Dette er tekstversionen af Politikernes vederlag og udgifter
Klik her for at komme til den grafiske version af Politikernes vederlag og udgifter

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Politikernes vederlag og udgifter


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådspolitikere. Der er regler for, hvad politikerne kan få dækket af udgifter. Se også hvad de enkelte regionsrådspolitikere har fået i vederlag.

Åbenhed om politikernes vederlag og udgifter

Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådspolitikere. For at sikre åbenhed og gennemsigtighed er disse udgifter offentlige.

Regler for godtgørelse og vederlag

Der er klare regler for, hvad der betales godtgørelse for i Region Syddanmark. Find en kort beskrivelse af indholdet af enkelte udgiftskategorier, eller læs det fulde regelsæt.

Regler for godtgørelse af udgifter i Region Syddanmark

Regionsrådspolitikernes individuelle udgifter

Find regionsrådspolitikernes individuelle udgifter til aviser, telefoni, internet, befordring, kurser og konferencer, studieture og udlandsrejser, fraværsgodtgørelse og timedagpenge samt repræsentation. Udgifterne opgøres hvert kvartal og findes under det kvartal, de er betalt.

Der har været afholdt udgifter til arrangementer i 2020, som ikke er blevet gennemført på grund af COVID-19. Disse udgifter fremgår ikke af oversigten over de individuelle udgifter.


Socialdemokratiet (A)


Det Radikale Venstre (B)


Det Konservative Folkeparti (C)


Socialistisk Folkeparti (F)


Liberal Alliance (I)


Dansk Folkeparti (O)


Venstre (V)


Enhedslisten (Ø)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk