Dette er tekstversionen af Beskyttelse af privatliv
Klik her for at komme til den grafiske version af Beskyttelse af privatliv

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Beskyttelse af privatliv


Region Syddanmarks whistleblower-ordning sker i overensstemmelse med persondatalovens krav og ordningen er godkendt af Datatilsynet. Læs om hvilke oplysninger der bliver registreret og hvordan de håndteres.

Hvilke oplysninger bliver registreret?

Whistleblower-ordningen behandler kun viden eller begrundet mistanke om besvigelser og uregelmæssigheder af væsentlig karakter, f.eks.

Logning & it-sikkerhed

Henvendelser til Region Syddanmarks whistleblower-ordning screenes og administreres af Deloitte, der som uafhængig part garanterer for sikkerheden og anonymiteten omkring dine henvendelser.

Systemet logger ikke IP-adresser og benytter ej heller cookies, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Det er kun den ansvarlige sagsbehandler hos Deloitte, som har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder derfor lovgivningen om behandling af persondata samt god skik inden for området.

Indberetninger til whistleblower-ordningen sker uden login i systemet. Det eneste, der registreres, er selve indberetningen. Der føres således ikke log over den IP-adresse, som indberetningen bliver foretaget fra.

Som medarbejder i Region Syddanmark skal du dog være opmærksom på, at det teknisk er muligt for regionen at logge brug af regionens computere. Hvis du anvender en privat computer ved indberetning til whistleblower-ordningen, kan du undgå denne risiko.

Korrektion af registrerede oplysninger

Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger har du følgende muligheder:

-          Opret en ny indberetning i whistleblower-systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korrigeres.  

Eller

-          Du kan anvende den sikre postbox til at angive korrektioner til din anmeldelse. Når du sende en anmeldelse til whistleblower-systemet skal du samtidig oprette en sikker postbox, Postboxen giver mulighed for, at Deloitte kan kontakte dig hvis det bliver nødvendigt.

Videregivelse af de registrerede oplysninger

De tekniske oplysninger, der registreres i it-systemet, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til andre, med mindre det er påbudt ved lov, kendelse/dom fra en domstol eller tilsvarende.

Sletning af registrerede data

Registrerede data må kun opbevares, så længe der er behov for det. Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, vil oplysningerne blive slette i systemet.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk