktion
  3322/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  5685/20
 • Høringssvar fra Ærø Kommune - Udviklingsstrategi 2020-2023
  11683/20
 • Fra Miljøteknik: §8 ansøgning-Promenaden, Oldenborggade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde. Lokalitetsnummer 607-00061.
  10648/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afsluttet sag, brand i bygning med abesttag, Vindebjergvej 36B, 5463 Harndrup
  24806/20
 • Fra vagtlæge: anmodning om ændring fra cpr til cvr. nummer
  26307/20

Udgående

 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Havrekær 65.pdf
  1090/20
 • Til Nordfyns Kommune, Jordforurening, Havrekær m.fl., Veflinge, lok: 480-81492
  1541/20
 • Til Billund kommune - til orientering, V1-varsel Torvegade 4, 7250 Heinsvig
  1423/20
 • Til Haderslev Kommune. Godkendelse af indbygning af kategori 3 slagge under vej - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  2633/20
 • SVAR del1: Grønlandsgade 14, lok. 440-81100, i Kerteminde
  128/20
 • til Borger - Kortbilag_V2_varsling.pdf
  2915/20
 • til Borger Grundejerrapport Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble
  2917/20
 • Til AB Dalgasparken, V1-afgørelse, Dalgasparken 2-8, 7200 Grindsted.pdf
  676/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Elvedgårdsvej 14.pdf
  1082/20
 • Til Billund kommune - til orientering, V1-varsel, Præstevænget 6, 7250 Heinsvig
  554/20
 • SVAR del2: Grønlandsgade 14, lok. 440-81100, i Kerteminde
  130/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Havrekær 59.pdf
  1085/20
 • til Borger - Udkast_Boligerklæring_Matr.nr.8n.pdf
  2916/20
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  382/20
 • Til Sapa. Doc2Mail - Forsendelse 142766110.pdf
  2336/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring, udkast V1-afgørelse, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  545/20
 • til Borger Bilag Udkast AfgV2_Kædebyvej1_02012020.pdf
  2914/20
 • Arkivmateriale, Torvegade 4, 7250 Hejnsvig.pdf
  1086/20
 • til Borger Varsling på V2 af forureninger på ejendommen Kædebyvej 1, 5931 Humble
  2913/20
 • Til AB Dalgasparken Etape 4, V1-afgørelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  381/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Torvegade 4, 7250 Heinsvig.pdf
  1383/20
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark planlægger at kortlægge 550-81344 Hydrovej 6, 6270 Tønder, som måske forurenet
  2427/20
 • Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende type 2-diabetes
  170/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. januar 2020
  228/20
 • Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt
  4152/20
 • til Borger Bilag med Teknisk rapport - Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble
  2918/20
 • Til borger - V1-varsel, Torvegade 4, 7250 Hejnsvig.pdf
  1331/20
 • til Langeland Kommune Varsling på V2 af forureninger på ejendommen Kædebyvej 1, 5931 Humble
  2912/20
 • Til borger - V1-høring, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  538/20
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  365/20
 • Til borger - bilag til V1-varsel, udkast til V1-afgørelse, Torvegade 4, 7250 Hejnsvig.pdf
  1337/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Præstevænget 6, 7250 Heinsvig.pdf
  551/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  3535/20

1. januar 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. afslutning af etape 3, Industrivej 4J, Padborg
  3378/20
 • Fra borger - Høringssvar vedr. mulig forurening på Kertemindevej 123A og 123B, 5800 Nyborg
  5243/20
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  6405/20
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  6413/20

30. december 2019

Indgående

 • Fra DGE: Tilbagemelding på udkast til påbud om undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  8013/20
 • fra projekt: status vedr. økonomi
  3374/20
 • Fra Region Midtjylland: Udkast til handleplan til Danske Regioner
  2921/20

Udgående

 • til Nordicals Svar på henvendelse Vedr. lokalitetsnr. 430-81371 - Algade 3, 5750 Ringe
  577526/19
 • Til Nordea - mail om tekst til sikkerhedsstillelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  577072/19

27. december 2019

Indgående

 • Fra HK-Sydjylland: Fase forhandlinger vedrørende 2 nyansatte lægesekretærer.
  3025/20
 • Fra HK-Sydjylland: Fase forhandlinger vedrørende 2 nyansatte lægesekretærer.
  3023/20
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 27. januar 2020
  355/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Nedrivning af bygninger, St. Okseø 1, 6340
  5230/20
 • Fra DLA Piper: Orientering om profylaksebekendtgørelse
  9273/20
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura
  10217/20
 • Fra Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af faktura
  10214/20

25. december 2019

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 27. januar 2020
  378/20

24. december 2019

Indgående

 • Fra TED: Orientering om offentliggørelse af profylaksebekendtgørelse
  9261/20

23. december 2019

Indgående

 • Fysioterapi, vikarskema
  651/20
 • Fra Nordea - forslag til tekst til sikkerhedsstillelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  577062/19
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  575581/19
 • fra Nordicals Vedr. lokalitetsnr. 430-81371 - Algade 3, 5750 Ringe
  577525/19
 • Fra Miljøteknik: Orientering vedr opgravning af brønd - Oldenborggade 40 m.fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde- brøndopgravning mm.
  10629/20

Udgående

 • Til/fra JV - korrespondance vedr. citater til godkendelse - vedr. opmanding på sagen
  5370/20
 • Udkast Dagsorden - møde 2020 - af 191223.docx
  6436/20
 • Invitation til møde vedr. praktikpladskoordineringen for social- og sundhedsassistentelever fra SOSU FVH
  6435/20
 • Invitation til møde vedr. praktikpladskoordineringen for social- og sundhedsassistentelever fra SOSU FVH
  6431/20
 • Udkast Dagsorden - møde 2020 - af 191223.docx
  6432/20
 • Til Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  575511/19
 • Til Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  575510/19
 • Til Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  575507/19
 • Til Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  575513/19
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  575593/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  575592/19
 • Dagsorden til 6. møde i adm. styregruppe 8-1-20
  188/20
 • Dagsorden 6. møde i adm. styregruppe Ærø-RSD.pdf
  195/20

22. december 2019

Indgående

 • Fra JV - citater til godkendelse - vedr. opmanding på sagen
  5367/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.pdf
  134/20

Udgående

 • Til Nybolig: FORSP - Svar på henvendelse om V2-kortlægning på matrikel 92, Vonsild By, Vonsild
  575399/19
 • Til Nybolig: FORSP - Bilag - Autoscannet rapport_001 0001, matrikel 92, Vonsild By, Vonsild
  575400/19
 • Til borger - FORSP - Anmodning om aktindsigt - Ingemanns Alle 57a - 6700 Esbjerg
  575395/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg
  137/20

21. december 2019

Indgående

 • Fra projekt: kvittering for modtaget mail om delvis tilsagn
  4143/20

Udgående

 • Til Vejle Kommune: Vedr. villaolietanksagen fra matr. nr. 26e Højen By, Højen og matr. nr. 26ø Højen By, Højen - en del udgåtr inden kortlægning
  575367/19

20. december 2019

Indgående

 • Fra COWI, afrapportering af undersøgelse, Bygbjergvej 15A, pulje 8
  20085/20
 • Fra Ejlskov: Tilbagemelding på bemærkninger til oplægget til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  7994/20
 • Fra Odense Kommune: Odense Kommune og Regions Syddanmarks bemærkninger til oplægget til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  7992/20
 • Til og fra ansøger, RÅSTOF, Status matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  576976/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Opfølgning på besigtigelse matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  576963/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Opdagteret kortbilag med forventet lergravningsområde matr.nr.1 Tråsbøl, Felsted
  576964/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, mail med myndighedshøringssvar matr.nr. 1 Tråsbøl. Felsted
  575199/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr. 1 Tråsbøl. Felsted
  575200/19
 • Fra borger: Orientering om forventet opstart af oprensning, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  7987/20
 • Fra DMR: Bilag - kvittering for til- og bortkørt jord
  573047/19
 • Fra DMR: Vejesedler for bortkørt og tilkørt jord, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  573046/19
 • ledelsessamarbejde 6.0 161219.pdf
  575098/19
 • Fra NIRAS: Udtage antimon fra analysepakken for dokumentationsprøverne?
  572947/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Myndighedshøringssvar matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  576961/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Mail med myndighedshøringssvar matr.nr. 1 Felsted, Tråsbøl
  576960/19
 • Fra DMR: Resultater fra afgrænsende undersøgelse, Kertemindevej 112, Bovense, 5800 Nyborg
  572092/19
 • Fra COWI: Status - laboratorieforsøg, Grindsted
  574669/19
 • Fra Suez: Spørgsmål og skypemøde
  574736/19
 • VS: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC
  574915/19
 • Fra Rambøll: Afsluttende budgetstatus 2019
  572980/19
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, miljøgodkendelse på Gammelgårdsvej, Glejbjerg
  572397/19
 • Fra Vejle Kommune: §8 ansøgningen for Grejsdalsvej 390
  574385/19
 • RSDs Allonge nr 2 med Ejendomsselskabet
  575039/19
 • Post fra Lægemiddelstyrelsen - LMST, ?rsstatistik
  574707/19
 • Post fra Lægemiddelstyrelsen - LMST, ?rsstatistik
  574711/19
 • Fra COWI: Moniteringsrapport 2019
  571982/19
 • Fra COWI: Status - Grindsted tender
  574686/19
 • Fra Danske Regioner: Input til handleplan
  2920/20
 • VS henvendelse fra Rambøll - : Grønlandsgade 14 i Kerteminde
  115/20
 • VS: Fysioterapi, vikarskema
  654/20
 • fra VUC Syd
  2504/20
 • Fra projekt Tønder Handelsskole - slutregnskab og revisorerklæring - projekt Crossing-IT
  4610/20
 • Fra COWI: Udkast til driftnotat 2019
  5060/20
 • fra Odense Kommune - §8 ansøgning, Dalumvej 116, Odense
  58/20
 • Fra Varde kommune: Tilladelse til kunstgræsbane efter miljøbeskyttelsesloven, Østergade 29A, Oksbøl, Varde Kommune
  142/20
 • Bilag fra Odense Kommune - §8 ansøgning + undersøgelse, Dalumvej 116, Odense med bilag.pdf
  61/20
 • Fra DTU: Underskrevet samarbejdsaftale
  932/20
 • Fra IBC vedr. spørgsmål til projekt
  7726/20
 • Fra NIRAS: Udkast til moniteringsnotat inkl. Topsoil
  5050/20
 • Fra DLA Piper: Tilrettet samarbejdsaftale
  9198/20
 • Fra Nybolig Vejle: Fwd: SV: Vedr. villaolietanksag, Horstedvej 1A, 7100 Vejle - Lok. nr. 630-81904
  6677/20
 • Fra Vejle Kommune: Ang. Præstevænget 47, 7323 Give
  6204/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til oplæg til undersøgelse, Jernbanegade 2, 5500 Middelfart
  6465/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  5765/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  5751/20
 • Fra DLA Piper: Notat samt profylaksebekendtgørelse
  9233/20
 • Fra Orbicon: Økonomi- Vejen Nørregade 90
  8279/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  7610/20
 • Fra TED: Kvittering for modtagelse af profylaksebekendtgørelse
  9251/20
 • Fra DTU: Orientering om underskrift
  9225/20
 • Fra IBC vedrørende projekt
  7712/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding, Økonomi
  8235/20
 • Fra projekt: status for projekt
  10499/20
 • Fra Niras: Opgørelse over økonomi for Søndersø Industrigrunde - 2019
  8107/20
 • fra Odense Kommune følgemail - §8 ansøgning, Dalumvej 116, Odense
  13046/20
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer
  16194/20
 • Fra SUM SV: Kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekterne i Region Syddanmark
  575173/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  573234/19
 • RSDs Allonge nr. 2 med Ejendomsselskabet
  575052/19
 • Fra NIRAS: 2019 budgetstatus
  572258/19
 • Fra COWI: Spørgsmål og aftale om skypemøde
  574717/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi)
  573981/19
 • RSDs erhvervsfremlejekontrakt m. HCD - underskrevet
  574979/19
 • Fra Nordfyns Kommune: SV: vedr. screeningsafgørelse på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  572834/19
 • Haderslev Kommune - Høringsvar vedr. regional udviklingsstrategi
  573850/19
 • Fra DHI: Status - laboratorieforsøg, Grindsted
  574675/19
 • Afmelder ydernummer som fysioterapeut
  572790/19
 • Fra COWI: Godkendelse af opgørelse til tillægskontrakt
  572491/19

Udgående

 • ledelsessamarbejde 6.0 161219.pdf
  575102/19
 • SV: [sagsnr.:19/75675] Underskrift af aftale med Region Syddanmark om ledelsessamarbejde om forskning, uddannelse og vidensdeling
  575101/19
 • Til vandværk: Løjt Nørregade 12, Aabenraa, orientering om resultater af forureningsundersøgelse
  574446/19
 • Til kommune: Løjt Nørregade 12, Aabenraa, orientering om resultater af forureningsundersøgelse
  574443/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, bemærkninger og videresendelse af høringsssvar matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  576975/19
 • Til Borger, Kortbilag, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov.pdf
  574282/19
 • Til Borger, Varsling af V2-kortlægning, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov.pdf
  574285/19
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - Kortlægning på V2, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov.pdf
  574284/19
 • Til Tønder Kommune, Varsling af V2-kortlægning, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  574281/19
 • Til CRT: Kontrakt, Transport- og emissionsmatricer
  574250/19
 • SV: [sagsnr.19/75675] Underskrift af aftale med Region Syddanmark om Syddansk Forskerstøtte
  573833/19
 • Syddanskforskerstøtteaftale2.181219.pdf
  573834/19
 • Til borger: FORSP - Bilag - Udgået af kortlægning 19-10-2004, Bjert Strandvej 21, 6091 Bjert
  575392/19
 • Til borger: FORSP - Bilag - Rapport - Oliebranchens Miljøpulje - maj 2004 - Rambøll, Bjert Strandvej 21, 6091 Bjert
  575393/19
 • Til borger: FORSP - Fremsendt materiale og svaret på henvendelse, Bjert Strandvej 21, 6091 Bjert
  575391/19
 • Til anøsger, RÅSTOF, dok. 2 om efterbehandling 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576973/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, dok. 3 om efterbehandling 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576974/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, dok 1 om efterbehandling 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576972/19
 • Til ansøger, RÅSTOF,[Sagsnr.:15/45391] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen RÅSTOF, Tilsyn, Aabenraa, Del af matr. 4, 81, 1187 Lunderup, Rise og 846 Brunde, Rise
  576971/19
 • Revisionsinstruks.pdf
  573453/19
 • Standardvilkår_version3_24102017.pdf
  573452/19
 • Til ansøger: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019 - Tilsagn
  573450/19
 • Urban Orchestra - Trekantområdets nye rytmiske ensemble.pdf
  573451/19
 • Til ansøger: Tilsagn: Region Syddanmarks kulturpulje, oktober 2019
  573351/19
 • Til Borger m.fl.: Udgået inden kortlægning efter oprensning med bilag
  573229/19
 • Til Borger m.fl.: Matriklen udgår inden kortlægning efter oprensning, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg, matr.nr. 2d Bovense By, Bovense, lok.nr. 450-81235
  573228/19
 • Til Fåborg Special Dental: El- afregning
  573171/19
 • Til LB Dental: Afregning af el
  573130/19
 • Til Tønder Kommune, Orientering om V2-kortlægning, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  573120/19
 • Til borger, Kortbilag, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  573124/19
 • Til borger, Afgørelse - Kortlægning på V2, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  573121/19
 • Til NIRAS: Accept til at fjerne antimon fra analysepakken for dokumentationsprøverne?
  572957/19
 • Til kommunen - kontaktoplysninger til MST vedr. badevandskriterier
  5350/20
 • Til Rambøll - kopi af udkast til rapport + gps punkter
  5345/20
 • Til Esbjerg Kommune, Anm. om færdigmelding af slaggeudlægning, Roustvej 224, 6818 Årre
  572372/19
 • Til rådgiver - RSD kommentarer til tilsyn
  26215/20
 • vedr. screeningsafgørelse på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  571913/19
 • Vellinge_notat_RSYD.pdf
  571914/19
 • Til Udbetaling Danmark - RSD ønsker tidsfristforlængelse til 31.12.2020
  571910/19
 • Til Kolding Kommune, Ønske om dokumentationsrapport § 8 samt afrapportering § 19, Saxovej 2, 6000 Kolding
  571819/19
 • Til Rambøll, Råstof: Miljøvurderinger
  572138/19
 • Til Nymølle: Foreløbigt svar vedrørende ansøgning om §52, Hærvejen 96, Kliplev
  575307/19
 • til Danbolig Svar på henvendelse - lok. 559-55017 matr. nr. 10f og 20a Eskelund By, Brørup
  575255/19
 • Til borger: Orientering om resultater af undersøgelse med rapport
  574437/19
 • Til Vejle Kommune: §8 ansøgningen for Grejsdalsvej 390
  574356/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: Kopi af V2 varsel
  575024/19
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  573385/19
 • Til Banedanmark: V2-varsel
  574990/19
 • Til Nordea - Sikkerhedsstillelse i forbindelse med råstofindvinding i Fjeldsted
  573432/19
 • Til rådgiver KDC: Svar vedr foresp om §52, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  575336/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 1
  575357/19
 • Til grundejer: svar på henvendelse 2
  573647/19
 • Til borger2, Afgørelse - Kortlægning på V2, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  572954/19
 • Til Vejle Mægleren - Svar på henvendelse om jordforurening - Vestermarksvej 12A 7100 Vejle
  573593/19
 • Til Nymølle A/S: Svar vedr Foresp om jordtip ved Eltang, matr nr 11a Lilballe By, Eltang
  575347/19
 • Til borger1, Afgørelse - Kortlægning på V2, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  572919/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 2
  575358/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Medejer 1
  575362/19
 • Til grundejer: Hovedejer 1: Vedr. matr. nr. 26e Højen By, Højen - en del udgår inden kortlægning
  575365/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 5
  575361/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 630-81904
  575364/19
 • Til Gartneriet Kronborg: V1-høring m. bilag, grundejer matr. 3b, Bladstrupvej 300A, 5450 Otterup
  572685/19
 • Til praksis: mail med bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  573392/19
 • Til VORES ELNET A/S: V1-høring m. bilag, grundejer matr. 3r, Bladstrupvej 298, 5450 Otterup
  572725/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 3
  575359/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26e Højen By, Højen udgår inden kortlægning, Hovedejer 4
  575360/19
 • Til Nybolig Vejle: Vedr. svar på henvendelse angående matr. nr. 26e Højen By, Højen, lok. 630-81904
  575366/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 26ø Højen By, Højen udgår inden kortlægning
  575363/19
 • Til Region Midtjylland: Kommentarer til udkast til handleplan
  2508/20
 • Til DTU: Samarbejdsaftale til underskrift
  922/20
 • Til DLA Piper: Accept af profylaksebekendtgørelse
  9243/20
 • Til DLA Piper: Samarbejdsaftale med enkelte kommentarer
  9184/20
 • Til DTU: Forespørgsel vedr. underskrift
  9212/20
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  21706/20
 • Til borger, Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen: Udgået af kortlægningen, Sommervej 4 og 6, Tinglev
  19160/20

19. december 2019

Indgående

 • Fra Niras: Status for Torvegade 17 i Give
  572235/19
 • Fra Rambøll: RE: Nyborg overboring - opdateret rapport
  575125/19
 • VS: Kontrakt på Kontraktstyring - SKI 02.06 - til underskrift (19/31375) - Opgørelse!
  572316/19
 • Fra Svendborg Kommune: Status for påbudssagen på Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  571940/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af udkast til påbud om undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  572493/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 1 - DGE - Vurdering af forureningens alder, 01-11-2019
  572495/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast
  572494/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 3 - Om Plantegning og de konceptuelle modeller
  572499/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 2 - Plantegning og konceptuelle modeller
  572498/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 4 - Regionens bemærkninger i fh.t. status
  572500/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Bilag 5 - Kort over de tre forureninger (udpluk af regionens rapport april 2016)
  572501/19
 • Fra Rambøll, Endelige Rapport for Havrekær 65, Veflinge
  7006/20
 • Vedr. Nymarksvej 41, alternativ strategi for prøvetagning
  571818/19
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til regionens vurdering af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i forhold til ændret kortlægning, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  569387/19
 • Fra Nybolig: Henvendelse om oplysninger om lok.nr. 621-02009, matr.nr. 92, Vonsild By, Vonsild
  575398/19
 • Fra DTU: Revideret udkast til samarbejdsaftale
  878/20
 • Fra DTU: Svar vedr. spørgsmål fra DLA Piper
  802/20
 • Fra: Epinion: vedr. Industrien som karrierevej
  572408/19
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284 - VS Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284.msg
  574678/19
 • Fra Rambøll: Oplæg til drift 2020
  571999/19
 • Fra politisk parti - ansøgning
  572042/19
 • Fra projekt: revideret budget
  3385/20
 • Fra DTU: Anmodning om fremsendelse af fortrolighedserklæring
  703/20
 • Fra Region Hovedstaden: Kommentarer til udkast til handleplan
  2499/20
 • Fra MLA Piper: Spørgsmål til DTU
  775/20
 • Fra DTU: Kommentarer og tilføjelser til aftaleudkast
  725/20
 • Fra Niras: Foreløbige resultater af borearbejdet
  8097/20
 • Fra Niras: Rapport Teknisk del - 430-81392 Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe_teknisk rapport.pdf
  9393/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16 - økonomi
  8145/20
 • Fra Niras: Rapport Teknisk del - 430-81561 Smedemestervej 12, 5600 Faaborg Teknisk rapport.pdf
  9374/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel- 430-81392 Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe_grundejer.pdf
  9392/20
 • Fra projekt: revideret budget
  12167/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47 - opdateret budgetskema
  8207/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 410-81379 Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn_grundejer.pdf
  9403/20
 • Fra niras: rapport teknisk del - 410-81379 Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn_teknisk rapport.pdf
  9404/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 430-81561 Smedemestervej 12, 5600 Faaborg grundejerrapport.pdf
  9371/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - notat om vand
  8135/20
 • Bekræftelse - Hotel
  20104/20
 • Fra projekt: kvittering for tilskud
  14282/20
 • Fra Rambøll: Vedr. boringssløjfning
  568709/19
 • SV: 27681, VS: Høring - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  568412/19
 • Fra EY/FG - 17/4156 - "Geo & Bio Science Center Syd" Perioderegnskab 16/3 2017 - 30/6 2019
  570777/19
 • Vejle Kommunes tilladelse til vejadgang §49 4.pdf
  567658/19
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om resultat af prøver udtaget i forbindelse med fjernelse af brovægt
  568958/19
 • Fra Rambøll - Transportcenter Esbjerg //Boringer
  571234/19
 • Fra NIRAS: Vedr. 2019 budget
  568735/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Søndergade 177D, 5591 Gelsted.pdf
  569386/19
 • Notat vejledning Femern Bælt - Vermerk Beratung Fehmarnbelt
  568238/19
 • Høringssvar fra Region Midtjylland - Regional udviklingsstrategi 2020-2023
  567468/19
 • Fra Sloth-Møller: Forespørgsel vedr Aabenraavej 20a, Sønderborg
  568115/19
 • Fra Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af udtalelse vedrørende tidligere Højer Losseplads, Nørrevej
  567527/19
 • Fra NIRAS: Opsamling efter fase 4
  567207/19
 • Fra NIRAS: Opdateret notat 2019 med placering af udereference
  568691/19
 • RSDs erhvervsfremlejekontrakt - underskrevet
  574989/19
 • RSDs erhvervsfremlejekontrakt - underskrevet
  574985/19
 • Bilag 2 - Tegninger af lejemålets indretning og materialebeskrivelse.pdf
  574993/19
 • Fra DMR: Svar vedr fastholdelese af kortlægning, LInde Allé, Sønderborg
  572412/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spm vedr. afgrænsning af område matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  572322/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om information vedrørende behandling af patienter med elektrokemoterapi
  572379/19
 • RSDs erhvervsfremmelejekontrakt - underskrevet
  574998/19
 • Fra Niras, Projekt Overfladevand lok.nr. 450-81215, journalnr. 19_33242 - slet forrige.pdf
  568677/19

Udgående

 • Bilag C2.2 Leverandørens tilbud - 191029 Kontrakt på Kontraktstyring 01.....pdf
  572302/19
 • Bilag C2.4 Vilkår for Tilknyttede ydelser herunder timebaserede ydelser.pdf
  572305/19
 • Bilag C2 Leveringsaftale for Kontrakt på Kontraktstyring 01.12.19 med underskrifter.pdf
  572300/19
 • Bilag C Levering for Kontrakt på Kontraktstyring 01.12.19.pdf
  572299/19
 • Bilag C2.1 Kundens behov Kontraktstyringssystem.pdf
  572301/19
 • Databehandleraftale Bilag 2 Faellesregional informationssikkerhedspoliti....pdf
  572310/19
 • Bilag B2 Dokumentation for afløftning af udbudspligt med underskrifter 19-12-2019.pdf
  572298/19
 • Databehandleraftale Bilag 3 Underdatabehandler Kontrakt på Kontraktstyri....pdf
  572311/19
 • Underskreven Kontrakt på Kontraktstyring - SKI 02.06 (19/31375)
  572295/19
 • Bilag C2.6 Databehandleraftale for Kontrakt på Kontraktstyring 01.12.19 - med underskrifter.pdf
  572307/19
 • Bilag C2.5 Producentens licensvilkår Kontrakt på Kontraktstyring 01.12.1....pdf
  572306/19
 • Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang 1.1. Kontrakt på Kontraktstyring 01.....pdf
  572303/19
 • Databehandleraftale Bilag 1 Databehandleraftale instruks Kontrakt på Kon... med underskrifter.pdf
  572309/19
 • Bilag C2.4.1 Tids- og aktivitetsplan for Kontrakt på Kontraktstyring 01....pdf
  572304/19
 • VS: Kontrakt på Kontraktstyring - SKI 02.06 - til underskrift (19/31375)
  572312/19
 • Til borger: Bilag - NOTAT - Spørgsmål til spørgeordningen 111219, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  8281/20
 • Til borger: Svar på spørgsmål om Lynfrost-grunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  8280/20
 • Svar til Region Sjælland: SV: TdF - og udbetalingsspørgsmålet
  571335/19
 • Til Esbjerg Kommune, Anm. om dokumentationsrapport fra § 8, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  571333/19
 • til Ansøger: SV: DGI Landsstævne 2021 - partnerskabsaftale og tilsagn
  570983/19
 • Partnerskabsaftale L2021 - Til underskrivelse.pdf
  570984/19
 • Til Odense Kommune: Tilpasning af regionens vurdering af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i forhold til ændret kortlægning, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  569394/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgår inden kortlægning
  568291/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Udgår inden kortlægningen, Nørregade 2, 5600 Faaborg, lok.nr. 430-81712
  568289/19
 • Til Svendborg Kommune: Hvad er status for påbudssagen på Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup?
  567586/19
 • Til kommune og vurst: grundejer: Til orientering, kopi af endelig kortlægnignsafgørelse vedr. Kobjergvej 4A, 4B og 4D, 7190 Billund
  567419/19
 • Til Borger2, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Strengevej 65, 6760 Ribe.pdf
  567195/19
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  567194/19
 • Til Borger1, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Strengevej 65, 6760 Ribe.pdf
  567196/19
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i forhold til ændret kortlægning, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  567136/19
 • Til Sloth-Møller: Svar vedr kortlægningsbrev, historik og registreringsundersøgelse matr. 2896, Sønderborg
  568129/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  569502/19
 • Til Borger: Orientering om monitering 2019
  567167/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar på mail omkring overfladevandsindsats, Fiskerihavnsgade 34, 6700 Esbjerg
  567393/19
 • Til Tønder Kommune og Arkil: Endeligt svar vedrørende tidligere Højer Losseplads, Nørrevej
  567262/19
 • Til Odense Kommune: Kopi af moniteringsnotat samt udeluft orientering
  567176/19
 • Til Kolding Kommune og Skat: boligerklæringer
  570911/19
 • Til Borger1, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Strengevej 65, 6760 Ribe
  567097/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høring: afgrænsning af miljøvurdering for vindmølleprojekt i Esbjerg Kommune
  568443/19
 • Til Borger2, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Strengevej 65, 6760 Ribe
  567120/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar § 8-udkast, Saltgade 21, 6760 Ribe
  568714/19
 • Til NIRAS: Svar på opsamling
  567309/19
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - Ingemanns Alle 57A 6700 Esbjerg
  570351/19
 • Til Lodsejer og indvinder - meddelelse om ingen klager samt sikkerhedsstillelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  567138/19
 • Til ejerforeningen, V1-afgørelse, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg.pdf
  569276/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nymarksvej 51, 5800 Nyborg.pdf
  567364/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Blandebjergvej 15, 5900 Rudkøbing.pdf
  571185/19
 • Til Sloth Møller: Baggrundsmateriale 1, Lindehaven, Sønderborg
  568465/19
 • Til Sloth Møller: Baggrundsmateriale 3, Lindehaven, Sønderborg
  568486/19
 • Til Borger, Brev med bilag om at Matr.nr. 7f Havbølle By, Humble udgår af kortlægning.pdf
  571235/19
 • Til NIRAS: Rykker for tilbagemelding på økonomi 2019
  567060/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, ok til udvidelse af "rammen"
  575012/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  567833/19
 • Til JP EJENDOMME, V1-høring med kortbilag, Vestervoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  568721/19
 • Til Sloth Møller: Baggrundsmateriale 2, Lindehaven, Sønderborg
  568475/19
 • Til DTU: Fremsendelse af fortrolighedserklæring
  713/20
 • Til UU Vejen: Vejen til ny mesterlære
  567320/19
 • Til DTU: Fortrolighedserklæring med underskrift
  815/20
 • Til Vejle Kommune: Kvitering på modtagelse af §8 høring
  15833/20
 • Til Vejle Kommune - rykker for kort vedr. vejadgang - Jerlev Etape 4
  25847/20

18. december 2019

Indgående

 • Fra Borger: FORSP - Undersøgelses betydning HASTER, Bjert Strandvej 21, 6091 Bjert
  575390/19
 • Fra Borger: FORSP - Borgerhenvendelse, Ingemanns Alle 57a, 6700 Esbjerg
  575394/19
 • Fra rådgiver - svar vedr. tilsyn kommentarer inkl. kopi af PSS
  26202/20
 • Supportaftale
  567105/19
 • Fra DMR: Dialog om opstart på undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  566208/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, lejeres status
  576970/19
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Forespørgsel og svar om Udvidelse af lagerpladsen
  10783/20
 • Fra Borger: Overbyvej 62, 6000 kolding
  564371/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 3_Graveplan matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565905/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 4_Efterbehandlingsplan matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565906/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 2_Oversigtskort matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565904/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema_Kudsk & Nissum_Vojens_matr .nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup .pdf
  565910/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 5_Anmeldeskema VVM_Kudsk & Nissum_Vojens matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565908/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 1a_Tingbogsattest matr.nr. 423 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.pdf
  565911/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bilag 6_Ansøgning om vejFra ansøger, RÅSTOF, overkørsel fra råstofgrav matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.pdf
  565909/19
 • Fra ansøger: SV: DGI Landsstævne 2021 - partnerskabsaftale og tilsagn
  566821/19
 • Fra DMR: Budgetstatus Libavej og Dageløkkevej
  563827/19
 • Fra DMR: budgetstatus Libavej og Dageløkkevej
  563821/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering til grundejer om regionens udmelding, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  564640/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Garanti
  3370/20
 • Fra DMR: Reetablering af vej gennem skov ved boring B201
  562956/19
 • Fra DMR: boreprofiler, B201-B203
  3991/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, beder om evt. høringssvar 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576968/19
 • Fra rådgiver - opdatering på aflevering af rapport - data vedr. GPS punkter
  5340/20
 • Fra Borger: Forespørgsel om jordforurening - Overbyvej 62, 6000 kolding
  563497/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. støjnotat og anmodning om dokumenter vedr. efterbehandling 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576966/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 05 Betingelser for optagelse på kvalifikationsliste_final.docx
  573988/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 01 Generelle oplysninger_final.docx
  573998/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 03 Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk direkte og ubetin....docx
  574006/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 07 Bilag 1a Ydelsesbeskrivelse med priser DK_final.docx
  573992/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - Spar Tours - Bilag 06 - Effekt af hydrogensulfur-bade.pdf
  574029/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 02 Tro og loveerklæring_final.docx
  574005/19
 • Fra Vejle Kommune: §8 ansøgningen for Grejsdalsvej 390
  574343/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. bemærkninger til udkast til § 8 tilladelse, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  6517/20
 • Fra Vejle Kommune: Til orientering: Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  6653/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Vester Terpvej 6. 6240 Løgumkloster - Teknisk rapport.pdf
  3630/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Vester Terpvej 6, 6240 Løgumkloster -Grundejerdel.pdf
  3605/20
 • Fra NIRAS: boringssløjfninger åpulje 31 og 32, 2015
  6066/20
 • Fra DMR A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på lok. 461-00134, Skandinavisk Gummikompagni, Rugårdsvej 40 , 5000 Odense C
  5382/20
 • Fra Milton Huse A/S: SV: Vedr. fund af olieforurenet jord i forbindelse med byggeri, Thyges Minde Allé 41, matrikel 1db, Stoustrup, Fredericia Jorder
  6365/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. fund af olieforurenet jord i forbindelse med byggeri, Thyges Minde Allé 41, matrikel 1db, Stoustrup, Fredericia Jorder
  6358/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - Status 2019
  8217/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - status
  8229/20
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2019
  566348/19
 • Fra Rambøll, Råstof Miljøvurderinger
  566690/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding vedr. rensemiddel på eksisterende renseri
  564169/19
 • Fra Vejle Kommune - Godkendelse af vejadgangen til grusgrav, Jerlev Etape 4
  567594/19
 • HjertePRO: Underskrevet samarbejdsaftale, projektbeskrivelse og budget OUH, odense og Nordfyns kommune
  563396/19
 • Fra Langeland Kommune: SV: Vedr. slaggesagen fra Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbibg
  566904/19
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering for regionens tilbagemelding vedr. slaggesagen fra Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbibg
  566908/19
 • Brev fra Sundhedsstyrelsen vedrørende håndtering af vancomycin resistente enterokokker (VRE)
  566785/19
 • Fra grundejer: Svar på høringsbrev til V2-kortlægning af en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  566894/19
 • Fra DMR: Anmodning om materiale på Højgårdsvej 6-8, Ringe
  565945/19
 • Fra Byg til Vækst - kvitteringsskrivelse
  562868/19
 • Opsigelse af Ydernummer som psykolog
  564784/19
 • Fra Nymølle A/S: Instruks til egenkontrol, Kliplev grusgrav
  565918/19
 • Fra Kolding Kommune: Påbud om jordpåkørsel, Vranderupvej 31, Kolding
  563134/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  563943/19
 • Anøgning fra fysioterapeut om forlængelse af vikarperiode
  565728/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med ansøgningsmateriale matr.nr. 82 og 208 Uge Ejerlav, Uge
  566755/19
 • Korrespondance mlm. Niras og Esbjerg Kommune, Niras' bemærkninger til § 8-udkast, Saltgade 21, 6760 Ribe
  568701/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  567235/19
 • fra VUC Syd
  571125/19
 • Fra Stephanie Lohse - Orientering vedr. sagen overdraget til Ombudsmanden
  569457/19
 • Fra Assens Kommune: Referat af møde mellem Region Syddanmark og Assens Kommune om forurening og afværgeprojekt på Bredgade 29 og 31 i Aarup
  567206/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  567215/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 08 Bilag 1b Ydelsesbeskrivelse med priser uden for DK_final.docx
  573996/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 1bedreliv - Dokument 01 Generelle oplysninger Naftalan Medical Center.pdf
  574043/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 1bedreliv - Dokument 01 Generelleoplysninger 1 Bedre Liv.pdf
  574036/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 04 Skabelon til støtteerklæring teknisk formåen_final.docx
  573987/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, udvidelse af "rammen"
  574991/19
 • Fra GEO, Råstof ressourceopgørelse
  573277/19
 • Fra COWI:Udkast til tilbagemelding til tilbudsgiver
  574524/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - Spa Tours - Bilag 03 (SLKP).pdf
  574018/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - Spar Tours - Bilag 07 - Balneoterapi_ENG.PDF
  574010/19
 • Fra COWI: Vurdering af indstillingsnotat
  574480/19
 • Fra COWI: Indstillingsnotat delaftale 1
  574506/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 1bedreliv - Dokument 01 Generelle oplysninger Ein Gedi.pdf
  574040/19
 • VS: Indgåelse af aftaler om behandling for psoriasis (klimaterapi) - 1bedre liv -virksomhedsbeskrivelse 1 Bedre Liv inkl. oplysninger om aut....pdf
  574039/19

Udgående

 • Til ansøger, lodsejer og kommune RÅSTOF Notat om markmødet den 16. dec. 2019
  566401/19
 • Til DMR: Dialog om opstart på undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  566237/19
 • Dagsorden for TOF evalueringsmøde_Haderslev (8-1-20).pdf
  566772/19
 • TOF evalueringsmøde d. 8.1 kl. 15.30 i Sundhedshuset
  566771/19
 • Til Freja Ejendomme: Svar på generel forespørgsel om kortlægning af område ved OUH, Odense
  566124/19
 • TOF evalueringsmøde d.7.1 I Middelfart
  566769/19
 • Dagsorden for TOF evalueringsmøde (7-1-20).pdf
  566770/19
 • Dagsorden for TOF evalueringsmøde_Middelfart (9-1-20).pdf
  566774/19
 • TOF evalueringsmøde d. 9.1 kl. 15.30 på Severin
  566773/19
 • Til DMR: Kortlægningsbrev Højgårdsvej 6 - 8 i Ringe
  565958/19
 • Til DMR: Historisk materiale, Selagervej 2,3, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  565956/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  565927/19
 • Aftale om (forlænget) samfinansiering af seniorforskerstilling.Region Syddanmark og Forskningsenheden for Almen Praksis.31.12.19.docx
  566767/19
 • Forlængelse af samfinansieringsaftale vedr. TOF
  566766/19
 • Til Borger: Svar vedr. Overbyvej 62, 6000 kolding
  564379/19
 • Til Rambøll: GG på Løjt Nørregade 12
  574384/19
 • Telefonnotat ansøger RÅSTOF Igangsætningstilladelse Gyngstrupvej telefonnotat
  3372/20
 • Fra DMR: SV: Status på undersøgelser, Skårup
  564221/19
 • Til DMR: bemærkninger til budgetstatus Libavej og Dageløkkevej
  563834/19
 • Til Niras: SV: Faktura for borearbejde på Torvegade
  563526/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi til orientering vedr. Overbyvej 62, 6000 kolding
  563514/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel vedr.Overbyvej 62, 6000 kolding
  563507/19
 • Til rådgiver - ok til aflevering i januar
  5343/20
 • Standardvilkår_version3_24102017.pdf
  562895/19
 • Til Ansøger: DGI Landsstævne 2021 - partnerskabsaftale og tilsagn
  562893/19
 • Partnerskabsaftale L2021 - Til underskrivelse.pdf
  562897/19
 • DGI Landsstævne 2021 (L2021).pdf
  562894/19
 • Revisionsinstruks.pdf
  562896/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til status i fh.t. sløjfning af 2 x 50 m3 olietanke, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  562755/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Dokumenter vedr. tanke mm. - Ny Vestergade 20
  562756/19
 • Korrespondance m. Kolding Kommune, Korrekt adresse er Drachmannsvej 9, 6000 Kolding
  563439/19
 • Til rådgiver RÅSTOF Sidste detalje i rapport Rolighed
  564349/19
 • Til Borger, Kortbilag, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  562705/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Udgår inden kortlægning, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  562704/19
 • Til Borger, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  562706/19
 • Til DMR: Regionens godkendelse af oplæg til undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  562292/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8E, 5800 Nyborg.pdf
  565740/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  565734/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  565724/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  565750/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  565748/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  565745/19
 • Til kommunen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stendamsgade 9-11, 5800 Nyborg.pdf
  563690/19
 • Til Borger, Kortbilag, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  563249/19
 • Til Virksomhed, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  565936/19
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  565729/19
 • Til Rambøll, Råstof ,Miljøvurderinger -
  566629/19
 • Til grundejer: V2-kortlægning af en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  566909/19
 • Til borger, V1-høring med kortbilag, Nymarksvej 55, 55A, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg
  563753/19
 • til grundejer 1 - Balsgyden 11 - matr. 1g udgår af kortlægning.pdf
  564026/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  565738/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  562382/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-høring med bilag, Skovgyden 16B, 5540 Ullerslev.pdf
  563404/19
 • Til Varde Kommune: V1 afgørelse
  565716/19
 • til grundejer 1 - Balsgyden 11 - matr. 1g udgår af kortlægning
  564025/19
 • Til Skat: Kopi af V1 afgørelse
  565767/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Orientering om V1-afgørelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  563248/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8E, 5800 Nyborg.pdf
  565718/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  563250/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  565742/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Endelig V1-kortlægning, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding
  565934/19
 • Bilag til grundejer - udgået areal, dec 2019.pdf
  564028/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  565935/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  564030/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  565755/19
 • Til KKR Syddanmark - nyt medlem til Erhvervshus Sydjylland
  562921/19
 • Til Dansk-Tyrkist-Islamisk Stiftelse, V1-høring med kortbilag, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg.pdf
  566435/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  565736/19
 • Til grundejer: Kvittering for svar til V2-høringsbrev for en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  566898/19
 • Til Assens Kommune: bemærkninger til mødereferat, Bredgade 29 og Bredgade 31, Aarup
  563411/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  564023/19
 • Til kommunen, V1-høring, Stendamsgade 9-11, 5800 Nyborg.pdf
  563703/19
 • Til ejer Skippergade 26A - Orientering vedr. kortlægningen af ejendommen Skippergade 26A i Nyborg
  562681/19
 • Til M.U.S.I.K.T. ApS, V1-høring med kortbilag, Nymarksvej 55, 55A, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg_Nymarksvej 55.pdf
  566468/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  565726/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  566918/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  565753/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  565751/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  565731/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. slaggesagen fra Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbibg
  566903/19
 • Til Orbicon, Råstof, Miljøvurdering - spørgsmål ved V2 lokalitet
  562511/19
 • til grundejer 2 - Balsgyden 11 - matr. 1g udgår af kortlægning
  564018/19
 • Til Kommune, V1-afgørelse, Drachmannsvej 9, 6000 Kolding.pdf
  563561/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  565727/19
 • til grundejer 2 - Balsgyden 11 - matr. 1g udgår af kortlægning.pdf
  564020/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Drachmannsvej 9, 6000 Kolding.pdf
  563560/19
 • Til MICHAEL JOHANSEN HOLDING ApS, V1-høring med kortbilag, Landrovej 4, 6, 5800 Nyborg.pdf
  566729/19
 • Til Langeland Kommune: Kvittering for svar vedr. slaggesagen fra Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbibg
  566907/19
 • Til borger, V1-høring, Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  565723/19
 • Til kommunen, Kortbilag til V1-høring, Stendamsgade 11, Nyborg.pdf
  563681/19
 • Bilag til grundejer - udgået areal, dec 2019.pdf
  564021/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  565744/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Endelig V1-kortlægning, Drachmannsvej 9, 6000 Kolding
  563559/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568497/19
 • Til COWI:SV: Udkast til svarmail til tilbudsgiver
  574540/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568468/19
 • RTil projekt: mail om tilsagnTil projekt: mail om tilsagn
  568504/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568487/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568517/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568538/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568446/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568047/19
 • Til borger - V2-kortlægning Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  569398/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  567754/19
 • Til borger - Boligerklæring Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  569425/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  568530/19
 • Til projekt: mail om tilsagn
  567739/19
 • Til borger - V2-kortbilag Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  569408/19
 • Til DTU: Samarbejdsaftale til kommentering / udfyldelse
  686/20
 • Til DLA Piper: Kvittering for modtagelseaf udkast til aftaler
  641/20
 • Til DLA Piper: Spørgsmål vedr. profylaksebekendtgørelse
  661/20
 • Til Region Midtjylland: Materialet til handleplan
  2460/20
 • Til Region Midtjylland: Materiale til handleplan
  2448/20
 • Til SDU og Designskolen: Rapport og interaktivt kort til styregruppens godkendelse
  9189/20
 • Til Borger, Afgørelse - udgår af kortlægning, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  562313/19

17. december 2019

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Endelig § 8-tilladelse, Kystvej 24, 6200 Aabenraa
  566146/19
 • Fra Aabenaa Kommune, Endelig § 8-tilladelse, Kystvej 24, 6200 Aabenraa
  566148/19
 • Fra Orbicon: Udskydelse af borearbejde mv. til 2020, Skovvej 22
  563717/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat vedr. oliespild, Strengevej 65,6760 Ribe
  566368/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat vedr. oliespild, Strengevej 65, 6760 Ribe
  566366/19
 • Fra rådgiver - svar vedr. tilsyn kommentarer
  26200/20
 • Fra DMR: Svar på kommentarer til oplæg til undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  562282/19
 • Fra rådgiver Tilrettet rapport Rolighed råstofgrav
  564335/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Byggetilladelse U. § 8, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  562136/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - indledende undersøgelse
  561908/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser
  561905/19
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om vurdering af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser i forhold til ændret kortlægning, Korsebjergvej 30-32, Blommenslyst
  561904/19
 • Fra DMR, Miljøundersøgelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  562269/19
 • Fra DMR, Miljøundersøgelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  562270/19
 • Fra Faaborg-Midtfyns kommune: Status vedr. sløjfning af tanke på Ny Vestergade 20, 5672
  564171/19
 • Fra Awell: Nyborg retablering af hæk
  575120/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af strategi af dokumentationsprøver, Seden Skydebane, Odense NØ
  561337/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding på regionens kommentarer til strategi for dokumentationsprøverne, Seden Skydebane, Odense NØ
  561375/19
 • Fra DMR, Undersøgelse forud for § 8, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  562126/19
 • Fra Awell: Nyborg opgørelse
  575112/19
 • Fra NIRAS: Kvittering for modtagelse af kommunens godkendelse af strategi for dokumentationsprøver, Seden Skydebane, Odense NØ
  561141/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af kategori 1 jord fra Harnbjergvej2, 5932 Humble
  560973/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Anvisning 0,5 tons Odense Nord Miljøcenter 17122019
  560974/19
 • Fra Odense Kommune: Godkendelse af oplæg til strategi for dokumentationsprøver, Seden Skydebane, Odense NØ
  560962/19
 • Fra Grundejer: Vedr. opstart af undersøgelse og byggeri
  561722/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Nørregade 15 5800 Nyborg
  560195/19
 • Fra COWI: Svar fra rådgiver vedr jordtilførsel, Højer Dige 1, Højer
  559928/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  560736/19
 • Fra Arkil: Dokumentation for jordens sammensætning, Højer Dige 1, Højer
  560530/19
 • Fra Nybolig Vejen A/S: Lynggårdshaven 11, 6600 Vejen - Aktindsigt Jordforurening
  561689/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. svar på spørgsmål omkring 4.000 liter tanken på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  562012/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Thygesminde Allé 41, 7000 Fredericia - fund af ny forurening
  562240/19
 • Fra NIRAS: Foreløbige resultater nov. 2019 monitering
  561005/19
 • Fra Vejle Kommune: Kopi af påbud om undersøgelse af jordforurening på Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg
  561670/19
 • Fra ejendomsselskabet Fynske Forskerparker: referater fra bestyrelsesmøder 10-12-2019 samt Bestyrelsesmøde 10-09-2019
  561847/19
 • Fra Danren: Kontrolrapport
  561216/19
 • Fra Middelfart Kommune: Materiale fra Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  561967/19
 • Regional udviklingsstrategi - høringssvar fra Aabenraa Kommune
  562050/19
 • Kommissorium for arbejdet med akutplan 2020 v2
  561537/19
 • Fra ansøger: ændringer til Råstof udvinding Matr. 32 A Bovrup, Varnæs
  561875/19
 • tinglysningssvar_cf97fee1-535a-4471-82e7-9d76e26b7508.pdf
  561490/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Påbud om forureningsundersøgelse, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  563743/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Påbud om forureningsundersøgelse, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  563741/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  566689/19
 • Fra Nymølle A/S: Henvendelse vedr status for forespørgsel, matr nr 1079 Kliplev
  562669/19
 • Fra Assens Kommune: Opsamling fra mødet d. 17/12-19 vedr. Bredgade 29 og Bredgade 31, 5560 Aarup
  563295/19
 • Fra Inspiring Denmark - kvitteringsskrivelse
  562347/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål omkring overfladevandsindsats, Fiskerihavnsgade 34, 6700 Esbjerg
  567382/19
 • Referat fra 4. kontaktgruppemøde i 2019 fra kontaktgrupperne Arbejdsmiljø og Sygefravær
  575181/19
 • Referat fra 4. kontaktgruppemøde i 2019 fra kontaktgrupperne Arbejdsmiljø og Sygefravær - 19-0112.27.Basis%20oplysninger%20dec%202019.xlsx
  575184/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. konstatering af kraftig olieforurening i byggefelt 5
  568519/19
 • Referat fra 4. kontaktgruppemøde i 2019 fra kontaktgrupperne Arbejdsmiljø og Sygefravær - Referat fra kontaktgruppemøde 12 dec 2019.docx
  575186/19
 • Referat fra 4. kontaktgruppemøde i 2019 fra kontaktgrupperne Arbejdsmiljø og Sygefravær - Bilag 1 Projektbeskrivelse 25. november.docx
  575183/19
 • Fra DLA Piper: Tilrettet udkast til samarbejdsaftale
  605/20
 • Fra DLA Piper: Tilrettet udkast til delprojektaftale
  616/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  4691/20
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel, loknr. 482-81155 Harnbjergvej 2, 5832 Humble_grundejer .pdf
  9301/20
 • Fra Niras: Rapport teknsik del - 482-81155 Harnbjergvej 2, 5832 Humble_teknisk rapport.pdf
  9309/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - referat af møde
  8190/20
 • Fra Vejen Kommune: Vejen Kommune, Gammelgårdsvej 1, 7652 Glejbjerg, miljøgodkendelse til anvendelse af slagge.
  5810/20
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 410-81442 Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn_teknisk rapport.pdf
  9367/20
 • Fra Niras: Rapport Grundejerdel - 410-81442 Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn_grundejer.pdf
  9363/20
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  5348/20
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed - snak vedr. nye resultater for vandanalyser i havet
  6634/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Afslutningsrapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  12451/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar mangler ans. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 Brunde, Rise
  576965/19
 • Efter samt. m. Esbjerg Kommune, fælles svar til DMR, krav til oplæg, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  562139/19
 • Til RAmbøll: SV: Nyborg overboring - opdateret rapport
  575124/19
 • Til vindmølleejer RÅSTOF Kvittering for modtaget partshøringssvar
  561915/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til undersøgelser, Skaboeshusevej 110, Nyborg
  561864/19
 • Til rådgiver - Jernbanegade - tilsyn kommentarer
  26195/20
 • Til Odense Miljøcenter m.fl.: Frabedelse af løbende orientering af korrespondance i jordsag med 0,5 tons lettere forurenet jord, Harnbjergvej2, 5932 Humble
  561633/19
 • Til Awell: SV: Nyborg opgørelse
  575121/19
 • Til NIRAS: Uddybning af regionens kommentarer til strategi for dokumentationsprøverne, Seden Skydebane, Odense NØ
  561382/19
 • Til Assens Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ifm. ny Ø800 PE-rør gennem V1-kortlagt grund, Fåborgvej 42, 5620 Glamsbjerg
  561321/19
 • Til Awell: SV: Nyborg opgørelse
  575115/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Nye undersøgelser i primo 2020, Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  561081/19
 • Til borger - Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven - Koldinghave 24, Gelsted
  560931/19
 • Til Esbjerg Kommune, Status for påbud, Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  560831/19
 • Til Odense Kommune: Orientering om sagsbehandler på § 8-henvendelse ifm. nyt anlæg, Havnegade 120, Odense
  560720/19
 • Til Aabenraa Kommune, Ingen bemærkninger til § 8-tilladelse, Kystvej 38, 1. th., 6200 Aabenraa
  560693/19
 • Til NIRAS: Regionens kommentarer til strategi for dokumentationsprøverne, Seden Skydebane, Odense NØ
  560658/19
 • Til Nyborg Kommune: Udredning af status på §8-tilladelser til nedrivning og opførelse af lagerbygning på Lindholmvej 20 og Delfinvej 24, 5800 Nyborg
  560232/19
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - orientering om pressemeddelelse
  5090/20
 • Til Danfoss, kommunen, MST, VMR - Orientering om udsendelse af pressemeddelelse om den 10. generationsforurening - Himmark Strand
  5085/20
 • Til Orbicon: Tillægsaftale Nørregade 90
  8311/20
 • Til Sønderborg Kommune, Bemærkninger til påbud om forureningsundersøgelse, Espehøjvej 15, Broballe, 6430 Nordborg
  4452/20
 • Til borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Langtvedvej 4, Ullerslev.pdf
  560384/19
 • V1-høring, med kortbilag, Ravsted Storegade 35, Tinglev.pdf
  560025/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nymarksvej 57, 57A, 5800 Nyborg.pdf
  560339/19
 • Til CFD, V1-høring med kortbilag, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg.pdf
  560873/19
 • Til Inspiring Denmark - nyt medlem til bestyrelsen
  562191/19
 • LP EJENDOMSINVEST ApS, V1-høring, Kissendrupvej 39b, Ullerslev.pdf
  559963/19
 • Til LP EJENDOMSINVEST ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kissendrupvej 39b.pdf
  559957/19
 • Til Vejdirektoratet: Afgørelse Udgået inden
  562088/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Klavsebøllevej 9, Tranekær.pdf
  560677/19
 • Til Rambøll: Vedr. aflevering af boringsnotat samt ønske om driftoplæg 2020
  561446/19
 • Til Nybolig Vejen A/S: Vedr. svar på henvendelse angående Lynggårdshaven 11, 6600 Vejen
  561764/19
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens svar vedr. kortlægning, Bladstrupvej 300A, 5450 Otterup
  561101/19
 • Til Borg Development ApS, V1-kortbilag, høring, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  561566/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens sagsbehandler - ang. fundet af forurening på Thygesminde Allé 41, 7000 Fredericia
  562241/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Mikkelenborgvej 9A-10, 5871 Frørup.pdf
  560139/19
 • Til Borg Development ApS, V1-høring, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  561568/19
 • Til Borg Development ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-agørelse, Ellemosevej 2, 5800 Nyborg.pdf
  561567/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Smedegade 14, Tranekær.pdf
  561134/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedrørende forurening fra gl. olietank på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  562250/19
 • Til Borger, Råstofplan 2020, miljørapporter
  562057/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål omkring 4.000 liter tanken på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  561978/19
 • Til KSM-KISSENDRUP ApS, V1-høring, Skovgyden 1, 5540 Ullerslev.pdf
  560149/19
 • Til KSM-KISSENDRUP ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skovgyden 1, 5540 Ullerslev.pdf
  560146/19
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. Kopi af påbud om undersøgelse af jordforurening på Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg
  561709/19
 • Til EJENDOMSSELSKABET KIRKELØKKE ApS, V1-høring med bilag, Landrovej 3, 5800 Nyborg
  559923/19
 • Til grundejer: Kvittering og svar på mail
  561801/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Langtvedvej 4, 5540 Ullerslev.pdf
  560387/19
 • Til Byg til Vækst - nyt medlem
  562171/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted
  566706/19
 • Til Nymølle A/S: Svar vedr status på forespørgsel, matr nr 1079 Kliplev
  562716/19
 • Administrator LT BOLIGER ApS, V1-høring, Kissendrupvej 39, Ullerslev.pdf
  559968/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-00134, Skandinavisk Gummikompagni, Rugårdsvej 40 , 5000 Odense C
  560435/19
 • Til borger: "SVAR: Vedr. henvendelse angående vandet fra det lokale vandværk i Otterup i Nordfyns Kommune"
  560951/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørregade 15, 5800 Nyborg.
  560200/19
 • Til Skat og Billund Kommune: Kopi af afgørelse - Udgået inden
  562098/19
 • Til Grundejer: Orientering om status oprensning
  560407/19
 • Til Henning Have AS - Vurdering af efterbehandling - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  560880/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  561800/19
 • Til Region Sønderjylland Schleswig - nyt medlem Arbejdsmarkedsudvalget
  562206/19
 • Til KSM-KISSENDRUP ApS, Kortbilag til V1-høring.pdf
  560143/19
 • Til Tønder Kommune: Spm vedr Nørrevej, Højer
  562086/19
 • Til Administrator LT BOLIGER ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kissendrupvej 39, Ullerslev.pdf
  559965/19
 • Til borger, V1-høring, med kortbilag, Søgyden 6, 5540 Ullerslev.pdf
  561728/19
 • Til NIRAS: Spørgsmål til 2019 budget
  561017/19
 • Til Vurderingsstyrelsen - Afslutning af råstofindvinding matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst, Vejen Kommune (Egholtvej 5, 6 og 8 6600 Vejen)
  560934/19

16. december 2019

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse, Kystvej 38, 1. th., 6200 Aabenraa
  560680/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse, Kystvej 38, 1. th., 6200 Aabenraa
  560681/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse - Bordingsvej 4
  559991/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigtstegning over placering af gennemboringer og udluftningsrør
  559996/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til §8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Bordingsvej 4, 5000 Odense C
  559990/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Re Beskrivelse af trægaragen
  559993/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udsnit af kort over afværge 1994
  559994/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Bordingsvej 4
  559992/19
 • Fra NIRAS: Orientering om nye delprøver fra felt 240, Seden Skydebane, Odense NØ
  560673/19
 • Fra NIRAS: Orientering om Odense Kommune's bemærkninger til suppl. undersøgelse, Seden Skydebane, Odense NØ
  560669/19
 • Fra NIRAS: Specificering ang. dok.prøve fra felt 54, Seden Skybebane, Odense NØ
  560257/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat og videre forløb
  563231/19
 • fra borger : Traktorbrand -grenevej 11, 7190 Billund
  560048/19
 • Fra NIRAS: Opdatering ift. dokumentationsprøver 16/12, Seden Skydebane, Odense NØ
  560252/19
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om jord fra A R Kjærbysvej 1, 6280 Højer
  558728/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Info vedr nedlagt hegn, Hjordkærvej 40, Bolderslev
  558455/19
 • Fra Freja Ejendomme: Bilag - kopi af mail
  557912/19
 • Fra Freja Ejendomme: Høringssvar til V1-kortlægning af Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C
  557913/19
 • Fra Fyens Stiftstidende: Anmodning om indsigt i afgørelse, Lynfrost-grunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559778/19
 • Fra borger: Anmod ning om status for afklaring, Sommervej 4, Tinglev
  19162/20
 • fra Kerteminde kommune - DMR's Oplæg til miljøundersøgelse - Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde
  19142/20
 • fra Odense Kommune - Kopi af §8-tilladelse til delvis nedrivning på Dalumvej 116
  12748/20
 • BILAG fra Odense Kommune - tilladelse til delvis nedrivning.pdf
  12770/20
 • Fra Borger: Henvendelse om: Knust beton som vejbelægning
  16107/20
 • BILAG fra Odense Kommune - kortbilag til tilladelse.pdf
  12771/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Info vedr. sløjfning af to overjordiske tanke, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  6707/20
 • Fra Lægerne i Jelling - Rlytning: Praksisafdelingen
  25878/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentar til Regionens §8-høringssvar for Brovejen 101, 5500 Middelfart, matr. nr. 26m og 26aa Middelfart Markjorder, lok.nr. 445-55039
  558949/19
 • fra Odense Kommund, kvittering mv på §8-høringssvar - nedrivning af bygninger, Dalumvej 116, matrikel 1l, Kristiansdal Hgd, dec 2019
  559251/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  559531/19
 • Fra Orbicon Vejen: budget 2020
  559209/19
 • Re: §24 ansættelse - opsigelse som fysioterapeut
  558157/19
 • Bidrag til besvarelse af opfølgning på initiativer fra udspillet "Børn med livstruende sygdom" - frist fredag den 24. januar 2020 kl. 12
  558686/19
 • Administrativt høringssvar fra Odense Kommune
  558421/19
 • Fra DMR A/S: "FORSP.: "Forespørgsel om sagsmateriale lpå ok. nr. 461-05107 og 461-00134"
  560441/19
 • Fra Borger: Forespørgsel om accept af oplæg, Kalkbrænderivej 13a, 5772 Kværndrup. OBS OBS Se bemærkningsfelt
  562801/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  559519/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende type 2-diabetes
  558835/19
 • Fra Henning Have A/S - Oplysning om status - matr.nr. 1n Hulkær Mølle, Brørup?
  559660/19
 • Ændring af kliniknavn i yderregistret
  559824/19
 • Besøg i Lægeklinikken Frederikshavn den 9. januar 2020
  561018/19
 • høringssvar - Fremtidens Syddanmark - regional udviklingsstrategi 2020-2023
  560928/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  563618/19
 • SV: Spørgsmål vedr. Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger
  563639/19
 • Fra borger: "HENV. :Telefonhenvendelse fra borger på Grønnegade 2, 5450 Otterup"
  560717/19
 • Fra DMR A/S: "FORSP.: Forespørgsel om sagsmateriale på lok. nr. 461-05107 og 461-00134"
  560386/19
 • Fra JEMA: Vedr. nye parkeringsskilte
  559945/19
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. dokumentationsrapporten for opfyldelse af § 8-tilladelsen, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  559821/19
 • Fysioterapi, vikarskema
  560779/19
 • VS: Fysioterapi, vikarskema
  560785/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Høringssvar vedr jord i råstofgrav matrikel nr. 35a Hjortlund By, Hjortlund.
  560935/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  559849/19

Udgående

 • Til Sønderborg Kommune og Skat, Jordforurening, Notmark 21, 6440 Augustenborg, Lok: 501-5729
  558982/19
 • Til Borger, V2-afgørelse.pdf
  558975/19
 • Til Fyens Stiftstidende: Svar på henvendelse om Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559779/19
 • Til Sønderborg Kommune, Bemærkninger til friv. undersøgelse, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  559256/19
 • Til COWI: Tllægsaftale Vestergade 8 i Faaborg
  562037/19
 • Til Ida Holsts Skole: V0-brev
  557800/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Korsgade 22, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81243
  557799/19
 • Til borger: Svar vedr afklaring på kortlægning, Sommervej 4, Tinglev
  19161/20
 • Til Svendborg Kommune m.fl.: Regionens bemærkninger til udkast til § 8-tilladelse for Vindeby Strandvej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg, matr.nr. 17ao Vindeby By, Bregninge
  557119/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Frivillig undersøgelse, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  559240/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Frivillig undersøgelse, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  559243/19
 • Til Din Forsyning, vedr. Risagervej 4, Gørding
  558653/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  559042/19
 • Til Gørding Vandværk, vedr. Risagervej 4, Gørding
  558632/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - nedrivning af bygninger, Dalumvej 116, matrikel 1l, Kristiansdal Hgd, dec 2019
  559102/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 2
  560449/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Nordenhusevej 11, Nyborg.pdf
  557062/19
 • Til Niras, Svar på henvendelse, SV: Sagsmateriale for Værkmestervej 4, 5600 Faaborg. lok. 430-81640
  557232/19
 • Til borger, svar på henvendelse, SV: henvendelse 503-03716, Bygaden 5a-5b, 6340 Kruså
  557258/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Nymarksvej 83A, Nyborg.pdf
  557462/19
 • Til Odense Kommune: Vedr. dokumentationsrapport for opfyldelse af § 8-tilladelsen,Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  557247/19
 • Til Haderslev kommune: svar vedr. udførte indeluftmålinger, Jomfrustien 11, 6100 Haderslev - renseri og indeluftmålinger
  559459/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Nyvej 60A, 5762 Vester Skerninge.pdf
  557143/19
 • Til Telenor, V1-afgørelse, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  557124/19
 • Til JEMA: Vedr. parkeringsskilte
  559137/19
 • Til borger, Statues for revision af råstofplan
  557158/19
 • Til Henning Have A/S - oplysning om afslutning - Hulkær - matr.nr. 1n?
  557267/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til miljønotat i sagen om varsel om afgørelse om ikke påbud på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  559763/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til sagen om den brændte traktor og forureningen herfra på Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  559631/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart - en del V1-kortlægges
  559067/19
 • Til borger - frist for yderligere oplysninger
  559449/19
 • Til borger, V1-høring, Nymarksvej 83A, 5800 Nyborg.pdf
  557468/19
 • Til Borger, Afgørelse - V1-kortlægning, Briksbølvej 5, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  557097/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 56, 5800 Nyborg.pdf
  557960/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg.pdf
  557066/19
 • til Odense Kommune - RSYD kommenterer undersøgelse senere - SV: §8-høringssvar - nedrivning af bygninger, Dalumvej 116, matrikel 1l, Kristiansdal Hgd, dec 2019
  559273/19
 • Til Niras: Tillægsaftale Søndersø
  559694/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagt areal, en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  558987/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 83A, 5800 Nyborg.pdf
  557472/19
 • Til Energinet Forrretnigsservice A/S.Afgørelse "Udgået inden"
  558235/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sølystvej 1 og Knudshovedvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  557005/19
 • Til LokalBolig: FORSP, svar på henvendelse
  558185/19
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  558418/19
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Brovejen 101, 5500 Middelfart, matr. nr. 26m og 26aa Middelfart Markjorder, lok.nr. 445-55039
  557397/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-høring, Sølystvej 1, Nyborg.pdf
  557004/19
 • Til borger, V1-høring, Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg.pdf
  557068/19
 • V1-høring med bilag, Adelgade 2 og Kongegade 24, 5800 Nyborg
  559170/19
 • Til Borger: Regionens kommentarer til plan om oprensning, Kalkbrænderivej 13a, 5772 Kværndrup OBS OBS Se bemærkningsfelt
  562807/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder -
  561745/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42 og Rugårdsvej 40, 5000 Odense C - mail nr. 5
  560501/19
 • Til Fredericia KOmmune. Kopi af afgørelse "udgået inden"
  558256/19
 • Til borger, V1-høring, Nymarksvej 56, 5800 Nyborg.pdf
  557967/19
 • Til COWI: Spm vedr overdækket losseplads i Højer, Halvej 1, Højer
  559390/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Sølystvej 1 og Knudshovedvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  557006/19
 • Til Svendborg Kommune, svar på henvendelse, SV: V1-kortlægning på matr. 53b, Ulbølle by, Ulbølle - kortlægningsbrev ønskes tilsendt!
  557150/19
 • Til DONSLUND HOLDING ApS, V1-afgørelse, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  557121/19
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, V1-høring, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  558419/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge
  559676/19
 • Til grundejer 1: Orientering om fornyet vurdering af mulig forurening
  558127/19
 • Til COWI: Spørgsmål til økonomi inden tillægskontrakt
  559068/19
 • Til Spektrum Retail Fyn KS, Spektrum Ejendomme AS, V1-kortbilag, høring, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  558420/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Nymarksvej 56, Nyborg.pdf
  557950/19
 • Til NIRAS: Gamle rapporter til orientering
  557312/19
 • Til grundejer 2: Orientering om fornyet vurdering af mulig forurening
  558153/19
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om V1-kortlægning, Briksbølvej 5 og 9, 6705 Esbjerg Ø
  557096/19
 • Til Nyborg Voldspil, V1-afgørelse, Torvet 12, 5800 Nyborg
  557067/19
 • Til Henning Have A/S - Anmodning om ny ansøgning - Matr.nr. 1n Hulkær By, Brørup
  560062/19
 • Til DMR A/S: Vedr. forespørgsel om materiale på 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 1
  560443/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 4
  560485/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 6
  560512/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 461-05107, Rugårdsvej 42, 5000 Odense C - mail nr. 3
  560477/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  563625/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse om: Knust beton som vejbelægning
  16120/20

15. december 2019

Indgående

 • Fra borger, Råstof, VS: Efterbehandling af mark, Uge
  14559/20
 • Fra borger, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  14552/20

14. december 2019

Indgående

 • RIT 3.4 AcceptTest dokument
  557010/19
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  559269/19

13. december 2019

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, Rapport om retablering, 131219.pdf
  14537/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Kotekort, bilag til rapport.docx
  14539/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Matr.nr. 64, Uge Ejerlav, Uge
  14536/20
 • Fra Rambøll: VTO Møllegade 44, Sønderborg - økonomi
  556998/19
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - Bodøvej, status økonomi, årsafslutning 2019
  557575/19
 • Fra rådgiver - Status for Jernbanegade
  26190/20
 • Fra DMR: Dageløkkevej 8: Analyser Emballage
  556999/19
 • Fra DMR: Dageløkkevej 8: Analyser Emballage
  557000/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag §8 tilladelse Nr Lyndelse Vej 11
  556566/19
 • Fra Orbicon: SV: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  557002/19
 • Til/fra rådgiver - valg af dimension af rør
  26188/20
 • VS: Lynfrosten - overfladevand
  555941/19
 • Fra Trefor: Vedr. DGU 125.197. Problemer i forhold til retablering af adgangsvej
  557802/19
 • Fra DMR: Re: Pulje 10 - Udkast fakturaopgørelse Glasvænget 9
  555805/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag udkast til §8 tilladelse Nr Lyndelse Vej 11
  555986/19
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse, Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg
  555856/19
 • Fra DMR: Bilag - oplæg til undersøgelse
  555857/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  557683/19
 • Fra DMR: Udkast fakturaopgørelse Vandværksvej 9
  555748/19
 • Fra rådgiver - info vedr. tryktab i forskellige dimensioner af rør
  26180/20
 • Bilag fra Kerteminde Kommune - DMR's Oplæg til forureningsundersøgelse med bilag1.pdf
  19155/20
 • SV: Anmodning om ansøgning til funktioner vedr. kønsidentitetsforhold
  8996/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Kopi af mail til rådgiver, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  3746/20
 • Fra DMR: Svar på nye info vedr supplerende undersøgelse, Linde Alle, Sønderborg
  556712/19
 • Fra Esbjerg Kommune
  555629/19
 • Fra Shell: Pre-test resultater Østerstrand
  555300/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  555767/19
 • Fra NIRAS: Ny ansøgning (revideret areal) om jordtilførsel på matr.nr. 3m og 7v Skads, Esbjerg Jorder
  556710/19
 • Fra Niras via Kommunen, Dokumentation for min. 1 m afs t. grundvand, Saltgade 21, 6760 Ribe
  556076/19
 • VS: Kost på dialyseafdelingerne
  556285/19
 • Mail fra STPK
  556421/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  555646/19
 • Fra Svendborg kommune, henvendelse omkring lokalitet 427-50017
  557145/19
 • Fra Nordfyns kommune: vedr. overkørselstilladelse - erhversmæssig indvinding af råstoffer 2a Vellinge by, Bederslev
  556524/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vurdering af fundne indeklimaværdier, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  556589/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om ikke påbud vedr fund af forurening ved gl. olietank på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  559714/19
 • Fra Region Midt: Vedr. møde mellem RSD og Hammel Neurocenter.
  558008/19
 • Fra borger, henvendelse 503-03716, Bygaden 5a-5b, 6340 Kruså
  557255/19
 • Fra Niras, henvendelse - lok. 430-81640, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  557220/19
 • Fra Haderslev kommune: Indeluftmålinger over renseri, Jomfrustien 11, 6100 Haderslev - renseri og indeluftmålinger
  558526/19
 • Fra Rambøll: Supplerende spørgsmål
  559667/19
 • Fra Borger, mulige nye områder, Råstofplan 2020
  561976/19

Udgående

 • Til Orbicon: Rapport Enghavevej 14, kommentarer
  574578/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune m.fl.: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Industrivej 13, 5672 Broby
  556262/19
 • Status og julehilsen_Følgegruppe for Frivillighed
  566709/19
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar af udkast til § 8-tilladelse for bygge og anlægsarbejder, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense S, matr.nr. 33f Højby By, Højby, lok.nr. 461-81562
  555990/19
 • Til DMR: VS: Vedr. DGU 125.197, retablering af adgangsvej
  557808/19
 • Til Esbjerg Kommune, Ønske om kort over udbredelse af salgge, Grådybet 4, 6700 Esbjerg
  555644/19
 • Til Gea Scan-Vibro A/S: Endelig V2-kortlægning af delområde, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  555586/19
 • Til Gea Scan-Vibro A/S: Bilag - V2-kortlægningsbrev
  555588/19
 • Til Gea Scan-Vibro A/S: Bilag - Kortbilag, Endelig V2
  555589/19
 • FRIV, 461-04128, ESSO Service Station, Toldbodgade 45, 5000 Odense C, Matr. nr. 6d og 6a Åløkkegård Hovedgård, Odense Jorder
  555461/19
 • Til SWECO: Udlevering af materiale til lok.nr. 461-00109, 461-00141, 461-04128 og 461-06075, Odense.
  555444/19
 • Til SWECO: Udlevering af materiale til lok.nr. 461-00109, 461-00141, 461-04128 og 461-06075, Odense.
  555449/19
 • FRIV, 461-04128, ESSO Service Station, Toldbodgade 45, 5000 Odense C, Matr. nr. 6d og 6a Åløkkegård Hovedgård, Odense Jorder
  555456/19
 • Til grundejer: Afleveringsnotat, Møllegade 44, Sønderborg
  555366/19
 • Til Tønder Kommune, Bemærkninger til afg. om ikke-påbud, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  555359/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune, Hurtig status på undersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  555332/19
 • Til regionerne: Høringssystemet
  555234/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til status af Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  555219/19
 • Til Sønderborg Kommune, Høringssvar, § 8, Møllegade 54-56, 6400 Sønderborg
  554684/19
 • Til borger - bekræftelse af telefonisk aftale
  554724/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  556541/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens kommentarer til notat over indeklima-målinger i lejlighederne på 1. sal på Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  555352/19
 • Til DGE. 19/8484 Mosvig Vandværk Ressourceperson
  556605/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  556578/19
 • Til Borger, Kortbilag, Bekkassinvej 21-27, 41-69, 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  556577/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering og rykker vedr. Søndergade 52-60, 6650 Brørup
  556558/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  556543/19
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-høring med bilag, Gasværksvej 10, 5800 Nyborg
  556148/19
 • Til ALFABO, V1-afgørelse, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  556576/19
 • Til Miljøteknik: Fremsendelse af Historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  555735/19
 • Til borger: Svar på telefonhenvedelse, Forst Alle 13, Aabenraa
  556311/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  556580/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Søndergade 52-60, 6650 Brørup
  556573/19
 • Til Nordfyns kommune: mail vedr. overkørselstilladelse - erhversmæssig indvinding af råstoffer 2a Vellinge by, Bederslev
  555652/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  556581/19
 • Til Esbjerg Kommune, Grønt lys t. § 19, Saltagade 21, 6760 Ribe
  556089/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted.pdf
  555577/19
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-høring med bilag, Halvej 4, 5800 Nyborg
  555143/19
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-afgørelse, Skaboeshusevej 115, 5800 Nyborg.pdf
  554896/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  555559/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring med bilag, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  555496/19
 • telefonnotat
  556713/19
 • Til Peters Biler, V1-høring med bilag, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg
  555539/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - sagsbehandler - SV_ Damhusvej 16, 5750 - Orientering om ny §8-sag
  555929/19
 • Til DGE. 19/46694 Fangel Vandværk: DGU nr. 145.3730 Vinylchlorid. Ressourceperson.
  556601/19
 • Til Grundejer: Moniteringsnotat 2019 orientering
  555190/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  556579/19
 • Til Grundejer: Orientering om monitering 2019
  556120/19
 • Til COWI: Tillægsaftale Vestergade 8 i Faaborg
  555396/19
 • Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven (udstedelse og anvendelse af sundhedskortet m.v.)
  559718/19

12. december 2019

Indgående

 • Fra Orbicon: Enghavevej 14, udkast til rapport
  574575/19
 • Fra Vejle Kommune RÅSTOF Svar på Markmøde i Oksenbjerge Grusgrav
  566219/19
 • Fra Rambøll: Møllegade 44, Sønderborg - notat endelig afleveringsforretning
  555331/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg om afgrænsende undersøgelser, Kertemindevej 112, Bovense
  554353/19
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan af revideret oplæg
  554354/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå - Udtalelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  14495/20
 • Fra DMR: Oplæg til afgrænsende undersøgelser, Kertemindevej 112, Bovense
  554264/19
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan over supplerende undersøgelse
  554265/19
 • Fra Odense Kommune: Accept af større dokumentationsfelter samt diskussion af analyseparametrer for disse, Seden Skydebane, 5240 Odense NØ
  554269/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Historik og § 8-oplæg, Industrivej 13, Broby
  554299/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplæg til § 8-undersøgelse ifm. ny bygning, Industrivej 13, 5672 Broby
  554298/19
 • Fra COWI: Kobberbæksvej, Svendborg: Udkast moniteringsnotat 14
  575249/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - historisk kort fra 1992 med tanke
  554345/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Ønske om revurdering af kortlægning ifm. potentiel § 8-sag med nedrivning af væksthuse mm., Bladstrupvej 300, 5450 Otterup
  554344/19
 • RE: Powershell kursus(er)
  553581/19
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, høringssvar udkast til tillæg matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  554370/19
 • Fra borger: Spørgsmål, besvares via spørgeordning, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  553172/19
 • Fra DMRE: Re: Nyborgvej 438 og Dronningemaen
  552525/19
 • Fra DMR: Re: Nyborgvej 438 og Dronningemaen
  552528/19
 • Fra Lunderskov Vandværk - Vurdering af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing Andst
  556190/19
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2019
  554560/19
 • Ny receptbekendtgørelse pr. 1. januar 2020
  555587/19
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2019
  554562/19
 • Fra Tønder Kommune: § 8 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  554706/19
 • fra Svendborg Kommune, Henvendelse om V1-kortlægning på matr. 53b, Ulbølle by, Ulbølle -
  555466/19
 • Fra grundejer: Byggeri igangsættes sommer 2020
  555094/19
 • Fra NIRAS: Analyseresultater er korrekte
  554557/19
 • Dagsorden til møde 17/12 i arbejdsgruppe om evaluering af §233-regionsklinikker
  554996/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Åkildevej 23, 5762 Vester Skerninge.pdf
  555309/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby.pdf
  555052/19
 • Fra Niras: Ny version 2 tbl Søndersø
  559687/19
 • Vejen Kommunes udtalelse jf. råstoflovens § 10a vedr. efterbehandlingsplan - matr.nr. 10a Terpling By, Åstrup
  560151/19
 • Fra LokalBolig: FORSP, anmodning om hurtigt svar
  557566/19
 • Fra Esbjerg Kommune, §19 ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  552831/19
 • OK-Nyt Praksis 038-19 Opkrævning af akkrediteringspræmie - Fysioterapi.pdf
  552966/19
 • Fra Esbjerg Kommune, §19 ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  552830/19
 • Fra Læge - Korrespondance vedr. Registrering af Kol og Diabetes patienter til forløbsydelse - image001.jpg
  552509/19
 • Tilladelse til flytning
  553907/19
 • Fra Billund Kommune: Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - brændt traktor og forurening
  554470/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 450-81224, Frisengårdsvej 19, 5800 Nyborg2.pdf
  552673/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - brændt traktor og forurening
  554469/19
 • Ansøgning
  553966/19
 • DUT-høring vedr. screening for SCID
  552989/19
 • Tilladelse til flytning
  553911/19
 • SV: Høring: Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
  552977/19
 • Fra SJMR: Forespørgsel om dispensation til jordtilførsel, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  553805/19
 • Anden film i den regionale arbejdsmiljøstafet er klar
  574810/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård - udkast til Byggemødereferat nr. 12.
  568553/19
 • Fra COWI: Højvang Laboratorier A/S - Faktura 119648
  571061/19
 • Fra COWI: Eftersendelse af referenceliste
  571078/19
 • Fra Suez: Referenceliste
  571094/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård - udkast til Byggemødereferat nr. 12. - Referat byggemøde nr 12 den 10-12-2019_udkast.pdf
  568555/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård - udkast til Byggemødereferat nr. 12. - 2019-12-12 Tids- og aktivitetsplan.pdf
  568559/19
 • Fra DLA Piper: Revideret udkast til aftale
  595/20

Udgående

 • Til DMR: Regionens accept af revideret oplæg om afgrænsende undersøgelser, Kertemindevej 112, Bovense
  554356/19
 • Til DMR: Regionens kommentar til oplæg om afgrænsende undersøgelser, Kertemindevej 112, Bovense
  554266/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - Udtalelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  14475/20
 • Til Rådgiver, Råstof, angående Tarup Davinde.msg
  14477/20
 • Til Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, SV: angående Tarup Davinde
  14453/20
 • Til NIRAS og Odense Kommune: Orientering om regional sagsbehandler ifm. oprensning på 413 Seden Skydebane
  554043/19
 • Til SWECO: Dialog om justering af oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  552822/19
 • Til DMR: Foto fra Traverskiftet 1, dog ikke B201
  552439/19
 • Til DMR: SV: Resultater fra supplerende håndboringer, Dronningemaen
  552386/19
 • Dokumentation for offentliggørelse på hjemmeside - Sødover I.pdf
  553974/19
 • Til Kolding Kommune: anmodning om supplerende oplysninger vedr. fund af forurening i mindre sø på ejendommen Storgaden 97, 6052 Viuf
  554674/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby
  555059/19
 • Til Borger: Afgørelse - din grund er ikke forurenet, 621-81414
  552855/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted.pdf
  553174/19
 • Til kulturregion S-S-: høringssvar vedr. udkast til kulturstrategi 2020-2030
  553072/19
 • Til Varde Kommune og SKAT: Vedr. en del af Toften 2, 6818 Årre - V1-kortlægning
  554411/19
 • Til Kolding Kommune : Info om e-arkiv sag, Eltangvej 134, Lilballe
  553252/19
 • Lok 630-82200, Sejrupvej 66, 7323 Til Skat og Vejle Kommune: V2 afgørelse -
  554396/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurdering af enkeltområder
  554068/19
 • Til EGEBÆK BYG, V1-afgørelse, Lærkevang 9B og 11A, 7200 Grindsted.pdf
  552884/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  553451/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-kortlægning af en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  553404/19
 • Forsendelsesliste - parter Sødover I.pdf
  553975/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654 - mappen Fotos 5-7-2017.pdf
  553964/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlægning, en del af Toften 2, 6818 Årre
  554387/19
 • Til Borger, Råstofplan 2020, V. Hornstrup
  554318/19
 • Til Nordicals, svar Vedr. Svendborg Landevej 9, Frørup
  554225/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Toften 2, 6818 Årre
  554372/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  553047/19
 • Til grundejer: V2-varsel, en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  553390/19
 • Til Miljø- og Fødevareklagenævnet - regionens bemærkninger til klage over screeningsafgørelse.pdf
  553976/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Boligerklæring, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  553529/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. en del af Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing - V2-varsling
  553554/19
 • Korrespondance m. Borger, Spm. t. kortbilag, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  552788/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til § 19-ansøgning,Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  553606/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654 - mappen Henvendelser.pdf
  553967/19
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Koldingvej 72b - Afgørelse - din grund er ikke forurenet, 621-81414
  552897/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Kortbilag, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  553533/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-afgørelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  553535/19
 • Til borger - V2-afgørelse Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  552755/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654 - mappen Klager screeningsafgørelse.pdf
  553969/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654 - mappen Høringsvar screeningsudkast maj 2019.pdf
  553968/19
 • Til Vejle Kommune: SV vedr forespørgsel om markeringsnet.
  554367/19
 • Aktliste - acadresagsnr. 17-21654.pdf
  553972/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til udkast til §-8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i område 2, 4-10 og 13, Engdraget 4, 6535 Branderup J, lok. 525-40025
  553101/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for afslutningsnotat - tillæg til §8 tilladelse til etablering af kano- og kajakklub på Ibæk Strandvej 19A, 7100 Vejle
  554473/19
 • til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Wedellsborgvej 61, Ejby.pdf
  553917/19
 • Til DMR: Anmodning om info vedr seneste rapport, Lindehaven, Sønderborg
  554460/19
 • Til borger - V2-kortbilag Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  552768/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lærkevang 11B, 7200 Grindsted.pdf
  552880/19
 • Til LokalBolig: FORSP, svar på anmodning om hurtig svar
  557572/19
 • Til LokalBolig: FORSP, kvittering for modtagelse af hanvendelse
  557560/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Åkildevej 23, 5762 Vester Skerninge
  555312/19
 • Til DTU: Udkast til aftale
  580/20

11. december 2019

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Ingen påbudsmuligheder, Tøndervej 4, 6200 Aabenraa
  552614/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Ingen påbudsmuligheder, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  552611/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Fremsendelse af sagsakter, Søgår Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  552494/19
 • Fra rådgiver - endelig rapport
  7587/20
 • Fra DMR: Resultater fra supplerende håndboringer, Dronningemaen
  552385/19
 • Fra DMR: Nyborgvej 438
  552387/19
 • Fra JV - ønsker møderefart fra d. 18.11.2019 samt fra et planlagt møde i januar 2019
  5075/20
 • Fra borger: FORSP - Henvendelse om Lynfrosten - anmoder om rapport om overfladevand, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  552097/19
 • Fra Rambøll: Vestergade 78, Svendborg, tillæg til kontrakt
  575180/19
 • Fra Rambøll - Hvornår forventes rapporten - ønsker koordinater for punkter
  5066/20
 • RE: Support på github
  551225/19
 • Fra Philipsen Gruppen: Høringssvar - Ændring af status for den offentlige indsats i forhold til jordforurening, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559774/19
 • Fra Rambøll: Diagonalvej 2T - genopretning af boring B106 + udførelse af ny boring
  574505/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-dec-12
  551025/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - jan 2017 geoteknisk undersøgelse
  553087/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - jan 2017 analyseresultater til geoteknisk undersøgelse
  553089/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - sep 2019 oplæg til undersøgelse
  553090/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - nov 2019 geoteknisk undersøgelse
  553095/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - sep 2014 screeningsundersøgelse
  553086/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af §8-pligt til ny blok til produktion, Havnegade 120, 5000 Odense C
  553083/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - jan 2017 Boreprofiler til geoteknisk undersøgelse
  553088/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - okt 2019 hydrogeologisk datarapport
  553091/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort
  553085/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - okt 2019 bilag til hydrogeologisk datarapport
  553093/19
 • Fra DMR: Status borearbejde (B203), Herslev
  555731/19
 • Fra JRS, Kvittering for modtagelse af mail, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  551194/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail med myndighedshøringssvar matr.nr. 4 mf. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  554226/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr. 4 mf. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  554227/19
 • Fra rådgiver, Råstof, 22e Sdr. Nærå - Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2_Endelig.docx
  14443/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - Brev om endelig screeningsafgørelse.docx
  14442/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Sdr. Nærå - endelig screeningsafgørelse
  14441/20
 • Fra SWECO: Tilbagemelding på regionens kommentarer til oplæg, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  552546/19
 • Fra DMR: Kvittering for modtagelse af regionens kommentarer til revideret oplæg, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  552536/19
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning - tillæg til §8 tilladelse til etablering af kano- og kajakklub på Ibæk Strandvej 19A, 7100 Vejle
  554472/19
 • Bilagsnr6747894_v1_487496-19_v1_Industri generel tilsynsbrev Virk02 580107670 - flygtskydebane søgaard. sendt..pdf.pdf.PDF
  552555/19
 • 517962-19_v1_Tilsynsbrev 2019 - sendt til formand.PDF
  552554/19
 • 531738-19_v1_Dokumentation udleveret på tilsyn.PDF
  552552/19
 • 481603-19_v1_lerduer (3).jpg.PDF
  552559/19
 • 501691-19_v1_Promatic clays PAH report July 2017.pdf.PDF
  552556/19
 • 143504-16_v2_tilsyn 2016.PDF
  552519/19
 • 501690-19_v1_Indhold af PAH i lerduer.PDF
  552557/19
 • [Sagsnr._16_20212] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Søgård Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  552508/19
 • Fra Fanø Kommune
  552660/19
 • Fra Nordicals, Telefonhenvendelse, vedr. 650-81150
  554218/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553793/19
 • 481600-19_v1_lerduer (1).jpg.PDF
  552561/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553810/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553788/19
 • Fra Nyborg Kommune
  552686/19
 • 177310-16_v1_SV Miljøtilsyn 2016 - Flugtskydningsbanen Søgård.PDF
  552518/19
 • [Sagsnr._19_36195] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Søgård Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  552551/19
 • 177327-16_v1_Patroner 4.jpg.PDF
  552514/19
 • 177332-16_v1_Lerduer.jpg.PDF
  552511/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  553789/19
 • 177325-16_v1_Patroner 2.jpg.PDF
  552516/19
 • 177329-16_v1_Patroner 5.jpg.PDF
  552513/19
 • 177322-16_v1_Patroner 1.jpg.PDF
  552517/19
 • 347757-13_v1_Tilsyn 2013.PDF
  552589/19
 • Fra Langeland Kommune
  552734/19
 • [Sagsnr._09_9053] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Søgård Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  552588/19
 • 55156-09_v1_Revurdering af Miljøgodkendelse dateret 15. april 1998..PDF
  552592/19
 • 177330-16_v1_Patroner 6.jpg.PDF
  552512/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553807/19
 • Fra praksis i Hejls - Svar vedr. registrering af kronikere
  550612/19
 • 269982-10_v1_H. P. Langendorff.PDF
  552591/19
 • 177334-16_v1_Skydedage Søgård 2016.pdf.PDF
  552510/19
 • Fysioterapi - vikarskema
  553798/19
 • 481602-19_v1_lerduer (2).jpg.PDF
  552560/19
 • 177326-16_v1_Patroner 3.jpg.PDF
  552515/19
 • 481604-19_v1_lerduer (4).jpg.PDF
  552558/19
 • Fra Ingeniør´ne: Vedr. etablering af ny befæstelse og § 8-ansøgning, Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  552632/19
 • 363984-12_v1_H. P. Langendorff.PDF
  552590/19
 • Re: Trifork faktura
  551227/19
 • SV: Indstilling af nye patientgrupper til helgenomsekventering fra Region Syddanmark
  551109/19
 • Korrespondance mlm. Kommune og Niras, Status på § 8-tilladelse, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  551231/19
 • Fra Sønderborg Kommune
  550464/19
 • Ejer af ydernr. 559806 og 552275
  550791/19
 • fra grundejer - hvor hurtigt vil kortlægningsændringer kunne ses i systemer_ Balsgyden 11
  551032/19
 • Fra Niras, Orientering omkring olietanke, Saltgade 21, 6760 Ribe
  551250/19
 • Rejsekort, tjekket og godkendt
  551695/19
 • Fra Nybolig, Vejle - FORSP vedr. status på påbudsag, Horstedvej 1A, 7100 Vejle
  551748/19
 • Fra Energinet, Råstof, Linjeføring højspænding
  551677/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Nørregade 62, 7200 Grindsted - tilsyn med autoværksted.
  552224/19
 • Fra ansøger: præsentation af projektide
  552231/19
 • Borgerhenvendelse
  551884/19
 • Test
  551315/19
 • 522400-19_v1_Svar på oprydningsfrekvens af lerdueskår mm..PDF
  552553/19
 • Fra COWI: Tidsplan 2020-2021
  554588/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om forurening i sø, Storegaden 97, Viuf
  554669/19
 • Fysioterapi - ændring i delepraksis
  569294/19
 • Fra Suez: Tilbud på delaftale 1 (genudbud)
  571042/19
 • Fra COWI: Bekræftelse på modtagelse af tilbud
  571054/19
 • Fra Læge - Svar vedr. oprettelse af kronikere
  560900/19

Udgående

 • Til JV - mødereferat fra d. 18.11.2019 fremsendes - samt info vedr. planlagt møde i januar 2019
  5078/20
 • Til Rambøll - koordinater for undersøgelsespunkter
  5070/20
 • Til Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Matr. nr. 272 Havervad, Brøns.pdf
  551173/19
 • Til Tønder Kommune, Udgår inden kortlægning, Matr. nr. 272 Havervad, Brøns Ejerlav
  551172/19
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Klagefrist udløbet Tilladelse Gyngstrupvej gældende
  3344/20
 • Til udbetaling Danmark: Opgørelse over regnskab på VDT/63681-95128
  550247/19
 • Til DMR A/S: Regionens svar på den fremsendte rapport - Rapport fase 3 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559773/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Ressourceperson råstofsager NIRAS - Status og faktura november 2019
  14429/20
 • Til partshøring - Udkast - tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  16651/20
 • Til DLA Piper: Materiale efter aftale
  556/20
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (Stelara til colitis ulcerosa)
  550478/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for tilbagemelding på Nørregade 62, Grindsted - tilsyn med autoværksted
  552230/19
 • Til Borger, Høringsbrev, Smedegade 14, 6400 Sønderborg.pdf
  552094/19
 • til grundejer - oplysninger opdateres på ½ time på rsyd.dk
  551034/19
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V1, Smedegade 14, 6400 Sønderborg.pdf
  552093/19
 • Til Borger, Varsling af V1-kortlægning, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  552091/19
 • Til Borger, Kortbilag, Smedegade 14, 6400 Sønderborg.pdf
  552092/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  550556/19
 • Til Borger, Orientering om kortlægningsvurdering, Matr. nr. 272 Havervad, Brøns Ejerlav
  549904/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  550537/19
 • Til Nybolig Vejle - FORSP Kvitteringsmail, Vedr. status på påbudssag, Horstedvej 1A, 7100 Vejle
  551767/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Østergade 10, 7200 Grindsted.pdf
  550122/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  552055/19
 • Til Sønderborg Kommune, V1-varsling, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  552104/19
 • Til Arbejdstilsynet: Svar vedr fremsendt miljøgodkendelse (2445)
  552255/19
 • Til høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup.pdf
  551862/19
 • Til Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Matr. nr. 272 Havervad, Brøns
  550149/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  549998/19

10. december 2019

Indgående

 • FRA DMP: VanDa projektmøde
  554404/19
 • Fra rådgiver - endeligt referat (nu med korrekt version)
  26178/20
 • Fra rådgiver - endeligt referat
  26176/20
 • Fra Skjern Bank, Råstof, SV: Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  14422/20
 • Fra Skjern Bank, Råstof, Deponeringsskrivelse af 10. december 2019 - kr. 625.000.docx
  14423/20
 • Til/fra JV - Korrespondance vedr. citater
  5053/20
 • Retur svar fra Erikstrup: Digitalisering af området for refusion af transportudgifter til/fra behandling.
  562053/19
 • Fra AWell: retablering af stolper/hæk ved Hf Vesterled
  575107/19
 • Fra Fredericia Kommune, RÅSTOF, svar om tilsyn med godkendelse af efterbehandling matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  549411/19
 • Fra Vejen Kommune, RÅSTOF, Høring vedr. husdyrbrugsændring i råstofinteresseomrpde matr.nr. 5a Favrskov By, Holsted i Vejen Kommune
  549304/19
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på høringsspørgsmål fra Rambøll, Vindeby Strandvej 19, 5700 Svendborg
  549266/19
 • Fra DMR: Gensendelse af revideret oplæg, nu med bilag - Vestergade 29A, Vissenbjerg
  548533/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg § 8 undersøgelse med bilag, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  548534/19
 • Internt: Rykker for svar på henvendelse, Seden Skydebane, 5240 Odense SØ
  553132/19
 • Fra NIRAS: Rykker for svar på henvendelse, Seden Skydebane, 5240 Odense SØ
  553133/19
 • Fra Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - budgetstatus afslutning
  548560/19
 • Fra Nyborg Kommune: Spm. om orientering af boligejere syd for Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559749/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, lodsejer kommer med matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  548224/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagellse af regionens vurdering ifm. § 8-sag, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  548073/19
 • Fra Fredericia Kommune, RÅSTOF, Autoreply vedr. besigtigelse matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  548147/19
 • Fra DMR: Bilag - Revideret oplæg § 8 undersøgelse, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  548101/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg (indeklima og grundvand)
  548100/19
 • Fra Danfoss - Udkast til Mødereferat - Projektmøde nr. 2 - mødereferat 18.11.2019
  5046/20
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FYN: Orientering om skift i ejerskab samt høringssvar, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C
  547647/19
 • Fra Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, angående Tarup Davinde
  14414/20
 • Fra Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, Udtalelse vedr. ændret efterbehandling af område i Tarup Davinde.1.pdf
  14416/20
 • Fra Borger: Undersøgelsesnotat, poreluft, inkl. bilag, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  547221/19
 • Fra Borger: Bilag - Undersøgelsesnotat inkl. bilag, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  547223/19
 • Fra rådgiver Rapport for indledende undersøgelse på Glasmestervej 1 og 1A, 5772 Kværndrup - Teknisk rapport.pdf
  548827/19
 • Fra Rambøll: Endelig moniteringsnotat 2019
  548098/19
 • Fra Tønder Kommune: Høring - udkast til §-8 tilladelse til bygge og anlægsarbejde, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  548216/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. mailkorrespondance om chlorerede opløsningsmidler i forhold til oplæg til undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549596/19
 • Fra rådgiver Rapport for indledende undersøgelse på Glasmestervej 1 og 1A, 5772 Kværndrup - Grundejerrapport.pdf
  548849/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning: Anmodning om aktindsigt, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  549513/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  548222/19
 • Fra Vejle Kommune - korrektion til tilladelsen til udledning af regn- og overfladevand i Jerlev ifm. råstofindvinding - jnr. 06.11.01-P19-248-19
  549602/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning: Anmodning om aktindsigt, matr nr 423 Skrydstrup
  549534/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om fund af slagge, Grådybet 4, 6700 Esbjerg
  548277/19
 • Fra Rambøll: Høringssvar - udkast til §-8 tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  548229/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. opdateret revideret oplæg til undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549403/19
 • Fra Vejen Kommune Vurdering af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing Andst
  547103/19
 • fra DMR - Re: jorddynger - SV: regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  549846/19
 • Tiltrædelse fra kommunerne
  554041/19
 • Tiltrædelse fra Danske Fys
  554031/19
 • Tiltrædelse fra Kommuner
  554038/19
 • Tiltrædelse fra kommuner
  554039/19
 • Tiltrædelse fra RSD
  554035/19
 • Tiltrædelse fra Danske Fysi.
  554028/19
 • Etableringsdato
  553839/19
 • Fra Orbicon: Tilbudslister for 2019 og 2020 for Vejen projekt
  559141/19
 • Fra DGE. SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556599/19
 • SV: Samarbejdsaftale for it-understøttelse af pilottest af PRO til patienter i hjerterehabilitering
  555377/19
 • Fra Fredericia Kommune: Møde vedr. Byggefelt 3-5 - ny rådgiver, nyt projekt
  555763/19
 • Fra DGE. SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556595/19
 • Fra DGE. SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556590/19
 • Fra Fredericia Kummune: Vedr. etablering af fjernvarmeledning i Oldenborggade
  555753/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. BORING IGANGVÆRENDE
  559678/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. Filtersætning boring B1
  559683/19
 • Fra Colliers: FORSP, anmodning om rapport
  558270/19
 • Fra Niras: Søndersø industriområde
  559692/19
 • Rigsrevisionens beretning om regionernes grundlag for styring af sygehusenes resurser og aktiviteter
  12938/20
 • Fra borger: Supplerende oplysninger vedr oprensning, Sommervej 4, Tinglev
  19163/20
 • Rigsrevisionens beretning om regionernes grundlag for styring af sygehusenes resurser og aktiviteter
  8394/20
 • Fra rådgiver, Pulje 5, 2011 - sløjfning af boring??
  25210/20

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Oplysning om naboorientering, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  549674/19
 • Til borgere og virksomheder: Naboorientering - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  549673/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  555596/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  555608/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  555600/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på budgetkontrol for Gl. Stationsvej
  555604/19
 • Til Vejen Kommune, RÅSTOF, Høringssvar vedr. ændring af husdyrbrug matr.nr. 5a Favrskov By, Holsted i Vejen Kommune
  549310/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til § 8 undersøgelse med bilag - Vestergade 29A, Vissenbjerg
  549162/19
 • Til AWell: retablering af stolper/hæk ved =?utf-8?Q?_Hf_Vesterled
  575111/19
 • Til COWI SV: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  549048/19
 • Til borger: Regionens kommentarer til undersøgelsesnotat med poreluft, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  549071/19
 • Til COWI: SV: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  549045/19
 • Til Jordrens Syd, Henv. ang. Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  548984/19
 • Til DMR: SV: Budgetskema samt fakturaoversigt - november 2019 - Glasvænget 9
  548956/19
 • Til DMR: SV: Budgetskema samt fakturaoversigt - november 2019 - Vandværksvej 9
  549054/19
 • Til Orbicon: Drenderup Losseplads tillægsaftale
  548750/19
 • Svar fra SL: Digitalisering af området for refusion af transportudgifter til/fra behandling.
  562043/19
 • Til DMR: SV: Fakturagrundlag for fremsendt faktura, Frydsvej 6
  549056/19
 • Til Nyborg Kommune: Svar på spm. om orientering af boligejere syd for Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  559765/19
 • Til Orbicon: Ny sagsbehandler, Vestre Nørremarksvej 26
  548209/19
 • Til kommune, ansøger og lodsejer RÅSTOF Supplerende oplysninger om Markmøde Strøjer
  564906/19
 • Til DMR: Manglende situationsplan til revideret oplæg, Vestergade 29A, Vissenbjerg (indeklima og grundvand)
  548180/19
 • Til Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  548125/19
 • Til Odense Kommune: Regionen bekræfter at et udkast til § 8-tilladelse ønskes i høring, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  548082/19
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Storebæltsvej 10 i Nyborg. Matr. nr. 7ø og 927q Nyborg Bygrunde og 1qy Nyborg Markjorder
  548049/19
 • Til Fredericia Kommune, RÅSTOF, invitation til tilsyn (med godkendelse af efterbehandling) matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  548102/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Dato for tilsyn (godkendelse af efterbehandling) matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  548065/19
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af jordprøver ifm. § 8-sag, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  547905/19
 • Til Assens Kommune: Regionens tilbagemelding på undersøgelse, Gl. Hovedvej 87, 5560 Aarup
  547875/19
 • Til Esbjerg Kommune, Spm. til jordflytning fra Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg
  547866/19
 • Til Klokholm Automobiler ApS: Delområde udgår af kortlægningen efter undersøgelse, Gl. Hovedvej 87, 5560 Aarup, matr.nr. 4aa Etterup By, Rørup
  547851/19
 • Til Klokholm Automobiler ApS: Bilag - Delområde udgår efter undersøgelse
  547852/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af efterladt forurening, Kertemindevej 112, Bovense
  547607/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Salling Group Ejendomme AS matr nr 40k
  547488/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Food Folk Danmark Aps - matr nr 40C
  547505/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Nyborg kommune - matr nr 2ayo 2bb 7000ap 7000au 7000ax
  547495/19
 • Til orientering: Høringsbreve og udkast til afgørelse for grundejere på lokalitet 449-00005, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg m.fl.
  547486/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - AS Storebæltsforbindelsen matr nr 45
  547499/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg Aps - matr. nr 7ø 1qy
  547497/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Food Folk Danmark Aps - matr 40C
  547494/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Salling Group Ejendomme AS - matr nr 40k
  547508/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Banedanmark - matr nr 43
  547501/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Nyborg kommune - matr nr 2ayo 2bb 7000ap 7000au 7000ax
  547507/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - DSB - matr nr 40e
  547493/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Circle K Danmark AS - matr 40b 2aym
  547492/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Lidl Danmark KS - matr nr 2ayq
  547506/19
 • Kortbilag 10-12-2019
  547509/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Center 45 AS - matr nr 40f
  547491/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Center 45 AS - matr nr 40f
  547502/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg Aps - matr nr 7ø 1qy
  547498/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - AS Storebæltsforbindelsen matr nr 45
  547489/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - DSB - matr nr 40e
  547504/19
 • Til Virksomhed - Udkast til V2 brev vedr ændring af offentlig indsats - Circle K Danmark AS - matr nr 40b 2aym
  547503/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Lidl Danmark KS - matr nr 2ayq
  547496/19
 • Til Virksomhed - Høringsbrev vedr ændring af offentlig indsats - Banedanmark - matr nr 43
  547490/19
 • Til Parter, Råstof, Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  14384/20
 • Til Parter, Råstof, råstofindvindingstilladelse 1n juellingsholm hgd., sdr. omme.pdf
  14386/20
 • Til borger: Svar vedr dokumentation for oprensning, Sommervej 4, Tingleev
  19164/20
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  548172/19
 • Til Colliers: FORSP, fremsendelse af rapport
  558279/19
 • Til COWI: Økonomi
  571004/19
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: Orientering om kortlægning af del af ejendommen Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V, lok. 561-81142
  549067/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kvittering for modtagelse af § 8-dokumentation, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  549665/19
 • Til Rambøll: Kommentar til 2019 notat
  547744/19
 • Til borger - Kortbilag Glasmestervej 1 og 1A, 5772 Kværndrup.pdf
  548901/19
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning
  549708/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Glasmestervej 1A, 5772 Kværndrup.pdf
  548881/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup.pdf
  548868/19
 • Til Borger, Varsling om ændring af offentlig indsats på din V1-kortlagte ejendom, Norgesgade 25, 6700 Esbjerg.pdf
  548480/19
 • Til Energinet, Råstof, linjeføring Vestkystprojektet
  549550/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  549551/19
 • Til Borger: Vedr. Afgørelse om kortlægning, Jagtvænget 10, 6700 Esbjerg, lok. 561-81142
  549053/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning: Svar vedr dokumenter i sag om dispensation, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  549507/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning: Svar vedr dokumenter i sag om dispensation, matr nr 423 Skrydstrup
  549541/19
 • Til Middelfart Kommune: Moniteringsnotat til orientering
  549446/19
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Norgesgade 25, 6700 Esbjerg.pdf
  548478/19
 • Til praksis: ændring i praksis' aftalte min/max-tal
  549470/19
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. kortlægning"- Afgørelse - del af grund er forurenet, 561-81142
  549057/19
 • Til Billund Kommune: Tilbagemelding i forhold til godkendelse af oplæg til undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549611/19
 • Til TreFOR: Rapport til orientering
  549426/19
 • Til Borger - Råstofkortlægning Sønder Omme
  547774/19
 • TIl Kolding Kommune: : Svar på udkast til Referat af møde om udvidelse og driftsændringe, Eltangvej 134, Kolding
  548484/19
 • Til ansøger: kvittering for ansøgning
  549686/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Fynsgade 58, 7200 Grindsted.pdf
  549580/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for opdaterede reviderede oplæg til undersøgelser på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549424/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  549577/19

9. december 2019

Indgående

 • Fra DMR: Status på oprensning af jordforurening, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  547213/19
 • Fra Rådg. Ingeniørfirma Ole Jacobsen: Rykker vedr. sagsstatus på Gl. Hovedvej 87 5560 årup
  546405/19
 • Fra Ejlskov: Oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30 og 32, 5491 Blommenslyst
  546635/19
 • Internt: Videresendelse af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30 og 32, 5491 Blommenslyst
  546633/19
 • Fra JV - Spørgsmål ang. Himmark-referat
  5044/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om vurdering af § 8-pligt til styret underboring ifm. etablering af nyt regnvandsbassin, Glamsbjerg
  546611/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - projektbeskrivelse
  546612/19
 • Fra rådgiver - Udkast af referat af opstartsmøde på Jernbanegade 7
  26172/20
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til vilkår i udkast til §8-tilladelse i høring, Vindeby Strandvej 19, 5700 Svendborg
  544862/19
 • Fra Orbicon: Rapportudkast, bilag, Vestre Nørremarksvej
  548202/19
 • Fra Orbicon: Rapportudkast, Vestre Nørremarksvej
  548195/19
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen marts 2020
  548139/19
 • fra Region Sjælland VS: AGROLAB underskrevne aftaler til Regionerne CRM:0025152
  548432/19
 • VS: Fysioterapi, overgang fra ejer til lejer,
  550172/19
 • Fra Ra,bøll: Udkast til rapport - driftsår 2019
  546139/19
 • SV: Lægeskift i Toftlund
  545560/19
 • Fra Vejle Kommune / DK Råstof - tilladelse til udledning af overfladevand fra grusgravning ved Jerlev
  545366/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543935/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 16. december 2019
  544045/19
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. mulig boligundersøgelse, Norgesgade 25, Esbjerg
  545552/19
 • Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543966/19
 • Fra Rambøll: Kvittering for regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  546306/19
 • Høring: Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Udstedelse og anvendelse af sundhedskortet og Statens Serum Instituts forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme mv.)
  545044/19
 • Autoscannet dokument 0001.PDF
  544687/19
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til byggeri, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  546801/19
 • Antw: Brief an Albrecht
  546799/19
 • Fra Fonden Syddanske Forskerparker: Invitation til TechBlast
  545701/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til udbudsmateriale
  570976/19
 • Dagsorden til mødet i kontaktgrupperne for arbejdsmiljø og sygefravær den 12. december kl. 10.30. - Guide, udlevering af oplysninger til Arbejdstilsynet, november 2019.docx.pdf
  575194/19
 • Dagsorden til mødet i kontaktgrupperne for arbejdsmiljø og sygefravær den 12. december kl. 10.30.
  575189/19
 • Fra Niras: Søndersø industriområde opdateret økonomi
  559689/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - kommunens mail til ansøger mm. - SV Ny Tank Oles Olie .msg
  555887/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Damhusvej 16, 5750 - Orientering om ny §8-sag
  555886/19
 • Fra LokalBolig: FORSP om rapport
  557530/19
 • Fra Orbicon: Monitering af vandspejl ved pumpning
  558186/19
 • Fra borger: FORSP vedr. oprensning
  558243/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. Nye boringer
  559673/19
 • Bilag med Tillægsaftale AGROLAB underskrevne aftaler til Regionerne CRM:0025152 -
  548441/19
 • Fra Vejen Kommune
  547155/19
 • Yderskema - fysioterapeut
  550444/19
 • Yderskema
  550010/19
 • fra grundejer - SV_ regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  549832/19
 • fra grundejer - SV_ jorddynger_ - SV_ regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  549831/19
 • Yderskema
  550552/19
 • yderskema
  550174/19
 • Fra DMR, Mail med §8-ansøgning, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  554060/19
 • Fra DLA Piper: Materiale til brug for møde
  540/20
 • Dagsorden til mødet i kontaktgrupperne for arbejdsmiljø og sygefravær den 12. december kl. 10.30. - Dagsorden.docx
  575192/19
 • Fra borger: Fakturaer for affaldssortering, Sommervej 4, Tinglev
  19166/20

Udgående

 • Til CLEAN: ændring af medlemsskab til ordinært medlem
  547165/19
 • Til rådgiver - kommentarer til Udkast af referat af opstartsmøde på Jernbanegade 7
  26175/20
 • Til Esbjerg Kommune, Spm. ang. forklassificering, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg
  546862/19
 • Til Sweco: Regionens kommentarer til oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  546406/19
 • Til JV - Svar på spørgsmål ang. Himmark-referat
  5045/20
 • til Varde kommune: Region Syddanmark kortlægger en del af Randsigvej 50, 6855 Outrup på vidensniveau 2 (som forurenet)
  545774/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 78347332_V2.pdf
  545775/19
 • Til Borger, Afslutning af offentlig indsats med nuancering og status på kortlægning.pdf
  545275/19
 • Til Borger, Afslutning af offentlig indsats med nuancering og status på kortlægning.pdf
  545266/19
 • Til Borger, Rapport_Mølleparkvej1-5 Esbjerg, lok 561-91016.pdf
  545304/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat, Jordforurening, Mølleparkvej 1-5 m.fl, Lok: 561-91026
  545327/19
 • til Vejle kommune : Welcon
  545233/19
 • Til Aabenraa Kommune, Svar ang. perkolatudsivning til recipient, Nørbyvej, 6200 Aabenraa
  544731/19
 • Til COWI, Regionens godkendelse af GeoGIS projektkontrol
  544784/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545623/19
 • Til borger. 561-39052 Norgesgade 25, Esbjerg
  544670/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-høring, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543585/19
 • til grundejer og kommune - regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  545502/19
 • Til borger - V1-høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545693/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Rambøll: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  545584/19
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  545245/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse, Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  543800/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545692/19
 • Til NIRAS: Accept af forslag til tiltag januar 2020
  543492/19
 • Bilag til grundejer og kommune - Balsgyden 11, beregninger bortskaffet asfalt og arealer.pdf
  545571/19
 • Strandhøjen AS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Skaboeshusevej 110.pdf
  544798/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  545719/19
 • Til ejerforeningen - 2, V1-afgørelse, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  543796/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543584/19
 • Til Strandhøjen, V1-høring, Skaboeshusevej 110, Nyborg.pdf
  544810/19
 • Til Borger, Råstof, Lerområder på Fyn
  545537/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545695/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, varsling af ændret indsats, del at matr. nr. 44 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  546353/19
 • Bilag til grundejer og kommune - foto-punkter justeret, Balsgyden 11.pdf
  545530/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545615/19
 • Til Borger, Råstof, Lerområder på Fyn
  544795/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  543461/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Skippergade 26 A-D, 5800 Nyborg.pdf
  543799/19
 • Til borger- 4, V1-afgørelse, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  543801/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545608/19
 • Til borger - V2 varsel, ændret indsats, del at Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546237/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  543453/19
 • Til borger - bilag til ændret indsats, udkast til V2-afgørelse, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546250/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 16. december 2019
  543808/19
 • Til borger - 5, V1-afgørelse, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  543798/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-kortbilag, høring, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543587/19
 • Til borger - 3, V1-afgørelse, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  543797/19
 • til grundejer - jorddynger? - SV: regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  545576/19
 • Til borger - Kortlægges ikke pga. smedeværksted- Fredensgade 5, 5800 Nyborg.pdf
  544745/19
 • Fra DGE- Endleligt oplæg - Borlevvej 29, 6040 Egtved
  548427/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  543462/19
 • Til borger V2 afgørelse.2013, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa
  546317/19
 • Til borger - bilag til ændret indsats, udkast til V2-afgørelse, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546286/19
 • Til borger - Kortbilag V2 afgørelse.2013, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa
  546329/19
 • Til Sloth Møller A/S:Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545605/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Landrovej 2.pdf
  543452/19
 • Til Sloth Møller A/S: Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545603/19
 • Til Sloth Møller A/S: Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545601/19
 • Til borger: FORSP, svar
  558249/19

8. december 2019

Indgående

 • Fra HCD: Kvittering for tilkendegivelse vedr. løbetid for lejekontrakt
  543446/19
 • Opsiger ydernummer som psykolog
  543755/19

7. december 2019

Indgående

 • Fra Tønder Kommune
  26588/20

6. december 2019

Indgående

 • Fra DMR: Fakturagrundlag for Herslev Kildeplads
  548986/19
 • Fra DMR: Fakturagrundlag for fremsendt slutfaktura, Frydsvej 6
  548580/19
 • Fra Miljøteknik: Oplæg til miljøundersøgelse til kommenteringgodkendelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  543934/19
 • FRA KB: Opdateret BiD releaseplan
  556341/19
 • Fra URS: (kopi) WP5 descriptions
  543196/19
 • Underskrevet kontrakt, energiscenarier i Region Syddanmark
  546369/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus samt fakturaoversigt november 2019
  543458/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Budgetstatus samt fakturaoversigt november 2019
  543457/19
 • Fra Orbicon: status borearbejde, dyb boring, Skovvej 22
  548607/19
 • Fra URS: target groups, WP 4 og 5
  543193/19
 • Henvendelse: Digitalisering af området for refusion af transportudgifter til/fra behandling.
  562035/19
 • Fra URS: (kopi) bemærkninger til WP2
  543190/19
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - fakura borearbejde fra Jysk
  548766/19
 • En reform af Sundhedsvæsenet haster
  549711/19
 • Fra system:: Yder 039985 er lukket automatisk.
  549548/19
 • SV: Indberetning maksimale ventetider, Region Syddanmark
  543745/19
 • Fra borger. henvendelse - lok. 561-39052
  544517/19
 • Fra Sloth Møller A/S: Anmoder om informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545597/19
 • Fra NIRAS: Foreløbige resultater nov 2019
  543485/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543923/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543926/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  543616/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  543491/19
 • Fra Sloth Møller A/S: Anmoder om informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545595/19
 • Underskriftside, møde den 5. december 2019
  542828/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542849/19
 • Besparelser på sundhedsområdet Bilag 1.pdf
  542887/19
 • Fra Arkil: Ansøgning om §52, Vranderupvej 46, Seest
  541628/19
 • Formandsskab: Danske Fysioterapeuter
  541594/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - november 2019
  542245/19
 • Fra Rambøll, Anmodning om arkivmateriale, Ingemanns Alle 59, 6700 Esbjerg
  543129/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, bekræftelse af møde
  542402/19
 • Fra Niras: FW: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542858/19
 • VS: VS: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284
  575203/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr 11 - udkast
  568516/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr 11 - udkast - Referat byggemøde nr 11 den 3-12-2019_udkast.pdf
  568526/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr 11 - udkast - 2019-12-06 Tids og aktivitetsplan felt.pdf
  568520/19
 • Fra Orbicon: Vejen "boringsforsøg"
  558160/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-Projektkontrolrapport Markhaven 110.pdf
  553084/19
 • Fra rådgiver - Kort til GeoGis-kontrolrapport for Markhaven 110.pdf
  553076/19
 • Fra rådgiver - Projektkontrol og kort for Svinget 21 - Kort.pdf
  553044/19
 • Fra Stürup - ikke ændringer til efterbehandlingsplanen - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  551970/19

Udgående

 • Dialog med Assens Kommune RÅSTOF Om utilfreds nabo
  10754/20
 • Til DSN: Target Group and Horizontal principles
  543202/19
 • Til DSN: First draft, WP3
  543198/19
 • Til kommune, lodsejer og ansøger RÅSTOF Indledende dialog om markmøde
  566141/19
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til vasling om ikke-påbud, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding
  542814/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg (indeklima og grundvand)
  542744/19
 • SV: Sundhedsdirektørmail nr. 39/2019
  542048/19
 • Til rådgiver - kommentarer til rapportudkast
  5042/20
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - Vedr. badeforbud ved Himmark Strand - nye prøver fra havet
  5040/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar t. undersøgelsespåbud, Sdr. Farup Vej 28, 6760 Ribe
  541695/19
 • Kontrakt, energiscenarier i Region Syddanmark
  569516/19
 • Til borger - Boligerklæring Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  552781/19
 • Fra rådgiver - GEOgIS-Projektkontrol for Svinget 21.pdf
  553056/19
 • Til Nyborg kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Skaboeshusevej 102, Nyborg.pdf
  542062/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-afgørelse, Dronningensvej 40A.pdf
  542386/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, vi afventer svar
  541411/19
 • Til borger - Svar på henvendelse
  542045/19
 • Til Udbetaling Danmark: Vurdering af udgift til sagen
  541672/19
 • Til Kolding Kommune: Bemærkning vedr Eltangvej 140, Kolding
  542769/19
 • Til Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542840/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  542129/19
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  542069/19
 • Til ejer, V2 høring med kortbilag og grundejer rapport, Værkstedsvej 30, Middefart.pdf
  543188/19
 • Til Udbetaling Danmark: Bemærkninger til disponering
  542782/19
 • Til Rambøll, Svar på henvendelse, Ingemanns Alle 59, 6700 Esbjerg
  543140/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Strandalleen 66, 5800 Nyborg.pdf
  543064/19
 • Til Vandværket, VV orientering af V2 høring, med div bilag, Værkstedsvej 30, Middefart.pdf
  543247/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Dronningensvej 40A, Nyborg.pdf
  542390/19
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedrørende rapport om jordhåndteringsplan, Linde alle, Sønderborg
  542000/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542246/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  541811/19
 • Til jord.dk: Svar vedr status på sagsbehandling, Kragelundvej, Vejen
  542016/19
 • Til COWI: Vedr. rapport og fakturering i 2019
  541952/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nymarksvej 99, 5800 Nyborg.pdf
  543145/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-afgørelse, Skaboeshusevej 102, 5800 Nyborg.pdf
  542070/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vormark Alle 2, 5871 Frørup.pdf
  542972/19
 • Til Niras: Borearbejde i Søndersø
  542862/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Lystbådevej 10.pdf
  542122/19

5. december 2019

Indgående

 • Fra DSN (kopi): afklaring Trefor/EWII
  543182/19
 • Fra COWI, Mølleparkvej 1-5, Esbjerg N: GeoGIS projektkontrol
  544766/19
 • Fra DSN (kopi):revideret forslag WP4
  543172/19
 • Fra DMR: Budgetskema samt fakturaoversigt - november 2019 - Glasvænget 9
  548976/19
 • Fra DMR: Budgetskema samt fakturaoversigt - november 2019 - Vandværksvej 9
  548882/19
 • Fra Odense Kommune: Orienering om fornyelse af §8-tilladelse til etablering af skaterpark på Næsbyvej 28, del af matr. 17a
  542860/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, naturvilkår matr.nr. 15 og 375 Tumbøl
  544587/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Vilkår om rørlagt vandløb matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  544571/19
 • Fra Rambøll: Skovbyvej 26, Hobtrup, endelig risikovurdering
  574484/19
 • Fra Flensborg: input til WP3
  543167/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager NIRAS - Status og faktura november 2019
  14313/20
 • Fra Sweco: Oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  542985/19
 • Fra Sweco: Bilag - Vestergade 7, Nyborg, Undersøgelsesoplæg m bilag
  542987/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Udkast Tilladelse til nedrivning og opførelse af bolig
  544087/19
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til §8-tilladelse i høring, Vindeby Strandvej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg
  544086/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8-ansøgning, Vindeby Strandvej 19
  544088/19
 • Fra Contea - projekt er omfattet af årsentrepriseforsikringen.
  26145/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Nr Lyndelse Vej 11, Odense - Resultater og kort fra borger
  542845/19
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af analysresultater ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  542843/19
 • Fra URS: (kopi) udkast WP4
  543166/19
 • Fra Rambøll: Bilag - §8 ansøgning, Lindholmvej 20, Nyborg
  542819/19
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning til Lindholmvej 20, Nyborg
  542816/19
 • Fra rådgiver - Udkast til supplerende undersøgelsesrapport, Himmark Strand
  560153/19
 • Fra Orbicon: Fremsendelse af kopi af varslingsbrev? Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  539161/19
 • VS: Opsigelse af vagt ydernummer
  540084/19
 • VS: Ang. bekymrende forløb på Vejle sygehus
  540444/19
 • Ansøgning.pdf
  539680/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for resultater, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  540998/19
 • Fra Meldgaard Miljø: analyserapport fra Moselund - Flensborgvej 387, Aabenraa.
  541371/19
 • Afmelder ansat fysioterapeut og omsætningsloft
  539147/19
 • Fra Middelfart Kommune: Indeklimamålinger, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  540917/19
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk.
  540994/19
 • Fra NIRAS: Vedr. skabe
  540303/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542050/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle.pdf
  541853/19
 • Re: Formandsbeslutning: Svar fra formandsskab
  541584/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542805/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af patienter
  541060/19
 • WELEO - projektansøgning.pdf
  540661/19
 • Svar fra Formandskab
  541589/19
 • Fra Rambøll: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  542057/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542815/19
 • fra Welfare Tech - Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542014/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542039/19
 • Fra Borger: vedr. V2-høring , 561-81142
  541437/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542060/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. § 8 tilladelse, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V
  548900/19
 • Fra Billund Kommune: SV: vedr. reviderede oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549362/19
 • Fra Billund Kommune: Tilbagemelding vedr. reviderede oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549372/19
 • Fra Langeland Kommune: VS: Vedr. spørgsmål til udlagt slagge på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  547448/19
 • Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og MPH - referat og doodle til næste møde
  549808/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Materiale til Healthcare DENMARK SV udvalgsmøde d. 10. december 2019
  544585/19
 • Fra Sønderborg Kommune: §8 høring, Møllegade 54-56, 6400
  543864/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedr. § 8" - § 8 tilladelse, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg
  548935/19
 • Fra Borger: Orientering omforespørgsel om status på Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  552248/19
 • Ansættelse af palliativ fysioterapeut
  550881/19
 • Fra projekt: afrapportering og regnskab
  554457/19
 • Fra Center fra Kommunikation: Diverse materiale vedr. PCS og synsproblemer
  8431/20
 • Fra kommunikation og hjælpemidler: Diverse materiale vedr. PCS og synsproblemer
  8070/20
 • Fra borger: Kvittering for besvarelse
  1517/20
 • VS: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284
  575215/19

Udgående

 • Til DSN: input til budget
  543179/19
 • Til WP3-partnere: WP3 draft til kommentering
  543177/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, tilladelse til vejadgang matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  540748/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, VS mail med tilladelse til vejadgang matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  540747/19
 • Til Niras - ok til igangsætning af arbejde
  26159/20
 • Til Odense og Nyborg Kommuner: VS: Møde om Inspiring Denmark
  539757/19
 • 3352_001.pdf
  539753/19
 • Til Orbicon: Fremsendelse af kopi af varslingsbrev med bilag, Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  539164/19
 • Til URS/WFG: svar vedr. ny partner
  543160/19
 • Til Homeerhverv: Svar på henvendelse om jordforurening, materiale I - Korsgade 17, Svendborg
  541378/19
 • Til Homeerhverv: materiale II på 479-00061, Korsgade 17, Svendborg
  541379/19
 • Til Homeerhverv: Sagsmateriale III vedr. Korsgade 17B, 17C, Svendborg
  541380/19
 • Til Nybolig: Svar vedr vongevej. Jelling 2/2
  541375/19
 • Til Nybolig: Svar vedr Vongevej 69, Jelling 2/2
  541376/19
 • Til Nybolig: Svar vedr Vongevej, Jelling 1/2
  541377/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af skabe
  538829/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - Partistøtte
  539802/19
 • Til Homeerhverv: Sagsmateriale vedr 479-00085, servicestation, Korsgade 13, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune, matr.nr. 494f, Svendborg Bygr
  541381/19
 • Til AB Holmegården, V1-høring med bilag, Jernbanegade 10, 5800 Nyborg
  539512/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540174/19
 • Til Nordicals Ejendomsmæglere: Svar på henv vedr Søndergade 30A og 30B, 6000 Kolding, matr. 515a, 515l og 515k Kolding Bygrunde
  541389/19
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  538906/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - partistøtte
  539992/19
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  539820/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar indh rapport og kortlægningsbrev, Kalekovænget 1-7, Faaborg,
  541391/19
 • Til Rambøll: Materiale fremsendes
  539813/19
 • Til borger - V1-høring, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540176/19
 • Til Kystdirektoratet, Råstof, Klægkvaliteter
  539479/19
 • Til Rambøll: Ønsket materiale fremsendes
  539825/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  541086/19
 • Til Borger - svar på henvendelse
  541336/19
 • Til borger . V2-kortbilag Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540472/19
 • Til Meældgaard Miljø: Svar vedr analyserapport fra Moselund - Flensborgvej 387, Aabenraa.
  541372/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540177/19
 • Til borger - svar på henvendelse om råstofplan
  541335/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  541097/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi af endelig rapport - børnehaven - 621-00742 Engstien
  541385/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  540944/19
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, V1-høring, Blegdamsgade 4-6, Nyborg.pdf
  538859/19
 • Til Ejendomsselskabet ATPFA III PS, V1-afgørelse, Frisengårdsvej 2, 5800 Nyborg
  538902/19
 • til HCD: hensigtserklæring om at forlænge erhvervsfremlejeaftalen
  541393/19
 • Til praksis: bekræftelse på lukkegrænse ved 3200 patienter
  539849/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  540947/19
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Blegdamsgad 4, Nyborg.pdf
  538863/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup
  539261/19
 • Til Middelfart Kommune, -Påbudsmuligheder for Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart,
  540856/19
 • Kolding Kommune: Kopi af endelig rapport - vuggestuen - 621-00742 Engstien, Kolding
  541386/19
 • Kortbilag til V1-høring, Skaboeshusevej 110.pdf
  544790/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle
  541884/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  547853/19
 • Til Ejendomsselskabet Fynske Forskerparker: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde
  550864/19
 • Til Dokumentarkompagniet: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  558652/19

4. december 2019

Indgående

 • Re: SV: SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541970/19
 • Fra WFG: forslag om wfg-Kiel som partner
  543158/19
 • Fra FMK RÅSTOF Adgangstilladelse til Blæsbjerggyden - Ibjergvej
  563477/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar ok til ændringer matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538446/19
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 til to projekter, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  538619/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544868/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544864/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544855/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544861/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat om jordforurening
  542911/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Dialog om sagen
  542912/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rapport efter oprensning af spild, Rodalsvej 2, Faaborg
  542907/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - notat undersøgelse Rodalsvej 2 inkl. bilag
  542909/19
 • Fra COWI, Mølleparkvej 1-5, Esbjerg N: Rapport
  545315/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  540111/19
 • fra Vejle kommune : Welcon
  545225/19
 • Fra DSN til alle partnere: kommentering WP2
  543118/19
 • Fra DSN: anmodning om kommentering, Horizontal principles
  543117/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Standard
  14292/20
 • Fra Assens Kommune: Kommentarer til oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg
  537001/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Råstof, SV: Sekærkortlægning
  14277/20
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Orientering om statsmidler til Generationsforureninger
  25976/20
 • Fra Nymølle A/S: Ansøgning om §52 jordtilførsel, matr nr 1079 Kliplev
  536732/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 4, 5772 Kværndrup - Til orientering
  537618/19
 • Fra rådgiver Niras, tidsplan pulje 25, Vejle rest.
  537740/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Svinget 21, 5874 Hesselager - Teknisk rapport revideret dec 2019.pdf
  537342/19
 • Fra NIRAS: Udskiftning af målerskabe
  538817/19
 • Fra Nordicals Ejendomsmæglere: Henv vedr Søndergade 30A, 6000 Kolding
  541388/19
 • Høring: Digital post til begge forældre om fælles barn
  540441/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  540939/19
 • Fra Homeerhverv: Forsp vedr Lokalitets nr. 479-00061, Korsgade 17, Svendborg
  541374/19
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 284 vedr. håndtering af lidelser hos personalet erhvervet på arbejdet - Frist d. 20. december 2019
  539981/19
 • Fra praksis: mail med ønske om max. grænse på 3200 patienter
  539822/19
 • Fra Hoeerhverv: Foresp vedr Lokalitets nr. 479-00085, Korsgade 13, Svendborg
  541373/19
 • DUT-høring vedr. bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  540031/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  540900/19
 • fra grundejer - fotos - steder - vejesedler, Balsgyden 11, 15-11-19
  544390/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december 2019
  544257/19
 • Fra Tønder Kommune: Ikke oprensningspåbud, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  543844/19
 • Fra borger - spørgsmål til kortlægning
  547787/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 2019.11.18 Resultat af miljøundersøgelse, Odensevej 4, 5772 Kværndrup.pdf
  537619/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Nordborg Kraftvarmeværk, indledende undersøgelse
  537497/19
 • Fra Niras, Start tidspunkt for støbearbejde, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  536847/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager - Grundejerrapport revideret dec 2019.pdf
  537328/19
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel vedr. ny ansøgning om §8 tilladelse på Vinterbådpladsen
  561772/19
 • Fra DHI: Vedståelse af tilbud
  570937/19
 • Fra COWI: Status økonomi
  570907/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Ref 2 - Forureningsundersøgelser på Botofte Skovmose Losseplads.pdf
  554910/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Ref 3 - Supplerende risikovurdering.pdf
  554893/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Dir Botofte Skovmose losseplads bilag 1.PDF
  554930/19
 • Fra Miljøteknik: Anmodning om Historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  555472/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Afrappporting i forbindelse med §8-tilladelse - inkl. bilag.PDF
  554938/19
 • Fra AAbenraa Kommune: Kommentarer til supplerende undersøgelse, Østerbækvej_4_Padborg
  554825/19
 • fra Langeland Kommune - Eventuel revision af § 8 tilladelse til ændret anvendelse Botofte Skovmose
  554889/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Ref 1 - Resumé ifbm VLL- Rambøll.pdf
  554913/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Ansøgning om §8-tilladelse - med bilag.pdf
  554920/19
 • Mail fra STPK
  561484/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen
  558145/19
 • Fra Lægevagten:: Tilmelding til yderregistret -
  559649/19
 • Fra DGE- Forventet budget for pulje 35
  548453/19

Udgående

 • Til Orbicon: Regionens kortlægningsvurdering på baggrund af nyt materiale, Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  538728/19
 • SV: SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541969/19
 • Til Social- og Sundhedsskolen: Bilag - V1-høringsbrev med bilag matr 1086
  538724/19
 • Til Social- og Sundhedsskolen: Varsling om V1-kortlægning af Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C, matr.nr. 1086 Odense Bygrunde
  538723/19
 • Til Odense Kommune: Bilag - V1-høringsbrev medbilag matr 7000gi
  538726/19
 • Til Odense Kommune: Varsling af V1-kortlægning af del af matr.nr. 7000gi Odense Jorder, lok.nr. 461-56005
  538725/19
 • Til NIRAS: Orientering om ny vurdering af nuancering, Søgårdsvej 37 og 39, 5700 Svendborg
  538654/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - F0-nuanceringsbrev, Søgårdsvej 37
  538652/19
 • Til borger m.fl.: Ændret nuancering til F0 på V2-kortlagte grunde, Søgårdsvej 37 og 39, 5700 Svendborg, matr.nr. 667 og 668 Svendborg bygrunde
  538650/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - F0-nuanceringsbrev, Søgårdsvej 39
  538653/19
 • Til kommune: kopi af udgået inden kortlægning, nabo, Washingtonvej, Tønder
  538590/19
 • SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541958/19
 • Til Palbo Ejendomme A/S m.fl.: En del af din grund kortlægges på V2-niveau, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup
  538140/19
 • Til Palbo Ejendomme A/S m.fl.: Bilag - V2-kortlægningsbrev med bilag
  538141/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Forureningsundersøgelse med bilag, Danmarksgade 21, Esbjerg
  537891/19
 • Til Projekt: VS: Region Syddanmarks kulturpulje, marts 2018
  537710/19
 • Til Contea - rykker for svar
  26143/20
 • Til Esbjerg Kommune, fremsendelse af miljøundersøgelse fra 2008, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  537668/19
 • Til part, RÅSTOF, mail vedr. høring over udkast til ændret efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538472/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, TIL HØRING Samlet udkast tillæg matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538468/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med høring over udkast til ændret efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538466/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, FØLGEBREV udkast tillæg matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538467/19
 • Til Myndigheder, Råstof, Myndighedshøring af ansøgning
  14303/20
 • Til Myndigheder, Råstof, Skitse over Vaskeri Kort.pdf
  14305/20
 • Til Myndigheder, Råstof, Myndighedshøring råstofgrav_Vejle Kommune_matr.nr. 10a Frederikshåb Randbøl.pdf
  14302/20
 • Til Myndigheder, Råstof, TM-Grundvand-Markvandingstilladelse.pdf
  14306/20
 • Til Myndigheder, Råstof, råstof - tilladelse - 2018 - 10a frederikshåb, randbøl - vejle kommune.pdf
  14304/20
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Standard
  14286/20
 • Til borger: Kortbilag til kortlægningsbrev
  233/20
 • Til borger: Kortlægningsbrev - udgået af kortlægning
  224/20
 • Til borger: Orientering om kortlægningsbrev
  213/20
 • Til projekt: kvittering for rev. budget
  538715/19
 • Til Vejle KOmmune: Afgørelse Udgår inden kortlægning
  538308/19
 • Til Arbejdstilsynet og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  537548/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Tilbudsliste
  538685/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  536737/19
 • Til Storebæltsvej 10 Nyborg Aps: Orientering om kommende forureningsundersøgelse
  537820/19
 • Til Niras, Råstof, Supplerende oplysninger til tidligere fremsendt forslag, Esbjerg Kommune
  537069/19
 • Til SKAT + Haderslev Kommune, Orientering om V2-kortlægning, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev
  537088/19
 • Til Shell, kommune, mst og skat: Afgørelse - V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  536657/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537086/19
 • Til borger, Afgørelse - kortlægning på V2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  537089/19
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  537467/19
 • Til KM Ejendomme: V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  537539/19
 • Til borger, Boligerklæring, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  537090/19
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt
  538708/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Bilag - Udbudsbrev.pdf
  538679/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  536753/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  537552/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Tilbudsliste
  538681/19
 • Til ejer, dokumenter fra sagen Benzinsalg ved mejeri, Mejlbyvej 28 6660 Lintrup,
  537939/19
 • Til borger: naboejendom, udgået inden kortlægning afgørelse og rapport
  538586/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  537542/19
 • Til Frank Miljø- og Geoteknik: Udbud - 2 værditabsundersøgelser
  538677/19
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedr Vongevej 69, Jelling
  537252/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537096/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Bilag - Udbudsbrev.pdf
  538684/19
 • Til TIKI ApS, V1-afgørelse - Floravej 1A, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  537674/19
 • Til Borger: Orientering om 8. moniteringsrunde
  537393/19
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning
  538346/19
 • Til kommune, Afgørelse - kortlægning på V2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  537092/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Aldershvilevej 14, 5800 Nyborg.pdf
  537094/19
 • Aftale om finansiering af programmering af Interreg 6A
  538717/19
 • Til Frank Miljø- og Geoteknik: Udbud - 2 værditabsundersøgelser
  538683/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.PDF
  537093/19
 • Til borger, Kortbilag, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.PDF
  537091/19
 • Til borger - V1-høring, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537095/19
 • Til DGE. Ressourceperson - opgaver
  556554/19
 • Til Miljøteknik: Fremsendelse af Historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  555725/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - 8 ansøgning - Vinterbådspladsen, Vejle Lystbådehavn.pdf
  561779/19

3. december 2019

Indgående

 • Fra DSN: anmodning om budget
  543114/19
 • FRA PROACTIVE: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening 2019/2020
  536981/19
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - Bodøvej, status på borearbejde og økonomi
  540110/19
 • Fra DSN: opgave vedr. Target groups
  543109/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Invitation_boreentreprenør.docx
  14267/20
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Standard
  14252/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_1_SAP_Sekær_Terpling.docx
  14258/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_2_tilbudsliste_Borearbejde.xlsx
  14265/20
 • Fra DMR: Oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  536993/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg § 8 undersøgelse, indeklima og grundvand, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  536994/19
 • Fra Rambøll: rettet budget, Vestergade 76/78, Svendborg
  575176/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat fra anden besigtigelse
  536807/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort (placering)
  536806/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om OM-sag om oliespild fra udendørs tank, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  536805/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - FW Notat fra første besigtigelse
  536809/19
 • Fra DMR: status for B202
  540097/19
 • Til Udbetaling Danmark, Tilbagebetaling af egenbetaling, Avnøvej 47, Kolding
  535705/19
 • Fra rådgiver RÅSTOF Tilrettet rapport
  564321/19
 • Fra DSN: afklaring af titel
  543106/19
 • FRA PROACTIVE: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  535692/19
 • Fra DSN: oversigt, opgaver
  543104/19
 • Fra vindmølleejer RÅSTOF Partshøringssvar Råstoffer Matr 6b ,6t og 7b Højby
  561889/19
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Tilladelse på 1022 Bolderslev
  14212/20
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  535059/19
 • Til Borger, Ophævelse af kortlægning og status for V2-kortlægning.pdf
  535048/19
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Avnøvej 47, 6100 Haderslev, lok: 509-20002
  535066/19
 • Til DSN: kommentering WP2
  543099/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort - Skitse over uheld
  536759/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat over besigtigelse under akut fase, Sinaivej 16, 5672 Broby
  536756/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort - Regnvandsledning
  536761/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Billeder (under akut fase)
  536762/19
 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  534188/19
 • Fra Contea - sp. fra Contea vedr. periode
  26138/20
 • Fra Rambøll: SV: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  533828/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  533821/19
 • Fra COWI: Ny revideret tilbudsliste
  534323/19
 • Fra SlothMøller - henvendelse - Markhaven 84 og 86 5320 Agedrup Lokalitet nr: 461-81640
  536013/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005498 – Gammelbyvej 7, 7182 Bredsten
  535158/19
 • Fra Notus - Meddelelse vedr. automatisk lukning for tilgang af patienter
  534409/19
 • VS: Frit sygehusvalg
  535795/19
 • Fra COWI: Revideret tilbudsliste
  534251/19
 • Fra DNV: RE: Henvendelse og aftale vedr. kontrakt
  535543/19
 • Fra Sønderborg kommune: vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  537553/19
 • Opgørelse af DLV*s vedr. vaccination i eget hjem
  535279/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005505 – Molsgårdvej 15, 7182 Bredsten
  535137/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005499 – Molsgårdvej 17, 7182 Bredsten
  535145/19
 • Klage screeningsafgørelse 2019 - Klagedokumenter samlet.pdf
  536214/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om nyt rev. oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  534452/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Ikke yderligere kommentarer til §8-Ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  534715/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005495 – Molsgårdvej 10, 7182 Bredsten
  535176/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  536726/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  537295/19
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 284 vedr. håndtering af lidelser hos personalet erhvervet på arbejdet - Frist d. 20. december 2019
  539972/19
 • Høring: Digital post til begge forældre om fælles barn
  540433/19
 • fra Welfare Tech: Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542030/19
 • Opsiger ydernummer som fysioterapeut
  542435/19
 • fra Welfare Tech: Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542028/19
 • Fra Welfare Tech- : Ref. af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542022/19
 • VS: Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 286 vedr. mad til allergikere på sygehuse - Frist d. 20. december 2019
  545612/19
 • Fra GEUS til RS: SUBWATER:SUBWATER: Referat af følgegruppemøde mandag d. 11. november 2019 - SUBWATER Referat af følgegruppemøde mandag d. 11. november 2019.msg
  568483/19
 • Fra GEUS til RS: SUBWATER: Referat af følgegruppemøde mandag d. 11. november 2019
  568479/19
 • Fra COWI: Tilbagemelding om skype-møde
  570891/19
 • Fra Århus Universitet til RS: FW: Kærgaard pris-estimater
  568498/19
 • Fra Århus Universitet til RS: Underskrevet samarbejdsaftale - addendum_20191022.pdf
  568492/19
 • Fra Århus Universitet til RS: Underskrevet samarbejdsaftale
  568490/19
 • Fra Suez: Anmodning om skype-møde
  570873/19
 • Fra Danske Regioner: Vedr. opkrævning af efteruddannelsesmidler til FADL
  554522/19
 • Høringssvar fra Tønder Kommune til Regional Udviklingsstrategi 2020 - 2023, Fremtidens Syddanmark
  562051/19
 • Præsentation_redskaber til overblik over ny teknologi v. Jesper Fleischer.pdf
  553161/19
 • Mødeplan_1. halvår 2020.pdf
  553175/19
 • Referat_arbejdsgruppe vedr. ny teknologi_12.11.2019.pdf
  553153/19
 • Referat fra møde i arbejdsgruppe vedr. ny teknologi d. 12. november 2019
  553150/19
 • Præsentation_rammer og formål v. Troels Krarup Hansen.pdf
  553158/19
 • Arbejdsplan_arbejdsgruppe vedr. ny teknologi.pdf
  553169/19
 • Fra Region Midtjylland: Udkast til plan for generationsforureninger
  2394/20

Udgående

 • SIRI_AP2_DE DK V2.docx
  543149/19
 • Til DSN: kommentering WP2
  543147/19
 • Til Rambøll: om budget, Vestergade 76/78, Svendborg
  575178/19
 • Til Aabenraa Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  536249/19
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Sekærkortlægning
  14243/20
 • Til rådgiver, Råstof, Standard
  14234/20
 • Til VURDST: V2-afgørelse, Washingtonvej, 6270 Tønder
  535762/19
 • Til kommune: V2-afgørelse, Washingtonvej, 6270 Tønder
  535757/19
 • Til Borger, Udbetaling af egenbetaling.pdf
  535710/19
 • Til Aabenraa Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  535650/19
 • Til Virksomhed2, UDKAST, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535641/19
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V2-varsel, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  535640/19
 • Til Virksomhed2, Høringsbrev, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535642/19
 • Til Virksomhed1, Høringsbrev, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535646/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535639/19
 • Til Virksomhed1, UDKAST, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535643/19
 • Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541954/19
 • TIL ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  534688/19
 • Til borger: ang. risikovurdering, Skovbyvej 26, Haderslev
  537260/19
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  534112/19
 • Til nabo RÅSTOF Svar på henvendelse
  10751/20
 • Til LANDROVEJ 2011 ApS, Svar på høringsbrev, Landrovej 1, 5800 Nyborg.pdf
  535229/19
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536241/19
 • Til Borger: Vedr. certificering ISO9001 2019
  535273/19
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V1- og V2-varsel, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  536237/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  535426/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536238/19
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V, lok. 561-81142
  535656/19
 • Til Borger: Orientering til grundejer, Københovedvej 54, 6630 Rødding.pdf
  535919/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, Underskrevet kontrakt og fortrolighedserklæring
  535902/19
 • Til Borger: V2-Høring inkl. kortbilag, 561-81142
  535562/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  535457/19
 • Til SlothMøller - svar på henvendelse - Markhaven 84 og 86 5320 Agedrup Lokalitet nr: 461-81640
  536038/19
 • Til Varde Kommune: Tilladelse efter MBL §19 til lettere forurenet jord, Kastanjevangen, Sig, Varde Kommune
  536534/19
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på Vidensniveau 1 og 2, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536240/19
 • Sagsmateriale vedrørende jordtilførsel Engmarksvej, Vejle
  534237/19
 • Til Esbjeg Kommune og SKAT: Orientering om V2-Høring, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V, lok. 561-81142
  535593/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af ejendommen Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia , matr. nr. 44 Tårup By, Taulov - en mindre del udgår inden kortlægning
  535852/19
 • Til grundejer: En del af Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia udgår inden kortlægning
  535786/19
 • Til borger (kommune): endelig V2-afgørelse, Washingtonvej, Tønder
  535754/19
 • Til rådgiver Niras, filer til opstart af pulje 25, Vejle rest.
  535843/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, fremsendelsesmail
  535887/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede 28. november 2019
  536015/19
 • Til borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  534797/19
 • Dansk formøde til Interreg-udvalgsmøde, Korsør mandag 9. december 2019 kl. 10-12.30
  534765/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 28. november 2019
  536076/19
 • Til DK Råstof og lodsejere - Screeningsafgørelsen vedr. ansøgningen om råstofindvinding matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup er påklaget
  535883/19
 • Til grundejer: Kortbilag med mindre areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81155
  535794/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V1-høring, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  535425/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
  534063/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  535449/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  537302/19
 • Til Sønderborg kommune: SV: vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  537559/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for revideret oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  549355/19
 • Til DGE. Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556530/19
 • Til DGE Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556563/19
 • Til DGE. Opgaver - DGE - Ressourceperson
  556560/19
 • Til COWI: Drøftelse af skype-møde
  570882/19
 • Til/Fra Assens Kommune: Korrespondance vedr. møde omkring påbudssagen på Bredgade 29 og 31, Aarup
  563261/19
 • Rapport - Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune 2019
  560066/19

2. december 2019

Indgående

 • Fra Niras: Torvegade - lille update
  533820/19
 • Opdateret økonomi, Herslev Kildeplads
  534778/19
 • Fra Rambøll: Bodøvej, status på borearbejde december 2019
  540106/19
 • Fra tidl ejer - info om ny ejer - Møllegade 1A, Padborg
  555564/19
 • Fra Rambøll: opdateret budget, Vestergade 76/78, Svendborg
  575172/19
 • Fra Rambøll: oplæg og pris, vandprøvetagning og logning B208, Vestergade 76/78, Svendborg
  575165/19
 • Fra FMK RÅSTOF Kopi af indvindingstilladelse
  563452/19
 • Fra DMR - oplysninger om ny ejer - Møllegade 1A, Padborg
  532533/19
 • Dialog med FMK RÅSTOF Om kommunens tilladelser til Blæsbjerggyden
  563450/19
 • Fra Niras: RE: Torvegade 17, Give, opsamling og opdateret økonomi
  532454/19
 • Fra borger: forureningsundersøgelse, vedr. §8-tilladelse
  533502/19
 • Fra DMR: Kontaktoplysninger til bebestyrer for Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg?
  532136/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Information om at Svendborgvej 460 er solgt
  536117/19
 • Fra MOE: Notat vedr. moniteringsrunde nr. 8
  533829/19
 • Fra klageportalen - Ny klage til behandling – Klagenummer 1005479 – Molsgårdvej 13, 7182 Bredsten
  535134/19
 • Fra Danske Regioner: Til regionerne og de regionale lægemiddelkomiteer - opdateret liste over udlevering af vederlagsfri medicin
  534128/19
 • fra GEUS SV: Non-target pesticidanalyser - Tilsagn fra Region Nordjylland
  534638/19
 • Fra Rambøll A/S: "Henvendelse: Anmodning om aktindsigt i matr. nr.14d, Skrillinge By, Kauslunde"
  533007/19
 • Ansøgning.pdf
  531121/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47 - økonomiopdatering
  533744/19
 • Fra Rambøll: Pris poreluft januar 2020
  532657/19
 • Fra Niras - Statusnotat 2 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  533387/19
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 og jordhåndtering, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533476/19
 • Fra Assens Kommune
  533486/19
 • Ansøgning om satellitfunktion til vasegårdens klinikker - ydernr. 310352
  533768/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia - jordforureningsundersøgelser i forbindelse med ophør af virksomhed
  533933/19
 • Fra Rambøll A/S: "Henvendelse: Anmodning om aktindsigt i matr. nr. 14ac Skrillinge By, Kauslunde"
  533026/19
 • Ansøgning.pdf
  533790/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag vedr. fund af forurening, Industribuen 9, 5592 Ejby
  533671/19
 • Fra ejendomsmægler: Vedr. Fønsvej 12, 5580 Nørre Aaby
  532843/19
 • fra Region Nord - Non-target pesticidanalyser - Tilsagn fra Region Nordjylland
  532966/19
 • Høringsnotat på baggrund af høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  532885/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Budgetstatus og slutregning
  533716/19
 • fra MST 978-87-7038-115-4 Afprøvning af pesticidsager i Grundrisk.pdf
  539127/19
 • Opsigelse af ydernummer som psykolog
  541501/19
 • Høringssvar fra Sydtrafik
  540036/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen
  549684/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen
  549695/19
 • Mail fra STPK
  545041/19
 • SV: hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_VUS Vest
  570899/19
 • SV: Stx-studieretninger og hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_Alssundgymnasiet Sønderborg
  570909/19
 • Fra PLO - Til regionen vedr. Rugkobbel Lægecenter ansætter Afsaneh Vahidi efter § 22, stk .4 (Id nr.: 2283409) - Til regionen vedr. Rugkobbel Lægecenter ansætter Afsaneh Vahidi efter § 22, stk .4.pdf
  556459/19
 • Fra DMR: Supplerende undersøgelse, Lindehaven, Sønderborg
  555049/19
 • Fra IBC: vedr. Vejen til ny mesterlære
  554279/19

Udgående

 • Telefonnotat af samtale med kommunen vedr. manglende §8 tilladelse - Torvet 13-17
  533809/19
 • Til Moe: SV: Rettelser til rapport, Værditabsundersøgelse Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  533707/19
 • Til borger: svar vedr. forureningsundersøgelse, §8-tilladelse
  533693/19
 • Til Rambøll: om prøvetagning, Vestergade 76/78, Svendborg
  575168/19
 • Til DMR: SV: Status borearbejde og økonomi, Herslev
  533234/19
 • Til Orbicon: SV: Økonomioversigt Skovvej 22
  533125/19
 • Til SKAT + Kommune, Orientering om udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  533085/19
 • Til Borgere, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding.pdf
  533087/19
 • Til kommunerne - sundhedstilbud på sundhed.dk
  554006/19
 • Til DSN: kommentering, WP2
  543143/19
 • Til Orbicon: SV: Økonomi, Vestre Nørremarksvej
  532818/19
 • Til Bindeballe Adcokater: Fremsendelse af høringsbrev og forlængelse af høringsperiode, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  532744/19
 • Til ansøger, Råstof, Tilladelse på 1022 Bolderslev
  14197/20
 • Korrespondance m. DMR, Bemærkninger til oplæg, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  532336/19
 • Til DMR + Kolding Kommune, Bemærkninger til oplæg, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  532066/19
 • Svar på anmodning om afgivelse af udpegningsret
  532080/19
 • 0974_001.pdf
  532081/19
 • Til Nordicals: Korrespondance om mindre oliespild ifm. byggeri på ejendommen, lokalitetsnr. 461-81647, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, 5220 Odense SØ
  531922/19
 • Til DSN: rough budget discussion
  532423/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Høringssvar fra naboer ved Sdr. Nærå
  14189/20
 • Til DMR: Kontaktoplysninger til grundejer/administrator for Kertemindevej 112, 5800 Nyborg?
  531383/19
 • Til Tønder Kommune, Ikke § 8-pligt ved ændr. til parkeringsplads, Sønderport 2, 6270 Tønder
  531394/19
 • Til Contea - Er projekt omfattet af Region Syddanmarks årsentrepriseforsikring?
  26136/20
 • Til borger: Svar på henvendelse angående Strandvejen 9A, 5800 Nyborg
  531320/19
 • Til ARDO, V1-afgørelse - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  531495/19
 • Til NIRAS: Vedr. kommentar notat
  531292/19
 • Til Vejle Kommune: Sv på henvendelse knyttet til §8
  533124/19
 • Til kommune - Udgår efter undersøgelse Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  531542/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bemækrning til § 8 og jordhåndtering, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533410/19
 • Til AB Dalgasparken, V1-høring - Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  533531/19
 • Til projekt: anmodet om rev. afrapportering og regnskab
  533587/19
 • Til Daloon AS, V1-kortbilag, høring, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533105/19
 • Til ARDO, V1-afgørelse - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  531505/19
 • Til Borger 2, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533550/19
 • Til projekt: vedr. rev. budget og projektbeskrivelse
  532914/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  533238/19
 • Til ISS: Vedr. fejl Faktura 94252004
  531424/19
 • Til Borgere, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  532387/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af poreluft
  533228/19
 • Til Daloon AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533107/19
 • Til Ejerforeningen for Dalgasparken 10, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533553/19
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  531928/19
 • Til RAMBØLL: Aktindsigt. Sagsmateriale. Samlet korrespondance
  532621/19
 • Til Home Erhverv: Svar på henvendelse, Erhvervsvangen 8, 5792 Årslev
  532610/19
 • til Orbicon Modtaget 1. rykker vedr.: faktura 118607
  531604/19
 • Til Rambøll: svar vedr. henv. KORTL. 485-00008, Rævedam Losseplads, tilhørende Appevej 56, 5690 Tommerup, Assens Kommune, Matr.nr. 42c Tommerup By, Tommerup
  532806/19
 • Til Franck Miljø og Geoteknik AS. SV om at oprensning er OK
  533369/19
 • Til Borger 1, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533548/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, Stuehus i Interesseområde, Frederikshåbvej
  532928/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart, Matr. 14ac og 14d, Skrillinge By, Kauslunde - lok. 445-00032
  533534/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henv. vedr. Fønsvej 12, 5580 Nørre Aaby
  532867/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg
  532786/19
 • Til kommune - Kortbilag Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  531550/19
 • Til projekt; svar vedr. antal og prissætning
  533799/19
 • Til AB Dalgasparken, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  533523/19
 • Til Rambøll: svar på henv. vedr. FRIV, §8, 575-32022, Egtvedvej 12, 6600 Vejen, Vejen Kommune, Matr.nr. 7o, Veerst By, Veerst
  532564/19
 • Til Daloon AS, V1-høring, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533108/19
 • Til Andelsboligforeningen II, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 12-20 7200 Grindsted.pdf
  533542/19
 • Til Niras: Vedr. grundejerkontakt på matr. 3n og 5h. Opdatering.
  542796/19
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse
  543293/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles udlægning af køreplader på matr. 11d Søndersø By, Søndersø ifm. borearbejde syd for Søndersø
  542873/19
 • Til borger - Boligerklæring Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540504/19
 • Til borger - V2-afgørelse Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540452/19
 • Til Hviid-Advokater. Kolding Landevej 69
  700/20

1. december 2019

Indgående

 • Fra borger: Dokumentation for oprensning III, Sommervej 4, Tinglev
  19168/20
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning II, Sommervej 4, Tinglev
  19169/20
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 16. december 2019
  545714/19
 • Fra projekt: status vedr finansiering
  549676/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  532330/19
 • EUD merkantil går digitalt- Skabelon
  571135/19

29. november 2019

Indgående

 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.2019-11-29. Storebæltsvej 10, Nyborg. Fase 3_rapport_inkl. bilagIntelligent potentialekort over terrænnært grundvand
  532707/19
 • Fra DMR A/S: Rapport fase 3,C
  532705/19
 • Fra DSN: WP1 description
  531491/19
 • Fra Rambøll: risikovurdering, Skovbyvej 26, Hobtrup
  537257/19
 • Fra Nordicals: Oplysninger om lokalitetsnr. 461-81647, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69,5220 Odense SØ
  531904/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Mere indfo om vindmølle ejere og partsstatus
  536104/19
 • Fra DMR, Oplæg til undersøgelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  531149/19
 • Fra DMR, Oplæg til udførelse af kontrolprøver, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  531148/19
 • RE: RIT møde 28-11
  530732/19
 • Fra DMR: Opdateret økonomi, Nyborgvej 438
  530095/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Nedsivning af oppumpet gv ifm. gv-sænkning, matr. nr. 17c, Nørremarkern, Ribe Jorder
  543811/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Høringssvar fra naboer ved Sdr. Nærå
  14178/20
 • FRA RSJA: Udkast til referat fra RIT møde den 28-11
  531064/19
 • Fra DMR: Opdateret økonomi og status, Dronningemaen 10a, Svendborg
  530069/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138-140, Bogense - situationsplan rev. 20.11.19
  529850/19
 • Fra udbetaling Danmark: Værditabsordning, bekræftelse af egenbetaling
  529904/19
 • Kontakt om regulatorisk strategi - underskrevet
  529954/19
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. ejendommen Industrivej 11, 5500 Middelfart
  530913/19
 • Fra Billund Kommune: Afgørelse efter jordforureningsloven, Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530827/19
 • Fra Aabenraa Kommune - KLU
  529995/19
 • Fra Niras: Vedr. opstart borearbejde
  530497/19
 • Fra Billund Kommune: VS.: Afgørelse efter jordforureningsloven, Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530842/19
 • Fra Rambøll: Anmodning om aktindsigt
  532802/19
 • Fra Rambøll: Anmodning om aktindsigt
  532537/19
 • Fra projetk: Afrapportering og regnskab
  533017/19
 • Fra Odense Kommune: Tidligere gartnerier øst for losseplads
  531233/19
 • Fra Niras: Slutopgørelse Brændekildevej
  533690/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej - status 2019
  533730/19
 • FRa Franck Miljø og Geoteknik AS: Dokumentationsrapport for oprensning ved tidl. olietank
  533322/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade - økonomistatus
  533759/19
 • Fra Praksis - Kvittering vedr. brev om tilgængelighed
  531241/19
 • Ansøgning
  533766/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. praksishandel i Odense
  535399/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  535828/19
 • Fra Niras, Råstof, Supplerende oplysninger til tidligere fremsendt forslag, Esbjerg Kommune
  537061/19
 • VS: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284
  575252/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10 - IMG_6367.JPG
  568448/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10 - Kærgård Plantation-Enhanced Surfactant In Situ Chemical Oxidation of Tetrachloroethene.pdf
  568441/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10
  568437/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10 - Referat byggemøde nr 10 den 26-11-2019 udkast.pdf
  568452/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Byggemødereferat nr. 10 - 2019-11-29 Tidsplan felt.pdf
  568444/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. Høring om forurening på Fangelvej 40, 5260 Odense S
  553517/19
 • Fra Nyborg Kommune, Slutrapportering af §8 og §19 Wilsonsgade 21 m.fl., 5800 Nyborg
  557508/19
 • Fra Dokumentarkompagniet: Præcisering af anmodning om aktindsigt
  558634/19
 • Fra Nyborg Kommune, Slutrapportering af §8 og §19 Wilsonsgade 21 m.fl., 5800 Nyborg
  557493/19
 • Fra DMR, Teknisk rapport, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  9858/20
 • Fra DMR, Grundejerrapport, Birkebjergvej 6, 5792 Årslev.pdf
  9856/20
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning IFra borger: Dokumentation for oprensning IV, Sommervej 4, Tinglev
  19167/20
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning I, Sommervej 4, Tinglev
  19170/20

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af varselsbrev - Torvet 13-17 inkl. info om manglende §8 tilladelse
  533807/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Re: Høringssvar fra naboer ved Sdr. Nærå
  14183/20
 • Til DMR: SV: Opdateret økonomi og status, Dronningemaen 10a, Svendborg
  530074/19
 • Til borger: Vedr. værditabsoprensning på Højholtvej 17, Ryslinge
  529896/19
 • Region Syddanmarks svar på høring af Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter
  530167/19
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om V2 afgørelse efter videregående undersøgelse på Høgebjerg Losseplads
  529339/19
 • Til Niras: Vedr. grundejerkontakt på matr. 14f og 14d
  529977/19
 • Til Universal: Rykker for tilbagemelding
  530061/19
 • Til COWI: Kommentar til oplæg 2020
  530073/19
 • Til NIRAS: Kommentar til foreløbige resultater
  530081/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for afgørelse efter jordforureningsloven om påbud om monitering af olieforureningen på Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530859/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om Industrivej 11, 5500 Middelfart
  530916/19
 • Til borger: varsel om udvidelse af forureningsundersøgelse, Torvet 13-17, Vamdrup
  530817/19
 • ^til Orbicon Accept til supplerende ved brønde -: Nyvej 6, Vissenbjerg
  531906/19
 • AFLYST Dagsorden 05.12.2019
  529292/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på matrikel 14f Søndersø By, Søndersø
  529969/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. høring om forurening på Fangelvej 40, 5260 Odense S
  537445/19

28. november 2019

Indgående

 • Fra Rambøll, afrapporteringe af Værditabsundersøgelse
  535036/19
 • Fra DSN: rough budget
  531507/19
 • SV: Link til afstemning for release 4.1
  528733/19
 • Til ansøger, lodsejer og myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Oksenbjerge, Vejle Kommune
  566105/19
 • Fra DMR: Status på borearbejde B202, Herslev
  529916/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_220913_Tilladelse_efter_miljøbeskyttelseslovens__19_Melle, matr. 2bb og 45, Nyborg Markjorder
  2908/20
 • Fra Nyborg Kommune: §19-tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning, matr. 2bb og 45, Nyborg Markjorder
  2907/20
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Om markmøde
  564817/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Rambøll - Oplæg til undersøgelser
  528258/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - PlanEnergi - Dialog om sagen
  528257/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afstemning af undersøgelser forud for §8 ansøgning, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg, lok.nr. 430-81585
  528254/19
 • Fra DMR: Økonomiopdatering, Bavnevej 9
  528220/19
 • Fra DMR, Fotodokumentation for afgravning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  528216/19
 • fra ejendomsmægler Aktindsigt vedr. Bøjdenvejen 91, 5750 Ringe
  528990/19
 • Fra DMR: Økonomi Kobjergvej 4A og B, Billund
  528038/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Anmodning om materiale fra miljøundersøgelse, Danmarksgade 21, 6700 Esbjeg
  537667/19
 • fra rådgiver : Aktindsigt Markedspladsen 7, Fåborg
  528880/19
 • VS Aktindsigt Markedspladsen 7 Fåborg.msg
  528883/19
 • fra rådgiver : Aktindsigt
  527833/19
 • Aktindsigt.msg
  527834/19
 • Fra DMR, Revideret notat, Odinvej 5, 6000 Kolding.pdf
  532671/19
 • Fra FMK, Kvittering for modtagelse af svar, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  528236/19
 • fra Svendborg Kommune SV: To Maskinstationer i Svendborg
  529036/19
 • fra Reg. Midtjylland GEUS projekt om non-target pesticidanalyser - støttetilsagn (i formiddag!)
  529005/19
 • Fra Niras: Foreløbige resultater
  528624/19
 • Opsigelse af ydernummer som fysioterapeut
  529314/19
 • Fra VUC Syd: Høring i forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomster
  529642/19
 • Fra VUC Syd: Høring i forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomster
  529648/19
 • Fra VUC Syd: Høring i forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomster
  529646/19
 • Fwd: Ansøgning til Samarbejdsudvalget
  529268/19
 • Odense Bystrategi 2019 er vedtaget - vi siger tak for jeres høringssvar
  528534/19
 • Fra Rambøll: Vedr. aflevering af notat
  528119/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. §8-ansøgningsrapporten på Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  528902/19
 • Fra ATP: Svar på spørgsmål til VTO regnskabs proces
  528159/19
 • Fra DMR, Kvittering for mail om forlængelse af aftale om systematisk kortlægning i Region Syddanmark
  527179/19
 • Fra borger: vs Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup
  528222/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9, 7000 Fredericia
  528641/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering på mail
  527990/19
 • fra Svendborg Kommune SV: To Maskinstationer i Svendborg
  529035/19
 • Fra Sønderborg kommune: vejadgang matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  528718/19
 • Fra Niras, §8-Ansøgning-Lidl-Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533147/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skolevej 50 5874 Hesselager - Teknisk rapport.pdf
  531405/19
 • Fra Niras, Revideret § 8-ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533146/19
 • Fra Home Erhverv: Henvendelse vedr. Erhvervsvangen 8, 5792 Årslev
  532393/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skolevej 50, 5874 Hesselager - Grundejerrapport.pdf
  531412/19
 • Fra VUC Syd: Høring i forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomster
  529644/19
 • Fra GEO: Endelig rapport Høgebjerg
  529270/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Kopi af mail omkring §8, Ribegade 5-7, 6700 Esbjerg
  531106/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, udkast kontrakt m rettelser
  535611/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. kvittering og tilbagemelding i sagen fra Højmosevej 9, 7000 Fredericia
  529487/19
 • Fra Niras, Jordhåndteringsplan-Lidl-Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533158/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Jordhåndteringsplan-Lidl-Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533157/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Kort opdatering, oprensning
  531144/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, underskrevet fortrolighedserklæring
  535614/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, underskrevet aftale om juidisk bistand
  535623/19
 • Fra Vejen Kommune: Accept og dispensation til anvendelse af slagge som bundsikring Københovedvej 54
  535907/19
 • Fra system: Yder 043060 er lukket automatisk.
  535881/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, fremsendelsesmail
  535490/19
 • RKKP-prioritering: Opsamling på høring og videre proces
  538460/19
 • Fra Niras: Rapport_tTEM_Volderslev_2019_inklusiv_bilag (1).pdf
  540608/19
 • Fra Sani Nudge: Pilotinstallationer i RegionSyd
  542949/19
 • Fysioterapi - tilmelding til yderregistrering
  545764/19
 • Fysioterapi - yderskema
  545776/19
 • Fysioterapi - Tilmelding til yderregistrering
  545854/19
 • VS: Fysioterapi, yderskema
  545858/19
 • Ændring af ydernumre - Fysioterapi
  546708/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549535/19
 • Fra DMR: Jordhåndteringsplan, Linde alle, Sønderborg
  555021/19
 • Fra borger: FORSP vedr. kortlægning
  206/20
 • Fra From og Lykke Invest. Spm. til V1 kortlægning
  13098/20

Udgående

 • Bøjdenvejen 91, afmelding mm.pdf
  528992/19
 • 678145-11 Scannet historisk materiale.pdf
  528993/19
 • til ejendomsmægler SV: Aktindsigt vedr. Bøjdenvejen 91, 5750 Ringe
  528991/19
 • Bøjdenvejen 91, Vedr. oprensning.pdf
  528994/19
 • Til DSN vedr. VAT
  543139/19
 • Til Aabenraa Kommune - supl spørgsmål - Nørreport 15 og 17 samt naboer
  532847/19
 • til rådgiver : Aktindsigt Markedspladsen 7, Fåborg
  528889/19
 • 1580_001.pdf
  528896/19
 • 431-00021_Videregående miljøtekniske undersøgelser_marts 2003.pdf
  528892/19
 • Kortrids, lok. 431-00021, 12-08-2019.pdf
  528893/19
 • 1570_001.pdf
  528894/19
 • 1574_001.pdf
  528895/19
 • Til entreprenør, Råstof, SV: Vedr. ansøgning om anlæg af sø [Ref.nr.=b2c67de342b8400491ddb6e7b498ce28]
  14170/20
 • Orbicon vurdering 479-80024.doc
  527839/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Oplysninger fra Kommunen fa042_00755290.pdf
  527845/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Gammelt skråfoto fra Svendborg Havn fa042_00755287.pdf
  527843/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Lokalbeskrivelse fa042_00755302.pdf
  527842/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Lokalitetsbeskrivelse fa042_00783850.pdf
  527844/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Udkast V1 fa042_00755286.doc
  527846/19
 • til rådgiver materiale : Aktindsigt
  527838/19
 • 8-76-51-479-399-2006 V1 rids fa042_00755293.pdf
  527849/19
 • Overfladevand, Bearbejdet Screening, 479-80024.pdf
  527840/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Afgørelse V1 fa042_00783842.doc
  527841/19
 • Til Rambøll: om prøvetagning Nyborg
  575091/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - fremsendelse af materiale
  527079/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP vedr. Vestergade
  527220/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - fremsendelse af materiale
  527080/19
 • Telefonnotat med borger vedr. kortlægning
  526883/19
 • til grundejer - høringsbrev (V1) med bilag, P Hansens Gyden 44 - til grundejer - høringsbrev (V1) med bilag.pdf
  528758/19
 • Til BLL Holding, V1-afgørelse, med kortbilag, Koldinghave 18, Gelsted.pdf
  528788/19
 • Til TAXA SYD, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  527127/19
 • Til Fredericia kommune: svar på UDKAST Vedr. dokumentationsrapport for gennemførte anlægsarbejder på Shells Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  528810/19
 • Til MST: høringssvar til varsel om påbud om oprensning af olieforureninger på FDO, J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia (MST Id nr.: 295632)
  528644/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: V2 varsel
  528089/19
 • Til TAXA SYD , V1-kortbilag - høring - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  527126/19
 • til Svendborg Kommune - rykker for svar To Maskinstationer i Svendborg
  528850/19
 • Til NIRAS, Forlængelse af aftale om systematisk kortlægning i Region Syddanmark
  527128/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. §8-ansøgningsrapporten på Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  528623/19
 • Til DMR, forlængelse af aftale om systematisk kortlægning i Region Syddanmark
  527135/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gartnervej 6, 5800 Nyborg
  529144/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. kvittering og tilbagemelding i sagen fra Højmosevej 9, 7000 Fredericia
  528767/19
 • Fra NIRAS, Kvittering for forlængelse af aftale om systematisk kortlægning i Region Syddanmark
  527283/19
 • Til borger.SV: Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup
  528126/19
 • til Nordfyns Kommune - kopi - høringsbrev (V1) med bilag, P Hansens Gyden 44
  528756/19
 • Til borger, V1-afgørelse, med kortbilag, Kystvejen 38, Asperup.pdf
  528140/19
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  528706/19
 • til Geus GEUS projekt om non-target pesticidanalyser - støttetilsagn - Tilsagn_RSD_deltagelse_nontarget.pdf
  529028/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr §8/ Biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  527068/19
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål om status for undersøgelser
  527649/19
 • Til HDK: vedr. Forhandlingsforløb, ydre rammer samt beslutning vedr. elevator
  529086/19
 • til Svendborg Kommune - rykker for svar To Maskinstationer i Svendborg
  528820/19
 • Til TAXA SYD - V1-høring - Dronningensvej 13, 5800 Nyborgdocx.pdf
  527125/19
 • Til Sønderborg Kommune: Status vedr færdigmelding af Skodsbøl nr 25, Sønderborg
  528498/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  527690/19
 • Til borger - V1-høring, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  527692/19
 • Til Adelgade ApS, V1-høring med bilag, Adelgade 3, 5800 Nyborg
  528001/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr §8/ Biocover på losseplads, matr nr 2ma Strandby
  527073/19
 • til Geus GEUS projekt om non-target pesticidanalyser - støttetilsagn
  529030/19
 • Til borgere, V1-afgørelse, med kortbilag, Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  528996/19
 • Til T. S. BOLIG ApS, V1-afgørelse, med kortbilag, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  528649/19
 • Til borger, V1-afgørelse, med kortbilag, Malmose 3, 5540 Ullerslev.pdf
  529038/19
 • Til Kommune - Udgået efter undersøgelse Hovedgaden 64, 5932 Humble.pdf
  528315/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  527689/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  527479/19
 • Til Kommune - Kortbilag Hovedgaden 64, 5932 Humble.pdf
  528319/19
 • V1-afgørelse, med kortbilag, 2 ejere, Ludvigsgårdevej 14, 5591 Gelsted.pdf
  528490/19
 • Til borger - Molsgårdvej 15 - Materiale vedr. matr.nr. 5a Sødover
  536664/19
 • Til Stenbogård: Fremsendelse af Datarapport_tTEM_Volderslev_2019_inklusiv_bilag (1).pdf
  547416/19
 • Til borger: Svar på henvendelse, Sommervej 4, Tinglev
  19172/20
 • Til borger: Svar på FORSP
  208/20

27. november 2019

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune - Opfølgning anvendelse - Nørreport 15 og 17 samt naboer
  532837/19
 • Fra DMR: Opsummering af telefonsamtale om påstående oprensning, Kertemindevej 112, Bovense, 5800 Nyborg
  527081/19
 • Fra Orbicon: Restbudget for 2019, Vestre Nørremarksvej
  533127/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Kommentarer til kortlægningsbrev ifm. udgået af kortlægning, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  526473/19
 • Fra Aabenraa Kommune, kvittering for modtagelse, Kystvej 24, 6200 Aabenraa
  528229/19
 • henvendelse - Højbovænge 5, 5600 Faaborg
  526475/19
 • Fra MST, RÅSTOF, skovlovstilladelse 2 arealer matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  526721/19
 • Fra DMR: Økonomi, Nr. Bjertvej 67
  525966/19
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse af dokumenter per mail, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  524730/19
 • Fra Nordfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til lovliggørelse af ændret arealanvendelse, Egensevej 37, 5450 Otterup
  524832/19
 • Fra Nordfyn Kommune: Bilag - udkast til § 8-tilladelse til lovliggørelse af ændret arealanvendelse, Egensevej 37, 5450 Otterup
  524835/19
 • Fra Trefor: Vedr. adgang til Trefors boringer mv
  524962/19
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  524489/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til poreluftundersøgelse, situationsplan
  524491/19
 • Fra borger: Ikke modtaget kortlægningsbrev per post, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  524597/19
 • Fra Sweco, mail vedr. kortlægningsstop lok.nr. 450-81214
  526278/19
 • Fra Tønder Gymnasium: vedr. Prasisnære projektuger
  525690/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. forespørgsel om udkast til V2-kortlægningen på en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  525581/19
 • Nedsættelse af styregruppe for INTERREG 6A-programmeringsarbejdet
  526837/19
 • Mail til regionerne_VS: Høring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen
  526678/19
 • VS: VS: Indberetning af pension for fysioterapeuter
  525161/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Hovedgaden 64, 5932 Humble - Teknisk rapport.pdf
  528288/19
 • Bilag til høringssvar vedr. kardiologi
  526849/19
 • RYKKER: Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører sendes i høring. FRIST: 26.11
  524408/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om ændring i byggeprojekt - Oldenborggade 40 m.fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde-Miljøteknik. Oplæg på jordklassficering/plan.
  526178/19
 • Fra DGE, kvitterer for forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526647/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Udkast til V2-kortlægning, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  525624/19
 • Fra SWECO, kvitterer for forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526620/19
 • Fra DMR, kvitterer for forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526627/19
 • Kvittering for modtagelse af høringsvar Nyborg Kommune
  524390/19
 • Fra COWI, kvitterer for forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526623/19
 • Høring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen
  527322/19
 • Fra Niras: Opfølgning på borearbejde - Søndersø Industriområde
  530043/19
 • Besøg på Grindsted Gymnasium
  527338/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Hovedgaden 64 5932 Humble - Grundejerrapport.pdf
  528303/19
 • Fra projekt: status vedr. planlægning og økonomi
  527139/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmåll til boringer i forbindelse med undersøgelser
  527376/19
 • Fra projekt: status vedr. finansiering og planlægning
  528925/19
 • Fra projekt: status vedr. planlægning af projektet
  532108/19
 • Fra Ingeniør´ne: Fremsendelse af geoteknisk rapport samt svar på spørgsmål vedr. kommende projekt, Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  533141/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Stuehus i Interesseområde, Frederikshåbvej
  532922/19
 • Fra projekt: om opgradering til fyrtårnsproket i Sønderborg kommune
  532203/19
 • Fra projekt; spørgsmål vedr. endeligt antal aktiviteter og prissætning
  533797/19
 • Ansøgning om ekstra ansat læge fra Lægehus Nord, Kolding
  532998/19
 • fra projekt: meddelelse om støtte til projekt
  532178/19
 • Fra borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  534495/19
 • Fra projekt: status vedr. finansiering
  545065/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  539780/19
 • VS: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del spm 284 - SUU 284.pdf
  575254/19
 • Høring af regional udviklingsstrategi 2020-2023 for Region Syddanmark [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  562054/19
 • Fra IBC: vedr. Vejen til ny mesterlære
  554272/19
 • FRa borger: Anmodning om evt afkortlægning af arealer, Sommervej 4, Tinglev
  19173/20

Udgående

 • til borger Jordforureningsattester på Højbovænge 5, 5600 Faaborg
  526480/19
 • Til Orskov Foods: Bilag - Udgår af kortlægning efter historisk redegørelse matr.nr. 12n
  526441/19
 • Til Orskov Foods: Udgår af kortlægningen, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12n Ørbæk By, Ørbæk
  526440/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kopi af kortlægningsbrev ifm. udgået af kortlægning, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  526443/19
 • Til Aabenraa Kommune, Risikovurdering unødvendig, Kystvej 38, 6200 Aabenraa
  526179/19
 • Til DMR og Nordfyns Kommune: Regionens kortlægningsvurdering på baggrund af notat vedr. poreluftundersøgelse, Egensevej 37, 5450 Otterup
  525927/19
 • Svar på forespørgsel vedr. Lokalitetsnr. Til ejendomsmægler: 541 - 10032, Matrikel 1443 Tønder, Tønder - Kongevej 38, 6270 Tønder
  525918/19
 • Til borger: Udgået af kortlægningen, Egensevej 37, 5450 Otterup, matr.nr. 3x Egense By, Norup, lok.nr. 471-50027
  525885/19
 • Til borger: Bilag - Udgår efter undersøgelse med bilag
  525886/19
 • Til Borger, Boligundersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  525882/19
 • Til Jyske Vestkysten: SV: Svar på henvendelse vedr. Møllegadekvarteret i Sønderborg
  525582/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til miljøteknisk rapport, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  525711/19
 • Til COWI: videre forløb, SV: Adelgade 138-140, Bogense - situationsplan rev. 20.11.19
  525146/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - V1-kortlægningsbrev Vesterbro 26 med bilag
  525119/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - V1-kortlægningsbrev Falen 3 med bilag
  525118/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - V1-kortlægningsbrev Vesterbro 28-32 med bilag
  525121/19
 • Til borger m.fl.: V1-kortlægning af Vesterbro 26, 28-32 og Falen 3, 5000 Odense C, lok.nr. 461-00129
  525115/19
 • Til COWI: SV: Vesterbro 28, kopi af varslingsbreve
  524938/19
 • Til borger: Bilag - Udgår efter oprensning med bilag
  524657/19
 • Til borger: Fremsendelse af udgår af kortlægningsbrev via mail, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  524654/19
 • Til DMR: Regionens godkendelse af oplæg til undersøgelse, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  524504/19
 • Til kommunen - vedr. borgerhenvendelse - suppl. sp. fra regionen
  560147/19
 • Til DMR: Fremsendelse af rapport af indledende undersøgelse, samt svar på poreluftplacering, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  524359/19
 • Til ansøger RÅSTOF Information om indkomne høringssvar Højby
  535987/19
 • Til dans gasdistribution RÅSTOF Kvittering for modtagelse af høringssvarg indvinding af råstoffer Højby
  535971/19
 • TIL regionerne: Høringssystemet - Faktura
  524323/19
 • Til nabopart RÅSTOF Kvittering for modtagele af partshøringssvar
  535942/19
 • Til FMK, Uddybelse af regionens forventninger til undersøgelser, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  524184/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: Kopi af V1 varsel
  526696/19
 • Til Borger: Fremsendelse af materiale
  525020/19
 • Til Banedanmark, Orientering om indledende undersøgelse på Jernbanegade 8, Haderslev.pdf
  526827/19
 • Til grundejer: En del af Industribuen 9, 5592 Ejby udgår inden kortlægning
  526819/19
 • Til Lejerbo, Nyborg, V1-høring - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 30, 5800 Nyborg.pdf
  524379/19
 • Til Lejerbo - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 30, 5800 Nyborg.pdf
  524378/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr monitering, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  525566/19
 • Til projekt. anmodet om evt. revideret budget
  525049/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81505
  525759/19
 • Til SWECO, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526595/19
 • Til DGE, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526615/19
 • Til COWI, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526605/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Kåsvænget 20, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  525805/19
 • Til projekt: anmodet om status for planlægning og finansiering
  525091/19
 • Til kommunen: vedr beskyttede arter i forb. med erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  525986/19
 • Til NIRAS, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526572/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  525529/19
 • Til Odense Kommune, Nyt §8-høringssvar, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  525445/19
 • Til projekt: bedt om status for planlægning og finansiering
  525133/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Svar vedr. fremsendelse af udkast til kortlægning, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  525596/19
 • Til Borger: Orientering om udbud af videregående undersøgelse, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  526788/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. § 8, Ribegade 3,5, 6700 Esbjerg
  525057/19
 • Til Danmarks medie- og journalisthøjskole: svar på henvendelse
  526685/19
 • Til Fredericia Havn Ejendomme A/S: V1 varsel
  526684/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - regnvandsbassiner og rekreativt areal på en del af Zachariasvænget 22A
  525487/19
 • Til DMR, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526581/19
 • Til praksis: ændring af min.og max. ifm åbne/lukke for tilgang
  524936/19
 • Einladung zum Vorsitzenden-Treffen / Invitation til formandsskabsmøde
  526836/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge pr. 1. december 2019
  525015/19
 • Til Kommunen: vedr. vejadgang matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  526012/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81331
  526822/19
 • Til VUC-HF Fyn, svar vedr. Vestergade 7
  526824/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Føns Strandvej 13, 5580 Nørre Aaby
  525131/19
 • Til Realkredit DK, svar vedr. Skov Alle 1
  525453/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af ejendommen Industribuen 9, 5592 Ejby - en del udgår inden kortlægning
  526828/19
 • Til Lejerbo, Nyborg, V1-kortbilag - høring - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg.pdf
  524377/19
 • Til Ejendommen Birkegade 17 ApS: Bilag til "Vedr. afgørelse" - Afgørelse - del af grund udgår af kortlægning, lok. 567-04002 - Afgørelse - del af grund udgår af kortlægning
  524364/19
 • Til borger, V2-kortlægning med bilag, Smedegyden 4, Lyø, 5600 Faaborg
  524933/19
 • Til Ejendommen Birkegade 17 ApS: Vedr. afgørelse om at del af ejendom udgår af V1, 567-04002
  524355/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  525744/19
 • Til Borger: Orientering om udbud af videregående undersøgelse, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  526784/19
 • Til projekt: erindringsskrivelse
  524918/19
 • Til JV: Tidligere fyldplads Høgebjerg
  529358/19
 • Til Sweco, svar vedr. Lok.nr. 450-81214
  526315/19
 • Til Varde Kommune og SKAT: Vedr. Birkegade 17, Årre - del af ejendom udgår af kortlægning, lok. 567-04002
  524375/19

26. november 2019

Indgående

 • Fra Awell: Nyborg overboring - endelig rapport
  575088/19
 • Fra Niras - Tilbud fra Frisesdahl
  26132/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Screening af fyldjorden indenfor byggefeltet, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  525149/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Fyldjordsscreening, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  525151/19
 • Fra DMR: Spørgsmål angående placering af supplerende poreluftmålinger, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  524315/19
 • Manglende script
  523788/19
 • Fra borger: Orientering om ny rådgiver, Kalkbrænderivej 13a, 5772 Kværndrup
  524313/19
 • Fra nabopart RÅSTOF PartsHøringssvar Højby
  535925/19
 • Fra Jyske Vestkysten: SV: Svar på henvendelse vedr. Møllegadekvarteret i Sønderborg
  524136/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse 479-81022
  523680/19
 • Fra DMR: Boringer (B202 og B203), Herslev Kildeplads
  532792/19
 • Fra Danfoss - Udkast til mødereferat 18.11.2019 - projektmøde 2
  560144/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Vedr. ansøgning om anlæg af sø.PDF
  523338/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, VS fra kommunen
  523337/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, VS: Landzoneans. til etablering af sø på Rømø Vestervej 35 matrikel 887
  523328/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgningsmateriale til kommunen, Vestervej 35.pdf
  523330/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP vedr. Vestergade 19
  527072/19
 • Fra FMK, Videresendelse af regionens kommentarer, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  524178/19
 • Nordfriesland
  526802/19
 • Fra Assens Kommune: Kommunens bemærkninger til forureningsunderøsgelsen, Gl. Hovedvej 87, 5560 årup
  522857/19
 • Fra ansøger til kommune, RÅSTOF, cc vedr. ans. til kommunen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  522760/19
 • Fra kommunen - info vedr. borgerhenvendelse - oplysnigner om placering af forurening
  560137/19
 • Spørgsmål om gravetilladelse matr.nr.
  523324/19
 • Fra Ole Jacobsen Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - Prøvetagningsnotat
  522846/19
 • Fra Ole Jacobsen Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - Analyserapport
  522848/19
 • Fra Ole Jacobsen Rådg. Ingeniørfirma: Resultat af frivillig undersøgelse, Gl. Hovedvej 87, 5560 Årup
  522845/19
 • Fra Ole Jacobsen Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - Kort
  522847/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Vedr. udvidelse af graveområde Andr. Jensen Sten & Grus ApS
  13681/20
 • FRA ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  522858/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Fornyelse af udsprøjtningstilladelse af vand fra projekt med presning af træflis, Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  543656/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Fornyelse af udsprøjtningstilladelse af vand fra projekt med presning af træ, Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  543672/19
 • Fra Haderslev Kommune, Status på udlægn. af sediment, Slotsvej 56, 6510 Gram
  522788/19
 • Til Niras: Torvegade - historiske luftfotos
  522263/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til undersøgelse inkl. bilag, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  522101/19
 • Fra DMR: Oplæg til frivillig undersøgelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  522100/19
 • Fra Awell: kontrakt
  575083/19
 • Fra Nymølle A/S: Foresp vedr Jordtip ved Eltang, matr nr 11a Lilballe By, Eltang
  575346/19
 • Re: Stx-studieretninger og hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_Tørring Gymnasium
  570893/19
 • Fra Århus Universitet til RS: rOpen: Referat af styregruppemødet den 22. november
  568413/19
 • Fra Århus Universitet til RS: rOpen: Referat af styregruppemødet den 22. november - rOpen Referat af styregruppemødet 20191122.pdf
  568419/19
 • Fra fonde: konto til indbetaling af tilskud
  546241/19
 • Fra Niras, Teknisk rapport.Værkstedsvej 30, Middelfart
  543209/19
 • Fra Niras, Grundejerrapport, Værkstedsvej 30, Middelfart_
  543200/19
 • Fra Fredericial Kommune: Bilag - Oplæg på screening af fyldjorden_Miljøteknik og Promenaden Fredericia Aps Oldenborggade 40 m.fl-Miljøteknik-QA.pdf
  526194/19
 • ra Sønderborg Kommune: Bemærkninger til moniteringsrapport, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  525562/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP vedr. Vestergade 19
  527024/19
 • Høring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen
  524532/19
 • Fra projekt: vedr. finansiering og tidsplan
  525006/19
 • Opsigelse af ydernummer som fysioterapeut
  529549/19
 • Skabelon til Letter of Intent - image001.gif
  530044/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Vedr. dokumentationsrapport for gennemførte anlægsarbejder på Shells Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  528805/19
 • Fra DGE: Vedr. analyse af "ovnbund", Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  527114/19
 • Ansøgning
  528576/19
 • Referat fra mødet
  535146/19
 • Fra Fredericia Kommune: Link til JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  523926/19
 • fra HCD - acc- af modydelse indenfor klinmaområdet -
  522841/19
 • Fra NIRAS: Opdateret økonomi vedr. næste fase
  523286/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Moniteringsresultater, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  522756/19
 • Til Varde Kommune: Sv. vedr. §8 tilladelse
  523456/19
 • Fra JordWeb - Jordweb-anmeldelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  523953/19
 • Fra Aaabenraa Kommune. Vedr. ejerskab af matrikel 7000e
  522285/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Rapport over motorvejsspild i Middelfart
  523949/19
 • Fra Zhanjiang-provinsen: forslag til program fra delegation.
  522562/19
 • Fra DTU: Analyseresultater inkl. præsentation
  25940/20

Udgående

 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med myndighedshøring vedr. ansøgning om råstofgravning matr.nr. 1 Tråsbøl. Felsted
  523869/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted.pdf
  523874/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til forureningsundersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  523385/19
 • Til Assens Kommune RÅSTOF Forespørgsell om markmøde
  564764/19
 • Til LIFA: svar vedr. Arealoverførsel_Havnevej 1D, 6094 Hejls
  523408/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Kortbilag V2F2
  523108/19
 • Til borger m.fl.: V2F2-kortlægning af Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p, Kværndrup By, Kværndrup, lok.nr. 430-81221
  523105/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - V2F2-kortlægningsbrev
  523106/19
 • TIL ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  522861/19
 • Til borger: Regionens opsummering af telefonsamtale om omfang af frivillig oprensning af olieforurening, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  522806/19
 • Til Haderslev Kommune, Afventer ny status, Slotsvej 56, 6510 Gram
  522795/19
 • Til Niras: SV: Torvegade 17, Give, opsamling og opdateret økonomi
  522262/19
 • TIL ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  522199/19
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, medejer
  522585/19
 • Til Skat og Fredricia Kommune: Kopi V1 varsel
  524008/19
 • Til virksomhed, Kortbilag til V1-afgørelse, Østervej 16, Nordborg.pdf
  522138/19
 • Til WEFRI AS, V1-afgørelse, Holmemarksvej 9, 5592 Ejby
  522424/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, fortrolighedserklæring-ikke underskrevet
  523700/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af kontrakt mv.
  523670/19
 • V1-afgørelse, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  522373/19
 • Til Virksomhed, V1-afgørelse, Østervej 16, Nordborg.pdf
  522141/19
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, hovedejer
  522574/19
 • Til Ingeniør´ne: Foreløbigt svar samt spørgsmål vedr. § 8-sag, renovering af Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  524006/19
 • Til Fredericia Havn AS, Fredericia Kommune, Skat: V1 varsel
  524007/19
 • Til Fredericia Havn Ejendomme: V1 og V2 Varsel
  524058/19
 • Til Fredericia Kommune: Spørgsmål om jordmængder og jordmodtager - Korskildevej 10, oprensning af terrænnær forurening i V2 kortlagt område
  523917/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, medejer
  522609/19
 • Til borger: Høring - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  523472/19
 • Til URETEK HOLDING ApS, V1-afgørelse, Hindballevej 8, 5466 Asperup
  522500/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Afgørelse - V2-kortlægning, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  522061/19
 • Til vejle Kommune: Sv. på henvendelse vedr. undersøgelsesoplæg
  523708/19
 • Til Henning Have AS - udkast - Vurdering af efterbehandling - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  522109/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  523360/19
 • Til virksomhed: Varsling V1-kortlægning uden indsats + rapporter, 605-00196, Mørupvej 2, 7184 Vandel.pdf
  523282/19
 • Til Vejen Kommune - Høring i henhold til pgf. 10a - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  522084/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på spørgsmål om 7000e
  522319/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Algade 27, 5592 Ejby
  522566/19
 • Til Assens Kommune: Fremsendelse af materiale fra rådgiver, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  523877/19
 • Til borger. V2-kortlægnings høring, med kortbilag og Grundejer rapport.pdf
  523993/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  522519/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, hovedejer
  522579/19
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Algade 27, 5592 Ejby
  522549/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, notat forventet behov vedr. forskning og udvikling
  523805/19
 • Til Udbetaling DK: Spørgsmål til brev om proces
  523628/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Algade 15B, Algade 27 og Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-varslinger
  523802/19
 • Til Korskildevej 10 ApS: Bilag - Kortbilag udgået, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  523987/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  522528/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  523992/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  523989/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, udkast samarbejdsaftale
  523800/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, bilag notat
  523809/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2, V1 og udgået areal, Lok. 410-81091
  523677/19
 • Til Korskildevej 10 ApS: Udgår, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  523985/19
 • til Fredericia Kommune og Skat: Kopi v1 og V2 varsel
  524060/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, udkast kontrakt advokat
  523702/19
 • Til Borger: Korrespondance vedr. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  523536/19
 • Til vejle kommune: Kopi af rapporter og varsling af v1-kortlægning uden indsats, 605-00196, Mørupvej 2, Vandel
  523291/19
 • LUP psykiatri databehandleraftale.pdf
  522338/19
 • Til borger: UDKAST - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  523473/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar ang. jordhåndtering, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533137/19
 • Til HCD - regionsrådets beslutning af 25. november 2019
  529083/19
 • Til DTU: Svar vedr. analyseresultater
  25949/20
 • Til DLA Piper: Diverse materiale vedrørende "rammeaftale" om forskning og udvikling
  524/20
 • Til Borger, Høringssvar vedr. Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  5689/20

25. november 2019

Indgående

 • Chapter 1_Project summary
  523956/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunens kommentarer til forureningsundersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SØ
  522062/19
 • Fra Niras: Torvegade - poreluft og boringer
  521980/19
 • FRA NIRAS: Høringssystem - installation - Nikolai er syg
  521807/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøteknisk rapport, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  525697/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøteknisk rapport, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  525695/19
 • Kopi af mail til partnere: Project Outline and Project Structure
  523954/19
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Middelfartvej 144, 5400 Bogense
  526888/19
 • FRA DGE: Ressourcearbejde for datavask opgaven 2019/2020
  533243/19
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse vedr. forurening
  526862/19
 • Re: SV: JAR Trello
  521043/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Kobberbæksvej 25, Svendborg
  523731/19
 • Fra Orbicon: SV: Økonomioversigt Skovvej 22
  533123/19
 • PRepC-430-81529.docx
  533122/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Screeningsskema råstofgrav_matr. nr. 10a Frederikshåb, Randbøl.docx
  13653/20
 • Fra rådgiver, Råstof, 10a Frederikshåb - Screeningsskema udfyldt
  13652/20
 • JAR Trello
  521044/19
 • Fra Tønder Kommune, Kortbilag, udlagte eternitplader, matr. nr. 272 Havervad, Brøns Ejerlav
  543502/19
 • Fra Tønder Kommune, § 19 tilladelse til udlægning af eternitplader, matr. nr. 272 Havervad, Brøns Ejerlav
  543499/19
 • Fra Borger: Forespørgsel om krav til at udgå af kortlægningen, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  522164/19
 • Fra JRS, Miljøteknisk rapport for oprensning, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  520877/19
 • Fra JRS, Miljøteknisk rapport for oprensning, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  520878/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  521165/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  521195/19
 • Ændring af psykologpraksis
  520691/19
 • Høring Udvidet Korrespondancemeddelelse - frist for høringssvar 11/12
  521595/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg.pdf
  519795/19
 • Lokalaftale gældende for hele AutismeCenter Region Syddanmark
  521224/19
 • Fra NIRAS: Budgetkontrol
  520338/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  521131/19
 • Fra Sønderborg forsyning: SV: høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup
  520354/19
 • Fra Danske Regioner: SV: Høring af bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning
  520087/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  520404/19
 • Fra Middelfart kommune: kopi af vurdering vedr. fjernelse af tank og §8, Olietanke Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  521793/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  520728/19
 • Fra Ingeniør´ne: Forespørgsel om evt. § 8 tilladelse til renovering af Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  520894/19
 • Nu begynder den regionale arbejdsmiljøstafet i region Midt
  523558/19
 • Re: Kontrakt mv.
  523571/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 18, 5450 Otterup.pdf
  522032/19
 • Fra Fonden: Referat af bestyrelsesmøde 21/11 2019
  522210/19
 • Fra Orbicon - Om afraååprteromg af pulje 2
  523525/19
 • Fra Tønder Kommune, Tilladelse til anvendelse af bygge- og anlægsaffald - knuste eternitplader
  543498/19
 • Indkaldelse af ministerredegørelse til Beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger
  537215/19
 • Fra Odense Kommune. Forslag til boringer til kildeopsporing af vinylchlorid
  532650/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål til jordhåndtering, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533132/19
 • Mødemateriale til møde i Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og Master of Public Health d. 29. november kl. 14-16
  531003/19
 • Fra Praksis - Svar vedr. tilgængelighed i praksis
  527359/19
 • Fra DGE: Vedr. Geoteknisk rapport, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  527091/19
 • Fra Franck Geoteknik: Revideret Olietanksundersøgelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  526392/19
 • Fra Middelfart Kommune: Resultater af poreluft- og jordprøver, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  526085/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. byggetilladelse, Birkegade 17, Årre.
  524176/19
 • Fra yder: Mail fra praksis vedr. ønske om åbning/lukning af praksis
  524200/19
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. regionens vurdering, Birkegade 17, Årre
  524170/19
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle - Olietanksundersøgelse, version 2.pdf
  526396/19
 • Fra Dokumentarkompagniet: Anmodning om aktindsigt
  558619/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: Kommentarer til besigtigelse, opfølgning og orientering om brand på kortlagt ejendom, Lumbyvej 33, 5000 Odense C.
  521846/19
 • Til Kerteminde Kommune: Kopi af kortlægningsbrev og kortbilag - Udgået af kortlægningen, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  521582/19
 • Til DMR A/S: Kopi af afgørelse om at ejendommen Klintevej 24, 5300 Kerteminde er udgået af kortlægningen
  521580/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Kopi af afgørelse om ejendommen Klintevej 24, 5300 Kerteminde er udgået af kortlægningen
  521572/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Bilag - Udgået af kortlægningen, Klintevej 24 5300 Kerteminde
  521574/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Bilag - Kortbilag Udgået af kortlægningen, Klintevej 24 5300 Kerteminde
  521575/19
 • TIL KB: BiD økonomi.
  521477/19
 • Til Kommune + SKAT, Orientering om udgår af kortlægning, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  521436/19
 • Til Borger, Afgørelse - Udgår af kortlægning, Langevad 3, 6200 Aabenraa.pdf
  521437/19
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Adelgade 1 m.fl., Kolding, lok: 621-293
  521304/19
 • Orienteringsbreve til naboejendomme, Adelgade i Kolding
  521275/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse Adelgade 1, Kolding.pdf
  521271/19
 • Til Jyske Vestkysten: Svar på henvendelse vedr. Møllegadekvarteret i Sønderborg
  520885/19
 • Til FBM Kommune, Utilstrækkelig dokumentation for oprensning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  520721/19
 • Til FMK RÅSTOF Efterlysning af tilladelser fra kommunen
  563417/19
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til uUndersøgelsesoplæg, Kokmose 7, 6000 Kolding
  520567/19
 • Til Aabenraa Kommune, Anmodning om historisk materiale, Søgård Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  520159/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  521172/19
 • Til Sønderborg Kommune, vedr. Borggade 10 og 12, 6300 Gråsten
  520925/19
 • Til Henning Have A/S - Regionen godkender ikke efterbehandlingen på matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  521774/19
 • Til DMR, Vedr. ønskede bygge- og anlægsprojekter, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  521703/19
 • Til Naturstyrelsen: Svar på spørgsmål
  521435/19
 • Til Assens kommune - til orientering, endelig V2-kortlægning, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  521282/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  520719/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  521054/19
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. ejendommen Vesterlund 2 m.fl. 5700 Svendborg, lok. 479-00043
  519904/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vognamndsvej 10, 5800 Nyborg
  519797/19
 • Til borger: SV: Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup
  520347/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  521559/19
 • Til Ingeniør'ne og Varde Kommune: Regionens vurdering af undersøgelsesresultater, Birkegade 17, Årre
  521587/19
 • Til Billund Kommune m.fl., V2-kortlægning af ejendommen Almstokvej 10, 7190 Billund
  520001/19
 • TIl borger, Vejle Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation efter jfl §52, Engmarksvej, Jerlev
  521545/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  520413/19
 • Til Vjle Kommune og Skat: kopi af F0-nuanceringsbrev med bilag
  521663/19
 • Til COWI: Lokalitets nr.: 561-47006
  521329/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  520744/19
 • Til Borger: Afregning affugter Ørstedsgade 24 st _ november 2019
  521813/19
 • Til projekt: spørgsmål vedr. status for funding af projektet
  521268/19
 • Til borger: Vellingevej 18, 5450 Otterup
  521241/19
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Markhaven 110, 5320 Agedrup.pdf
  520649/19
 • Til BDO: Regnskab til revision
  521029/19
 • Til borger - Kortbilag Markhaven 110, 5320 Agedrup.pdf
  520655/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  521048/19
 • Til Nordfyns kommune til orientering - endelig V2-kortlægning Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  520766/19
 • Til borger, vedr. Borggade 10 og 12, 6300 Gråsten
  520895/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: Kopi af afgørelse- Udgået af V1
  521279/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  520004/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 18, 5450 Otterup
  522036/19
 • Til Kolding Kommune: SV: Region Syddanmarks kulturpulje, marts 2019
  521520/19
 • Til Skive Folkeblad: Besvarelse af spørgsmål
  528754/19

24. november 2019

Indgående

 • Fra borger: Spørgsmål angående udleverede dokumenter, Ulkens Dal 9, 5887 Skårup Fyn
  522145/19
 • Fra borger - Henvendelse om V2 undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  523353/19

23. november 2019

Indgående

 • Fra Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af oplysninger om opgaven
  523634/19
 • Fysioterapeut - opsiger ydernummer
  519774/19
 • Fra borger: Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup
  519778/19

22. november 2019

Indgående

 • Fra DMR: Endelig rapport, Frydsvej 6, Egtved
  525164/19
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 39/2019
  541941/19
 • Fra JV - Citat til godkendelse
  560120/19
 • Fra Tønder Kommune, Afgørelse om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  531384/19
 • Fra Rambøll: Borehulslogging Nyborg
  575077/19
 • Fra DMR: Status borearbejde B106, Herslev
  525549/19
 • Fra FBM Kommune, Opfølgning og afstemning efter oprensning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  519789/19
 • Fra Aabenraa kommune, Ændr. af erhverv til bolig, Kystvej 38, 6200 Aabenraa
  519905/19
 • fra Fredericia kommune : Vedr. Grethevej 17, sikring mod kontaktrisiko i jeres forhave
  519432/19
 • Fra den anden vindmølleejer RÅSTOF Indsigelse mod råstofgravning tæt på vindmølle
  535874/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Vedr. udkast til tilladelse på matr. 97 Bojskov, Ullerup
  13155/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. mindre jordforurening med hydraulikolie på Prinsessens Kvarter 8 -10, 7000 Fredericia
  535615/19
 • Fra Niras: Boringer til sløjfning - Bystævnet, Veflinge
  533706/19
 • Fra Franck Geoteknik: Olietanksundersøgelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  526357/19
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle - Olietanksundersøgelse.pdf
  526368/19
 • Indbydelse til deltagelse i Stakeholder gruppe i EU-projekt om fangst af metan fra renseanlæg
  530015/19
 • SV: Det nære Sundhedsvæsen og Diabetes
  542501/19
 • Det nære sundhedsvæsen set fra kommunerne_Version til Anders.pptx
  542505/19
 • Fra Niras:Høringssvar på ansønging om dispensaton til at modtage jord på matr.nr. 35a Hjortlund By, Hjortlund i Esbjerg Kommune
  560929/19
 • SV: Stx-studieretninger og hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_Sønderborg Statsskole
  570877/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage: Udkast til byggemødereferat nr. 9 - 2019-11-22 Tids og aktivitetsplan.pdf
  568359/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Høring: afgrænsning af miljøvurdering for vindmølleprojekt i Esbjerg Kommune. Svarfrist 20.12.19
  568433/19
 • Udbud af stx-studieretninger og hf-fagpakker i 2020. HF og VUC Fredericia
  570865/19
 • stx studieretninger og hf fagpakker_Ribe Katedralskole
  570830/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage: Udkast til byggemødereferat nr. 9
  568354/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage: Udkast til byggemødereferat nr. 9 - Referat byggemøde nr 9 den 19-11-2019 draft.pdf
  568361/19
 • Indberetning af studieretninger og fagpakker_Odense Katedralskole
  570851/19
 • Bilag 5 med op klassificering af felter.pdf
  518244/19
 • Jordhåndteringsplan-Lidl-Ribe-30-10-19.pdf
  518242/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Hus A
  519310/19
 • Fra Rambøll: Poreluftscreening
  519139/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Hus A
  519332/19
 • Korrespondance mlm Esbjerg Kommune og Niras, Jordhåndteringsplan01
  518240/19
 • Korrespondance mlm Esbjerg Kommune og Niras, Jordhåndteringsplan04
  518245/19
 • Korrespondance mlm Esbjerg Kommune og Niras, Jordhåndteringsplan02
  518241/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr igangsætning af prøvetagning fra Moselund, Sdr. Hostrup
  519431/19
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr landzonetilladelse sag 17-24245 Opfyldning af råstofgrav på Vojensvej 22, 6500 Vojens
  519166/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Hus C
  519327/19
 • Autismecenter, Holmehæj Kirkevej, Hus C
  519301/19
 • Autismecenter holmehøj, Kirkevej, Hus C
  519297/19
 • Ophør som ydernummer psykolog.
  519173/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Værkstedet
  519316/19
 • Korrespondance mlm Esbjerg Kommune og Niras, Jordhåndteringsplan03
  518243/19
 • Fra Kogsgaard: Supplerende bemærkning og vurdering til høringsmateriale
  518206/19
 • SV: Høring: Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
  519490/19
 • Fra Fredericia kommune: Kongensgade 105, plan for det videre arbejde jf. den meddelte §8 tilladelse efter jordforureningsloven
  519244/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Hus C
  519313/19
 • Fra Haderslev Kommune: Materiale vedr landzunetilladelse I, matr.nr. 423 Skrydstrup, Skrydstrup
  519157/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Huc C
  519322/19
 • Fra COWI: Oplæg næste fase
  519750/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Markhaven 110, 5320 Agedrup - Teknisk rapport.pdf
  520628/19
 • Fra DMR, Mail med kort, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  521461/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse
  520216/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Markhaven 110, 5320 Agedrup - Grundejerrapport.pdf
  520645/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om høringssvar til udkast til § 8 tilladelse, Jagtvænget 10, Esbjerg
  520212/19
 • Telefonhenvendelse, Koldingvej 426, 7100 Vejle
  521450/19
 • fra Niras. 491-50015 Projektkontrol Tommerupvej 1, Vissenbjerg.pdf
  523997/19
 • Fra Borger: Korrespondance vedr. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  523529/19
 • 491-50015 Sitplan Tommerupvej 1, Vissenbjerg.pdf
  524005/19

Udgående

 • Til RealDania - invitation til møde
  520712/19
 • Til borger: svar vedr. Skovbyvej 26, Haderslev
  537254/19
 • Til advokatfirma: svar på henv. vedr. Emmas Have 8, Gråsten, lok. 513-03707
  519484/19
 • til borger F0 nuancering af V2 kortlægning grethevej 17 7000 fredericia.
  519444/19
 • Til Rambøll: SV: Borehulslogging Nyborg
  575080/19
 • Frome - artikelresume.docx
  566703/19
 • Frome_artikel_bjgpNov-2018-68-676-Abel.pdf
  566699/19
 • Referat_2.Følgegruppemøde for Friviilighed (19.11.19)
  566698/19
 • Referat_2. møde i følgegruppen for frivillighed.docx
  566700/19
 • Til JV - Godkendelse af citat
  560124/19
 • Til borger, Råstof, 1915860_terræn.pdf
  13585/20
 • Til borger, Råstof, SV: matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  13584/20
 • Til rådgiver RÅSTOF Bemærkninger til råudkast rapportSV: Rolighed
  564301/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Vedr. udkast til tilladelse på matr. 97 Bojskov, Ullerup
  13577/20
 • Til Haderslev Kommune, anm. om de rigtige dokumenter, Slotsvej 56, 6510 Gram
  518457/19
 • Til ansøger, lodsejer og myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning
  564725/19
 • Til borger: svar på henv. vedr. Kobberbæksvej 75d
  523519/19
 • Til Danske Gymnasier: Udpegning af repræsentant til kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse i Syddanmark 2020
  518063/19
 • Til Danske Erhvervsskoler og -gymnasier: Udpegning af repræsentant til kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse i Syddanmark 2020
  518049/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Udpegning af repræsentanter til dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse
  517941/19
 • Fra JV - Svar på spørgsmål - til citat
  521944/19
 • Til Borger: Orientering om regionens revurdering af tidligere undersøgelse, 479-00043
  519874/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  520014/19
 • Til Borger, Kortbilag, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  520010/19
 • Til borger: V1-høring, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  519060/19
 • TIl Odense kommune - til orientering, V2-kortlægning, Allesøvej 122, 5270 N
  518362/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  518679/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  518369/19
 • Til Odense Kommune. Vinylchlorid i Fangel Vandværk - akut prioritering
  519656/19
 • Til borger - V1V2-afgørelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  519063/19
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse på Skt Jørgens Gade 170, 5000 Odense C - del 2
  518248/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kogsbøllevej 45, Nyborg.pdf
  518055/19
 • Til Meldgaard Miljø A/S : Vedr prøve fra Moselund Grusgrav, Sdr. Hostrup
  519230/19
 • Til Fredericia Kommune. Afgørelse: Udgår inden kortlægning
  519598/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 20. november 2019
  519038/19
 • Til cowi: svar på Telefonhenvendelse: 410-81130, Industrivej 9
  518905/19
 • Til MST: SV: Høring af myndigheder vedr. varsel om påbud om oprensning af olieforureninger på FDO, J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia (MST Id nr.: 295632)
  519491/19
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse på Skt Jørgens Gade 170, 5000 Odense C - del 1
  518231/19
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, V2-kortlægning af en del af Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  518710/19
 • Til Fredericia kommune - til orientering, V2V1 kortlægning Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  519137/19
 • Til borger - V1V2-kortbilag, matr. nr. 4af Bredstrup By, Bredstrup m.fl., .pdf
  519076/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, V1, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  519143/19
 • Til Borger, V1-afgørlse, Kogsbøllevej 45, Nyborg.pdf
  518059/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Risingevej 5, 7, 7A-7c, 5540 Ullerslev.pdf
  518200/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  518270/19
 • Til Næsby Vandværk - til orientering, vedr. pesticidfund på Allesøvej 122, 5270 N
  518428/19
 • Til Rockwool: V1 og V2 afgørelse inkl. bilag, 629-00010
  518720/19
 • Til Haderselv Kommune: Spm vedr cykelsti - Vojensvej, Skrydstrup
  519279/19
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Vedr. kortlægning af Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup på V1 og V2, 629-00010
  518749/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Risingevej 5, 7, 7A-7C, 5540 Ullerslev.pdf
  518202/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 20. november 2019
  519016/19
 • Til Borger: Korrespondance ifm. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  518377/19
 • Til Miljøstyrelsen: Orientering om afgørelse om kortlægning på V1 og V2, 629-00010
  518775/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering af §8-ansøgning, ny lagerhal, ROCKWOOL A/S, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  518861/19
 • Til Rockwool: Orientering om endelig kortlægningsafgørelse, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup, 629-00010
  518766/19
 • Til Haderslev Kommune: Spm vedrørende jordtilkørsel matr 423 Skrydstrup
  519220/19
 • Til borger: Bilag, V1-kortlægning, udkast, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  519126/19
 • Til COWI: ABR krav på 10 Mill.
  566430/19
 • Høring: Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 - Høringsvar Region Syddanmark til Decentral erhvervsfremmestrategi.pdf
  519460/19
 • Til Franck Geoteknik og borger: Kommentarer til Olietanksundersøgelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  526376/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Korskildevej 10, oprensning af terrænnær forurening i V2 kortlagt område
  522139/19

21. november 2019

Indgående

 • RIT test
  517773/19
 • fra fredericia kommune SV: Vedr. Grethevej 17, sikring mod kontaktrisiko i jeres forhave
  519433/19
 • fra borger SKM_C45819112108310.pdf
  519434/19
 • Project structure and outline
  523950/19
 • Fra DMR, Miljøteknisk Tilsyn v. opgravning af olietank, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  519860/19
 • Fra DMR, Notat fra opgravning af olietank, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  519859/19
 • Fra DMR, Tank Rapport, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  519861/19
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, vedr. ans. og mødet den 28. nov matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  522281/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Henvendelse med spm. ang. lossepladsen, Nørbyvej, 6200 Aabenraa
  519814/19
 • fra Aabenraa Kommune, Kortlægning af flugtskydebaner, Søgård hovvej 2, 6200 Aabenraa
  520131/19
 • Dagsorden og referat af husudvalgsmøde, Sorsigvej 18.11.2019.pdf
  516315/19
 • Kommisorium for flerbrugerejendomme.pdf
  516316/19
 • request for cooperation on Sustainable Development Goals
  523946/19
 • Fra Haderslev Kommune, Slutdokumentation § 19, Ribe Landevej
  518462/19
 • Fra Haderslev Kommune, slutdokumentation § 19, Ribe Landevej
  518461/19
 • Fra advokatfirma: vedr. 513-03707, Emmas Have 8
  519480/19
 • Fra ansøgers advokat RÅSTOF Grunde til at vindmøllejordlejere ikke er parter
  535855/19
 • Fra borger: vedr. vurdering, Skovbyvej 26, Haderslev
  537241/19
 • Fra NIRAS: Opdatering på sagssituation og prøvetagning, Seden Skydebane, 5240 Odense SØ
  553128/19
 • Fra DMR: Fwd: Pulje 10: Libavej 10 - Økonomi 2019/2020
  515994/19
 • Fra DMR: Fwd: Pulje 10: Dageløkkevej 8, Tranekær - Budgetstatus samt økonomi 2019/2020
  515987/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsesoplæg, Kokmose 7, 6000 Kolding
  519802/19
 • Kooperation Nordfriesland og SIRI
  523941/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 10 - Økonomi 2019/2020
  515978/19
 • Fra DMR A/S: Spm. om tilbagemelding, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  519738/19
 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder ifm. etablering af 200 mm PVC rørledning, lok.nr. 437-00003
  517991/19
 • Fra COWI: RE: Vesterbro 28, Kontrakt
  515585/19
 • Underskrevet_aftale_Vesterbro.pdf
  515586/19
 • Fra borger: Henvendelse om Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  552247/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: UDKAST: NIR på seneste kontrol
  553686/19
 • Dansk Servicerådgivning: UDKAST: NIR på seneste kontrol
  553702/19
 • Fra COWI: Genudbud af delaftale 1, laboratorieforsøg, Grindsted
  566423/19
 • Fra COWI: ABR krav på 10 Mill.
  566417/19
 • SV: Stx-studieretninger og hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_Deutsches Gymnasium
  570749/19
 • SV: Stx-studieretninger og hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_Alssundgymnasiet Sønderborg
  570825/19
 • Fra Rambøll til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 06 - 2019-11-20 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 06, 2019-11-20.pdf
  568340/19
 • Studieretning og fagpakker, udbud 2020-2021_Varde Gymnasium
  570773/19
 • Stx-studieretninger og hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_Faaborg Gymnasium
  570685/19
 • SV: Stx-studieretninger og hf-fagpakker for skoleåret 2020-2021_Tornbjerg Gymnasium
  570770/19
 • Fra Rambøll til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 06 - 2019-11-20
  568333/19
 • Fra fondene: vedr. betaling af tilskud for 2020
  546222/19
 • Fra Stürup A/S - håndtering af muld og overjord - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  524214/19
 • Fra SWECO - Pulje 29 - Slutøkonomi
  528497/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515624/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515672/19
 • Fra LMST: Sikkerhedsinformation vedr. Methotrexat
  515188/19
 • Fra Langeland Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af kopi af V1-afgørelse med bilag for Stationsvej 6, 6A, 5935 Bagenkop
  515636/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515637/19
 • Fra Boligland - supplerende spørgsmål vedr. Enghavevej 2, 6800 Varde
  517126/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515630/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Proces for regnskaber fremover
  518410/19
 • Fra SMR: Foresp vedr tilladelse til modtagelse af uforurenet jord ved Skrydstrup
  519057/19
 • Fra Svendborg Vand. SV: Partnerskabsaftale for Skovmølleværket til underskrift ved kommune og forsyning
  515771/19
 • ændring af "navn"
  516114/19
 • Resultatrapport - Oevrig Service og Grafisk service
  517006/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Noter fra møde på byggeplads
  518790/19
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag §8 tilladelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  518022/19
 • Fra JV - Ønsker svar på spørgsmål - til citat
  521943/19
 • Fra COWI: Restfakturering 2019
  518171/19
 • Fra Borger: Korrespondance ifm. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  518340/19
 • Fra Odense Kommune, §8 tilladelse ændring af anvendelse fra erhverv til bolig, Albanigade 19, 5000 Odense C
  518020/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig § 8 tilladelse til L11, Nordborgvej 81, Nordborg
  519536/19
 • Korrespondance ifm. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  518363/19
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8 tilladelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  518012/19
 • Fra Fredericia Kommune: kvittering for regionens svar på høring om indsats over for overfladevand i forb. med bygge- og anlægsarbejde på Skibetvej 140A, 7100 Vejle
  520086/19
 • Fra UU DANMARK: vedr. Unge med Kant
  521856/19
 • Fra Odense Kommune: Meddelse af §8 tilladelse til sti i Vollsmose, Tornhøj Losseplads, matr. 2ds og 2cp, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder
  520591/19
 • Fra borger: henv. vedr. Kobberbæksvej 75d
  523516/19

Udgående

 • Til DSN: SIRI: Project structure and outline
  526794/19
 • Til Kolding kommune: Udkast til V2 kortlægning af Gl. Stationsvej 7a, Kolding
  567511/19
 • Til VUC-HF Fyn, Kvittering for henvendelse vedr. høring i forbindelse med V1-kortlægning af Vester
  526209/19
 • Til borger: Afregning affugtere Ørstedsgade 24 1 _ november 2019
  521536/19
 • Til borger: Afregning affugter Ørstedsgade 28 _ november 2019
  521542/19
 • Til Borger: Korrespondance ifm. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  518355/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515635/19
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks svar på høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler - frist d. 11. december
  517053/19
 • Til DMR: Fremsendelse af om historik og kortlægningsafgørelser - lok. nr. 461-70268 - mail 2
  516351/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515678/19
 • Til Borger, Ikke-kortlægningsbrev, Industrivej 6, 6392 Bolderslev.pdf
  514743/19
 • Til borger: Orientering til grundejer, Ringkøbingvej 102, 6800 Varde
  515554/19
 • Til DMR: Fremsendelse af om historik og kortlægningsafgørelser - 461-70268 - mail 1
  516341/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515639/19
 • Region Syddanmarks svar ifm. høring: Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse af priser på cannabisslutprodukter
  516788/19
 • Til Boligland: Svar vedr. nuancering - Enghavevej 2, 6800 Varde
  517134/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på høring om indsats over for overfladevand i forb. med bygge- og anlægsarbejde på Skibetvej 140A, 7100 Vejle
  515518/19
 • Til Sweco: SVAR vedr. Vestergade 7, 5800 Nyborg. Lok.nr. 450-81214
  517315/19
 • Til ansøger: vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  517264/19
 • Til DMR: Fremsendelse af historik og kortlægningsafgørelser 461-06114
  516196/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515618/19
 • Til Borger: Svar på Ansøgning om jordbundsundersøgelse på Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø., matr. nr. 28ax Bredballe By,Bredballe
  517049/19
 • Til Kolding Kommune: mail vedr. tilladelse til vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  517409/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. fremsendelse af kopi af V1-afgørelse med bilag for Stationsvej 6, 6A, 5935 Bagenkop
  515180/19
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Ikke-kortlægning efter jordforureningsloven, Snogebækskov 3, Sønderborg
  515857/19
 • Til Boligland: Svar på Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr.: 573-81082
  516481/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515625/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar til udkast til §8 tilladelse, udvidelse af grussti, Vollsmose, matr. 2ds og 2cp, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder
  515256/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Herslevvej 25, Rudkøbing.pdf
  517683/19
 • Til DMR: Fremsendelse af historik og kortlægningsafgørelser - lok. nr. 461-06285
  515747/19

20. november 2019

Indgående

 • Fra Awell: Nyborg overboring - opdateret rapport
  575071/19
 • FW: RIT - SImplificeret flow
  514537/19
 • FW: RIT - SImplificeret flow
  514597/19
 • Powershell kurser i 2020
  514536/19
 • Powershell kurser i 2020
  514596/19
 • WP2 PR and communication
  523940/19
 • SIRI: WP1 project management
  523936/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr.: 437-04001
  523504/19
 • Fra Staun: Tilbagemelding på regionens kortlægningsvurdering efter supplerende dokumentation af oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  513915/19
 • Fra rådgiver - anbefaling vedr. flowebmasterhandicap.asp?id=åling
  26124/20
 • Fra rådgiver - kopi af mail til Frisesdahl - fremsendelse af udbudsmateriale
  26121/20
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense - situationsplan rev. 20.11.19 med resultater fra efteråret 2019
  515966/19
 • Fra rådgiver - endeligt detailprojekt
  26115/20
 • Fra Cowi: Kobberbæksvej, Svendborg: Kort status
  523727/19
 • Fra JV - ønsker referat fra møde d. 18. november 2019
  521942/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted Vilkår om rørlagt vandløb
  513383/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Vedr. udvidelse af graveområde Andr. Jensen Sten & Grus ApS
  13147/20
 • Kooperation Nordfriesland og SIRI
  523932/19
 • fra rådgiver Telefonhenvendelse vedr. lokalitetsnr.: 631-00034, Flegmade 11A, 7100 Vejle
  526606/19
 • Fra rådgiver - revideret detailprojekt
  26105/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Manglende vedhæftning af bund- og kantprøver, Nørregade 2, 5600 Faaborg
  512658/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Skitse
  512659/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - AR-19-CA-00894675-01
  512660/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, spørgsmål til status for efterbehandlingen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  512408/19
 • SPA-7 testperiode
  541693/19
 • Link til afstemning for release 4.1
  541696/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  526362/19
 • Fra borger bekræftelse på forureningsundersøgelse på Søndergade 9A-B, Aabenraa
  528150/19
 • fra grundejer - SV_ asfalteret ikke-undersøgt areal_ - SV_ Sender_ 1946187-data, Balsgyden 11, 15-11-19
  532370/19
 • Fra Cowi til RS: Oplæg baselinemoniteringer i grube 1 - Oplæg - Baselinemonitering grube 1 - 2019-11-20.pdf
  568317/19
 • Fra Cowi til RS: Oplæg baselinemoniteringer i grube 1
  568310/19
 • Fra Ansøger: SV støjredegørelse erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  514163/19
 • Høring: Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse af priser på cannabisslutprodukter - frist d. 11. december
  512854/19
 • Fra Borger, Supplerende sagsmateriale, Landrovej 1
  512155/19
 • fra grundejer - vs frivillig undersøgelse
  513647/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  514651/19
 • Fra Muserum Sønderjylland: svar på Myndighedshøring af råstofindvinding på matr. 32A Bovrup, Varnæs (Aabenraa Kommune)
  514289/19
 • Fra NIRAS: Tilbud på gennemgang af Topsoil og forslag til nye boringer
  514857/19
 • Fra Sweco:HENV. vedr. Vestergade 7, 5800 Nyborg, Lok.nr. 450-81214
  517305/19
 • Bilag fra grundejer - analyser.xls
  513677/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank, Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  512685/19
 • Bilag fra grundejer - analyser Balsgyden 11, 15-11-19.pdf
  513666/19
 • Jordflytningsanmeldelse2.pdf
  512266/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler - frist d. 11. december
  512850/19
 • Jordflytningsanmeldelse.pdf
  512265/19
 • Fra Aabenraa Kommune - rettet udtalelse
  523892/19
 • Fra LIFA: vedr. Arealoverførsel_Havnevej 1D, 6094 Hejls
  523399/19
 • Fra Ingeniør´ne: Forespørgsel om evt. § 8 tilladelse til renovering af Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  520857/19
 • Mail fra STPK
  515016/19
 • Fra Borger, Vedr. opgravning af tank på Smedegade 14, Blans
  517692/19
 • Fra Sweco, henv. vedr. Lok.nr. 450-81214
  517348/19
 • 19-11-21-Notat om projektforespørgsel vedr Fremtidens sundhed.dk i RSDK
  514896/19
 • Fra Fredericia Kommune: Korskildevej 10, oprensning af terrænnær forurening i V2 kortlagt område
  517397/19
 • Fra MOE: Vedr. kontakt til grundejer
  514894/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra mødet 14.11.19 i Campus Odense styregruppen
  517705/19
 • Fra system: 038989 er lukket automatisk pr. 20. november 2019
  518994/19

Udgående

 • Til rådgiver - kommentarer til rapportudkast
  7581/20
 • Til borger: svar på henv. vedr. 437-04001, Snavevej 47, 5683 Haarby
  523506/19
 • Til DMR: Orientering om regionens kortlægningsvurdering af Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  514463/19
 • Til Borger: Bilag - V2-kortlægningsbrev UDKAST
  514408/19
 • Til Borger: Bilag - V2-høringsbrev
  514407/19
 • Til Borger: Varsling af V2-kortlægning af Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  514405/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  514406/19
 • Til DSN: SIRI: WP1 project management
  526792/19
 • Til Kolding Kommune og VURST: Endelig kortlægning, Gl. Stationsvej 7, Kolding
  513836/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sparring om pesticidrester efter planteskole, Kildegårdsvej 43, 5792 Årslev
  513723/19
 • Til Staun: Regionens kortlægningsvurdering efter supplerende dokumentation af oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  513663/19
 • til Rambøll: Løjt Nørregade_kommentarer til rapport
  537071/19
 • Til borger: Bilag - Kortbilag udgået
  513626/19
 • Til borger: Udgår af kortlægningen, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  513625/19
 • Til borger: Bilag - Udgår efter oprensning - medejer
  513629/19
 • Til borger: Bilag - Udgår efter oprensning - hovedejer
  513628/19
 • Til Assens Kommune: § 8-høringssvar for lok.nr. 437-00003 beliggende Strandgade 49, 5683 Haarby, matr.nr. 2p Haarby By, Haarby
  513091/19
 • Til DMR: SV: Overslag på pris for supplerende prøver ved Dronningemaen 10a, Svendborg
  513024/19
 • Vedhæftet til kommunen, RÅSTOF, till 2017 - matr.nr. 353 og 355 Tumbøl, Felsted
  513266/19
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Vilkår om rørlagt vandløb matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  513265/19
 • Til borger: Tilbagemelding om mulighed for boliganmodning efter endt frivillig oprensning, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  512732/19
 • Til Borger: Delområde udgår af kortlægningen, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  512727/19
 • Til Borger: Bilag - Delområde udgår efter undersøgelse
  512729/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar vedr. videre proces for ændret efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  512412/19
 • Til rådgiver - mangler info vedr. flowebmasterhandicap.asp?id=ålinger mm
  26111/20
 • Til Tønder Kommune, Anm. om svar på bemærkn. t. ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  512256/19
 • Til Kolding kommune og VURST: Endelig kortlægning, Gl. Stationsvej 5C, Kolding
  512231/19
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af supplerende undersøgelser
  529132/19
 • Til Kolding Kommune: Endelig kortlægning, Gl. Stationsvej 5B, Kolding
  512182/19
 • Til Skat: Endelig kortlægning, Gl. Stationsvej 5B, Kolding
  512183/19
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. detailprojekt
  26099/20
 • Korrespondance m Haderslev Kommune, Status på oprensning, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  512157/19
 • Til Borger, V1-høring, Lillemøllevej 1, Nyborg.pdf
  512301/19
 • Til borger . V2-varsel Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  513393/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: V2-afgørelse, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  514321/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Langbro 7a, 6400 Sønderborg, matr. 456 Blans, lok.nr 540-81028
  514658/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  514641/19
 • Til borger - UDKAST til boligerklæring Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  513420/19
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Albanigade 19, 5000 Odense C
  513659/19
 • Til borger V1-afgørelse, med kortbilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Hanne.pdf
  513312/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering vedr. orientering om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank, Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  512786/19
 • Til Borger, V1-høring, Lillemøllevej 3, Nyborg.pdf
  512288/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Lillemøllevej 1, Nyborg.pdf
  512307/19
 • Til ansøger: svar vedr. ansøgning
  514482/19
 • Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 5t Fjeldsted.pdf
  513738/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering om varsling af boringer på Gothersgade 55, 7000 Fredericia
  513318/19
 • Til MSN Ejendom ApS V1-afgørelse, med kortbilag, Vindmøllevej 2, 6392 Bolderslev.pdf
  513776/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Landzoneforespørgsel Møsvråvej , 6091 Almind
  514291/19
 • til grundejer og DMR - asfalteret ikke-undersøgt areal_ - SV_ Sender_ 1946187-data, Balsgyden 11, 15-11-19
  513603/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  514657/19
 • Følgebrev til råstoftilladelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted.pdf
  513737/19
 • Til Sweco: Orientering om varsling af boreabejde på Gothersgade 55, 7000 Fredericia
  513321/19
 • til grundejer - indsats ændret, nu også boligindsats, Davinde Bygade 1
  513269/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST V2-kortlægning Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  513407/19
 • Til borger V1-afgørelse, med kortbilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Esther.pdf
  513310/19
 • Til Franck Miljø- & Geoteknik AS. Krav til afværgetiltag
  512934/19
 • Til borger V1-afgørelse, med kortbilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Anna Marie.pdf
  513311/19
 • Til Museum sønderjylland og Aabenraa Kommune: Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på mat. nr. 32a, Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  513921/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  514645/19
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  513415/19
 • Til Miljøteknik: Svar vedr. historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  514127/19
 • Til Deutsche Schule, V1-afgørelse med kortbilag, Burkal Kirkevej 4-8, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  514440/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Lillemøllevej 3.pdf
  512295/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Fremsendelse af materiale på lok 461-06094, nu lok. 461-00192
  512316/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  514334/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  513278/19
 • Til Fredericia Bligselskab: Varsling om boringer på Gothersgade 55, 7000 Fredericia.pdf
  513313/19
 • til grundejer - indsats ændret, nu også boligindsats, Davinde Bygade 1.pdf
  513272/19
 • til Orbicon spørgsmål til faktura 118607
  521863/19
 • Til Orbicon: Vejen
  518567/19
 • til grundejer og DMR - undersøgt areal? - SV: Sender: 1946187-data, Balsgyden 11, 15-11-19
  513555/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543208/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543212/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543205/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543223/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543215/19

19. november 2019

Indgående

 • Fra Rambøll, Rapport for Havrekær 65, Veflinge
  526190/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Udkast til vilkår i råstoftilladelse-inkl_kommentarer CHG.pdf
  13138/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup - kommentarer til udkast
  13136/20
 • Svar på tidliger stillede spsm
  564718/19
 • Fra DMR: Profil for B201 (DGU 125.2686), Herslev Kildeplads
  511497/19
 • 2019-1487 Boreprofiler B201 - Herslev Kildeplads.pdf
  511498/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-11-04 - Tilsynsnotat
  511772/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-11-06 - Besigtigelse af udgravning
  511773/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-11-08 - Rekvisitionsseddel
  511775/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Fejlmeddelse for fremsendelse af kant- og bundprøver
  511774/19
 • Fra Awell: SV: reetablering, Nyborg
  575061/19
 • Fra Borger, spm. ang. efterladt restforurening, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding
  511535/19
 • Varsling vedr. Master Rit
  511282/19
 • Fra borger: Sv.:skader i hegn, Nyborg
  575044/19
 • Fra JRS, Opgravning af forurenet jord + analyseresultater, Langevad 3, Aabenraa
  511080/19
 • Fra DMR: Bilag - Undersøgelsesnotat inkl. bilag
  511687/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesnotat, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  511686/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Svar på tidligere fremsendt mail
  564697/19
 • Fra DMR: Fremsendelse af notat vedr. Egensevej 37, 5450 Otterup
  510700/19
 • Fra DMR: Bilag - Notat vedr. forureningsundersøgelse Egensevej 37 - inkl. bilag
  510701/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Kortlægning af teglværksler ved Sekær og Terpling - udbud af feltundersøgelser
  13127/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Stil Vollesmose kortbilag udkast
  511739/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til § 8 tilladelse forlængelse af Langesøstien
  511742/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Vollsmose Alle, 5240 Odense NØ
  511737/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-ansøgning for grussti, Vollsmose
  511738/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Vedr. resultat af begrænset teknisk undersøgelse, 461-06450
  511495/19
 • Fra projekt: supplerende til afrapportering
  511908/19
 • Klimastrategi_Første udkast.pdf
  511761/19
 • Ophør af patientforsikring Kosmetisk Klinik Esbjerg Aps
  511203/19
 • Fra Sønderborg kommune: SV: høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup
  511825/19
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  510171/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnskontrakt
  511043/19
 • Fra Langeland Kommune: Forespørgsel vedr.V1 kortlægning Bagenkop Børnehave , Stationsvej 6 og 6A, 5935 Bagenkop
  512322/19
 • Fra Borger, bemærkninger til V1-høring, Landrovej 1 5800 Nyborg
  512154/19
 • Fra Museum Sønderjylland: høringssvar på screening af råstofindvinding på matr. 136 Stevning, Svenstrup
  514327/19
 • Fra borger: spm og resultater fra frivillig undersøgelse, Rugårdsvej 94
  513072/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale for 461-06094 (nu lok. 461-00192)
  512305/19
 • Opsigelse af ydernummer - fysioterapeut
  513102/19
 • Fra Boligland: Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr.: 573-81082
  516450/19
 • Fra Varde Kommune: Seneste oplysninger om byggeaktivitet og landzonetilladelse, matr nr 1i Langsom Gde, Alslev
  513204/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  514635/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  514633/19
 • Resultatrapport - Område SLB
  516688/19
 • Resultatrapport - Oekonomisk Sekretariat
  516969/19
 • Resultatrapport - Område Billeddiagnostik
  516710/19
 • Resultatrapport - It-Styring og Informationssikkerhed
  517075/19
 • Resultatrapport - Medicoteknik
  516733/19
 • Resultatrapport - Oekonomi-ledergruppe
  516963/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering vedr. regionens kommentarer til det indsendte oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  515612/19
 • Resultatrapport - Kantinen
  516978/19
 • Fra DMR: Anmodning om historik og kortlægningsafgørelser
  516331/19
 • opsigelse af ydernummer - fysioterapeut
  517069/19
 • Resultatrapport - Oekonomi
  517022/19
 • Resultatrapport - Ledelsessekretariat
  516668/19
 • Resultatrapport - Informationssikkerhed
  517070/19
 • Resultatrapport - Kommunikation
  516660/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH Byggeri stab
  516814/19
 • Resultatrapport - Planlægning og indkoeb
  516719/19
 • Fra Niras: kopi af fremsendelse af resultater til grundejer, Rugårdsvej 94
  513052/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  514630/19
 • Bilag fra grundejer - kort over prøvetagning.pdf
  513661/19
 • Fra Borger: Ansøgning om jordbundsundersøgelse på Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø., matr. nr. 28ax Bredballe By,Bredballe
  517009/19
 • Opsigelse af ydernummer som fysioterapeut
  513522/19
 • Resultatrapport - Planlægning og implementering
  517102/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH
  516933/19
 • Resultatrapport - Infrastruktur
  517050/19
 • Resultatrapport - Almen medicoteknik
  516698/19
 • Resultatrapport - Arkitektur og integrationer
  517091/19
 • Resultatrapport - Projekter og test
  517105/19
 • Resultatrapport - Medicoteknik-ledergruppe
  516703/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH Udstyr og logistik
  516894/19
 • Resultatrapport - Område OUH
  516683/19
 • Fra DMR: Anmodning om historik og kortlægningsafgørelser
  515744/19
 • Resultatrapport - Kommunikation
  516655/19
 • Resultatrapport - Servicefunktioner
  517008/19
 • Resultatrapport - Regionshuset inkl. satellitter
  517131/19
 • Resultatrapport - Supportcenter
  517060/19
 • Fra Orbicon: Aktindsigt Niels Finsens Vej 4, 6100 Haderslev
  516646/19
 • Resultatrapport - Regnskab og Finans
  516973/19
 • Mail fra STPK
  515010/19
 • Fra DMR: Anmodning om historik og kortlægningsafgørelser
  515983/19
 • Resultatrapport - Forvaltning
  517027/19
 • Resultatrapport - Dokumentation og ledelsesinformation
  516955/19
 • Resultatrapport - Område SVS
  516696/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH Byggeri
  516790/19
 • Resultatrapport - Område SHS
  516686/19
 • Resultatrapport - Strategi og portefoelje
  517076/19
 • Resultatrapport - Indkoebsafdelingen
  516959/19
 • Resultatrapport - Bygningsafdelingen
  516947/19
 • Resultatrapport - Ledergruppe-Jane Kraglunds ansvarsområder
  516671/19
 • Resultatrapport - Råds- og direktionssekretariat
  517121/19
 • Resultatrapport - Rengoering
  517002/19
 • Resultatrapport - Drift
  517063/19
 • Resultatrapport - Vand og Jord
  519105/19
 • Resultatrapport - Sundhedsinnovation og Kultur
  519061/19
 • Resultatrapport - HR Sundhedsuddannelse
  518995/19
 • Resultatrapport - Vand og jord - Trine
  519086/19
 • Resultatrapport - Projektorganisation for byggeri
  519012/19
 • Resultatrapport - Jane Kraglunds ansvarsområder
  516633/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515602/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH Stab
  516875/19
 • Resultatrapport - Styring
  517080/19
 • Resultatrapport - Sundhedsoekonomi
  517011/19
 • Resultatrapport - Regional IT
  517111/19
 • Resultatrapport - Klima og ressourcer -Trine
  519039/19
 • Resultatrapport - Sekretariat og Analyse
  519059/19
 • Resultatrapport - HR Sekretariat
  518991/19
 • Resultatrapport - Socialdrift og -udvikling
  519130/19
 • Resultatrapport - Uddannelse og Mobilitet
  519071/19
 • Resultatrapport - Sundhedsfaglig visitation
  518964/19
 • Resultatrapport - Koncern HR-ledergruppe
  518999/19
 • Resultatrapport - Vand og jord - Karsten
  519082/19
 • Resultatrapport - HR Loen og Analyse
  518986/19
 • Resultatrapport - Joergen Bjelskous ansvarsområde
  518946/19
 • Resultatrapport - Interreg sekretariatet
  519019/19
 • Resultatrapport - Regional Udvikling-ledergruppe
  519056/19
 • Resultatrapport - Klima og Ressourcer
  519026/19
 • Resultatrapport - AMK Vagtcentralen
  518952/19
 • Resultatrapport - Koncern HR
  519004/19
 • Resultatrapport - Klima og ressourcer- Anna Marie
  519035/19
 • Resultatrapport - Regional Udvikling
  519119/19
 • Resultatrapport - HR Jura og Forhandling
  518975/19
 • Resultatrapport - Vand og jord - Ida
  519078/19
 • Resultatrapport - HR Ledelsesakademi
  518981/19
 • Resultatrapport - Tekniske Disponenter
  518971/19
 • Resultatrapport - Kurt Espersens ansvarsområder
  520002/19
 • Resultatrapport - Specialtandplejen
  519942/19
 • Resultatrapport - Digital innovation
  519969/19
 • Resultatrapport - Sundhedsplanlægning
  519965/19
 • Resultatrapport - Tværsektorielt samarbejde
  519988/19
 • Resultatrapport - Regionstandplejen
  519935/19
 • Resultatrapport - Innovativt byggeri og drift
  519974/19
 • Fra Vejle Kommune: Bemærkn. til udkast dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Jerlev
  521163/19
 • Resultatrapport - Kvalitet og forskning
  519957/19
 • Resultatrapport - Den Regionale Tandpleje
  519949/19
 • Resultatrapport - Syddansk Sundhedsinnovation
  519983/19
 • Resultatrapport - Styring og kvalitetssikring
  519981/19
 • Resultatrapport - Sekretariatet
  519938/19
 • Resultatrapport - Praksis
  519959/19
 • VS: FRIST 3/12: Bidrag til årlig rapportering til Folketingets Finansudvalg
  537675/19
 • Henvendelse vedr. oplæg - fra Herlev og Gentoft Hospital, Overlæge Bugge Nøhr
  6485/20

Udgående

 • Til DMR: Supl. prøver Dronningemaen, Svendborg
  511869/19
 • Til Borger, svar ang. efterladt restforurening, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding
  511821/19
 • Til borger: SV: Sv.:skader i hegn, Nyborg
  575066/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Manglende vedhæftning af bund- og kantprøver, Nørregade 2, 5600 Faaborg
  511785/19
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  511181/19
 • Til Sønderborg kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Smedegade 25, Augustenborg, lok: 501-3720
  511180/19
 • Til Awell: reetablering, Nyborg
  575048/19
 • Til borger: om retablering ved boringen, Nyborg
  575040/19
 • Korrespondance m Haderslev Kommune, slutdokumentation § 19, Slotsvej 56, 6510 Gram
  511108/19
 • Til borger: skader i hegn, Nyborg
  575011/19
 • Til borger: Tilbagemelding om hvad der skal til for at udgå af kortlægningen, Bøssehage 14, 5970 Ærøskøbing
  510936/19
 • Til borger: vedr. skander
  574999/19
 • Ti Esbjerg Kommune, Bemærkn. t. oprensningspåbud, Industrivej 31, 6740 Bramming
  510858/19
 • Til borger: Aktindsigt på journalnr. 16/28570, mail 1 ud af 2, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn
  510693/19
 • Til borger: Aktindsigt på journalnr. 16/28570, mail 1 ud af 2, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn.
  510688/19
 • Dialog med indvinder og nabo RÅSTOF Klage over opstart før 06 i Grusgrav
  510651/19
 • Til Haderslev Kommune, anm. om slutdokumentatino, Slotsvej 56, 6510 Gram
  510572/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Dronningemaen 10a, Svendborg
  510158/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Fremsendelse af sagsmateriale for 461-06165
  510790/19
 • Til projekt: OK for supplerende oplysninger
  511922/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Kortbilag, Fangelvej 36-38, 5260 Odense S.pdf
  510512/19
 • Til projekt: svar vedr. afrapportering og 3. rate
  511793/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. regionens kommentarer til det indsendte oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  511911/19
 • Til Sønderborg Kommune: Høring af V1-kortlægning , Hørup Bygade 19a, Sydals
  511755/19
 • Til Simons Autoværksted ApS, V1-afgørelse, Halvej 2, 5800 Nyborg
  510187/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-afgørelse, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  510513/19
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Middelfartvej 131-135, Odense (461-00186) - del 4
  511594/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Fremsendelse af sagsmateriale for 461-06450
  511303/19
 • Til praksis: mail til praksis vedr. dispensation fra 19. juni 2018
  511783/19
 • TIl Danfoss A/S: §8-høringssvar for Nordborgvej 81, Nordborg, bygn L11, matr. 19 Lunden
  511827/19
 • Til ansøger: amil vedr opl om støj erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  511815/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Boligerklæring, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  510441/19
 • Til NIRAS: Tilbagemelding på forslag til næste fase
  510224/19
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Middelfartvej 131-135, Odense (461-00186) - del
  511590/19
 • Til borger: Svar vedr henv på Hørup bygade 19A matrikel nr. 706
  510975/19
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Middelfartvej 131-135, Odense (461-00186) - del 2
  511572/19
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Middelfartvej 131-135, Odense (461-00186) - del 1
  511555/19
 • Til Rambøll: Tidsplan fase 1 notat
  510108/19
 • Til Kolding Kommune: Kvittering - Vedr. bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9, Vamdrup
  510140/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede med øjeblikkelig virkning
  510906/19
 • Til Niras VS: Vedr. tTEM i Søndersø
  518350/19
 • Til Nordfyns Kommune: Varsling af forureningsundersøgelse på markarealer syd for Søndersø By
  518373/19
 • Til DNV: SV: Kommenterede certifikater
  535568/19
 • Til Hviid-Advokater. Kolding Landevej 69
  601/20

18. november 2019

Indgående

 • fra varde kommune slagge på markvej
  545762/19
 • V2_Randsigvej_50.pdf
  545763/19
 • Fra Niras: Afsluttende dokumentationsrapport, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  510359/19
 • Fra Niras: Bilag - Dokumentationsrapport - Søgårdsvej 39, Svendborg
  510361/19
 • RE: Faktura
  541102/19
 • RE: Faktura
  541103/19
 • Fra rådgiver - revideret udkast til detailprojekt
  26093/20
 • FRA SWECO: Audit
  509753/19
 • RE: Audit
  509851/19
 • Fra Odense Kommune RÅSTOF Parthøringssvar fra Trafik og Mobilitet, sagsnr. 05.01.10-P00-21-19
  535737/19
 • fra interregsek. - vedr. ekstern rådgiver
  523930/19
 • FW: Ønske om adgang til at opdatere MasterRIT
  509364/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Drøftelse af kortlægningsgrundlaget for V1-kortlagt ejendom, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  510270/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Placering af tanke og byggeri
  510272/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - SFrank Geo19103109490
  510271/19
 • Fra Middelfart Kommune - Vedr. påbudsmuligheder Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup, Middelfart Kommune, Matr.nr. 25a, HARNDRUP BY, HARNDRUP.
  508942/19
 • Fra JV - spørgsmål vedr. aktindsigt
  521926/19
 • VS: Sv:Vs: §8 ansøgning, Grejsdalsvej 390
  508909/19
 • Fra Dansk gasdistribution Partshøringssvar om gasledning Højby
  535713/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedrørende praksishandel i Haderslev
  533013/19
 • Bilag fra Odense Kommune - kortbilag til udkast til tilladelse.pdf
  525005/19
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse etablering af regnvandsbassiner og rekreativt areal. Zachariasvænget 22A, 5250 Odense SV
  524984/19
 • Bilag fra Odense Kommune - §8 ansøgning_regnvandsbassiner_1 1.pdf
  525014/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Udkast til tilladelse.pdf
  524995/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Suppl_§8_bilag2.pdf
  525018/19
 • Fra Tønder kommune - anmodning om snak vedr. etablering af sti langs med Sportsvej i Frifelt
  527987/19
 • Fra borger bekræftelse på forureningsundersøgelse på Søndergade 10, Aabenraa
  528092/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549497/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549478/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549503/19
 • vikarskema fysioterapeut
  549483/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549509/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549493/19
 • Fra Århus Universitet til RS: rOpen: Materialer til styregruppemødet 22. november - rOpen dagsorden til styregruppemøde nov 22.pdf
  568271/19
 • Fra Århus Universitet til RS: rOpen: Materialer til styregruppemødet 22. november
  568257/19
 • Fra Århus Universitet til RS: rOpen: Materialer til styregruppemødet 22. november - 20190424 referat_styregruppemøde.pdf
  568287/19
 • Fra Århus Universitet til RS: rOpen: Materialer til styregruppemødet 22. november - Appendix 2 - publikationer og konferencer.pdf
  568264/19
 • Fra Århus Universitet til RS: rOpen: Materialer til styregruppemødet 22. november - rOpen Rapport til styregruppemødet 22 nov.pdf
  568279/19
 • Fra Assens Kommune: Vedr Fond
  509285/19
 • Høring: Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse af priser på cannabisslutprodukter
  509437/19
 • fra Syddanske Forskerparker : Meddelelse om tilskud - Journal nr. 19/46059
  509138/19
 • Fra Bolig One: Vedr. Margårdvej 3, Voldby, 5500 Middelfart - oplysninger fra ejendommsmægler efter telefonsamtale
  511332/19
 • Fra IRF - HØRING: Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter - FRIST 29. november 2019
  509933/19
 • Fra borger - præcisering
  509780/19
 • Fra borger - bekræftelse
  509765/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  509319/19
 • Fra borgere - anmodning om oplysninger - Sødover 1
  510085/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  510254/19
 • Screening af resistente bakterier.pdf
  508674/19
 • Fra borger -spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  509154/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: NIR oversigter
  511207/19
 • VS: Bemærkninger til dagsorden for møde den 21. november 2019 i Danske Regioners bestyrelse - DEADLINE TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 10:00
  510564/19
 • Fra rådgiver - Henvendelse om forurening Middelfartvej 131-135, 5200 Odense NV
  511541/19
 • NGC kvittering for Region Syddanmarks indstilling af medlemmer til Nationalt Specialistnetværk for Sjældne Sygdomme
  510205/19
 • Fra Niras: Status på undersøgelser
  510150/19
 • Fra Rambøll: Fase 1 økonomi
  510105/19
 • Fra Bolig One: SV: Margårdvej 3, Voldby, 5500 Middelfart
  511390/19
 • Fra Bolig One: Fotos af tank på Margårdvej 3 og Højagervej 1, 5500 Middelfart
  511425/19
 • Fra borger: Henv vedr Hørup bygade 19A matrikel nr. 706
  510954/19
 • Opsigelse af ydernummer som psykolog
  512453/19
 • Fra Odense Kommune. Pesticider i Fangel Vandværks boringer, DGU 145.2256 og DGU 145.3730
  514153/19
 • Fra Odense Kommune. Aftale om analyse for chlorholdige opløsningsmidler i boring DGU 145.3730
  514156/19
 • Fra Miljøteknik: Henv. vedr. Historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  514084/19
 • Re: SV: Opsigelse af ydernummer
  512395/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522581/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522589/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522616/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522593/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522591/19
 • Fra Orbicon: VS: Nørregade 90, oplæg til vandprøver og pumpeforsøg
  518554/19
 • Fra Niras: Oplæg - Søndersø Industriområde 2019-2020
  518311/19
 • Fra Orbicon: Vedr. data i jupiter
  518404/19
 • Fra virksomhed - Henvendelse om forurening på Skt. Jørgens Gade 170, 5000 Odense C
  518218/19
 • Fra Århus Universitet: tTEM data fra Søndersø Industriområde
  518432/19
 • Fra Århus Universitet FW: tTEM Søndersø
  518443/19
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtrapport fra Sejersmosevej 4
  517377/19
 • Fra Vejle Kommune: Skibetvej 140A, 7100 Vejle - høring om indsats for overfladevand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde
  515507/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  516022/19

Udgående

 • Til JV - svar på spørgsmål vedr. aktindsigt
  521927/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 14
  521928/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 13
  521929/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 11
  521931/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 12
  521930/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 10
  521932/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 6
  521935/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 8
  521933/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 7
  521934/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 3
  521938/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 4
  521937/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 2
  521940/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 1
  521939/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg.pdf
  509939/19
 • Til Kommune, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg, Matr. nr. 1422f, Esbjerg Bygrunde.pdf
  509940/19
 • Til Lodsejer og ansøger, Råstof, Telefonnotat
  509802/19
 • Til rådgiver - svar vedr. AB18 og AB92
  26091/20
 • Til Odense Kommune RÅSTOF Kvittering for modtaget partshøringssvar
  535827/19
 • Til Sweco: Ønske om adgang til at opdatere MasterRIT
  509386/19
 • Til DMR: MTBE - Herslev kildeplads, tillægskontrakt
  509207/19
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - tidsplan og tillægskontrakt
  509129/19
 • Til SKAT, Glemte bilag afsendes, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  509114/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf.PDF
  509111/19
 • Til Virksomhed, Afgørelse - V1- og V2-kortlægning, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  509110/19
 • Til Esbjerg Kommune, Glemte bilag afsendes, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  509109/19
 • Til Middelfart Kommune - SV: Vedr. påbudsmuligheder Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup, Middelfart Kommune, Matr.nr. 25a, HARNDRUP BY, HARNDRUP.
  508945/19
 • Til Billund Kommune: Udkast til V2-kortlægning, Kobjergvej 4 A-B (Kobjergvej 4D udgår inden kortlægning)
  508875/19
 • Til DMR: SV: Udkast til rapport, Frydsvej 6
  508750/19
 • Til Borger, Oreintering vedr udbud.pdf
  508728/19
 • Til Kolding Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Hans Becks Vej 4, 6, 16 og Munkeparken 111, 6000 Kolding
  508792/19
 • Til Tønder kommune og Ballum Vandværk, Jorforurening, Byvej 54, Ballum, lok: 505-2
  508699/19
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  508769/19
 • Til Kommune, Høringsbrev, Munkeparken 111, 6000 Kolding.pdf
  508767/19
 • Til Borger, UDKAST, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  508765/19
 • Til Kommune, UDKAST, V1-afgørelse, Munkeparken 111, 6000 Kolding.pdf
  508768/19
 • Til Borger, Høringsbrev, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  508764/19
 • Til Borger, Høringsbrev, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  508763/19
 • Til Kolding Kommune, Orientering om V1-varsling, Hans Becks Vej 4, 6, 16 samt Munkeparken 111, 6000 Kolding
  508760/19
 • Til Borger, UDKAST, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  508766/19
 • Til Virksomhed, UDKAST, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  508770/19
 • Til DMR A/S: Tidsestimat for fase 3-rapport, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  508570/19
 • VS: Til Jørgen Strøjer Hansen, Strøjer Tegl - vedrørende ansøgning om indvindingstilladelse på matr. nr. 7n Til ansøger RÅSTOF Svar på henvendelse til udvalgsformanden
  564646/19
 • Til rådgiver - Kommentarer til udkast til detailprojekt for Jernbanegade 7, Børkop
  26087/20
 • Til Kommune, V1-afgørelse, Drachmannsvej 9, 6000 Kolding
  508316/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  507887/19
 • Til Virksomhed, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding
  508097/19
 • Til Borger, UDKAST, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding
  507858/19
 • Til Borger, Høringsbrev, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  507941/19
 • Til Telenor, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  509100/19
 • Til projekt: gensendt tilsagnskontrakt
  509260/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning - Vestermarksvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  507815/19
 • Til Nyborg Voldspil, V1-høring med bilag, Torvet 12, 5800 Nyborg
  508733/19
 • Til gartneriet Lundager, Svar på mail omkring kortlægning Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  509809/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Strandalleen 85, 5800 Nyborg
  508410/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  509338/19
 • Til borger, V1-høring - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted.pdf
  507811/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  509160/19
 • Til gartneriet Lundager, Svar på spørgsmål omkring kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  509815/19
 • Til Telenor, V1-høring, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  509103/19
 • Til Universal: Skade i forbindelse med flytning
  509739/19
 • Til VArde Kommmune: Tilsynsnotat_matr. nr. 1i Langsom Gde., Alslev i Varde Kommune
  510987/19
 • Til VArde Kommune: Vedr efterbehandling af grusgrav på matr.nr. 1i Langsom Gde., Alslev
  510997/19
 • Til Sweco: Vedr flyveakse depot på matrikel 5601e Sønderborg
  511006/19
 • Til Bolig One: Kvittering for fotos af tank fra Margårdvej 3 og Højagervej 1, 5500 Middelfart
  511450/19
 • Til borgere - Svar på spørgsmål fra borgerne på Molsgårdvej - Sødover 1
  510088/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Bidrag til besvarelse af ministerspørgsmål
  517020/19
 • Til Bolig One: Kvittering for mail med oplysninger på Margårdvej 3, Voldby, 5500 Middelfart
  511362/19
 • Til DONSLUND HOLDING ApS, V1-høring, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  509098/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted.pdf
  507810/19
 • Bilag til grundejer - udgået areal, Lodskovvej 15.pdf
  509056/19
 • Til DONSLUND HOLDING ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  509094/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-afgørelse, Svanedamsgade 17, Nyborg.pdf
  507792/19
 • Til Esbjerg Kommune, Orientering om udgår inden kortlægning, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  509938/19
 • til grundejer - afgørelse, udgår af V1-kortlægniing, Lodskovvej 15.pdf
  509055/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  509057/19
 • Til Universal: Skade i forbindelse med flytning
  509731/19
 • Til Vejle Kommune: svar vedr. analyseparamtre §8 ansøgning, Grejsdalsvej 390
  508935/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Svanedamsgade 15 og 17, 5800 Nyborg.pdf
  507795/19
 • Til Billund Kommune, vedr. høring om forurening på Almstokvej 10, 7190 Billund
  509252/19
 • til grundejer - afgørelse, udgår af V1-kortlægniing, Lodskovvej 15
  509054/19
 • Til Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Svar påspørgsmål vedr. bidrag til besvarelse af ministerspørgsmål
  517215/19
 • SV: Mosvig vandværk - kort over indvindingsopland + mulig placering af prøveboringer til kildeopsporing
  519563/19
 • Til Niras: SV: Søndersø Industriområde. Geologisk model
  518330/19

17. november 2019

Indgående

 • Fra Borger: Begæring om fuld aktindsigt, j.nr. 16/28570, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn
  508407/19
 • Fra borger: skader på hegnet, Nyborg
  574994/19

Udgående

 • Referat 071119- beskrivende radiografer.pdf
  507686/19
 • Referat fra styregruppe/aftagerpanel møde den 7.11.19 og doodle til nyt møde
  507685/19
 • 2019-11-07 Kursusoversigt 2020-2021.docx
  507687/19

16. november 2019

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOF Støjnotat Blæsbjerggyden
  563384/19
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Vedr. ansøgning" - Ansøgning om § 8 tilladelse
  508483/19
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. ansøgning om § 8 tilladelse, Birkegade 17, Årre.
  508482/19
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Vedr. ansøgning" - Geoteknisk rapport, Årre, Birkegade 17
  508484/19

15. november 2019

Indgående

 • supplerende spørgsmål
  523925/19
 • FRA RM: Betaling til RIT
  541707/19
 • Ønske om adgang til at opdatere MasterRIT
  541709/19
 • Fra Niras: Afsluttende dokumentationsrapport, Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  510357/19
 • Fra Niras: Bilag - Dokumentationsrapport - Søgårdsvej 37, Svendborg
  510358/19
 • Strandgade 49.doc
  508360/19
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til etablering af 50 m spildevandsledning på V2 kortlagt areal 437-00003 beliggende Strandgade 49, 5683 Haarby.
  508359/19
 • Fra Staun Miljø: Analyseresultater for supplerende prøver udtaget efter oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  506443/19
 • Fra Staun Miljø: Bilag - Ulvehavevej-36-Situationsplan
  506444/19
 • Fra Staun Miljø: Bilag - Ulvehavevej-36-Analyser-Supplerende-prøver
  506445/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofsager NIRAS - 10a Frederikshåb - Forslag til Screeningsskema
  13119/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger fra Dansk Naturfredning, Saltagde 11, 6760 Ribe
  506077/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Nymarksvej 37 og 41 - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  505736/19
 • Fra NIRAS: Budgetkontrol 2019 samt budget for 2020
  505536/19
 • Nybolig Vejen henv.: Søndermarken 1, 6670 Holsted
  507191/19
 • Fra NIRAS: Opdatering økonomi 2019 og budget 2020
  505427/19
 • Aftale om MED grunduddannelser
  505609/19
 • Fra Gartneriet Lundager, spørgsmål omkring kortlægning, Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  509787/19
 • Fra JEMA: Faktura fra Redtz Glas & Facade A/S
  508301/19
 • Fra Vejle Kommune: Friv. oprydning ved tidl. villatank
  509318/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale for 461-06450
  510822/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale for 461-06561
  510774/19
 • Fra Orbicon: Råstofansøgning Matr. 32a Bovrup, Varnæs- revideret
  510759/19
 • Fra Odense Kommune. Vinylchlorid på Fangel Vandværk
  514126/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Vesterled 6, 6270 Tønder - Grundejer rapport.pdf
  513136/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Vesterled 6, 6270 Tønder - Teknisk rapport.pdf
  513125/19
 • Fra VUC-HF Fyn, henvendelse vedr. kortlægning af Vestergade 7, Nyborg
  517686/19
 • Vikarer i klinikken
  516458/19
 • Fra sundhedsplan - anmodning om udpegning af PKO til Ny Fødeplan
  528054/19
 • Fra Västra Götalandsregionen: Consultation on the North Sea Region 2030 Strategy
  559138/19
 • Fra Billund Kommune: Oplæg vedr. Vestre Skole incl. Kloak og Engsøen
  6594/20

Udgående

 • Til DMR og Svendborg Kommune: Regionens kortlægningsvurdering af Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  507312/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, høring
  507268/19
 • Til Borger: Bilag - Kortlægningsbrev, udkast
  507267/19
 • Til Borger: Bilag - Høringsbrev
  507266/19
 • Til Borger: Opdatering af kortlægningsstatus på Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  507265/19
 • SV: til fredericia kommune Vedr. oprensning af jordforurening efter spild af olie på ejendommen Prinsessens Kvarter 6
  507149/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding.pdf
  507228/19
 • Til Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding.pdf
  507229/19
 • Til Kolding Kommune, Orientering om udgår inden kortlægning, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding
  507227/19
 • Til Jydske Vestkysten - Liste fremsendt - Anmodning om aktindsigt - materiale vedr. møde d. 12.oktober 2018
  506459/19
 • støjnieveau S190.pdf
  508430/19
 • SV: KS vedr. støjredegørelse erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  508429/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkninger til § 8-ansøgning, Saltgade 21, 6760 Ribe
  506087/19
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  506003/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelsesresultatet.pdf
  506002/19
 • Til Sønderborg Kommune, Jordforurening, Notmark 21, Augustenborg, lok: 501-5729
  505997/19
 • Til Borger, Rapport Notmark 21 version 2 - 2019-07-30 endelig.pdf
  505999/19
 • Til Borger m.fl.: Orientering om matr.nr. 45u Hesselbjerg By, Humble udgår inden kortlægning
  505765/19
 • Til Borger m.fl.: Bilag - Udgår - inden kortlægning efter oprensning med bilag
  505766/19
 • Til Langeland Kommune: Regionens kortlægningsvurdering af olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  505695/19
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens bemærkninger til oliespild fra lastbil, vigeplads langs Omfartsvejen, 5471 Søndersø
  505680/19
 • Til Nordfyns Kommune: Bilag - V0-brev, matr.nr. 7000ar Søndersø By, Søndersø
  505681/19
 • VS: Til ansøger RÅSTOF Info om at regionen har modtaget brev fra Davinde Savværk Møllelaug I/S
  535690/19
 • Til Kolding Kommune: Forlængelse af høringsfrist, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  506108/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Øksendrupvej 2, 5871 Frørup
  505834/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  507654/19
 • Til Borger: V0-brev, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  507127/19
 • Til Kogsgaard Mljø: Fremsendelse af sagsmateriale, 461-06206
  505660/19
 • SV på henv: Industrivej 9 - 6200 Aabenraa
  507612/19
 • Til Geopartner, Råstof, Solceller i interesseområde, Middelfart Kommune
  506014/19
 • Til entreprenør, vedr. Gørdingvej 13, Jernvedlund
  506221/19
 • Til borger, Esbjerg Kommune og Billum Vognmandsforretning: Udkast til afgørelse efter jordforurneingslovens §52, Bækvej 20, Ribe
  507169/19
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-høring med bilag, Skaboeshusevej 115, 5800 Nyborg
  506180/19
 • Til Fredericia kommune: SV: Vedr. Nymarksvej 37 og 41 - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  505350/19
 • Til Realkredit Danmark: Kvittering - Matr.nr. 170 x Svendborg Markjorder, Vesterlund 2 m.fl. 5700 Svendborg
  505386/19
 • Svar Nybolig, på henv. Søndermarken 1, 6670 Holsted, 569-32004
  507560/19
 • Til JJA A/S: Vedr. kvittering for tilsendt materiale på sagen fra Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  505684/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  506162/19
 • Til Fonden Syddanske Forskerparker - Meddelelse om tilskud
  507655/19
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af forurening.
  507118/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia - en del udgår inden kortlægning
  507656/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  506172/19
 • Til Fårborg Midtfyns Kommune: Afgørelse udgået inden kortlægning
  506397/19
 • Til grundejer: Hovedejer_Udgår inden kortlægning, en del af Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia, hovedejer
  507651/19
 • Til grundejer: Medejer_Udgår inden kortlægning, en del af Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia, medejer
  507653/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Antilopevej 5, 7100 Vejle
  506208/19
 • Til borger, Kolding Kommune og Henning Have A/S: Udkast til afgørelse efter jordforurneingslovens §52, Gl Landevej 9, Lunderskov
  507067/19
 • Til AAbenraa Kommune - Udgår efter vurdering af historik - Lendemark 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  505789/19
 • SV på henv, ejendomsmægler Industrivej 9 - 6200 Aabenraa
  506399/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Christianslundvej 39, 5800 Nyborg.pdf
  506301/19
 • Til Borger: Oplysninger vedr. områdeklassificering, Enghavevej 11, 6800 Varde
  506854/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Antilopevej 5, 7100 Vejle
  506199/19
 • Tlf. notat, henvendelse vedr. Bladstrupvej 244, 5270 Odense, lok. nr. 461-81187
  505662/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål
  506988/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Høring af landzoneansøgning på Møsvråvej
  506264/19
 • Fra Gartneriet Lundager, Spørgsmål omkring kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  509801/19
 • Til Miljøteknik: SV: Station grunden/ Lokaliteter på matriklen : 60700288 / Baldersparken 1
  506181/19
 • Til Miljøteknik: SV: Station grunden/ Lokaliteter på matriklen : 60700288 / Baldersparken 1
  506177/19
 • Til Orbicon: SV: Nørregade 90, oplæg til vandprøver og pumpeforsøg
  518540/19
 • Til Aabenraa Kommune - forespørgsel
  523907/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for oplæg vedr. Vestre Skole incl. Kloak og Engsøen
  6599/20
 • Til Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding
  506775/19

14. november 2019

Indgående

 • VS: Fra advokat til vindmølleejer RÅSTOF Indsigelse på at regionen ikke har vurderet på vindmøller tilhørende Davinde Savværk Møllelaug I/S
  535673/19
 • Fra Svendborg Kommune: Kommunens tilbagemelding til rapport, Sverigesvej 9, Svendborg
  505402/19
 • Fra rådgiver - Forslag til opfølgning på resultater fra Karlsminde Losseplads
  529131/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Niras har accepteret unders. før nedrivning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  505348/19
 • Kopi, mail til partnere: Information about Interreg-project SIRI,
  523921/19
 • Project structure and outline
  523918/19
 • fra varde kommune Tilladelse §8 boligbyggeri Syrenvej, Varde, matr. 1aa Gellerup, Varde Jorder
  545255/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Kvittering for modtagelse af arkivmateriale ifm. byggeri af frostlager på V1-kortlagt ejendom, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  505396/19
 • Fra Langeland Kommune: Opfølgning på reetablering efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  505393/19
 • FRA DMP: Info om GIS valideringskomponent og hjælp til at teste den på DKjord
  504735/19
 • Fra borger, Råstof, SV: Indscannet dokument fra HP ePrint-bruger
  13071/20
 • Dialog med Øhavsmuseet RÅSTOF Om Myndighedshøring ansøgningssvar mm
  563378/19
 • Fra rådgiver - Udkast til detailprojekt for Jernbanegade 7, Børkop
  26085/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - tidsplan for supplerende undersøgelser
  509124/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm. ang. § 8-tilladelse til nedrivning af fabrik, Saltagde 11, 6760 Ribe
  504628/19
 • Fra Langeland Kommune: Videresendelse af kort fra DMR, Havnegade 17, 5900 Rudkøbing
  15920/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Kotekort, bilag til rapport.docx
  13029/20
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  13028/20
 • Fra rådgiver, Råstof, Rapport om retablering, udkast.pdf
  13022/20
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  13021/20
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. oplæg - Vestre Skole
  6570/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedr. Jordprøve på Strandvejen 195, 5500 Middelfart
  503422/19
 • Fra Nordfyns kommune: svar på spørgsmål om høringssvar til grusgravsprojekt på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  504903/19
 • Fra Svendborg Kommune
  503340/19
 • Fra Varde Kommune: Færdigmelding vedr. slagge under stald Teglværksvej 21, 6830 Nr. Nebel.
  504051/19
 • Fra DGE: Godkendt oplæg, Lok. nr. 410-81410, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn - endeligt oplæg - Lok. nr. 410-81410, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn, oplæg.pdf
  504307/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. undersøgelse af jordforurening fra dieseltank hos Nellemann Bilimport A/S, Vognmagervej 2,7000 Fredericia
  504045/19
 • Fra/Til administrator: Tlf. notat henv. til administrator for St. Rådhusgade 4 og 19
  504691/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Unders. inden nedrivning af fabrik, Saltgade 11, 6760 Ribe
  505095/19
 • Fra/Til Administrator: Tlf. notat henv. til administrator for St. Rådhusgade 4 og 19
  504702/19
 • Fra Tønder Kommune, Mail med ny §8-tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup J - kommunens sagsID 09.08.05-P19-8-19
  504112/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - rapport
  506879/19
 • Fra Miljøteknik: henv vedr. Station grunden/ Lokaliteter på matriklen : 60700288 / Baldersparken 1 - 2006754-150h (1).pdf
  506211/19
 • Fra Geopartner, Råstoffer, solceller i interesseområde, Middelfart Kommune
  505613/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål omkring § 8, Ribegade 5-7, 6700 Esbjerg
  505403/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  506625/19
 • Fra sekretariatet: Mødereferat Præsidiet 11. november 2019
  508512/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Nymarksvej 37 og 41 - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  505349/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  506474/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Kommentar til renpumpning
  505843/19
 • Henvendelse fra 'EvaldMøller': Industrivej 9 - Aabenraa
  506374/19
 • Fra projekt: status og anmodning om udbetaling
  510509/19
 • 19-11-14-notat om projektforespørgsel om fremtidens sundhed.dk
  508497/19
 • Opsigelse af ydernummer
  508996/19
 • Fra projekt. Slutrapport til Region Syddanmarks Kulturpulje
  511651/19
 • Fra Varde Kommune: Vedrørende yderligere sagsmateriale, Ringkøbingvej 102, 6800 Varde
  511096/19
 • Fra Niras: Borearbejde Søndersø
  518296/19
 • Opsiger ydernummer - fysioterapeut
  515823/19
 • Fra Niras: opgørelse af markskader tTEMundersøgelse
  540554/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  533772/19

Udgående

 • Til Borger, Orientering vedr udbud.pdf
  505254/19
 • Jordforurening, Til Tønder Kommune, Orientering om undersøgelse, Flensborglandevej 9, Tønder, lok: 55081275
  505244/19
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Syrenvej,6800 Varde , matr. 1aa Gellerup, Varde jorde, lok.nr 573-81004
  504749/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  504751/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar ang. § 8-tilladelse til nedrivning af fabrik, Saltgade 11, 6760 Ribe
  504615/19
 • Til Borger, Råstof, VS: Råstof
  13107/20
 • Til ansøger, Råstof, Telefonnotat
  13085/20
 • Til borger, Råstof, SV: Indscannet dokument fra HP ePrint-bruger
  13059/20
 • Til borger: Oplysning om værditabsordningen, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  505392/19
 • Til Langeland: Spørgsmål om reetablering efter oprydning efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  504430/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - V1-afgørelse, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  504325/19
 • Til Vejle Kommune: Regionens vurdering af påvist jordforurening i bortkørt jord, Præstegårdsvej 35A, 7100 Vejle
  504266/19
 • Til Sønderborg Kommune, Jordforurening, Katry 1A, Augustenborg, lok: 501-3703
  503756/19
 • Afgørelse om V2-kortlægning udgået areal.pdf
  503757/19
 • Til Borger, Afgørelse om V2-kortlægning udgået areal.pdf
  503762/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om klager VVM screemning
  563347/19
 • Til Nordals Flyveklub: Bilag til "Vedr. V1 kortlægning" - Endelig V1, 6 marts 2003
  503583/19
 • Til Nordals Flyveklub: Vedr. V1 kortlægning, Brænmosevej 3, Nordborg, lok. 523-40086
  503581/19
 • Til Nordals Flyveklub: Bilag til "Vedr. V1 kortlægning" - V1 varsel,30 jan 2003
  503582/19
 • Til Rambøll - Fremsendelse af historisk materiale, rapporter mm.
  506606/19
 • Til Kommunen, Danfoss, Rambøll - samlede resultater fra regionens undersøgelser
  506601/19
 • Til Kolding Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Mønten 9, 6000 Kolding
  503217/19
 • Til Kolding Kommune + SKAT: Orientering om V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding, Matr. nr. 35k, Kolding Markjorder 2. afd
  503213/19
 • Til Borger, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding, Matr. nr. 35k, Kolding Markjorder 2. afd..pdf
  503214/19
 • Til borger - V2-høring Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  503943/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  503416/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål
  503535/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål til rapport
  503228/19
 • Til Borger, V1-høring, Lærkevang 11B, 7200 Grindsted.pdf
  503241/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: Kopi af V1 afgørelse
  504999/19
 • Til DGE: Godkendelse af oplæg, Lok. nr. 540-81380, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten, oplæg efter besigtigelse
  503561/19
 • Til Kommune - Høring om forurening på Svinget 21, 5874 Hesselager
  503834/19
 • Fra/Til Borger: Hevn. vedr. jordflytning fra Vognmagervej 14 og 16, Fredericia
  504529/19
 • Til Virksomhed, Afgørelse - Vidensniveau 1 kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  503994/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  503993/19
 • Til borger, vedr. Henriettevej 28, 5000 Odense
  504725/19
 • Til Kommune + SKAT, orientering om V2-kortlægning, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa
  504349/19
 • Til borger, V1-høring - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted.pdf
  504906/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted.pdf
  504896/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  503959/19
 • Til borger, vedr. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  504788/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. Region Syddanmarks udtalelse til varsel om påbud og udkast til afgørelse om monitering af olieforurening på Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  504489/19
 • Til Kommune, V2 kortlægningsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  504351/19
 • Til Kolding Kommune. Partnerskabsaftale for Mosvig Vandværk til underskrift ved kommune og forsyning
  504514/19
 • Til Nordfyns kommune: spørgsmål til høringssvar til grusgravsprojekt på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  504018/19
 • Til Svendborg Kommune. Partnerskabsaftale for Skovmølleværket til underskrift ved kommune og forsyning
  504508/19
 • Til Aabenraa Kommune + SKAT, Orientering om V1-kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  503992/19
 • Til Virksomhed, Afgørelse - V1- og V2-kortlægning, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  503270/19
 • Til Geopartner, Råstoffer, solceller i interesseområde, Middelfart Kommune
  503131/19
 • Til kommune, Kortbilag, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  504350/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  503949/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning - Nymarksvej 9, 7200 Grindsted.pdf
  503703/19
 • Til NIRAS: Fremsendelse af TopSoil rapport til brug ved rapportering
  504172/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  503973/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål til rapport
  504581/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  503412/19
 • Til Vejle KOmmune og Skat: V1 afgørelse
  504645/19
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lærkevang 11B, 7200 Grindsted.pdf
  503232/19
 • Til EGEBÆK BYG, V1-høring, Lærkevang 9B og 11A, 7200 Grindsted.pdf
  503247/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar - udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, etablering af materialegård i delområde 14, Branderup mejeri
  503668/19
 • Til Vejle Kommune: Afklarende spm. til færdiggørelse af §8
  504448/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål til rapport
  504576/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål
  504663/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering og udtalelse til påbud om undersøgelser af jordforurening fra dieseltank hos Nellemann Bilimport A/S, Vognmagervej 2,7000 Fredericia
  504078/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. endnu et spørgsmål til sagen om påbud om undersøgelse af jordforurening fra dieseltank hos Nellemann Bilimport A/S, Vognmagervej 2,7000 Fredericia
  503946/19
 • Til Borger, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding, Matr. nr. 35k, Kolding Markjorder 2. afd.
  503150/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål til sagen om påbud om undersøgelse af jordforurening fra dieseltank hos Nellemann Bilimport A/S, Vognmagervej 2,7000 Fredericia
  503825/19
 • Til IBC Innovationsfabrikken: Rammeprogram for Arbejdsmiljøkonferencen 2020
  503752/19
 • Til EGEBÆK BYG, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lærkevang 9B og 11A, 7200 Grindsted.pdf
  503245/19
 • Til Kolding Kommune. Partnerskabsaftaler og projektbeskrivelser for fire vandværker i Kolding Kommune.
  519638/19
 • til Orbicon Tillægsaftale Nyvej 6 samt kopi af orienteringsbreve
  521490/19
 • til Borgere Orientering_undersøgelse_resultat_Nyvej8_nabo_14112019
  521712/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_resultat_Nyvej4_nabo_14112019
  521707/19
 • Bilag til Borger Parkvej 1-3, Del af rapport Nyvej 6, Vissenbjerg - Bilag1_boreprofilBE228-229.
  521769/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_resultat_Parkvej 3_nabo_14112019.
  521761/19
 • Bilag til Borger af Nyvej 4 og Nyvej 8 - Rapport Nyvej 6, Vissenbjerg - Rapport med bilag1
  521721/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_resultat_Nyvej9_nabo_14112019
  521733/19
 • Bilag til Borger Nyvej 9 -Del af rapport Nyvej 6, Vissenbjerg - Bilag1_boreprofilBE222
  521747/19
 • til Borgere Orientering_undersøgelse_Parkvej 8_nabo_14112019
  521696/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_Parkvej 5_nabo_14112019.
  521681/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_Vestergade29A_nabo_14112019
  521777/19
 • Tl Billund Kommune: Oplæg - Vestre Skole
  6561/20
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. oplæg - Vestre Skole
  6581/20

13. november 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Undersøgelsesrapport, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  503256/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Undersøgelsesrapport, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  503257/19
 • FRA SWECO: Besvarelse af spørgeskema vedr. databehandleraftale mellem Region Syd og Sweco Danmark a/s
  503411/19
 • Fra DSN: status
  523916/19
 • RE: PowerShell kursus
  503023/19
 • Fra Niras: § 8-Ansøgning -Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  502292/19
 • Fra Niras: §8-Ansøgning Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  502294/19
 • Fra Awell: datarapport UDKAST Nyborg overboring
  574988/19
 • Fra rådgiver - samlede resultater i excelark
  506596/19
 • fra interreg sek.: adgang til ELMOS
  523913/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljønotat, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  503237/19
 • Fra borger, Råstof, VS: Råstof
  13100/20
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  13016/20
 • Fra interreg sek: anmodning om adgang til ELMOS
  523902/19
 • Fra Awell: Nyborg overboring - status
  574983/19
 • SV: JAR - skal vi også stemme på BG_2.6.5?
  541710/19
 • GrundRISK integration (JAR-1098)
  541713/19
 • Fra DGE - endeligt oplæg, Algade 55, 6780 Skærbæk
  528544/19
 • Fra DGE - endelig oplæg, Bytoften 13, 6200 Aabenraa
  528550/19
 • Fra DGE - endeligt oplæg, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  528526/19
 • Fra DGE - endeligt oplæg, Skolevej 2, 6510 Gram
  528532/19
 • Fra Water IQ: Outcome of tender, sub-agreement 2, Grindsted
  566410/19
 • SV: Skema 1 Fælles formål.xlsx
  551463/19
 • VS: Nyt skema 1 Administration af Tolkegebyr.xlsx
  551444/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af skitse med placering af bygninger, Algade 15B, 5592 Ejby
  523830/19
 • Fra borger, ønsker materialet i papirversion
  517691/19
 • Nyt om løn nr 3 2019
  517848/19
 • Fra borger, vedr. Henriettevej 28, 5000 Odense
  504717/19
 • Fra borger, vedr. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  504779/19
 • Fra Borger - Ny henvendelse vedr. tilgængelig i praksis efter 16.
  505242/19
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. lok. 461-81187 - Bladstrupvej 244, 5270 Odense
  504169/19
 • Fra Rambøll, vedr. Vejlevej 10, Kolding
  504703/19
 • Fra NIRAS: Feltskemaer mv.
  503366/19
 • Fra system: Yder 042722 er lukket automatisk.
  501686/19
 • Fra HK: Telefonisk opfølgning på fase 2 forhandling
  503071/19
 • SV: Nationalt Netværk for Diabetes
  501330/19
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. udnyttelse - Revideret accept af anvendelse af slagge - Teglværksvej 21, Nørre Nebel
  503481/19
 • Fra PLO-syd - respons på anmodning om dialog om FMK og ajourføring
  503126/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedr. Jordprøve på Strandvejen 195, 5500 Middelfart
  503409/19
 • fra projekthaver
  503550/19
 • Fra Nordals Flyveklub: tlf. henv. vedr. V1 kortlægning, Brænmosevej 3, Nordborg
  503252/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale, 461-06295
  505400/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af forurening.
  507061/19
 • Fra Assens Kommune: Vedr. undersøgelsesomfang, Bredgade 29, Aarup
  505346/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale, 461-06206
  505404/19
 • Fra Rigsrevisionen: Beretning om lægemiddelanbefalinger j. nr.: 19/00012
  511110/19
 • Fra Langeland Kommune: SV: Vedr. forespørgsel på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  509671/19
 • Fra Varde Kommune: Sagsmateriale fra webarkiv, Ringkøbingvej 102, 6800 Varde
  511089/19
 • Interreg-udvalg: Invitation og mødebilagene
  502945/19
 • Fra Rambøll, vedr. Vejlevej 106, 6000 Kolding
  502597/19
 • Fra Ejendomsmægler BoligtilBolig: Anmodning om oplysninger om kortlægningsgrundlag, Rugårdsvej 747, 5462 Morud
  502409/19
 • Fra Langesø Vandværk: høringssvar på Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune
  503001/19
 • Fra COWI: Foreløbige resultater efterår 2019 monitering
  501716/19
 • Fra Shell: henv vedr. kortlægningsbreve
  502570/19
 • RE: SAmarbejde med Stenocentrene i Danmark
  501688/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Tilførsel og indbygning af slagge er afsluttet, Kærvej 6, 6200 Aabenraa
  502660/19
 • Program, Diabetesforeningen A4.v2.pdf
  501339/19
 • Fra Vejle Kommune: Spm vedr status for dispensation, matr. nr. 11. og 14a, Dons By Almind
  502278/19
 • Fra NIRAS: Geo Gis kontrolrapport
  502835/19
 • rejsekort 1.9. - 31.10
  500970/19
 • Fra Rambøll: Boring LP1-1 - ændring af filtersætning på baggrund af loggen
  6514/20
 • Fra Rambøll: Kvittering for OK til ændret filtersætning i LP1-1 på baggrund af loggen
  6535/20
 • Henvendelse fra borger: Sundhed, behandling, svage grupper
  7858/20
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. prøver til dinoflagellat analyser
  6551/20
 • Fra Varde Kommune: VS: Ringkøbingvej 102, 6800 Varde: forespørgsel om sagsmateriale fra byggesag samt miljø- og tankarkiv
  27797/20

Udgående

 • Til DSN: SIRI: Project structure and outline
  526762/19
 • Til projektpartnere: Information about Interreg-project SIRI,
  526759/19
 • Til Vejafdelingen Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Spørgsmål til om der træffes vejafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  503326/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tilsendelse af diverse dokumenter til ansøgers konsulent på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  502943/19
 • Til borger, RÅSTOF, Svar vedr. proceduren ved behandling af ansøgninger om indvindingstilladelser
  502929/19
 • Til ansøger RÅSTOF Efterspørger svar på tidligere stillede spørgsmål
  564636/19
 • Til interreg sek.: olysninger vedr. adgang til ELMOS
  523909/19
 • Til ansøger RÅSTOF efterspørger manglende oplysninger
  564573/19
 • Til ansøger RÅSTOF Rykker for oplysninger
  564507/19
 • Til Danfoss - Kommentarer til - Status og next step - mødereferat 30.10.2019
  506580/19
 • Til Varde Kommune: Sørgsmål om udnyttelse - Revideret accept af anvendelse af slagge - Teglværksvej 21, Nørre Nebel
  503475/19
 • Til Shell, kommune og mst: afg vedr. oprensning v 15 og T16, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  502921/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. Landevejen 5, 5672 Broby
  502386/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502555/19
 • Til Rambøll, vedr. Vejlevej 106, 6000 Kolding
  502606/19
 • Til praksis: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502351/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502518/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502532/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Langtvedvej 4, 5540 Ullerslev.pdf
  500963/19
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr status om dispensation, matr. nr. 11. og 14a, Dons By Almind
  502285/19
 • Til Shell, mst og kommune: afg vedr. oprensning v 15 og T16, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  502906/19
 • Til praksis: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. decemebr 2019
  502547/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Østergade 10, 7200 Grindsted.pdf
  502497/19
 • Til Shell: mail med kortlægningsbreve Havneterminalen.
  502581/19
 • Til Shell, mst og kommune: afg vedr. oprensning v 15 og T16, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia - Afg-oprensning v T15 og T16.pdf
  502910/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  502419/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Vestervoldgade 36, Nyborg.pdf
  501092/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Langtvedvej 4, Ullerslev.pdf
  500966/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  501098/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Langtvedvej 4, Ullerslev.pdf
  500961/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. decembr 2019
  502311/19
 • Til Ejendomsmægler BoligtilBolig: Vedr. sagsmateriale på ejendommen Rugårdsvej 747, 5462 Morud, lok.583-50031
  502484/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502358/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  501101/19
 • Til borger, V1-høring - Østergade 10, 7200 Grindsted.pdf
  502509/19
 • Til kommunen: 042722 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 12. november 2019
  501714/19
 • Tril Rambøll: OK til ændret filtersætning i LP1-1 på baggrund af loggen
  6525/20

12. november 2019

Indgående

 • Fra COWI: Forslag til undersøgelsesomfang mv
  501569/19
 • Fra ansøger RÅSTOF GIS filer til Ansøgning
  510703/19
 • Fra Rambøll: Møllegade 44, Sønderborg - retableringsaftale
  500899/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Anmodning om arkivmateriale forud for byggeri på V1-kortlagt ejendom, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Loknr. 450-81139
  503322/19
 • fra fredericia kommune Vedr. oprensning af jordforurening efter spild af olie på ejendommen Prinsessens Kvarter 6
  507147/19
 • Fra DSN time schedule and ELMOS account
  523899/19
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, Kontaktoplysninger til ansøgers konsulent og anmodning om informationer
  500489/19
 • Fra borger, Råstof, filename-1.pdf
  13003/20
 • Fra borger, Råstof, Fwd: Indscannet dokument fra HP ePrint-bruger
  13002/20
 • Fra rådgiver, råstof, Sekær og Terpling
  12996/20
 • Ping
  499538/19
 • Fra nabo ej part RÅSTOF Kommentarer om trafik P Hansen gyden
  3333/20
 • Fra DMR: Forureningsundersøgelsesrapport, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  503249/19
 • Fra DMR: bilag - Notat vedr. forureningsundersøgelse inkl. bilag
  503251/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. Landevejen 5, 5672 Broby
  502373/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. Landevejen 5, 5672 Broby
  504666/19
 • Fra Niras.491-50015 Tommerupvej 1, Vissenbjerg_grundejer.pdf
  523998/19
 • Fra Niras. 491-50015 Tommerupvej 1, Vissenbjerg_teknisk rapport.pdf
  524003/19
 • Reddernes Udviklingssekretariat: Aktindsigt
  518813/19
 • Fra borger - forespørgsel om kortlægning i Billund Kommune
  500352/19
 • Fra AGS - halvårsrapport - projekt anvendt teknologi på STX
  499785/19
 • Fra Obbekær Vognmandsforretning: Vedr indberetning af returjord 2018, Fæsted/ Obbekær
  500535/19
 • Ændring af CVR nr.
  500741/19
 • Fra ansøger: Lergravning Matr. 32a Bovrup, Varnæs
  502359/19
 • Fra JJA A/S: Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  501226/19
 • Fra Middelfart Kommune: Status, Jernbanegade 2D mfl, 5500 Middelfart
  501338/19
 • Fra Tønder Kommune: høring - udkast til § 8 tilladelse delområde 14, Engdraget 4, Branderup
  500138/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Supplerende spørgsmål vedr. rapport
  500228/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "høring"- Udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  500147/19
 • Projekt PE Region Platform: Beschluss im schriftlichen Abstimmungsverfahren / Beslutning ved skriftlig afstemning
  499371/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skelskækvej 30, 5450 Otterup.pdf
  500254/19
 • Fra COWI: Genudbud af delaftale 1, laboratorieforsøg, Grindsted
  566394/19
 • Fra COWI: Outcome of tender, sub-agreement 2, Grindsted
  566360/19
 • Fra COWI: Resultat af udbud af økotoksikologiske tests, delaftale 3, Grindsted
  566363/19
 • Fra COWI:Genudbud af delaftale 1, laboratorieforsøg, Grindsted
  566399/19
 • Fra COWI: Status for udbudsmateriale og hensigtserklæringer
  566347/19
 • Fra COWI: Genudbud af delaftale 1, laboratorieforsøg, Grindsted
  566376/19
 • Fra COWI: Udbud af delaftale 1 er nu på udbud.dk
  566373/19
 • Fra GEUS til RS: SUBWATER Udkast af Referat af følgegruppemøde mandag d. 11. november 2019
  568206/19
 • Fra GEUS til RS: SUBWATER Udkast af Referat af følgegruppemøde mandag d. 11. november 2019 - Referat følgegruppemøde SUBWATER 11 nov 2019.docx
  568215/19
 • VS: Message from PRNVES226
  551471/19
 • Yngre lægers videreuddannelse SV: 3. økonomi- og aktivitetsrapportering
  551472/19
 • 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering vedr. udvendig vedligehold samt ekstraordinære investeringer
  551476/19
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  524920/19
 • Fra Tønder kommune - info om etablering af sti langs med Sportsvej i Frifelt på bl.a. Algade 55, 6780 Skærbæk
  527958/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. Kim Gedebjerg udtræder af praksis
  531692/19
 • Fra Region Midtjylland - faktura
  537540/19
 • Fra Rambøll: Vedr. filtersætning af LP1-1
  6287/20

Udgående

 • Til rådgiver, Råstof, Udkast til vilkår i råstoftilladelse.pdf
  13013/20
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  13011/20
 • Til DSN: time schedule and ELMOS account
  526765/19
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Myndighedshøring matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og matr.nr. 1187 m.fl. Brunde, Rise.pdf
  500304/19
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail med myndighedshøring matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  500302/19
 • Til borgere, Odense Kommune og COWI: Varslingsbreve vedr. forureningsundersøgelser på Vesterbro 26, 28, 30, 32 og Falen 3.
  500176/19
 • Til grundejere: Vesterbro 26, 28, 30, 32 og Falen 3, varslingsbreve
  500236/19
 • 461-00129, Vesterbro 28, orientering om undersøgelse, Vesterbro 28-32.pdf
  500239/19
 • 461-00129, Vesterbro 28, orientering om undersøgelse, Falen 3.pdf
  500237/19
 • 461-00129, Vesterbro 28, orientering om undersøgelse, Vesterbro 26.pdf
  500238/19
 • Til ansøger RÅSTOF Anmodning om supplerende oplysninger
  500705/19
 • Til nabo ej part RÅSTOF Svar på kommentar om trafik P Hansengyden
  3337/20
 • Til borger, Råstof, SV: Råstofudvinding på matrikel 10al, Kommunal ejerlav navn BIRKENDE BY, BIR
  12992/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  500827/19
 • Til Borger:Svar vedr. Forurening Enghavevej 11, Varde
  500842/19
 • Til borger, Udgået inden kortlægning med bilag, Smedestræde 4A, 5874 Hesselager
  500826/19
 • Den SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  498837/19
 • DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, V1-afgørelse.pdf
  498838/19
 • Til borger, udgået efter vurdering af historiske oplysninger, Kogsbøllevej 16, 5800 Nyborg
  500249/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  498834/19
 • Til borger, V2-høring med bilag, Smedestræde 1 og 2, 5874 Hesselager.pdf
  500828/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank på Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  499157/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, en del af Toften 2, 6818 Årre
  500795/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  500824/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted,.pdf
  499693/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Fynsgade 58, 7200 Grindsted.pdf
  500662/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal på Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  500447/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  498835/19
 • Til Borger: V2-varsling, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  500821/19
 • Til grundejer: V1-høring - en del af Toften 2, 6818 Årre
  500775/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr historik og oplæg til miljøundersøgelser på Bülowsvej 9, Sønderborg
  499971/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering samt høring om påbudsmuligheder på Søndergade 52-60, 6650 Brørup
  500830/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommene Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune - en del af ejendommene varsles V1-kortlagt
  500481/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  500433/19
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skelbækvej 30, 5450 Otterup
  500271/19
 • Til Astrup-Hansen Landinspektør ApS: FORSP - Svar på henvendelse om Lumbyvej 33, 5000 Odense C, lok.nr. 461-00095.
  500563/19
 • Til borger, udgået efter vurdering af historiske oplysninger Kogsbøllevej 18, 5800 Nyborg
  500257/19
 • Til borger, V2-høring med bilag, Smedegade 14, Tranekær.pdf
  500862/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  500492/19
 • Til grundejer: V1-høring - en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  500420/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. sagen om olieforureningen på Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  500104/19
 • Høring Svær overvægt, j.nr. 1-1810-146_1
  500851/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. en del af Toften 2, 6818 Årre - en del V1-varsles
  500844/19
 • Til borger, V1-høring, Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  499689/19
 • Til Varde Kommune: Forespørgsel om sagsmateriale, Ringkøbingvej 102, 6800 Varde
  500202/19
 • Region Syddanmark svar på høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
  500516/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  500496/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Toften 2, 6818 Årre
  500783/19
 • Til borger, V1-høring, Fynsgade 58, 7200 Grindsted.pdf
  500666/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519509/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519315/19
 • Til Vejdirektoratet - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519345/19
 • Til Naturstyrelsen - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519486/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519302/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519298/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519492/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519278/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519387/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519270/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519370/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519321/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519519/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519500/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519331/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519326/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519272/19
 • Til Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519374/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519483/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519287/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519267/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519362/19
 • Til Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519341/19
 • Til Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519383/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020,
  519311/19
 • Til Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519355/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519292/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519334/19
 • Til Borger - fremsendt rapport
  522495/19
 • Til Sweco: Tillægsaftale pulje 11
  506868/19
 • Til Sweco: Tillægsaftale pulje 11
  506850/19
 • Til Sweco: Tillægsaftale pulje 11
  506770/19

11. november 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver, Råstof, Notat_grænseoverskridende_interesse_borearbejde.docx
  12978/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Kortlægning af teglværksler ved Sekær og Terpling - udbud af feltundersøgelser
  12976/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Tilbudssliste_TI.xlsx
  12977/20
 • Fra DSN: Project structure and outline
  523897/19
 • Fra DN: time schedule and ELMOS account
  523896/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, kort over kørselsveje til støjberegning matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  500338/19
 • Fra Niras: RE: Vandprøver fra samlebrønde
  498365/19
 • RIT 3.4 i proces
  498633/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_Elkjærhøjevej v. _Billund - resultatere af jord og vandprøver
  498190/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af jord fra ikke-kortlagt areal langs Pederstrupvej og Spodsbjergvej, 5900 Rudkøbing til kartering på Klintholm
  503297/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  497840/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  12972/20
 • 621-02005_Gl. Stationsvej 7A
  497886/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for forklaring af overfladeprøver, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  497363/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  12965/20
 • Fra Odense Kommune: Opklarende spørgsmål ang. overfladeprøve, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  497161/19
 • Fra Langeland Kommune: Opklarende information om afslutning af påbudssag om oprydning efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  497155/19
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning til resterende bygge- og anlægsprojekter på mejeriet, Engdraget 4, Branderup
  497725/19
 • Fra Kolding Kommune. JordWeb 169831.pdf
  498429/19
 • Fra NIRAS: Vedr. udskiftning af målerskab
  497733/19
 • Psykolog - Opsigelse af ydernr.
  498705/19
 • Fra SWWECO: Præcisering på forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  498759/19
 • Fra projekt: Anmodning om forlængelse af projektet
  498239/19
 • Fra rådgiver SWECO A/S - gurndejerrapport, Smedestræde 1 2 4A Hesselager_Grundejerapport
  500815/19
 • Fra SWECO: Forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  498757/19
 • Fra Orbicon: Kort status på råstofansøgning om indvinding af rødler matr. nr. 21a, Bovrup, Varnæs
  498041/19
 • Fra Kolding Kommune. JordWeb 169833.pdf
  498432/19
 • Fra SDU og Designskolen: Opfølgning fra Styregruppemøde 5 Rapport Sundhed Kultur og Natur.pdf
  500382/19
 • Fra SDU og Designskolen: Opfølgning fra Styregruppemøde 5 Interaktivt kort
  500378/19
 • Fra SDU og Designskolen: Opfølgning fra Styregruppemøde 5 - introduktion til Fase 2.docx
  500394/19
 • Fra SDU: Opfølgning fra Styregruppemøde 5 -følgegruppe
  500372/19
 • Fra Kolding Kommune. JordWeb 169722.pdf
  498426/19
 • Fra Tønder Kommune: § 8 Tilladelse til fjernelse af brovægt og olieudskiller samt etablering af silofinger, Engdraget 4, 6535 Branderup
  497720/19
 • Fra JEMA: Tilbagemelding på aftale
  498847/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Påbud om oprensning af olieforurening, Industrivej 31, 6740 Bramming
  498948/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  499365/19
 • Fra rådgiver SWECO A/S Teknisk rapport - Smedestræde 1, 2, 4A Hesselager
  500814/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med kopi af oprensningspåbud, Industrivej 31, 6740 Bramming
  498944/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om resultater af undersøgelse, Industribuen 9, 5592 Ejby
  501184/19
 • fra Odense Kommune - følgemail (undersøgelse nabogrund Dalum Papirfabrik)
  503309/19
 • Bilag fra Odense Kommune - B34.pdf
  503321/19
 • fra Odense Kommune - SV: §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  503192/19
 • Bilag fra Odense Kommune - vandanalyser 1997.pdf
  503318/19
 • HØRING: Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter - FRIST 29. november 2019
  503933/19
 • Bilag fra Odense Kommune - undersøgelse 2018 del 1.pdf
  503345/19
 • Bilag fra Odense Kommune - undersøgelse 2018 del 2.pdf
  503369/19
 • Bilag fra Odense Kommune - oversigtskort 1997.pdf
  503317/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  502403/19
 • Bilag fra Odense Kommune - b55.pdf
  503334/19
 • Fra Sweco: Vedr. Konsul Graus Gade 2, Kolding
  506760/19
 • Fuldtidsvikar i klinik for fysioterapi
  504878/19
 • Fra Skive Folkeblad: spørgsmål vedr. Folkemødet 2019
  511511/19
 • Fra projekt: anmodning om udbetaling af 3. rate.
  511767/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. høring om påbudsmuligeder, Fangelvej 36 - 38, 5260 Odense S
  510159/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  514395/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, oplæg til vandprøver og pumpeforsøg
  518530/19
 • Fra Niras: Budgetstatus 111119
  518608/19
 • Fra Vejen Kommune - Kommunens udtalelse iht. § 10a i råstofloven - udkast til tillæg til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  524229/19
 • Fra Niras: kopi af mail til Odense Kommune vedr. Udsættelse af pumpetest ved Lindvedværket
  540391/19
 • Fra Odense kommune: svar vedr. udsættelse af pumpetest ved Lindvedværket
  540399/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549359/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549366/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549352/19
 • Vikarskema fysioterapeut
  549354/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - oplæg til etablering af ekstra injektionsfiltre i lag 2.1 i grube 3 - i alt 24 filtre - Oplæg - Supplerende injektionspunkter i grube 3 2019 draft 11-11-2019.pdf
  568156/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr. 7 - Kærgård Plantage - Tids og aktivitetsplan 2019-11-08.pdf
  568170/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Demonstrationsanlæg tillægskontrakter - Tillægskontrakt 14 og 15 - underskrevne - Tillægsaftale 14 underskrevet_cowi.pdf
  568136/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr. 7 - Kærgård Plantage - Referat byggemøde nr 7 den 5-12-2019 draft.pdf
  568165/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Demonstrationsanlæg tillægskontrakter - Tillægskontrakt 14 og 15 - underskrevne - Tillægsaftale 15 underskrevet_cowi.pdf
  568133/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Demonstrationsanlæg tillægskontrakter - Tillægskontrakt 14 og 15 - underskrevne
  568127/19
 • Fra Cowi til RS: Byggemødereferat nr. 7 - Kærgård Plantage
  568160/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - oplæg til etablering af ekstra injektionsfiltre i lag 2.1 i grube 3 - i alt 24 filtre
  568152/19
 • Fra COWI: Status for tilretning af udbudsmateriale
  564813/19
 • Fra COWI: Til godkendelse - SAB+udbudsvilkår, genudbud af delaftale 1
  565615/19

Udgående

 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om Støjredegørelse
  563319/19
 • Til Aabenraa Kommune - Opfølgning - Nørreport 15 og 17 samt naboer
  532873/19
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3_Elkjærhøjevej v. _Billund - resultatere af jord og vandprøver
  498351/19
 • Til Ejendommen Birkegade 17 ApS: Afgørelse om ændring af off. indsats, 567-04002
  498347/19
 • Til Borger: Bilag - V0-grundejerbrev
  498171/19
 • Til Borger: Orientering om V0-kortlægning af Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup Fyn
  498172/19
 • Dialog med nobo - ej part RÅSTOF Om adgang på P Hansengyden
  498374/19
 • Til Orbicon: Bemærkninger til rapport 621-02005_Gl. Stationsvej 7A
  498099/19
 • Til Gråsten Andelsboligforening (ejer 1+2. sal) - Info til lejere Jernbanegade 1A, Gråsten
  498076/19
 • Til Svendborg Kommune: Regionens kommentarer til varslet påbud, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  498051/19
 • Til Assens Kommune: Regionens bemærkninger til § 8-ansøgning, matr.nr. 2p Haarby By, Haarby, lok.nr. 437-00003
  497948/19
 • Til lodsejer og ansøger RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  498424/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  497867/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  497844/19
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  498418/19
 • Til Orbicon: profiler fra tTEM ved Odense
  574531/19
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om forureninsundersøgelse på naboejendomme, lok. 537-30005
  497588/19
 • Til Borger: Orientering om mindre forureningsundersøgelse, Mellemgade 3 og 5, Sønderborg, lok. 537-30005
  497522/19
 • Til Borger: Bilag til "Orientering" - Naboorienteringsbrev Mellemgade 3 og 5 Sønderborg.pdf
  497523/19
 • Til Totaro ApS: Orientering om undersøgelse af naboejendom, Store Rådhusgade 4, Sønderborg
  497511/19
 • Til Totaro ApS: Bilag til "Orientering" - Naboorienteringsbrev Store Rådhusgade 4, Sønderborg.pdf
  497512/19
 • Til Odense Kommune: Uddybelse af hvad der forstås ved overfladeprøve, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  497180/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  12969/20
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  12957/20
 • Til Borger1, V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497138/19
 • Til Shaanxi Province Kina: Letter of Invitation
  498807/19
 • Til Borger, Kortbilag, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg.pdf
  497976/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg.pdf
  497977/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Udkast til Boligerklæring, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  498069/19
 • Oprensningsnotat_Rambøll_2003.pdf
  497975/19
 • Til BOrger, kopi af mail fremsendt efter telefonhenv. om ændret anvendelse på gasværksgrund, matr. 9m, Bøssehage 14, Ærøskøbing
  498310/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497136/19
 • Til Rockwool: Orientering om forsinkels af den endelige V1/V2 afgørelse, ROCKWOOL, Vamdrup
  497096/19
 • Til Vandcenter Syd: Udkast til notat til orientering
  498538/19
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Ølundgyden 25, 5450 Otterup.pdf
  498450/19
 • til Niras - SV2: §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  497776/19
 • Til SWECO: Svar på forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  498762/19
 • Forureningsundersøgelse_rapport_DGE_1996.pdf
  497974/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Klavsebøllevej 9, Tranekær.pdf
  498089/19
 • Til Advokat: Svar på forespørgsel
  497392/19
 • Til HOME, Svar vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby
  498664/19
 • Til borger, V1-afgørelse, med bilag, Ølundgyden 29, 5450 Otterup.pdf
  498445/19
 • Til SV: Colliers International Danmark A/: Henv. Fremsendelsee af baggrundsmateriale for V1
  498780/19
 • Til Home: Henv. Fremsendelse af baggrundsmateriale og V1 afgørelse
  498603/19
 • Til Advokat: Svar på forespørgsel
  497898/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-Kortbilag, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  498077/19
 • Til borger, V1-kortbilag-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497137/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af udskiftning af måleskab
  497745/19
 • Til projekt: godkendt forlængelse af projektperiode
  498265/19
 • Til Kogsgaard Miljø A/S: Henv. Fremsendelse af baggrundsmateriale
  498765/19
 • Til Esbjerg Kommune + SKAT: Orientering om udgår af kortlægning, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg
  497973/19
 • Til Gørding Klinker - Screeningsafgørelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  497539/19
 • Fra/Til: Sønderborg Kommune: genfremsendelse af orienteringsbreve, lok. 537-30005
  498150/19
 • Høring om forurening på Fangelvej 40, 5260 Odense S
  498048/19
 • til Estate, svar vedr. Søndergade 51a, Ærøskøbing
  498329/19
 • Til Borger, sagsmateriale, Landrovej 1, 5800 Nyborg - lok. 450-81244
  497333/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  498058/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-høring, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  498072/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse, med kortbilag, Engløkke 30, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  498596/19
 • Til Domhusgaarden, V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497140/19
 • Til Borger2, V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497139/19
 • Til Ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  497813/19
 • Til Borger: Udgår af kortlægning, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg
  497498/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Kvittering for modtagelse af spørgsmål
  499825/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519478/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519424/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519430/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519461/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519469/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519526/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519404/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519465/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519414/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519448/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519439/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519398/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519456/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519452/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - DMR vil analysere for formalin under kapel
  512596/19
 • Til COWI: Status for tilretning af udbudsmateriale
  564890/19

10. november 2019

Indgående

 • FRA ProActive: Jordforurening - estimat fjernelse af kodestump
  512023/19
 • Fra Borger: Vedr. Forurening Enghavevej 11, Varde
  500839/19

9. november 2019

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. høring af kortlægning efter Jordforureningsloven - 430-81004 - mail 2 af 2
  496931/19
 • Re: FW: Konsulentaftale ved. TOF opgaver
  566758/19
 • Udkast Konsulentaftale_Novo Solutions (Underskrevet MF 6.11.19).pdf
  566759/19
 • Til kommunen - svar vedr. pesticider i boring
  496900/19
 • Til borger - areal bliver ikke kortlagt - matr. nr. 6m.pdf
  496924/19
 • Til virksomhed - areal bliver ikke kortlagt - matr. nr. 6h.pdf
  496925/19
 • Bilag til breve sendt d. 9. november 2019 - Videregående undersøgelse - maj 2018.pdf
  496926/19
 • Til virksomhed - Høring af V2 kortlægning - matr. nr. 17l.pdf
  496922/19
 • Til virksomhed - Bilag til Til virksomhed - Høring... udkast til endelig V2 kortlægning - matr. nr. 17l.pdf
  496923/19

8. november 2019

Indgående

 • Fra DMR: Udkast til rapport, Frydsvej 6
  498096/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. sikkerhedsstillelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted - åbent graveareal
  500345/19
 • fra Varde kommune §8-udkast til udtalelse, Syrenvej matr. 1aa Gellerup, Varde Jorder
  504713/19
 • Fra Gudme Lokalhistorisk Arkiv: Tilbagemelding om materiale eller kendskab til "Malergraven", Gudme.
  496520/19
 • FRA REGIT: Jordforurening
  496289/19
 • FRA PROACTIVE: Jordforurening
  496290/19
 • FRA REGTIT: Jordforurening
  496291/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Kommunens skriftlige stillingstagen ril Regionens spørgsmål vedr. påbudsmuligheder, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  503503/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Vurdering af ikke-påbud, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  503502/19
 • SIRI project - collaboration with Kiel Region GmbH
  523881/19
 • FRA ProActive: Jordforurening
  496835/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - J190401 - Præstegårdsvej 11-39, 7100 Vejle - jordklassifikation - række A
  497457/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Kommentar vedrørende Jordflytning-sag [161844] Præstegårdsvej 35A 7100 Vejle
  497460/19
 • Fra cowi: JAR support i oktober 2019
  514091/19
 • Fra Awell: boreprofil Nyborg
  574982/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Notat vedr. afgravning af oliespild, Skovduevej
  495965/19
 • Analyser Højvang.pdf
  495964/19
 • Fra Langeland Kommune: Afslutning af påbudssag om oprydning efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  495963/19
 • Fra Nrodfyns Kommune: Bilag - Brand i fyr, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  505483/19
 • Fra Nrodfyns Kommune: Orientering om ikke-påbud efter oliespild som følge af brand i fyr, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  505482/19
 • Fra Orbicon: Økonomioversigt Skovvej 22
  518566/19
 • Fra Awell: pejlinger Nyborg
  574978/19
 • 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering, 2019, SHS
  551493/19
 • Revideret økonomi- og aktivitetsrapportering for OUH
  551498/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  551483/19
 • 3. Økonomiafrapportering 2019 - nu med økonomirapport fra præhospitalkontoen
  551488/19
 • Solceller
  551479/19
 • VS: Kost på dialyseafdelingerne - Mad til Nyresyg i dialyse.docx
  556155/19
 • Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet
  540456/19
 • Fra Data-know-how: NIR-modul / møde med tværregional sparringsgruppe
  509644/19
 • Fra Praksis - Svar vedr. henvendelse om konsultation efter kl. 16.
  505237/19
 • Vikar for ridefysioterapeut
  504507/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager - Teknisk rapport.pdf
  502613/19
 • fra Orbicon svar på spørgsmål ved undersøgelse : Nyvej 6, Vissenbjerg
  501622/19
 • fra DMR - Re_ Vedr. jordprøvetagning i Balsgyden 11, Ullerslev
  512576/19
 • Bilag fra DMR - Dokumentationsrapport Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev Fyn - 2018-2132 2019-11-08 Dokumentation for fase 1 af §8 tilladelse på Lodskovsvej 15, Ferritslev inkl. bilag.pdf
  508518/19
 • fra DMR - Dokumentationsrapport Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev Fyn
  508505/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - kvittering, SV: Dokumentationsrapport Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev Fyn
  509091/19
 • Fra HF & VUC Fyn - revideret ansøgning
  508551/19
 • Fra Svendborg Kommune. Partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Skovmølleværket, Svendborg har nu været forbi alle
  496082/19
 • Fra Tønder Kommune: Revideret udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af borvægt og olieudskiller samt etablering af silofinger, Engdraget 4, Branderup
  496234/19
 • Fra NIRAS: Situationsplaner mv.
  496080/19
 • Fra Tønder Kommune: Endelig § 8 tilladelse til etablering af brovægt, Engdraget 4, Branderup
  496122/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  496468/19
 • Fra WT materialet til bestyrelsesmøde 13.11.2019 - mail 2
  496771/19
 • Fra Estate, henv om 493-00012, Matrikel 138b, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.
  498321/19
 • Fra Rambøll: Vedr. udkast til § 8 tilladelse Branderup mejeri
  496993/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Egensevej 28, 5450 Otterup.pdf
  497075/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Vestfyns Gymnasium
  498015/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Midtfyns Gymnasium
  498008/19
 • Fra COWI: Aflevering af oplæg 26/11
  497118/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager - Grundejerrapport.pdf
  502625/19
 • Fra Langeland Kommune: Mailkorrespondance vedr. forespørgsel på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  495791/19
 • Fra WT materiale til bestyrelsesmøde 13.11.2019 - mail 3
  496768/19
 • fra DGE Pulje 54: Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble - endelige rapporter -Grundejerrapport Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble
  1156/20
 • fra DGE Pulje 54: Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble - endelige rapporter
  1148/20
 • fra DGE Pulje 54: Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble - endelige rapporter Teknisk rapport - Lok. nr. 481-04013, Kædebyvej 1, 5931 Humble -
  1163/20

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Udsættelse af kortlægningsvurdering, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg
  496412/19
 • Til uddannelser i Vejen Kommune_ Referat fra mødet om røgfri skoletid 5. november 2019
  496381/19
 • Referat_Røgfri skoletid_ Vejen Kommune og ungdomsuddannelser 5. november 2019.docx
  496382/19
 • TIL PROACTIVE: Jordforurening
  496301/19
 • Til Langeland Kommune: Efterspørgsel om situationsplan, Skovduevej, 5932 Humble
  496198/19
 • Til Kolding Kommune: Aktiv sagsbehandling på Stålvej 6 og Bronzevej 7, 6000 Kolding
  496069/19
 • TIL ProActive: Jordforurening
  495726/19
 • Til borgere - Svar på anmodning om at se mailkorrespondance mellem regionen og Vejle Kommune ifm tilladelse til råstofindvinding
  495260/19
 • Til Haderslev Kommune: §8-høringssvar for Lilholtvej 2, 6500 Vojens, matr. nr. 8a Skrydstrup, lok. nr. 543-40141
  495248/19
 • Til JEMA: Vedr. løsning udeareal
  496110/19
 • Til projekt. rykket for underskrevet tilsagnskontrakt
  495690/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. forespørgsel på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  496372/19
 • Til TV2 - Oplysninger om forurenede grunde i Region Syddanmark
  495634/19
 • Til Advopartner: Kopi af V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde, Varde Kommune, matr. nr. 21 Varde Bygrunde
  495914/19
 • Til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  495637/19
 • Til projekt. bedt om fremsendelse af underskrevet tilsagnsbrev
  495596/19
 • Til Borger: Svar vedr. kompensering af udgifter til undersøgelse på Enghavevej 11, Varde
  495770/19
 • Til Borger - Kortlægningi Billund Kommune
  495242/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nymarksvej 57, 57A, 5800 Nyborg.pdf
  495264/19
 • Til borger, ejendommen Nymarksvej 97, 5800 Nyborg kortlægges ikke.pdf
  495293/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til revideret udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af brovægt og olieudskiller samt etablering af silofinger, Engdraget 4, Branderup, lok. 525-40025
  496248/19
 • Til borgere - Svar på anmodning om at se mailkorrespondance mellem regionen og Vejle Kommune
  495279/19
 • Til COWI: Rykker for aflevering af oplæg
  496123/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Egensevej 28, 5450 Otterup
  497087/19
 • Til Gartneriet Lundager, Svar på henvendelse omkring kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  497172/19
 • Til projekt; gensendt mail med bilag
  499359/19
 • Til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  495729/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8-tilladelser til etablering af brovægt på Engdraget 4, 6535 branderup J, lok.
  495109/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af brovægt, Engdraget 4, 6535 branderup J, lok. 525-40025
  495294/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på Blæsbjerggade 31 i Kolding
  506787/19
 • Til Thors Have AS - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519257/19
 • Til Sønderborg Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519223/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519249/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519262/19
 • Til Handels og Financieringsanpartsel - Høring af forslag til arbejdsplan 2020,
  519260/19
 • Til Aabenraa Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519213/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519206/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519233/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519185/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519193/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519239/19
 • Fra borger bekræftelse af forestående undersøgelse på Slotsgade 3, Aabenraa
  528081/19

7. november 2019

Indgående

 • Kontrakt: RSD-DSN November 2019
  523864/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af jord fra Dageløkke Marina 13, 5953 Tranekær, til rensning på Norrecco
  522076/19
 • Fra Nrodfyns Kommune: Bilag - Påbud om forureningsundersøgelse på vigeplads, Søndersø
  505502/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Udstedelse af § 40 påbud efter oliespild fra lastbil på en vigeplads udenfor Søndersø
  505501/19
 • Fra Orbicon: Oplæg til supplerende undersøgelser og tilbudsliste, Skovvej 22
  499960/19
 • Fra COWI: Adelgade, budget i forhold til regulerede analysepriser
  496063/19
 • Fra Jydske Vestkysten - Anmodning om aktindsigt - materiale vedr. møde d. 12.oktober 2018
  506457/19
 • Fra Assens Kommune: Ønske om sparring ift. § 8-ansøgning, Skolevej 4G el. Strandgade 49, 5683 Haarby
  495958/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Ansøgning om § 8 tilladelse
  495959/19
 • Fra JV - spørgsmål til svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  506369/19
 • SST rådgivning vedr. region Syddanmarks praksisplan for almen praksis 2020-2023.pdf
  494285/19
 • Fra DMR: Udkast til rapport over undersøgelser på Nyborgvej 438, Skårup - sendt til grundejer
  552398/19
 • Fra Rådgiver - Kommentarer til Ejlskovs sammenligningsrapport vedr. Himmark Strand
  506389/19
 • Fra Jydske Vestkyste - Anmodning om aktindsigt
  506451/19
 • Fra DMR: Projektkontrol inkl. oprensning i Geogis for Frydsvej 6
  499612/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager NIRAS - Status oktober 2019
  12952/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, 437724-19_v1_høringssvar til regionen.pdf
  12951/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Udtalelse fra Aabenraa Kommune - ulovligt forhold
  12950/20
 • Aabenraa Kommunes høringssvar på Praksisplan for almen praksis 2020-2023 - underskrevet
  493088/19
 • Aabenraa Kommunes høringssvar på Praksisplan for almen praksis 2020-2023
  493089/19
 • Internt: Telefonbesked - V1 - planteskole - spørgsmål til pesticid ifm. ny vandforsyning, Kildegårdsvej 43, 5792 Årslev
  497507/19
 • Justeringer i projekt Vækst gennem eksport af teknologiløsninger overskudsvarme
  536738/19
 • Fra borger - Bekræftelse på undersøgelse, Slotsgade 1B, Aabenraa.pdf
  528282/19
 • VS: Frit sygehusvalg - En gyser fra det virkelige liv.docx
  535797/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Respiratorpatienter
  551513/19
 • Fra Rambøll til RD: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 05 - 2019-11-06
  568111/19
 • Fra Rambøll til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 05 - 2019-11-06 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 05, 2019-11-06.pdf
  568113/19
 • Fra COWI: referat af samtale med tilbudsgiver på delaftale 3
  564652/19
 • Fra COWI: referat af telefonsamtale angående evt. genudbud
  564683/19
 • Fra COWI: UDKAST til Hensigtserklæring - Delaftale 3
  564457/19
 • Fra COWI: Telefonopringning fra bydende på delaftale 2
  564595/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. frivillig oprensning på Korskildevej 10
  496071/19
 • Fra borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  495205/19
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til styregruppemøde Campus Odense den 14. november 2019
  500354/19
 • Fra fonden: materiale til bestyrelsesmøde 21. november 2019 - dagsorden, rammebudget og andre materialer
  498363/19
 • SV: Regning for AmbuFlex-samarbejde 2019
  501859/19
 • Udarbejdelse af regulatorisk strategi for Mit sygehus PRO
  501829/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema Terkelsbøl Bygade 10A og 10B, 6360 Tinglev.pdf
  493370/19
 • Fra Borger: Henv. vedr. mulighed for kompensering af udgifter til undersøgelser på Enghavevej 11, Varde
  495765/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde - frist 15. november
  494463/19
 • Velkommen som medlem i NGC's Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering
  493657/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Vedr. udkast" - Udkast til § 8 tilladelse til to mindre bygninger, Langbro 7A, 6400 Sønderborg
  494740/19
 • Fra Rambøll: RE: Odensevejens Losseplads, Svendborg - pris på 2 supplerende boringer
  493477/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Varsel af kontroller
  492601/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - oktober 2019
  494957/19
 • Fra Sønderborg Kommune: §8-tilladelse for Skovglimt 45, matr. nr. 4668g Sønderborg, lok. nr. 537-05702
  495064/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. udkast til § 8 tilladelse til to mindre bygninger, Langbro 7A, 6400 Sønderborg
  494737/19
 • Fra praksis: anmodning om afregning af mere end 3 år gamle regninger
  492642/19
 • Fra COWI: Tilbud tilsyn 2019
  494065/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2 - status
  506747/19
 • Fra DGE: Godkendt oplæg, Lok. nr. 621-81345, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov, oplæg efter besigtigelse - Lok. nr. 621-81345, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov, oplæg efter besigtigelse.pdf
  504286/19
 • Økonomiaftale mellem KL og Regeringen
  506599/19
 • Anvisning af jordflytning internt på Dunsbjergvej 10, 5900 - Langeland Forsyning
  518898/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Anvisning af jordflytning internt på Dunsbjergvej 10, 5900 - Langeland Forsyning - Anvisning 1515 m3 Langeland Forsyning 07112019.pdf
  518908/19
 • Fra Århus Universitet; tTEM_Søndersø.pdf
  518675/19

Udgående

 • Til Rambøll: om møde om afsætning af filter.- Nyborg
  574974/19
 • Til JV - Svar på spørgsmål til svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  506379/19
 • Til Orbicon: Enghavevej 14, suppl. analyse af overfladeblandprøver
  574544/19
 • Til DMR: SV: Nyborgvej 438
  552389/19
 • Til COWI: Rettelser til hensigtserklæringer - Delaftale 2 og 3
  564726/19
 • Til projekt: anmodning om regnskab
  533368/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Partnerskabsaftale - vandværker
  519637/19
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel om arealoverførsel
  492533/19
 • Til borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  494147/19
 • Til Esbjerg kommune og Skat: kopi af Rapporter og V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  494179/19
 • Til NP Udlejning, V1-kortbilag - afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  492606/19
 • Til borger Udgår efter vurdering af historiske oplysninger Terkelsbøl Bygade 10B 6360 Tinglev.pdf
  493285/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-afgørelse, Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  492684/19
 • Til borger - samtale og fremsendelse af materiale vedr Parcelvej 4 og 6, Esbjerg
  493444/19
 • Til Ejendomsselskabet ATPFA III PS, V1-høring med bilag, Frisengårdsvej 2, 5800 Nyborg
  493789/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik, Ørkebyvej 13, 5450 Otterup.pdf
  493448/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup
  493961/19
 • Til projektet: rykket for svar vedr. projektafslutning
  494248/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  492544/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandalleen 66, 5800 Nyborg.pdf
  493231/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  492979/19
 • Til Nyborg Kirke - V1-afgørelse - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  492543/19
 • Til HF og VUC FYN, V1-høring med bilag, Vestergade 7, 5800 Nyborg.pdf
  493675/19
 • Til Vejen Kommune - Kommunens udtalelse iht. § 10a i råstofloven - udkast til tillæg til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  492775/19
 • Til Advokat: Svar på forespørgsel
  492597/19
 • Til borger - samtale og fremsendelse af materiale vedr Parcelvej 4 og 6, Esbjerg
  493457/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  492541/19
 • Til projekt: sendt rev.instruks og standardvilkår
  493099/19
 • Til Esbjerg kommune: SVar på bemærknigner til Kopi af høring af V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  493868/19
 • Til Borgere, Brev om ikke-kortlægning, Elmegårdsvej 10, Brenderup fyn.pdf
  492856/19
 • Til NP Udlejning, V1-afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  492603/19
 • Til Kommune; Svar på spørgsmål
  493937/19
 • Udkast - tillæg til tilladelse - matr.nr. 12a Veerst By Veerst.pdf
  492786/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Høring af landzonetilladelse på Donsvej 73, 6040 Egtved
  492624/19
 • Til borger Udgår efter vurdering af historiske oplysninger Terkelsbøl Bygade 10A 6360 Tinglev.pdf
  493289/19
 • Til Borger, V1-høring, Gormsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  492545/19
 • Til Høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst.pdf
  492784/19
 • Til borger - V1-kortbilag afgørelse - matr.nr. 48 Nyborg Markjorder.pdf
  492542/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Mikkelenborgvej 9A-10, 5871 Frørup.pdf
  494052/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vormark Alle 2, 5871 Frørup.pdf
  493027/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nymarksvej 99, 5800 Nyborg.pdf
  494698/19
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel
  492528/19
 • til Orbicon spørgsmål til supplerende undersøgelser ved : Nyvej 6, Vissenbjerg
  501594/19
 • Svar på henvendelse
  499112/19

6. november 2019

Indgående

 • Fra RAmbøll: om tilsyn, afsætning af filter.- Nyborg
  574971/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Ny Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler
  500683/19
 • FRA PROACTIVE: Jordforurening
  495721/19
 • Fra fredericia kommune Lovliggørende tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til etablering af drivhus på Slotsstien 6A, Fredericia
  504583/19
 • Aftale vedr. oversættelse af ansøgning, projekt SIRI
  523861/19
 • Psykiatrisygehusets høringssvar til Praksisplan 2020-2023.pdf
  488440/19
 • FRA RM: Høringssystemet
  514006/19
 • Fra JV - aktindsigt vedr. referat fra møde d. 12. oktober 2018
  487897/19
 • Fra Shell: Østerstrand - færdig med injicering
  491383/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492115/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. kvittering for dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492476/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 16, 6270 Tønder.pdf
  489934/19
 • SVS dialogmøde november 2019
  491071/19
 • Fra Realkredit Danmark, vedr. Tolderlundsvej 109, 5000 Odense C
  491151/19
 • Fra Rambøll: Tlf. notat, henv. fra Rambøll vedr. § 8, 525-40025
  491030/19
 • Fra revisor: Revisorerklæring, kvalitetsfondsprojekter
  490820/19
 • Psykolog - ændring af adresse
  492189/19
 • Fra Kai Andersens Eftf A/S: Tilladelse til overflyvning, Vindebjerg Grusgrav, Harndrup
  491059/19
 • VS: Kan ikke leveres: Fwd: Kan ikke leveres: Vedr.:Mammografi bussen
  494694/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Brev til sygehusene
  492576/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
  493812/19
 • Fra Kommune: Spørgsmål vedr. arealoverførsel
  492527/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af orientering til grundejer, Tjørne Alle 5, Vejrup, 6740 Bramming
  494712/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  493042/19
 • Fra Kommune: Forespørgsel om arealoverførsel
  492529/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  493167/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapport Pulje 23 Stegstedvej 10, 5200 Odense V
  492618/19
 • Fra borger - anmodning om at se mailkorrespondance - Molsgårdvej /råstof
  492520/19
 • Fra DMR - kontaktoplysninger til pedel - Møllegade 1 Padborg
  493775/19
 • Fra borger - uddybning af anmdning om at se mailkorrespondance - Molsgårdvej /råstof
  492521/19
 • RYKKER: Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 11. november 2019
  492759/19
 • SV: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  492586/19
 • Høring Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene
  493984/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål til omfang af lokalitet 557-33102
  491396/19
 • Bilag fra Borger/vandværk - flyfoto med muligt depot, Grønnegade 40 og omegn_LI.jpg
  497991/19
 • fra Niras - bemærkninger til RSYD, SV: §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  497694/19
 • Fysioterapeut - opsigelse af ydenummer
  497264/19
 • Bilag fra Niras - B6 - IMG_1730.JPG
  497731/19
 • Fra Nr. Lyndelse vandværk. Fwd: Forureninger i området syd for Årslev. 473-00899 Lensvej 24, 26, 30, 32, 5750 Ringe. Mail 1 af 2.
  497488/19
 • fra Niras - Bemærkninger til Odense Kommune, SV: §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  497707/19
 • Bilag fra Niras - Boreprofiler, Dalum Papirfabrik, 16-09-2019.pdf
  497711/19
 • Bilag fra Niras - B6 - IMG_1728.JPG
  497737/19
 • Bilag fra Niras - F132 - IMG_1729.JPG
  497723/19
 • fra Borger/vandværk - SV: om pesticid, hhv. mund- og klovsygedepot nær Grønnegade 40 og ved vandværker, 5450 Otterup
  497980/19
 • Bilag fra Niras - Bilag 2 rev. 06-11-2019, situationsplan oplag.pdf
  497741/19
 • fra Orbicon Beskrivelse af supplerende undersøgelse og tidsplan Nyvej 6, Vissenbjerg
  501549/19
 • Fra Odense Kommune. SV: Forurening med vinylchlorid i vandværksboring
  514095/19
 • Fra DGE: Godkendt oplæg, lok. nr. 410-81373, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby, oplæg efter besigtigelse - Lok. nr. 410-81373, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby, oplæg efter besigtigelse.pdf
  504262/19
 • Fra Cowi: vedr. Unge med kant
  521854/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  518522/19
 • Fra COWI: Vurdering ifm. genudbud af delaftale 1 - Lab. forsøg, Grindsted
  564333/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Fælles formål
  551542/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR
  551552/19
 • SV: Skemaer til 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  551540/19
 • 3. kvartalsrapport 2019 for psykiatrien
  551528/19
 • 3. økonomi og aktivitetsrapportering - 2019 (2).xlsx
  551534/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Fælles formål
  551546/19
 • Fra Rambøll: Vedr. filtersætning af FG3-1 DGU nr. 114.3696
  6246/20

Udgående

 • Til Gudme Lokalarkiv: Forespørgsel om materiale eller kendskab til "Malergraven", Gudme.
  492478/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens accept af afsluttende dokumentation, Erhvervsvangen 6T, 5792 Årslev
  492460/19
 • Til Assens Kommune m.fl.: Rettelse til regionens bemærkning til undersøgelsesoplæg samt tidligere udført forureningsundersøgelse, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  491498/19
 • Til Assens Kommune m.fl.: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg samt tidligere udført forureningsundersøgelse, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  491348/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med kontaktoplysninger på rådgiver vedr. ansøgning om lergravning matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  500316/19
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på undersøgelsesomfang ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489790/19
 • Til COWI: Vesterbro 28 - Opgave på ressourceaftalen
  489581/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  489322/19
 • Til Orbicon: Kvittering og sagsbehandler vedr. Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  497429/19
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering og sagsbehandler, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497495/19
 • Til Odense Kommune: Oplysning om sagsbehandler, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489395/19
 • Til borgere, Fredericia kommune og DMR: varslingsbreve
  489136/19
 • Høring af ansøgning om ændring af efterbehandlingsplan for del af igangværende råstofindvinding på matr. nr. 22e m.fl. Sdr. Nærå By Sdr. Nærå Faaborg-Midtfyn Kommune..msg
  12922/20
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Seneste akter i Sdr. Nærå-sagen
  12921/20
 • Til JV - Svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  488364/19
 • Til JV - Svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  488352/19
 • Til vurderingsstyrelsen: endeligt V2-kortlægningsbrev
  489534/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. frivillig oprensning på Korskildevej 10
  492441/19
 • Til Rambøll: underskrevet tillægskontrakt
  491254/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: V2-høring spild T53.pdf
  491342/19
 • Til Fyns Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Vindebjervej, Harndrup
  492501/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: høring vedr. V2 afg. om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  491321/19
 • Til Jord.dk: Svar på forespørgsel om status, Kragelundvej 9, Vejen
  487961/19
 • Til Kai Andersen Eftf: Foresp om overflyvning, Vindebjerg Grusgrav, Harndrup
  491052/19
 • Til borger - UDKAST Kortbilag Branevej 2, 5471 Søndersø.pdf
  491141/19
 • Til Borger: Varsel om V2 kortlægning og høring af værditabsundersøgelse
  489184/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: kortbilag T53.pdf
  491356/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491122/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491178/19
 • til Nordicals - SVAR: Vedr. lokalitetsnr. 485-00007 - Tallerup Alle 10, 5690 Tommerup - kortlagt på vidensniveau 2
  488375/19
 • til pårørende - SVAR: Link til ansøgningsskema, 1 års undersøgelse
  488999/19
 • Til Borger: Tilsagn oprensning værditabsordningen
  489224/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 16, 6270 Tønder
  490022/19
 • Til TIKI ApS, V1-høring, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489230/19
 • Til Rådgiver og Middelfart Kommune: Vedr. kvittering for dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492461/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490428/19
 • Til Borger: Kopi af materiae
  491352/19
 • Fra/Til Esbjerg Kommune: korrespondance om udbredelse af lokalitet, 557-33102
  494700/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: Udkast afg oprensning v T53.pdf
  491349/19
 • Til TIKI ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489223/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på spørgsmål om omfang af lokalitet 557-33102
  491534/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  490456/19
 • Til TIKI ApS, Kortbilag til V1-høring, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489227/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490436/19
 • Til borger - V2-varsel Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491100/19
 • Til Kolding Kommune: endelig V2-kortlægning
  489458/19
 • Til KM Ejendomme: V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490422/19
 • Til Borger: Dokumentation ifm. efternuancerning, Ørbækvej 282, Gudbjerg
  495528/19
 • Til Varde Kommune: Kvittering for orientering om gammel nedgravet 10.000 l olietank på Toften 2, 6818 Årre
  500746/19
 • Til Borger: Afgørelse - V1-kortlægning, Briksbølvej 5, 6705 Esbjerg Ø
  489957/19
 • Til COWI: Bemærkninger til opdateret tidsplan
  564312/19
 • Til COWI: Vurdering ifm. genudbud af delaftale 1 - Lab. forsøg, Grindsted
  564381/19

5. november 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Afstemning om undersøgelsesomfang ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489392/19
 • Fra rådgiver RÅSTOFFER Notat om robust risikovurdering til Rolighed
  490769/19
 • Fra Orbicon: Enghavevej 14, analyseresultater
  574539/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Besigtigelsesnotat Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497490/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Billeder, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497492/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Varsel af påbud om undersøgelse af olieforurening Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497489/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Ang. DGE's spørgsmål til undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487161/19
 • Fra Danfoss - Status og next step - udkast til mødereferat 30.10.2019
  505334/19
 • Fra Danfoss - reviderde noter fra opstartsmøde 17.10.2019
  505333/19
 • Fra DGE: Spørgsmål ift. undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487154/19
 • Beregning af gennembrudstid for MTBE ved Tank 5, Herslev Kildeplads.pdf
  487453/19
 • Fra DMR: MTBE forurening, Herslev Kildeplads, gennembrudstid
  487452/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på regionens kommentarer til indretning af hjælpemiddeldepot, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  485676/19
 • Høringsbidrag fra Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) - praksisplan
  485765/19
 • Fra og til praksis: forklaring på henvendelsen omkring flere problemstillinger samme dag
  485598/19
 • Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører sendes i høring. FRIST: 26.11
  487593/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 3
  486751/19
 • Fra NIRAS: Status vedr. tidsplan 3 boringer
  487273/19
 • til projektansøger
  486870/19
 • Fra SWECO, modtaget Grundejerrapport for 482-81171 Smedegade 14 Tranekær.pdf
  487556/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank på Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  487416/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 4
  487205/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål til lokalitet 561.78020
  491129/19
 • Fra Vejle Kommune: SV: kopi - dokumentationsrapport for Ibæk Strandvej 19, 7100 Vejle
  489247/19
 • Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører sendes i høring
  487587/19
 • Fra Sydbank - Sikkerhedsstillelse, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme, 1ap, 2i, Juellingsholm og 5ø og 8h Kirkeby, Sdr. Omme.pdf
  487019/19
 • Fra projekt: svar vedr. udbetaling i rater
  485939/19
 • Fra Billund Lufthaven - ingen kommentarer - Screeningsafgørelse om ansøgning om råstofindvinding ikke er omfattet af krav om miljøvurdering - matr.nr. 14b, 5a og 21b Sødover By, Nørup
  485725/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 482-81171 Smedegade 14 Tranekær.pdf
  487563/19
 • fra Miljøteknik - ang. Strandparken 1, 5500 Middelfart m.fl.
  487346/19
 • Uddybende spørgsmål til projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  486402/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om forurening, Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  487425/19
 • Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 - Vejle Kommune
  486222/19
 • Hermed med underskrift :)
  487455/19
 • Fra Din Forsyning A/S: Kvittering for modtagelse af mail, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486078/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  493060/19
 • fra Nordical - VS: Vedr. lokalitetsnr. 485-00007 - Tallerup Alle 10, 5690 Tommerup - kortlagt på vidensniveau 2
  488347/19
 • Fra borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  494135/19
 • Fra projekt: svar vedr. udbetaling i rater
  492980/19
 • Fra projekt: spørgsmål vedr restudbetaling
  492987/19
 • Fra Svendborg Kommune: Varsel om § 48-påbud pga. olieforurening fra villaolietank, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497487/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport, 482-81171 Smedegade 14 Tranekær.pdf
  500858/19
 • Fra SWECO, Modtaget grundejerrapport vedr. Smedegade 14 Tranekær_482-82171.pdf
  500857/19
 • DTS årsrapport 2018 høring
  517809/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  514993/19
 • Re: Et par få uddybende spørgsmål til projektet "Merkantil dannelse i et STEM perspektiv"
  571019/19
 • SV: Opdateret budget til Merkantil dannelse i et STEM perspektiv
  571041/19
 • Re: Et par få uddybende spørgsmål til projektet "Merkantil dannelse i et STEM perspektiv"
  571034/19
 • Fra COWI: Udkast til opdateret tidsplan
  564299/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 Bedre redskaber til tidlig opsporing af kræft (2)_3.kvartal.xlsx
  551412/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Kvalitetsrammen.xlsx
  551411/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 PRO.xlsx
  551428/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Hospice Sydfyn - 3. aktivitetsopfølgning til RSD pr. 31.10.19.docx
  551166/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 Ph.D-midler, RSD.xlsx
  551426/19
 • 3. økonomi og aktivitetsrapportering - Praksis
  551579/19
 • 3. Ø&A rapportering - 3. Ø&A-notat_2019.docx
  551393/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Afdelingsbudget 2019 3. økonomiopfølgning.pdf
  551405/19
 • Økonomirapportering - Dokumentation og ledelsesinformation - Nyt skema 1 Sydlis.xlsx
  551375/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 Kvalitet og Forskning.pdf
  551403/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Ambulance Syd
  551567/19
 • Økonomirapportering - Dokumentation og ledelsesinformation - Nyt skema 1 Afdelingsbudget.xlsx
  551381/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 - patienterstatning
  551573/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for sundhedsøkonomi - Skema 1 landsaftale PSYK 2019-3.xlsx
  551358/19
 • Økonomirapportering - Dokumentation og ledelsesinformation
  551371/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Hospice Sydfyn
  551160/19
 • 3. Ø&A rapportering
  551390/19
 • Økonomirapportering - Dokumentation og ledelsesinformation - Nyt skema 1 Hair.xlsx
  551376/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 Forskerkerriere pulje.xlsx
  551413/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 Lærings- og kvalitetsteams.xlsx
  551424/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 Initiativer i forbindelse med forskningsstrategien.xlsx
  551422/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 Forskningspulje Region Sjælland.xlsx
  551420/19
 • 3. økonomirapportering 2019 - OUH - 191105 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019.pdf
  551348/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for sundhedsøkonomi - Skema 1 højt specialiseret behandling - PSYK 2019-3.xlsx
  551362/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for sundhedsøkonomi
  551350/19
 • Skemaer til 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  551569/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for sundhedsøkonomi - Skema 1 Færdigbehandlede 2019-3.xlsx
  551351/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for sundhedsøkonomi - Skema 1 Det udvidede frie sygehusvalg PSYK 2019-3.xlsx
  551364/19
 • Bygningsdrift vedr. Varde
  551555/19
 • Økonomirapportering - Dokumentation og ledelsesinformation - Notat økonomi- og aktivitetsrapportering.docx
  551373/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning
  551402/19
 • SV: Skemaer til 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  551397/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 Forskning.xlsx
  551417/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for sundhedsøkonomi - Skema 1 Ambulant genoptræning 2019-3.xlsx
  551353/19
 • 3. økonomirapportering 2019 - OUH
  551344/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Fælles Projekter Danske Regioner.xlsx
  551409/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for sundhedsøkonomi - Skema 1 Færdigbehandlede PSYK 2019-3.xlsx
  551356/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Kvalitet og forskning - Skema 1 Region Syddanmarks Forskningspulje.xlsx
  551436/19
 • Økonomirapportering - Dokumentation og ledelsesinformation - Nyt skema 1 Cosmic Intellingence.xlsx
  551378/19
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  524934/19
 • Svarbrev til Region Syddanmark om Planstrategi for Billund Kommune
  540464/19
 • Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 - Vejle Kommune
  540474/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 / Sundhedsplanlægning
  544509/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Skema til indberetning af prognose for meraktivitetsafregning 3 opfølgning.xlsx
  544627/19
 • SV: Skemaer til 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 - 3. økonomi og aktivitetsrapportering for Info TV.xlsx
  544495/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - Betalinger til lønsystem.xlsx
  544469/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Nyt skema 1 SVS IT.xlsx
  544538/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - I -stillinger og fase 1.xlsx
  544477/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS
  544523/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Budgetopfølgning 10 mdr 2019 - SVS.doc
  544528/19
 • SV: Skemaer til 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  544492/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - Engangsmidler.xlsx
  544472/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - Basislæger.xlsx
  544468/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Nyt skema 1 SVS.xlsx
  544543/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Beregning af aktivitetsafregning_SVS.xlsx
  544635/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko- Amuniensisfonden.xlsx
  544482/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Nyt Skema 2 SVS.xlsx
  544623/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - Speciallægepraksis.xlsx
  544478/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Medicinlisten 3. opfølgning 2019.xlsx
  544532/19
 • Nyt skema 1 National demenshandlingsplan.xlsx
  544487/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR
  544464/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til sikkerhedsstillelsen matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  488878/19
 • Til reginerne: Høringssystem - Udkast til referat af møde 5/11-2019
  513190/19
 • Til DGE: Kommune + regions samlede svar ang. spm. t. undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487170/19
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  486170/19
 • Til borger: bilag - Udgår - inden kortlægning efter undersøgelse
  486171/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar på supplerende spørgsmål, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  485745/19
 • til Miljøteknik - SVAR henvendelse: lok. 445-04025, Strandparken 15, 5500 Middelfart m.fl.
  487355/19
 • Til borger 1, V1-høring, Skippergade 26A - 5800 Nyborg_A.pdf
  486359/19
 • til LANDROVEJ 2011 ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Landrovej 1, Nyborg.pdf
  486294/19
 • Til borger 3, V1-høring, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  486361/19
 • Til lægen: ændring af nem-konto
  487544/19
 • Til borger: Udgår af kortlægning, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  485936/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  487178/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Vesterbrogade 21, 7200 Grindsted.pdf
  487424/19
 • Til borger 1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  486357/19
 • Til grundejer: Kortbilag_udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 1e Åst By, Lindeballe
  487099/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af matr. 1e Åst By, Lindeballe
  487091/19
 • Til ejerforeningen - 2, V1-høring, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  486348/19
 • Til Borger og Fredericia kommune: afg Puggårdsvej 10, 7000 Fredericia kortlægges ikke - afg Puggårdsvej 10 kortlægges ikke.pdf
  486467/19
 • Til Ejendomsmægler: svar på henvendelse
  487647/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 1e Åst By, Lindeballe - udgår inden kortlægning
  487180/19
 • Til borger - 4, V1-høring, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  486353/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  487470/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  487336/19
 • Til borger - 5, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  486354/19
 • til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  486231/19
 • Til projekt: vedr. udbetaling i rater
  485923/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af oplæg
  486661/19
 • Til ejerforeningen - 2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  486363/19
 • Til borger- 4, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  486362/19
 • Til borger, Fredericia kommune: afg Puggårdsvej 10, 7000 Fredericia kortlægges ikke - kort Puggårdsvej 10.pdf
  486460/19
 • Til LANDROVEJ 2011 ApS, V1-høring, Landrovej 1, Nyborg.pdf
  486303/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  485489/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-høring, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  485491/19
 • Til borger - 3, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  486351/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Skippergade 26 A-D, 5800 Nyborg.pdf
  486356/19
 • Til Handelsbanken i Kibæk Frigivelse af sikkerhedsstillelse efter endt råstofindvinding - Skårup Entreprenørforretning
  487074/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  487071/19
 • Til borger - 5, V1-høring, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  486355/19
 • Region Syddnmarks høringssvar ifm. ny bekendtgørelse for distribution af lægemidler
  485607/19
 • Til Din Forsyning A/S: Fremsendelse af teknisk rapport, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486106/19
 • til Niras og Odense Kommune - bemærkninger til §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  486631/19
 • Til Din Forsyning A/S: Orientering om regionens afgørelse samt fremsendelse af undersøgelsesrapport, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486094/19
 • Til borger: afg Puggårdsvej 10 kortlægges ikke_1.pdf
  486964/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af oplæg
  485706/19
 • Til projekt: rykket for svar
  485774/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 140, Bogense. FW: Faktura
  487442/19

4. november 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - dokumentation ventilationstest
  25919/20
 • Fra JV - spørgsmål vedr. sag
  485370/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Tilføjelse af person i eksisterende allonge
  12830/20
 • Fra Rambøll: Løjt Nørregade 22a_rapport til kommentering
  537068/19
 • Fra Home - kontaktoplysninger Møllegade 1, Padborg
  485343/19
 • Høringsvar -praksisplan- fra PLO Syddanmark
  484693/19
 • Fra DMR: Spørgsmål til evt. at kunne udgå af kortlægningen ved inden påvisning af forurening, Egensevej 37, Otterup
  484727/19
 • Fra DMR: Pulje 10 VU : Opdateret tidsplan Vandværksvej 9
  487571/19
 • Fra DMR: Pulje 10 VU: Opdateret tidsplan og budget 2019/2020 - Glasvænget 9
  487546/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra De 22 syddanske kommuner
  484416/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Høringssvar vedr. svolibjerg
  509688/19
 • Fra Odense Kommune: Undersøgelsesnotat, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  485811/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat - PL Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  485812/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Regionsældrerådet
  484414/19
 • Fra STAUN Miljø: Miljøundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  484748/19
 • Fra STAUN Miljø: Bilag - Undersøgelsesoplæg, Søndersøvej 226-228 Morud
  484749/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status for oprensning, Algade 15B, Ejby
  484697/19
 • Fra Vejle Kommune: Røgfri uddannelsesby
  490725/19
 • Referat 31-10-2019.pdf
  490726/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Varde Kommune
  484412/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 41-60, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490384/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 3, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490383/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Sygehus Sønderjylland
  484411/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 1-20, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490389/19
 • Fra Nyborg Kommune: Afslutning af §8-sag til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  483381/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 4, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490391/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 61-68, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490398/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 21-40, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490402/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 2, Gl. Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490401/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  490405/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Ansøgning på , Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490406/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesoplæg ifm. ønske om opførelse af ny bygning, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  490404/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bly analyser af fri fase, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  483000/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  484737/19
 • Fra Niras - Statusnotat 1 og budgetstatus 1 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  485597/19
 • Fra formandsskabet - kommentering af Høringsbidrag fra KEU til Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023 - svarfrist den 04-11-2019
  485465/19
 • Berigtigelse af høringsfrist vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  485656/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 2
  486208/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til § 8-tilladelse til etablering af brovægt, område 1, Engdraget 4, 6535 Branderup
  491002/19
 • Fra Tønder Kommune: Høring - Udkast til § 8-tilladelser - Engdraget 4, 6535 branderup J
  490992/19
 • Fra formandsskabet - kommentering af Høringsbidrag fra KEU til Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023 - svarfrist den 04-11-2019
  485466/19
 • Tredje spørgsmålsrunde til projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  486388/19
 • Fra Fredericia kommune: oprensning efter oliespild på Puggårdsvej 10, 7000 Fredericica
  486055/19
 • Fra Odense kommune
  485612/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 6 og budgetstatus 6 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  485415/19
 • VS: OUHs høringssvar vedrørende RKKPs prioritering af kliniske databaser
  485586/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  485532/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til § 8-tilladelse til nedrivningsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  491012/19
 • Fra Jord.dk: Forespørgsel om status, Kragelundvej 9, Vejen
  487957/19
 • Fra Billund Kommune: Varsel om påbud om monitering i forureningssagen fra Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  489265/19
 • Fra Rambøll: Vedr. vilkår i udkast til § 8, Branderup Mejeri
  490914/19
 • Henvendelse om praktikanter
  500140/19
 • Ridefysioterapeut - opsiger ydernummer
  499060/19
 • Fra HOME, henv. vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby
  498654/19
 • Psykolog - Opsigelse af ydernummer
  497478/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 1
  484201/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  484666/19
 • Høringssvar - Region Hovedstaden - Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  484663/19
 • Fra Borger, kontaktoplysninger vedr. Forureningsundersøgelse Vestergade 38, 6500 Vojens.
  483459/19
 • RE: Adelgade 138, Bogense. Poreluftsresultater
  487481/19
 • Fra COWI: AOP
  484619/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  484907/19
 • TFra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  484479/19
 • Offentlig høring: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
  483686/19
 • Fuldtidsvikar i klinik for fysioterapi
  503997/19
 • Deltidsvikar i klinik for fysioterapi
  504046/19
 • Deltidsvikar i klinik for fysioterapi
  503957/19
 • Deltidsvikar i klinik for fysioterapi
  504079/19
 • endelig_nationalemaal_2019.pdf
  516330/19
 • Nye vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg
  516673/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1
  544084/19
 • Nyt skema 1 Amgros (2).xlsx
  544217/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Sundhedens geografi.xlsx
  544441/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 DÆMP.xlsx
  544417/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Livstilsguide i praksis PSYK.xlsx
  544433/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Sårbar på arbejdsmarkedet PSYK.xlsx
  544446/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Klyngeprojekter.xlsx
  544430/19
 • 3. økonomirapportering - Notat.docx
  544404/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 - 3. økonomi og aktivitetsrapportering Besøgscenter.xlsx
  544399/19
 • 3. Økonomiafrapportering 2019 - Budgetkorrektioner 2019 præhospitalkontoen.docx
  544228/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Nære og sammenhængende sundhedsvæsen.xlsx
  544435/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering
  544385/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Tidlig opsporing.XLSX
  544450/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Forebyggelse.xlsx
  544421/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Koordinator til sundhedshuse.xlsx
  544432/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  544391/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Afdelingsbudget.xlsx
  544409/19
 • 3. økonomirapportering
  544402/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Strategiske udviklingsinitiativer.xlsx
  544437/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Sundhedsprofiler.xlsx
  544444/19
 • 3. Økonomiafrapportering 2019
  544224/19
 • 3. Økonomiafrapportering 2019 - Trejde økonomiafrapportering 2019.xlsx
  544226/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr §8/ Biocover på losseplads, matr nr 2ma Strandby
  527051/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr §8/ Biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  527030/19
 • Internt - GEOGIS Pulje 29 - kontrolrapporter og kontrolkort, undtagen Allesøvej 122., Odense N
  532269/19
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  973/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om indhentning af dokumentation vedr § 8 sager, Nordborgvej 81, Nordborg
  5630/20

Udgående

 • Til JV - svar vedr. sag
  485371/19
 • Til rep for ejer - Undersøgelse af Møllegade 1, Padborg
  485344/19
 • Til delstatsregeringen
  487673/19
 • Til ansøger RÅSTOG Orientering om at VVm screeningsafgørelse er Påklage af VVM screningsafgørelsen
  563310/19
 • Til rådgiver, Råstof, Tilføjelse af person i eksisterende allonge
  12826/20
 • Til STAUN Miljø: Regionens kommentarer til oplæg til miljøundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  484853/19
 • Til DMR - mail med forventet svartidspunkt
  485354/19
 • Til ansøger RÅSTOF Anden gang anmodning om en samlet ansøgning.
  500679/19
 • Til DMR: Spørgsmål til evt. at kunne udgå af kortlægningen ved inden påvisning af forurening, Egensevej 37, Otterup
  484730/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til indretning af hjælpemiddeldepot, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  484688/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Egensevej 37, Otterup
  484596/19
 • Til organisation, RÅSTOF, Orientering om screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484647/19
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Orientering om screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484639/19
 • Til parter myndigheder organisationer, RÅSTOF, Følgebrev til endelig afgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  484625/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484623/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  484624/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Ny sagsbehandler og forespørgsel om status for oprensning, Algade 15B, Ejby
  483816/19
 • Til Odense Kommune: Ny sagsbehandler og forespørgsel om undersøgelsesrapport, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  483719/19
 • Til DMR: MTBE forurening, filtersætning af dybe boringer mv.
  487526/19
 • 1330_001.pdf
  483178/19
 • Svar på aktindsigt
  483175/19
 • 1329_001.pdf
  483177/19
 • Journalliste Kommunikation med Trygfonden om Hjerteløberordningen.docx
  483176/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Vestergade 28, Varde.pdf
  484823/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485307/19
 • Til JJA A/S: Vedr. regionens spørgsmål til sagen fra Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  483503/19
 • Til borger, Høringsbrev, kortlægning på vidensniveau 2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485305/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484706/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Christainslundsvej 119, 5800 Nyborg
  484266/19
 • Til Borger, svar vedr. forureningsundersøgelse Vestergade 38, 6500 Vojens.
  483466/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Nørregade 3, Varde.pdf
  484814/19
 • Til kommune, Kortbilag, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  485310/19
 • Til Shell, MST og kommune: høring vedr afg. om V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  485261/19
 • Til borger, Kortbilag, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  483078/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484832/19
 • Til borger, Kortbilag, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485306/19
 • Til kommune, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  485311/19
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om V2-høring, Lembckesvej 17 mfl. + Clausensvej matr. nr. 7000bn, 6100 Haderslev
  485304/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484638/19
 • Til Kolding Kommune: Spm vedr jordtilførsel, Vranderupvej 31, Seest
  484822/19
 • Til borger Afgørelse, V2-kortlægning m bilag, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted.pdf
  484736/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Ørbæksled 6, 5464 Brenderup Fyn
  483099/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Nørregade 7, Varde.pdf
  484816/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  485077/19
 • Til borger, UDKAST, Boligerklæring, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485308/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering og spørgsmål vedr. fremsendete kopi af dokumentationsrapport - § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  483257/19
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse matr.nr. 14b 5a og 21d Sødover By Nørup.pdf
  483984/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Vestergade 30, Varde.pdf
  484830/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  483081/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484585/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  484520/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484761/19
 • Kopi af Afgørelse, V2-kortlægning, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted + undersøgelsesrapporter.
  484766/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  484543/19
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  484506/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  485073/19
 • Til COOP Danmark, Udgår af kortlægning, Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted.pdf
  484007/19
 • Til kommune, Høringsbrev, kortlægning på vidensniveau 2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr. 7000bn.pdf
  485309/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning - Gammel Vejlevej 4A, 7200 Grindsted.pdf
  484694/19
 • Til Grindsted Vandværk: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted + Undersøgelsesrapporter
  485132/19
 • Til praksis: mail med afslag på afregning af mere end 3 år gamle regninger
  492649/19
 • Til Grundejerforeningen, V2 afgørelse med bilag,Ahlmannsvej 1-35, 6300 Gråsten.pdf
  522105/19
 • Til COWI: AOP-forsøg.
  564280/19
 • Til kommune, Afgørelse - kortlægning på V2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn
  485212/19
 • Til borger, Afgørelse - kortlægning på V2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev
  484209/19
 • Til borger, Boligerklæring, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev
  484928/19

3. november 2019

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  492967/19
 • Respons fra regional PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487939/19
 • Respons fra regionale PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487937/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 80, 5560 Aarup.pdf
  482942/19

Udgående

 • Til CARMES ERHVERV, Udgår før kortlægning, Glentevej 2A m.fl. 7200 Grindsted.pdf
  482897/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 80, 5560 Aarup
  482945/19

2. november 2019

Indgående

 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for AMK Vagtcentral
  544032/19

Udgående

 • Til Grindsted Gymnasium og HF, Udgår før kortlægning, Tinghusgade 18,20, 7200 Grindsted.pdf
  482876/19

1. november 2019

Indgående

 • Review af teknisk gæld
  482778/19
 • Review af teknisk gæld
  482779/19
 • Fra Orbicon: Information om påvist indeklimaforurening oven på erkendt tanksalgsanlæg, Vestre Stationsvej 8-10, Odense C
  497424/19
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - vedr. omfang af supplerende unersøgelser
  489181/19
 • AcceptTestdok
  482178/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus oktober 2019
  485144/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8, Tranekær - Budgetstatus samt økonomi 2019/2020
  485141/19
 • Fra borger: om Renovering af en overvågningsboring 147.939 - tidsplan
  574965/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, skovlovsproces matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  483249/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af sag om dispensation fra lokalplan 6.31 - Fyldplads ved Rallebækdsgyden, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  481762/19
 • FRA COWI: Reference miljøet - 1. testrunde af SPA-7, 1. - 22. november
  480328/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - supplerende grundvandsanalyser, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  482899/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - Resultater fase 3 - supplerende grundvandsanalyser, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  482900/19
 • Fra DMR: Nyt revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  480187/19
 • Fra DMR: Bilag - 2019-11-01 Revideret oplæg til undersøgelse inkl. bilag
  480188/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - SV Vejlegårdsvej 2 - Opfølgende spørgsmål
  480171/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Svar/redegørelse fra DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  480170/19
 • Fra NIRAS: Resultater fra seneste borerunde
  482286/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482379/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  480618/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  480571/19
 • Fra AJ Erhverv, Anmodning om boligundersøgelse, Beldringevej 5, 5270 Odense N.pdf
  480320/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme.pdf
  482190/19
 • Fra revisor RE: DTØ rapport 3. kvartal
  481985/19
 • Høringsvar på Praksisplan for almen praksis fra Kræftens Bekæmpelse, Regionsudvalget i Syddanmark
  482360/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482468/19
 • Fra NIRAS: Forslag til nye boringer
  482336/19
 • Fra Vejle Kommune: Kopi - dokumentationsrapport - § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  483172/19
 • Fra grundejer: Kvittering vedr.afgørelse på ejendommen Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - udgår af kortlægning
  483145/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482417/19
 • Fra COWI: AOP-forsøg.
  484573/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  483282/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  483210/19
 • Fra NIRAS: Status fase 1
  485441/19
 • Fra COWI: Tilbud tilsyn 2019
  485449/19
 • Fra Lægevagten: Mail med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  499227/19
 • Sygefraværspulje i regi af aftale om ledelse og kompetencer
  523563/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af vekslerstation, nordborgvej 81, Nordborg
  511819/19
 • Fra GEUS til RS: SUBWATER mødedagsorden for følgegruppemøde mandag d. 11. november. - Agenda følgegruppemøde SUBWATER 11 nov 2019.docx
  568041/19
 • Fra GEUS TIL RS: SUBWATER mødedagsorden for følgegruppemøde mandag d. 11. november.
  568038/19
 • Fra Epinion: Vejen til Ny Mesterlære
  554263/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Afasipatienter
  544043/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapport 2019 for SOSU-kontoen
  544056/19
 • Fra Rambøll: Kvittering for svar vedr. logning FG3-1 og FG1-1
  6233/20

Udgående

 • TIL SWECO: AcceptTestRelease3-3.docx
  482780/19
 • VS: VS: Aktindsigt
  482675/19
 • Til Ret & Råd Advokater: FORSP - Svar på anmodning om aktindsigt - matr nr 61e v.åby by,1y nakkebølle hgd, åstrup, Svendborgvej 339, 5600 faaborg
  482638/19
 • Til Danfoss - kommentarer til - Noter fra opstartsmøde 17.10.2019
  505332/19
 • Til vindmølleejer RÅSTOF Fremsendelse af Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Højby
  481938/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Vedr. efterbehandling af matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  483244/19
 • Til Miljøstyrelsen: Gensendt høringssvar, Esbjergværkets HFO tankanlæg 4, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  481396/19
 • Til borger: om opstart, Renovering af en overvågningsboring 147.939 - tidsplan
  574962/19
 • Til rådgiver - ønsker sammenligning af mængder baseret på rapport fra Ejlskov
  505331/19
 • Til DMR: Regionens godkendelse af revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  480240/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af redegørelse fra DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  480175/19
 • Til Kolding Kommune: Svar på spm. om kortlægn.tidspkt v. slaggeudlægn., Marina City, Kolding Kommune
  480084/19
 • Til udsendelse- Snus, tyggetobak og andre produkter Vejle 29 oktober 201....pdf
  480000/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  480001/19
 • Oplæg, netværksdag, RSD.PDF
  479998/19
 • Til kommunale kontaktpersoner ved røgfri ungdomsuddannelser: Oplæg fra Netværksdag om røgfrie ungdomsuddannelser tirsdag 29. oktober 2019
  479997/19
 • Oplæg Netværksdag for kommunale forebyggelsesmedarbejdere på tobaksområd....pdf
  479999/19
 • Til DMR: Underskreven tillægskontrakt, Nyborgvej 438, Skårup
  479901/19
 • Til DMR: Underskreven tillægsaftale, Dagelækkevej 8, Tranekær
  479899/19
 • Til borger: SV: Indsigelser/kommentarer om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev.
  479950/19
 • Til Borger: Ønsker opringning vedr. Storegade 24, 6100 Haderslev.pdf
  482091/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  480329/19
 • Til borger: Svar på stillede spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480598/19
 • Til ARDO, V1-høring, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481372/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Skovglimt 45, matr. nr. 4668g Sønderborg, lok. nr. 537-05702
  482726/19
 • Til Borger, V2-høring med bilag,Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  482751/19
 • Til Landbrugsstyrelsen, Vedr. tørvegravning i regionen
  480060/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning
  479981/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Naffet 16, Haderslev.pdf
  481806/19
 • Til Tønder Kommune: Regionens vurdering af frivillig undersøgelse samt § 8, Branderup Mejejri, lok. 525-40025
  482472/19
 • Til praksis: anmodning om bemærkninger angående flere problemstillinger samme dag
  481287/19
 • Til ARDO, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481371/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme
  482199/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  481636/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af tilbud og budget
  480217/19
 • Til Varde Kommune og Skat. Afgørelse - udgået efter oprening
  481627/19
 • Til ARDO, V1-høring - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481373/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af LER budget og spørgsmål om hvad der kan udføres i 2019
  482144/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  482227/19
 • Til COWI: AOP-forsøg.
  484587/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for Fredericia Kommunes skrivelse vedr. vurdering af §8 på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  483303/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. logning FG3-1 og FG1-1
  6174/20

31. oktober 2019

Indgående

 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-nov-04
  480382/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-nov-04
  480374/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Indretning af hjælpemiddeldepot (indledende afstemning), Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  480409/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Skitse over projekt
  480410/19
 • FRA KB: Tidsforbrug for oktober måned
  479958/19
 • Fra DMR: Opdateret oversigtskort og boreprofiler, Herslev Kildeplads
  489225/19
 • Til DGE: Kommunens og regionens bemærkninger til udført undersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  479902/19
 • Til Ingeniør'ne: Kommunens og regionens svar til ønske om § 8-tillæg. Jutlandia Terminal, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  479900/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Seneste akter i Sdr. Nærå-sagen
  559879/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Høringssvar fra Region Syddanmark
  479822/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-tilladelse Sandvadvej 3
  479819/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort_Sandvadvej 3
  479821/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, råstof - tilladelse - 2018 - 10a frederikshåb, randbøl - vejle kommune.pdf
  542623/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Ressourceperson NIRAS - 10a Frederikshåb myndighedshøring brevforslag
  542627/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Myndighedshøring råstofgrav_Vejle Kommune_matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl.docx
  542622/19
 • Fra STAUN Miljø: Bekræftelse af udtagelse af supplerende dokumentation, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  479804/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Analyseresultater under tidl. jordvold, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  478370/19
 • Fra DMR: Bilag - Oversigtskort - Havnepladsen
  15923/20
 • Fra DMR: Fremsendelse af kort til vejareal med prøver, Havnegade 17, 5900 Rudkøbing
  15922/20
 • Fra Rådgiver, Råstof, Status og timeforbrug pr. 31.10.2019.xlsx
  534011/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Status og økonomisk oversigt
  534010/19
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder til etaberling af carport, Havnegade 120, 5000 Odense C
  478077/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Havnegade 120
  478079/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse Havnegade 120
  478078/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af § 8-høringssvar til Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup, lok.nr. 461-81313
  477842/19
 • Fra DMR: Bilag - Revideret oplæg til undersøgelse inkl. bilag, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  477801/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  477798/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast § 8-tilladelse Sandvadvej 3
  477785/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  477786/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort Sandvadvej 3
  477787/19
 • RE: HC Adgang til MasterRit
  477353/19
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering for tilbagemelding af jordflytning fra Bystrædet 4, 5900 Rudkøbing til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing
  15875/20
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering for modtagelse af kommentarer til anvisning af jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  15926/20
 • Fra URS - Update SIRI
  478183/19
 • Fra Danfoss - kopi af Ejlskov rapport
  505330/19
 • Fra Ingeniøerne - henvendelse om jordforurening - Flegmade 11a-, Vejle - Matr. 105b, Engene, Vejle Jorder
  478113/19
 • Fra COWI - Skema for boringssløjfninger
  477660/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479761/19
 • FW: Rapport AR-19-CA-00879157-01 vedr.1100039717 Pulje 6, 2019, Adelvadvej. Lokation: 541-00201 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  479851/19
 • Fra DMR - Anmodning om historik på Skovkrogen 9, Ullerslev
  477166/19
 • Fra Rambøll A/S: Mailkorrespondance mellem regionen og Rambøll A/S vedr. fremsendelse af materiale på Lok. nr. 607-00595
  478143/19
 • Fra Erhvervscenter Fyn - henvendelse vedr. Korsgade 17B 5700 Svendborg
  477860/19
 • Fra COWI - Sløjfningssedler fra entreprenør, pulje 16
  477644/19
 • Fra Rambøll A/S: kvittering for materiale på sagen fra Ny Nitrogen, lok. 607-00595
  481186/19
 • Fra TDC: Høring
  480038/19
 • Fra Fredericia kommune: Billeder fra Østrestrand
  479915/19
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Mødet i dag på Østre Strand
  479926/19
 • Fra Trap Danmark: Anmodning om oplysninger
  482730/19
 • Fra borger: Høringssvar vedr. udkast til screeningsafgørelse Indsigelser/kommentarer
  479939/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse,Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  480298/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  480017/19
 • Fra NIRAS: Flytning af ventilator. Tilbud på suppl. og budgetstatus
  480041/19
 • Fra Varde kommune: §8 Tilladelse
  480301/19
 • Fra Rambøll: Tilbud LER løsning
  480904/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted.pdf
  484256/19
 • Fra borger, mail vedr. Rødding Vestergade 14, Rødding
  484417/19
 • Fra COWI: Ok fra Water IQ
  484558/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer1.pdf
  479775/19
 • Fra borger: Vedr. Journal,nr.:19/19279
  477796/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479764/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489240/19
 • Til/Fra Rambøll: Opdateret situationsplans samt analyserapporter, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  490781/19
 • SV: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  485600/19
 • Fra VandcenterSyd: Ønske om udsættelse af prøvepumpning
  540379/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI
  543968/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Sundhed.dk.xlsx
  543991/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Med-com betaling til DR.xlsx
  543978/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 E-kommunikation.xlsx
  543973/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Hjemmemonitorering af gravide.xlsx
  543976/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Borger med KOL.xlsx
  543971/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 SDSI.xlsx
  543985/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Shared Care Platform.xlsx
  543989/19
 • Fra Rambøll: Vedr. logning af FG3-1 og FG1-1
  4870/20

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af påbud samt ønske om dokumentation for oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479683/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  479025/19
 • Telefonnotat - samtale rep for ejer vedr - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  479007/19
 • Til parter, Råstof, Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  533997/19
 • Til parter, Råstof, Råstofindvindingstilladelse_matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup Aabenraa Kommune.pdf
  533998/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Spørgsmål t. hvor prøverne er udtaget, Sct. Knuds Allé 7b, 6740 Bramming
  477792/19
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup, lok.nr. 461-81313
  477775/19
 • Svar til AstraZeneca: Information og dokumentation for behandling af Type-2 diabetes - relevant for opdatering af basislisten
  477789/19
 • Til STAUN Miljø: Regionens vurdering af videre forløb til at skaffe manglende dokumentation
  477695/19
 • Til Rådgiver, Råstof, VS Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå.msg
  533964/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå.msg
  533963/19
 • Til Rådgiver, Råstof, VS Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå.msg
  533970/19
 • Til Rådgiver, Råstof, høringssvar Sdr. Næraa 10a m.fl..msg
  533971/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Råstofindvinding Sdr. Næraahøringsperiode.msg
  533966/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Seneste akter i Sdr. Nærå-sagen
  533962/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV Brev fra Region Syddanmark Ref.nr.cbc7561d37f84e229d647fea7c94f838.msg
  533968/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV Råstofindvinding Sdr. Næraahøringsperiode.msg
  533967/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Re Råstofindvinding Sdr. Næraahøringsperiode.msg
  533969/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV Råstofindvinding Sdr. Næraahøringsperiode.msg
  533965/19
 • Til borger: V2-kortlægning på delareal af Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  477406/19
 • Til borger: Bilag - V2-Kortlægningsbrev
  477407/19
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  477408/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Undersøgelsesomfang ift. off. indsats for indeklima, Saltgade 11, 6760 Ribe
  477205/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg v. ansøgn. om tillæg t. § 8 till., Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  477221/19
 • Til borger - Svar vedr. rensning af Himmark strand
  505328/19
 • Til Niras: Vandprøver fra samlebrønde
  476908/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af matriale på lok. 607-00595 - mail nr. 18
  481117/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Overgade 10, 6670 Holsted
  479653/19
 • Til grundejer: Vedr. ejendommen Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - udgår af kortlægning
  477469/19
 • Til DMR - Svar på henvendelse vedr. Skovkrogen 9, Ullerslev
  477192/19
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel vedr ny boring, matr nr 188 Vollum, Brede
  477307/19
 • Til Vejle Kommune: Svar til bemærkning vedr dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Vejle
  477714/19
 • Til GERTZ CONDITORI ApS, udgår inden kortlægning, Kongegade 16, 5800 Nyborg
  477715/19
 • Til Home Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening - Jernbanegade 26 5700 Svendborg
  477921/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give, Matr. 18bc Give By, Give - udgår af kortlægningen
  477387/19
 • Til Varde Kommune: SV §8 høring
  479307/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-afgørelse, Skovgyden 60, 5450 Otterup
  479096/19
 • Til Nyborg Rejser, V1-høring, Nymarksvej 61, 5800 Nyborg.pdf
  477094/19
 • Til Nyborg Rejser AS - V1-kortbilag - høring - Nymarksvej 61 5800 Nyborg.pdf
  477095/19
 • Til Ingeniøerne - Svar på henvendelse om jordforurening - Ejendommen Flegmade 11a-, Vejle - Matr. 105b, Engene, Vejle Jorder – lokalitet 631-00034
  478141/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer2.pdf
  479778/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Vestergade 38, Vojens.pdf
  479312/19
 • Til Shell: Notater om regionens undersøgelser på Havneterminalen
  479726/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 575-81288
  479660/19
 • Til Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479770/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Dronningensvej 40A, 5800 Nyborg.pdf
  477726/19
 • Til Nyborg Rejser, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 61, 5800 Nyborg.pdf
  477092/19
 • Til Ejerforeningen, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Dronningensvej 40A, Nyborg.pdf
  477722/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 7
  480819/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  480304/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 19
  481142/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 9
  480862/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 24 (den sidste)
  481180/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 16
  481044/19
 • Til ambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 11
  480919/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 22
  481166/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 14
  480992/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 15
  481019/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia
  480693/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 20
  481150/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 4
  480783/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 12
  480935/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 5
  480802/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 8
  480835/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 23
  481172/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 17
  481075/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 6
  480812/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 10
  480888/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 21
  481157/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 3
  480763/19
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. en del af ejendommen Overgade 10, 6670 Holsted - V2-kortlægning af en del
  479698/19
 • Til borger: Svar på spm. ifm. køb af forurenet grund, Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V
  478264/19
 • Til Esbjerg Kommune: Efterspørger vedhæftede dokumenter, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  477614/19
 • Interessetilkendegivelse til Middelfart Kommune
  477008/19

30. oktober 2019

Indgående

 • Besøg på dit RIT sites
  477116/19
 • Fra borger - spørgsmål vedr. rensning af Himmark strand
  505329/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Kommunens kommentarer til oplægget, Egensevej 37, 5450 Otterup
  480416/19
 • Fra STAUN Miljø: Ønske om statusmelding på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  476745/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til undersøgelse Egensevej 37 inkl. bilag
  480414/19
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse, Egensevej 37, Otterup
  480412/19
 • Fra Stadt Flensburg - udfyldt template
  478158/19
 • Fra Nordfyns Kommune: § 8 tilladelse til nedtagning af bygningsmasse på Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  476486/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Tilladelse til nedrivning af bygningsmasse jf. JFL § 8
  476487/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Materiale vedr. udarbejdelse af råstoftilladelse matr. 97 Bojskov
  533937/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOF om kortmateriale
  500667/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler
  500623/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  533902/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  533897/19
 • Fra Ret & Råd Advokater: FORSP - Aktindsigt ifm. tvangsauktion - matr nr 61e v.åby by,1y nakkebølle hgd, åstrup, beliggende Svendborgvej 339 5600 Faaborg
  482574/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Spm. til videre forløb ifm, rapport om oprensning, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  519737/19
 • Fra rep for ejer - svar på mail fra regionen - Orientering - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  478947/19
 • Fra DMR A/S: Rapport oprensning, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  519735/19
 • Fra DMR A/S: 2018-0253 20191015 Rapport vedr. oprensning inkl. bilag, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  519736/19
 • Fra indvinder, Råstof, SV: Høring af udkast til godkendelse af efterbehandling på matr.nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune
  533872/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Materiale vedr. udarbejdelse af råstoftilladelse matr. 97 Bojskov
  533862/19
 • Fra Rambøll: SV: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  474466/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - skovvej 22, 5750 Ringe
  475034/19
 • Re: Forskels behandling
  475880/19
 • Fra Vejle Kommune: Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle - oplæg til forureningsundersøgelse forud for § 8 ansøgning
  475361/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - prøvetagning ikke alene ved syn og lugt
  474595/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  475591/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt
  476100/19
 • Fra Borger, Kommentar til henvendelse, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  475888/19
 • FW: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1983629: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 1100039717 - Lokalitetsnr.: 541-00201 - Personreference: LFP@rsyd.dk - Boringsnr.: B104" af 01.10.19
  479838/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej/Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 2 med materiale
  479806/19
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af alm. del spm. 112
  477560/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. drivhus på Margårdvej 3/Højagervej 1 5500 Middelfart
  479803/19
 • Udkast til ansøgning - Middelfart Kommune
  476982/19
 • FW: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1983642: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 1100039717 - Lokalitetsnr.: 541-00201 - Personreference: LFP@rsyd.dk - Boringsnr.: B109" af 01.10.19
  479842/19
 • Fra Vejle Kommune: Bemærkning til udkast til dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Vejle
  477689/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 3
  479808/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  479818/19
 • Fra DMR: Rapport AR-19-CA-00884172-01 vedr.2019-1487 Herslev Kildeplads. Lokation: 603-00053 att: Hans-Henrik Clausen (HHC)
  480278/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  481625/19
 • Fra Fredericia kommune: Nymarksparken - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  479973/19
 • Fra borger: Re: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480529/19
 • Fra borger: mail angående regler vedr læger omkring flere problemstillinger i samme kons.
  481297/19
 • Fra COWI: Status for udbud - Laboratorie forsøg, Grindsted, økotoksikologiske tests, delaftale 3
  484548/19
 • fra Odense Kommune - kan ikke kræve undersøgelse pga. nedlukning, Davinde Bygade 1
  497815/19
 • Fra Sweco: fotos af "repareret" faldstamme
  489969/19
 • fra Odense Kommune - bemærkninger til §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  486615/19
 • Fra yder: Mail vedr. ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  489412/19
 • fra HF & VUC FYN
  494364/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2 - indeklimamonitering
  493865/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg på Gothersgade 47, Fredericia og Konsul Graus Gade 2, Kolding
  493858/19
 • Fra UU Danmnark: vedr. Unge med Kant
  521849/19
 • Fra Mosvig Vandværk. Re: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  519407/19
 • Fra Mosvig Vandværk. Re: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  519385/19
 • fra Orbicon Rapport Videregående undersøgelse Nyvej 6, Vissenbjerg
  501526/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - 3. økonomiopfølgning 2019 - udenregional hospicebehandling.xlsx
  544008/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - 3. økonomiopfølgning 2019 Kræftplan IV.xlsx
  543996/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering
  543994/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - Overførsler af Kræftplan IV til 2020.docx
  543997/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - 3. økonomiopfølgning 2019 - fællesafsnit hospice.xlsx
  544000/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - 3. økonomiopfølgning 2019 - Kræftens Bekæmpelse.xlsx
  544006/19
 • Fra Niras: vedr. evt. vilkår til pumpetest ved Lindvedværket
  540367/19
 • Fra COWI: UDKAST til instillingsnotat
  562214/19

Udgående

 • Til Syddansk Universitet: En del af Campusvej 55, 5230 Odense M er ikke forurenet
  476831/19
 • Til Syddansk Universitet: Bilag - Udgår inden kortlægning med bilag
  476832/19
 • Til STAUN Miljø: Statusmelding på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  476750/19
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til Havnegade 120, 5000 Odense C, matr.nr. 21b Bagø Strand, Odense Jorder, lok.nr. 461-06404
  476711/19
 • Til gasledningsejer ny RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse Højby
  481814/19
 • Til kommune: TO. orientering om forureningsundersøgelse, 541-05706, Washingtonvej, Tønder
  476573/19
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål til analyseresultater og prøver, Sct. Knuds Alle 7b, 6740 Bramming
  476475/19
 • Til Axel & Borre Advokater: Svar på hendvendelse ang. Tolderlundsvej 109, 5000 Odense C, lok.nr. 461-04022
  475942/19
 • SV: Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler
  500628/19
 • Til Langeland Kommune: Orientering om sagsbehandler og status på Skovduevej, 5932 Humble
  475343/19
 • Til borger: Bilag - V0-kortlægningsbrev med bilag
  475327/19
 • Til borger: V0-kortlægning af en del af Skovduevej, 5632 Humble, matr. nr. 45u Hesselbjerg By, Humble, lok. nr. 482-81227
  475326/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Brev - Udgået inden kortlægning
  475165/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: En del af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev udgår inden kortlægningen
  475164/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  533899/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Materiale vedr. udarbejdelse af råstoftilladelse matr. 97 Bojskov
  533895/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474675/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474662/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474669/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474667/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474660/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474674/19
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om status på udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 6, 5620 Glamsbjerg, matr. nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  474526/19
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  474468/19
 • Til borger - V1-høring, ændret indsats, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev.pdf
  475644/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse om gammel losseplads, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  474542/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  475074/19
 • Til borger, V1-høring, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  474633/19
 • Til borger, Råstof, solceller i Avnbøl området
  475225/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Kortbilag, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  474726/19
 • Til borger - V1-kortlægningbrev fra 2012.pdf
  475846/19
 • Til EGEBÆK BYG, Kortbilag, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  474622/19
 • Til borgere, DMR og kommuner: varslingsbreve, MTBE ved Herslev kildeplads
  475599/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Hovedvejen 91 og 93, 6360 Tinglev.pdf
  475774/19
 • Til grundejer: Udgår af kortlægningen, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  477347/19
 • Til borger: Boligerklæring - Skovvej 22, Ringe
  475036/19
 • Til JUNGE BYG ApS, V1-afgørelse, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  474730/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  475544/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til afværge
  476054/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  474478/19
 • Til JJN Sten & Grus A/S, Styrelsen for Patientsikkerhed, Odense Kommune: Vedr. jordtilførsel på Davinde Søvej, Davinde Søvej, Davinde
  476783/19
 • Region Syddanmarks svar på høring over bekendtgørelser fra Lægemiddelstyrelsen - frist 7. november
  475247/19
 • Til borger (kommune): Orientering om undersøgelse, Washingtonvej, Tønder
  476568/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  474480/19
 • Region Syddanmarks svar ifm. høring over udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  475238/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  475070/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Lysbådevej 10, nyborg.pdf
  474627/19
 • Til Vejle Kommune: kommenteret oplæg Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle - oplæg til forureningsundersøgelse forud for § 8 ansøgning
  476626/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  474631/19
 • Til EGEBÆK, V1-afgørelse, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  474625/19
 • Til DMR: SV: Vesterbro 28-32, Odense C
  475129/19
 • rsleTil borger - V1-kortbilag, Hovedgaden 91 og 93, 6360 Tinglev.pdf
  475831/19
 • Til grundejer, V2-afgørelse, 421-00016.pdf
  475911/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens grundejer.pdf
  475913/19
 • Boligerklæring, 421-00016.pdf
  475918/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens teknisk.pdf
  475914/19
 • Til borger: svar på henvendelse omkring flere problemstillinger i samme kons.
  481302/19
 • Til COWI: Tilbagemelding til Water IQ og DHI
  484513/19
 • Til Dansk Servicerådgning: Lokaler OUH
  478095/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for materiale vedr. drivhuse på Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart
  479825/19
 • Til grundejer: Kortbilag over areal, der udgår af V1-kortlægning, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  477364/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SLB
  478125/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SVS
  478131/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SLB
  478118/19
 • Til Servicerådgivning: Lokaler SHS
  478265/19
 • SV: Partnerskabsaftale
  519633/19
 • Til Mosvig Vandværk. SV: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  519395/19

29. oktober 2019

Indgående

 • Til Langeland Kommune: Tilbagemelding af jordflytning fra Bystrædet 4, 5900 Rudkøbing til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing
  15874/20
 • Til DGE fra Esbjerg Kommune: Regionens og kommunens bemærkninger til udført undersøgelse forud for § 8-ansøgning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  474548/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Info om ny adresse
  481804/19
 • Fra EWII - interessetilkendegivelse
  478151/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - MEP/IP - Tværsnit og Linieføring
  473341/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse
  476730/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Bemærkninger til udført undersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  473019/19
 • Fra Rådgiver, RE: Ansøgningsskemaer, Røllum
  532961/19
 • Fra TREFOR - template, engelsk
  478149/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  532948/19
 • Fra Rambøll: bilag til "Vedr. §8 ansøgning" - §8 ansøgning, Jagtvænget 10
  478030/19
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel om fremsendelse af materiale på Lok. nr. 607-00595
  478134/19
 • Fra Rambøll: Vedr. §8 ansøgning for Jagtvænget 10, Esbjerg
  478017/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til tillæg til §8, skovglimt 45, Sønderborg
  482722/19
 • Fra borger: Yderligere info vedr. tilsendte spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480444/19
 • Fra Niras - interviewskema supplerende indsamling - Christianslundvej 43A-C 5800 Nyborg.pdf
  472950/19
 • Til Borger: Optagelse under værditabsordningen
  472499/19
 • fra ansøger
  474375/19
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelsesrapport
  472996/19
 • Fra skole, høringssvar, Burkarl Kirkevej4-8, ByllerupBov
  473614/19
 • Fra Fredericia kommune: Dokumentationsrapport vedrørende renovering af grisemeldere på Shells Havneterminal
  474209/19
 • Fra Borger, Anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  473930/19
 • Aktindsigtsanmodning - Katrine Hansen
  473193/19
 • Fra Ejendomsmægler, HENV, Ringevej 35, 5450 Otterup
  474328/19
 • Høring - Bekendtgørelse for distribution af lægemidler sendes i høring
  474333/19
 • Fra Middelfart kommune: korrespondance vedr. evt opgravning af Olietanke Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  473883/19
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  472278/19
 • Pkt A.2. Strategi for fremtidens LUP (3).pdf
  473048/19
 • Fra borger, Råstof, solceller i Avnbøl området
  475219/19
 • Fra Borger, Forespørgsel om gammel losseplads, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  474540/19
 • Borgerhenvendelse om Forskels behandling
  475891/19
 • Høring: Udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  473377/19
 • Fra system: 041866 er lukket automatisk.
  473480/19
 • Fra borger: Kvittering for svar vedr. Skansevej 50, 7000 Fredericia - har der været renseri?
  472904/19
 • Fra Rambøll: Vedr. sløjfninger
  472626/19
 • Fra Praksis - Bekræftelse vedr. ny praksisbetegnelse
  473974/19
 • Fra Praksis - Meddelelse vedr patienttal.
  473705/19
 • Fra VCS til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 04 - 2019-10-23
  494705/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 04 - 2019-10-23 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 04, 2019-10-23.pdf
  494709/19
 • Fra Rådgiver - udskydelse af tidsfrist
  523365/19
 • Fra VUC Kolding: vedr. Plastik der motiverer
  503421/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. bygge- og anlægsprojekt" - Notat, §8-ansøgning, Ny lagerhal
  510119/19
 • Fra Fanø Kommune, Råstofindvinding på Fanø
  508030/19
 • Fra Rambøll: Vedr. skift af boremetode for boring FG3 og FG1
  4856/20

Udgående

 • Til Borger: Regionens kommentarer til afgrænsende undersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  474372/19
 • Til Nordfyns Kommune: § 8-høringssvar for Fabriksvej 7, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81243
  474326/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474311/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474313/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474315/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Indeklimaundersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  474230/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  474155/19
 • Korrespondance m Aabenraa Kommune: Ny undersøgelse ifm. ændr. af arealanvendelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  474238/19
 • TIL ProActive: Timerapport Jordforurening
  473784/19
 • Til Langeland Kommune: Kommentarer til jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  15911/20
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473732/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473734/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473731/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473737/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473739/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473740/19
 • Til DMR: SV: Tilbud på supplerende boringer, Nyborgvej 438, Skårup
  474470/19
 • Til Orbicon: tTEM ved Odense
  574523/19
 • Til parter, Råstof, Høring af udkast til godkendelse af efterbehandling på matr.nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune
  533854/19
 • Til parter, Råstof, Høring af godkendelse af efterbehandling.pdf
  533855/19
 • Til rep for grundejer - Orientering - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  473397/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkninger til undersøgelsespåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  473208/19
 • Til MST, RÅSTOF, spørger til hvornår skovlovsafgørelse kan foreligge matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  473182/19
 • Til Niras: ang. placering af F40
  476681/19
 • Dagsorden til styregruppe/aftagerpanel møde 7.11. - beskrivende radiograf uddannelsen
  473060/19
 • Dagsorden 071119- beskrivende radiografer.pdf
  473061/19
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, Brenderup Fyn
  473028/19
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål sendt videre, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  472542/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Kontrakt - vurdering.pdf
  532939/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  532937/19
 • Til Rådgiver, Råstof, 1915860_terræn.pdf
  532938/19
 • Til DMR: Kvittering for opdatering ift. sagsstatus på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  472274/19
 • Til ansøger, myndigheder og parter: Rettelse til høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup
  473792/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af navn på klinikken
  474080/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474263/19
 • Til borger: Vedr. Skansevej 50, 7000 Fredericia - har der været renseri?
  472650/19
 • Til borger - Ønsker opringning vedr. forureningsundersøgelser på Møllegade 1, Padborg
  473129/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Lille Jyndevadvej 2, 6360 Tinglev.pdf
  472550/19
 • Til Kommune: Varsel ny boring matrikel 17i
  472889/19
 • Til Fanø Kommune, Råstofkortlægning
  473220/19
 • TilEjendomsmægler, Svar på HENV, Ringevej 35, 5450 Otterup
  474330/19
 • Til borger, Høring af V2-afgørelse med bilag, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg.pdf
  474122/19
 • Til Rambøll: Kopi af varsler samt reminder om kontakt af kommune
  472914/19
 • Til RealMæglerne Sydfyn: Vedr. svar på henvendelse vedr. muligheden for at få fjernet kortlægningen på Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  474241/19
 • Til Borger, BILAG, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474266/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. oktober 2019
  473502/19
 • Til Miljøudvalget, Fredericia kommune og Shell: referat fra politisk følgegruppe møde Øster strand Shell
  472995/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  472943/19
 • Til Borger, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474185/19
 • Til borger - Udgået af kortlægningen efter historisk redegørelse Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 1.pdf
  473571/19
 • Til borger - Kortbilag Jersorevej 61, 5400 Bogense.pdf
  473598/19
 • Til Borger: Svar vedr. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  473299/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474207/19
 • Til Kystdirektoratet, Råstof, Klægkvaliteter
  473231/19
 • Til MIljøudvalg: referat fra politisk følgegruppe møde Øster strand Shell
  473203/19
 • Til borger - Udgået af kortlægningen efter historisk redegørelse Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 2.pdf
  473586/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474203/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. oktober 2019
  473512/19
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - oplæg til supplerednde undersøgelser
  475134/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Nymarksvej 51, 5800 Nyborg
  472620/19
 • Til Borger, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474170/19
 • Til Totalkredit, Svar på telefonisk henvendelse, Sottrup By 12, 6372 Bylderup-Bov
  472541/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Fiskopvej 19, 5700 Svendborg
  472345/19
 • Til WEFRI AS, V1-høring med bilag, Holmemarksvej 9, 5592 Ejby
  473662/19
 • Til borger, Kortbilag, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  472939/19
 • Til Borger, svar vedr. Rødding Vestergade 14, Rødding
  474271/19
 • Til Esbjerg kommune, vedr. resultater fra vandprøver, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  472843/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  472386/19
 • Til Grundejer: Varsel ny boring matrikel 17e
  472883/19
 • Til Data Know How: NIR-modul
  474103/19
 • Til Rockwool: Vedr. den endelige V1/V2 afgørelse, ROCKWOOL, Vamdrup
  472672/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Frederiksberg Alle 8, 7200 Grindsted.pdf
  473319/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ændring af praksisbetegnelsen på praksis i Odense C
  474059/19
 • Til Rambøll: Vedr. sløjfning af boringer
  472534/19
 • Til borger og Aabenra Kommune - orientering om undersøgelse af Søndergade 9, 10, 11 og Slotsgade 1B og 3, Aabenraa
  473953/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. regionens udtalelse til udstykningssag vedr. matr. nr. 713 Nybøl Ejerlav, Nybøl
  473082/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473707/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473690/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473704/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473694/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473699/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473712/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473711/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473692/19
 • Telefonnotat (15.08.19) )og artikel - Søndergade 12, Aabenraa
  473338/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473680/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473675/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473687/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473701/19
 • Til TDC: Høring
  480005/19
 • Til borger: Kvittering for spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480487/19
 • 2830_001.pdf
  472328/19
 • Høring over udkast til lov om ændring af lov om autorisationsloven (udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere)
  472349/19
 • Forhandlingsoplæg vedr. Kiropraktik 2020
  472327/19
 • Til TDC: Høring
  480010/19
 • Forhandlingsoplæg vedr. Kiropraktik 2020
  498060/19
 • Forhandlingsoplæg vedr. Kiropraktik 2020
  498066/19
 • Til Kolding kommune. Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  519379/19

28. oktober 2019

Indgående

 • FRA ProActive: Timerapport Jordforurening
  473793/19
 • Fra Barrislee - deltager ikke
  478144/19
 • Ændring vedr. formandsskab
  472975/19
 • Anvisning af jordflytning fra Havnegade 17, 5900 til Klintholm I/S
  15907/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Anvisning 1200 tons Klintholm IS
  15909/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Anvisning 30 tons Klintholm IS
  15908/20
 • Fra DSN - tilrettet oplæg
  478140/19
 • PFra Esbjerg Kommune: Påbud om oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479345/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Påbud om oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479344/19
 • Fra DMR: Opdatering ift. sagsstatus på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  472273/19
 • Henvendelse, Køb af forurenet grund, Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V
  478261/19
 • fra Middelfart kommune § 8 pligt på nedrivning af bygninger, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  481202/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ikke søgt §8 endnu, Saltgade 11, 6760 Ribe
  472610/19
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om § 8-pligt ifm. ledningsarbejde i V2 kortlagt areal, lok. nr. 437-00003
  470892/19
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19, Nedsivningstilladelse til overfladevand, Darumvej 160, 6700 Esbjerg
  481966/19
 • Fra DMR: Kort med placering af boringer, Nyborgvej 438
  472205/19
 • Fra DMR: Tilbud på supplerende boringer, Nyborgvej 438, Skårup
  472204/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  472207/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)
  472206/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status i fh.t. §8 tilladelse (opførelse af velfærdsbygning), Bystævnet 1, 5792 Årslev
  1909/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Årslev. Bystævnet 1. JordhåndteringsplanBystævnet 1, 5792 Årslev
  1910/20
 • Høring: Udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  471484/19
 • Fra Niras: Økonomi, budget 2019 mv Volderslevvej -
  471291/19
 • Tilsynsnotat fra 2010 - Østervej 16, Nordborg
  470635/19
 • Fra Middelfart Kommune - ingen kommentarer jf. § 10a - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  469862/19
 • Fra Ærø Kommune
  470104/19
 • POK, Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2019 (F2 DP Id nr.: 2235736) - Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2019.pdf
  471065/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  470682/19
 • Tilsynsnotat fra 2008 - Østervej 16, Nordborg
  470631/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej - revideret foreløbig rapport
  471947/19
 • fra Ingeniør'ne - erindring - Udkast til tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven til indretning af beboelser
  469894/19
 • Fra Billund Kommune
  470100/19
 • flytning af praksis
  472277/19
 • Fra RealMæglerne Sydfyn: Vedr. Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  474236/19
 • Fra Skårup Entreprenørforretning - Mail om frigivelse af sikkerhedsstillelse - Fruens Banke
  472288/19
 • Fra Rockwool: status for endelig afgørelse
  472668/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  472683/19
 • Fra borger: svar vedr. adgang til Materiale fra E-arkivet
  472888/19
 • Høringsvar fra RehPa-OUH.pdf
  476227/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Faaborg sygehus - Odensevej 51 Faaborg.msg
  474531/19
 • SV_ Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  474530/19
 • Høringssvar fra Lars Kensmark.docx
  476224/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejerrapport vedr. 482-81164_Herslevvej 25, Rudkøbing.pdf
  474292/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt, monitering på Middelfartvej 126, Odense
  473273/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  472725/19
 • Høringssvar til Praksisplan om almen praksis fra PLO K - Vejen.docx
  476220/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven - Husk at afvente byggesagen
  474528/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Doc2Mail - Forsendelse 137097938.pdf
  474529/19
 • Fra COWI: Grindstedforsøg.
  484459/19
 • Fra COWI: Grindsted
  484467/19
 • Fra borger: Re: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480435/19
 • Fra COWI: Grindstedforsøg.
  484454/19
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast, § 8- og § 19-tilladelse, Lilholtvej, Vojens
  495136/19
 • VS: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  485591/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Vedr. Vandværksboringer i Veflinge.
  518764/19
 • Fra Niras: Videresendt bemærkning fra lodsejer i fbm tTEMundersøgelser
  540357/19

Udgående

 • Til borger: Svar på forespørgsel, Estrupskovvej 2, 6600 Vejen
  486515/19
 • Til Dinforsyning - Svar på henvendelse - Sønderbyvej 106c 6731 Sneum
  472198/19
 • Til DMR: Tillægsaftale nr. 2, Libavej
  472171/19
 • Til ejendomsmægler: SV: Vedr. V1 registrering på ejendommen Såderupvej 9, 5540 Ullerslev
  486462/19
 • Til Nyborg Kommune: Regionens kommentarer til afsluttende dokumentationsrapport ifm. bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  470914/19
 • Til Assens Kommune: Tilbagemelding om § 8-pligt ifm. ledningsarbejde i V2 kortlagt areal, lok. nr. 437-00003
  470893/19
 • Til DMR: Forespørgsel om status på supplerende poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  470867/19
 • Til borger: Svar på forespørgsel, Svendborgvej 460
  470634/19
 • Til borger: Bilag - V2-høringsbrev med bilag
  470392/19
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer til miljøteknisk rapport, Saltgade 11, 6760 Ribe
  470427/19
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning med F2-nuancering af en del af Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrup, lok.nr. 430-81221
  470391/19
 • Til borger: V2-afgørelse med bilag
  470094/19
 • Til borger: V2-kortlægning af en del af Østerbro 5, 5000 Odense C, matr.nr. 1yø Åløkkegård Hgd., Odense Jorder, lok.nr. 461-70268
  470093/19
 • Til Niras: Underskreven tillægskontrakt vedr. Torvegade - fase 6
  469677/19
 • Til Danfoss - status for undersøgelser
  505327/19
 • Fra DMR: SV: Pulje 10: Dageløkke - område m. deponeret emballage
  469462/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.pdf
  469646/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, Skårup Fyn - mail nr. 3
  472070/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471515/19
 • til Faaborg-Midtfyn kommune - SV_ Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  470759/19
 • Til Praksis - Supplerende spørgsmål vedr. ændring af navn på klinikken
  470590/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - maul nr. 1
  472024/19
 • Til Billund Kommune, V1-Kortbilag, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  469642/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar - Odensevej 51, indretning til beboelse
  469906/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 471-50027, Egensevej 37, 5450 Otterup, matr. nr. 3x, Egense By, Norup
  470873/19
 • Til borger - V2-høring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471464/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  469696/19
 • Til Virksomhed-, V1-høring, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470576/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  471856/19
 • Til borger: Svar på FORSP
  469789/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471505/19
 • til ansøger, parter og myndigheder: Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  471816/19
 • TIl Assens kommune - til orientering, V2-høring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  471575/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Ingemanns Allé 59, 6700 Esbjerg
  471882/19
 • Til Friskolen, V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  469477/19
 • Til borger: svar på henvendelse, Svendborg Landevej 9, Frørup
  472112/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, Nyborg.pdf
  469692/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedrørende konsultation efter kl. 16
  470958/19
 • Til Friskolen, Kortbilag til V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  469475/19
 • Til Fyns Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning, Vindebjergvej 35, Harndrup
  469678/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Borgergade 31-33, 7200 Grindsted.pdf
  470413/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471470/19
 • Til borger - boligerklæring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471488/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag til V1-høring, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470556/19
 • til Ingeniøer'ne - §8-svar er afgivet
  469920/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, V2- kortlægning, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  472170/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  472172/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  472133/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - mail nr. 4
  472087/19
 • Til borger: Svar vedr Materiale fra E-arkivet
  471859/19
 • Til Fyns Politi: Underretningt, matr nr 1a Bramstrup Hgd, Nr- Lyndelse
  469887/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. åbent efter kl. 16.
  470991/19
 • Til Rambøll: Oplæg godkendt
  471467/19
 • Til Bolig til Bolig A/S: Vedr. fremsendelse af materiale vedr. forureningen på Strandvejen 10-12, 5800 Nyborg
  470644/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - mail nr. 2
  472054/19
 • Til Virksomhed, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470547/19
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-kortlægning, Herningvej 36, 7300 Jelling
  471908/19
 • Til MST og Esbjerg Kommune. Bem. til miljøansøgning
  472537/19
 • Dagsorden til tredje møde i politisk styregruppe RSD-Ærø
  474060/19
 • Bilag 1. Projektbeskrivelse_Ærø_borgerinddragelse (arbejdspapir)
  474042/19
 • Bilag 4. Projektbeskrivelse fase 2 (udkast)
  474044/19
 • Dagsorden tredje møde i politisk styregruppe Ærø-RSD.pdf
  474040/19
 • til COWI svar på FORSP Forhold omkringindkøb og håndtering af pesticider
  485254/19
 • Til HAderslev Kommune: Svar på spm vedr § 8-tilladelser, Jomfrustiprojektet i Haderslev
  478546/19
 • Til borger - boligerklæring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  521211/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  521214/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  521197/19

27. oktober 2019

Indgående

 • Fra TREFOR - udfyldt Template
  478138/19
 • Fra lodsejer RÅSTOF Kommentar til Udlevering udenfor normal driftstid
  478276/19
 • Fra Borger: Dokumentation for endt bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  469499/19
 • Fra Borger: Bilag - Rapport byggesag 450-2019-8669 Østervoldgade 69 stuen
  469500/19
 • Fra DHI: Fejl i tilbudsliste, Økotoksikologiske tests, Grindsted
  484363/19

26. oktober 2019

Indgående

 • RE: PowerShell kursus
  470925/19
 • FRA KB: Dokumentation til JAR webservice - æø 200
  485266/19
 • Fra projekt: indbydelse
  495524/19

25. oktober 2019

Indgående

 • RA SWECO: klippekortopgørelse
  479332/19
 • FRA ZOOMTEK: Medarbejder har ikke adgang til mappen med ini-fil...
  473826/19
 • VS: VS: Aktindsigt
  470879/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oprensningsnotat efter oliespild, OU46, Odense
  469493/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om oprensning af mindre oliespild på Campusvej 55, 5230 Odense M
  469492/19
 • Fra ansøger, Råstof, Gadsbølle, garanti
  531237/19
 • Fra ansøger, Råstof, Garantidokument_20191025.pdf
  531238/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkke - område m. deponeret emballage
  469457/19
 • Fra borger - spørgsmål ved. rensning af Himmark strand
  505326/19
 • Fra DMR: Projektkontrol, Kobjergvej 4A, B og D
  469455/19
 • Fra DMR: Projektkontrol for Bavnevej 9
  469453/19
 • Fra DMR: Projektkontrol, Nr. Bjertvej 67
  469452/19
 • Fra CLEAN - status
  477696/19
 • Fra Geopartner, Råstof, GIS.zip
  531229/19
 • Fra DMR - bekræftelse fra begge ejere - undersøgelse af ejendommen Jernbanegade 1A, Gråsten
  471169/19
 • Fra borger, Råstof, høringssvar Sdr. Næraa 10a m.fl.
  477361/19
 • Fra Danfoss - vedr. opstart af projekt
  505325/19
 • fra Middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gammel olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  470677/19
 • Fra Geopartner, Råstof, 1915860_terræn.pdf
  524400/19

Udgående

 • Til Volderslev Bylaug RÅSTOF Svar på Klage over regionens passivitet i efterbehandling af grusgrav på Bramstrup Gods
  478122/19
 • Dagsorden til møde for den regionale arbejdsgruppe vedr. Sundhedsprofilen 2021 den 30. oktober kl. 9.00-13.00
  8410/20
 • Til Borger, Udgår af kortlægning.pdf
  469172/19
 • Til DMR A/S: Estimat på tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  468750/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Orientering om varsling om V1-kortlægning af Vesterbro 26-32 og Falen 3, 5000 Odense C
  468638/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Falen 3 samlet m. bilag
  468641/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Vesterbro 26 samlet m. bilag
  468642/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Vesterbro 28-32 samlet m. bilag
  468643/19
 • Til deltagerne på Netværksdag om røgfrie ungdomsuddannelser tirsdag 29. oktober 2019
  468333/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  468334/19
 • Deltagerliste 29.oktober 2019.docx
  468332/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ingen klager vedr. råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  468261/19
 • Aktindsigt
  483120/19
 • Dialog med NCC RÅSTOF Om Udlevering udenfor normal driftstid pga. Døgnstøbning - Sellebjerg Grusgrav
  478272/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Om Aktindsigt
  476722/19Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk