Dette er tekstversionen af Frivillig
Klik her for at komme til den grafiske version af Frivillig

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Frivillig


I Region Syddanmark ønsker vi at inddrage frivillige. Den frivillige indsats er et supplement til den professionelle pleje, behandling og rehabilitering. Som frivillig er du oftest tilknyttet en frivillig organisation. Hvert år uddeles en frivillighedspris der hylder den indsats, de frivillige bidrager med.
 

Akutgruppe

Foto af frivillig akutgruppe på Skarø.

Tæt samarbejde med frivillige kræfter

Region Syddanmark ønsker et tæt og udbygget samarbejde med frivillige kræfter, der via en frivillig indsats kan skabe værdi for patienter og borgere på sygehuse og sociale centre, på det præhospitale område samt for uhelbredeligt syge i eget hjem eller på hospice.

Inddragelse af frivillige er et vigtigt indsatsområder i Region Syddanmark, og indgår også i de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Heraf fremgår det, at Region Syddanmark vil udvikle, imødekomme og prioritere samarbejdet med frivillige kræfter.

Hvor kan du blive frivillig

På flere områder har Region Syddanmark et samarbejde med frivillige, det gælder bl.a. i forhold til:

Som frivillig er du som udgangspunkt tilknyttet en frivillig organisation.

Bliv frivillig i Region Syddanmark

Hvis du ønsker at blive frivillig i Region Syddanmark kan du kontakte en af de mange frivillige organisationer eller rette direkte kontakt til et socialt tilbud eller sygehusene, som kan vejlede dig videre.

Den frivillige indsats tager altid udgangspunkt i patientens eller borgerens behov og ønsker og respekterer deres grænser. Den frivillige indsats er et supplement til den professionelle pleje, behandling og rehabilitering.

Frivillighedsstrategi

Frivillighedsstrategien skal styrke mulighederne for, at sygehuse og sociale centre kan inddrage frivilliges indsats i hverdagen. Strategien skal skabe nogle enkle og ubureaukratiske værktøjer, som sikrer ordnede og trygge forhold for alle involverede.  Strategien for inddragelse af frivillige er tænkt som et arbejdsredskab og pejlemærke til sygehuse, afdelinger og sociale centre, der kan se værdien i at inddrage frivillige i dagligdagen.

Frivillighedsstrategi for Region Syddanmark (pdf)

Frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen uddeles af Region Syddanmark for at sætte fokus på samarbejdet mellem regionen og de frivillige og for at hylde den indsats, de frivillige bidrager med.

Læs om Region Syddanmarks frivillighedspris

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk