Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Andrea Terp, Socialdemokratiet (A)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Andrea Terp, Socialdemokratiet (A)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Andrea Terp, Socialdemokratiet (A)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Andrea Terp har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Andrea Terp er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Andrea Terp har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2017


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 40.294,23 0,00 0,00 0,00 40.294,23
Udgifter
Telefon 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00
Internet 564,38 0,00 0,00 0,00 564,38
Befordring i egen bil 7.168,16 0,00 0,00 0,00 7.168,16
Udgifter i alt 8.242,54 0,00 0,00 0,00 8.242,54
Vederlag og udgifter i alt 48.536,77 0,00 0,00 0,00 48.536,771. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 35.966,52 39.165,78 40.294,23 40.294,23 155.720,76
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 3.699,00 0,00 3.699,00
Telefon 510,00 510,00 510,00 510,00 2.040,00
Internet 564,98 564,98 564,98 564,98 2.259,92
Befordring i egen bil 11.860,40 6.835,84 7.747,52 11.017,60 37.461,36
Udgifter til øvrig transport og diverse 1.620,00 33,00 0,00 0,00 1.653,00
Kurser og konferencer 6.000,00 0,00 1.036,00 -1.036,00 6.000,00
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 492,00 0,00 0,00 0,00 492,00
Udgifter i alt 21.047,38 7.943,82 13.557,50 11.056,58 53.605,28
Vederlag og udgifter i alt 57.013,90 47.109,60 53.851,73 51.350,81 209.326,041. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 35.219,49 35.966,52 35.966,52 35.966,52 143.119,05
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 3.499,00 0,00 3.499,00
Telefon -39,10 460,65 510,00 510,00 1.441,55
Internet 364,02 553,36 120,00 120,00 1.157,38
Befordring i egen bil 9.877,42 13.008,24 11.231,80 20.074,84 54.192,30
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 769,00 4.101,00 -893,76 3.976,24
Kurser og konferencer 0,00 6.464,69 427,35 8.855,00 15.747,04
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 424,00 1.981,00 683,00 3.088,00
Udgifter i alt 10.202,34 21.679,94 21.870,15 29.349,08 83.101,51
Vederlag og udgifter i alt 45.421,83 57.646,46 57.836,67 65.315,60 226.220,561. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 34.672,23 35.219,49 35.219,49 35.219,49 140.330,70
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 3.269,00 0,00 3.269,00
Telefon 103,50 103,50 103,50 103,50 414,00
Internet 1.876,62 654,14 654,14 654,14 3.839,04
Befordring i egen bil 6.201,95 11.749,26 11.352,78 16.708,80 46.012,79
Udgifter til øvrig transport og diverse 3.098,00 0,00 128,84 0,00 3.226,84
Kurser og konferencer 0,00 4.727,64 3.995,00 1.995,00 10.717,64
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 1.552,00 0,00 1.552,00
Udgifter i alt 11.280,07 17.234,54 21.055,26 19.461,44 69.031,31
Vederlag og udgifter i alt 45.952,30 52.454,03 56.274,75 54.680,93 209.362,011. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 33.450,87 34.225,47 34.225,47 34.225,47 136.127,28
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 1.904,03 3.218,13 5.122,16
Telefon 135,04 138,49 130,58 129,38 533,49
Internet 1.533,72 1.704,13 1.253,04 -265,34 4.225,55
Befordring i egen bil 7.233,82 8.341,39 10.508,81 8.860,30 34.944,32
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 400,00 1.528,12 0,00 1.928,12
Kurser og konferencer 1.995,00 6.057,40 2.878,20 407,00 11.337,60
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 264,00 1.757,00 0,00 2.021,00
Udgifter i alt 10.897,58 16.905,41 19.959,78 12.349,47 60.112,24
Vederlag og udgifter i alt 44.348,45 51.130,88 54.185,25 46.574,94 196.239,52


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk