Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Bente Gertz, Socialdemokratiet (A)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Bente Gertz, Socialdemokratiet (A)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Bente Gertz, Socialdemokratiet (A)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Bente Gertz har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Bente Gertz er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Bente Gertz har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 35.966,52 36.532,74 36.532,74 0,00 109.032,00
Udgifter
Telefon 687,34 510,00 510,00 0,00 1.707,34
Internet 1.016,80 777,60 777,60 0,00 2.572,00
Befordring i egen bil 3.129,24 0,00 2.661,12 0,00 5.790,36
Udgifter til øvrig transport og diverse 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00
Udgifter i alt 4.921,38 1.287,60 3.948,72 0,00 10.157,70
Vederlag og udgifter i alt 40.887,90 37.820,34 40.481,46 0,00 119.189,701. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 35.219,49 35.966,52 35.966,52 35.966,52 143.119,05
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 0,00 10.672,65 10.672,65
Telefon -32,50 460,65 510,00 510,00 1.448,15
Internet 677,12 771,79 538,40 777,60 2.764,91
Befordring i egen bil 3.026,70 3.417,60 2.271,28 4.083,32 12.798,90
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 180,00 972,00 525,00 1.677,00
Kurser og konferencer 2.573,00 4.036,09 427,35 2.520,00 9.556,44
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 17,00 1.379,00 662,00 2.058,00
Udgifter i alt 6.244,32 8.883,13 6.098,03 19.750,57 40.976,05
Vederlag og udgifter i alt 41.463,81 44.849,65 42.064,55 55.717,09 184.095,101. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 34.672,23 35.219,49 35.219,49 35.219,49 140.330,70
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 0,00 4.109,51 4.109,51
Telefon 316,76 125,03 310,89 277,79 1.030,47
Internet 999,75 822,18 582,98 1.061,38 3.466,29
Befordring i egen bil 727,18 0,00 7.922,52 0,00 8.649,70
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 0,00 3.479,80 0,00 3.479,80
Kurser og konferencer 0,00 460,55 3.331,60 0,00 3.792,15
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 2.087,00 0,00 2.087,00
Udgifter i alt 2.043,69 1.407,76 17.714,79 5.448,68 26.614,92
Vederlag og udgifter i alt 36.715,92 36.627,25 52.934,28 40.668,17 166.945,621. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 33.450,87 34.225,47 34.225,47 34.225,47 136.127,28
Udgifter
Aviser og abonnementer 4.939,00 0,00 0,00 9.044,00 13.983,00
Telefon 340,39 586,65 431,60 348,41 1.707,05
Internet 550,19 746,22 840,14 549,56 2.686,11
Befordring i egen bil 1.785,96 0,00 6.378,71 2.591,02 10.755,69
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00
Kurser og konferencer 0,00 3.995,00 2.450,00 0,00 6.445,00
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 97,00 0,00 97,00
Udgifter i alt 7.615,54 5.327,87 10.327,45 12.532,99 35.803,85
Vederlag og udgifter i alt 41.066,41 39.553,34 44.552,92 46.758,46 171.931,13


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk