Dette er tekstversionen af Sociale centre
Klik her for at komme til den grafiske version af Sociale centre

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sociale centre


Region Syddanmarks sociale og socialpsykiatriske tilbud er samlet i 5 centre, som tilbyder fleksible løsninger til borgere med specialiserede behov. Ansøgning om plads på et af regionens centre sker via borgerenes egne kommuner.

Specialcenter for unge og voksne

Specialiserede behov og fleksible løsninger

Borgere med specialiserede behov kan benytte et af Region Syddanmarks 5 sociale centre, der har en række forskellige tilbud. Centrene tilbyder fleksible, tilpassede løsninger, som er målrettet den enkelte borgers behov.

Borgene henvender sig til deres egne kommuner, der så kan ansøge om en plads på en af regionens centre.

Socialdirektøren har ansvaret for 5 centre

Socialområdet ledes af en socialdirektør, der referer til én af Region Syddanmarks to koncerndirektører. Socialområdet har en lille administrationsstab og er derudover fordelt med tilbud ud over hele Region Syddanmark.

Find flere oplysninger om de 5 sociale centre og deres tilbud
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk