Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Ida Damborg, Socialistisk Folkeparti (F)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Ida Damborg, Socialistisk Folkeparti (F)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Ida Damborg, Socialistisk Folkeparti (F)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Ida Damborg har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Ida Damborg er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Ida Damborg har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 44.299,50 45.239,01 45.239,01 45.239,01 180.016,53
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 3.055,20 3.499,00 0,00 6.554,20
Telefon -35,62 460,65 510,00 510,00 1.445,03
Internet -80,96 108,38 120,00 120,00 267,42
Befordring i egen bil 2.126,08 2.449,28 712,00 2.417,24 7.704,60
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00
Kurser og konferencer 0,00 4.036,09 427,35 2.520,00 6.983,44
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 127,00 0,00 662,00 789,00
Udgifter i alt 2.009,50 10.416,60 5.268,35 6.229,24 23.923,69
Vederlag og udgifter i alt 46.309,00 55.655,61 50.507,36 51.468,25 203.940,221. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 43.604,49 44.299,50 44.299,50 44.299,50 176.502,99
Udgifter
Aviser og abonnementer 3.055,20 0,00 2.615,00 0,00 5.670,20
Telefon 110,22 108,30 109,31 114,06 441,89
Internet 209,16 209,16 209,16 209,16 836,64
Befordring i egen bil 1.882,53 3.890,46 1.557,60 2.509,86 9.840,45
Udgifter til øvrig transport og diverse 3.415,00 0,00 320,00 0,00 3.735,00
Kurser og konferencer 0,00 3.563,39 3.331,60 0,00 6.894,99
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 249,00 1.266,00 0,00 1.515,00
Udgifter i alt 0,00 8.020,31 9.408,67 2.833,08 28.934,17
Vederlag og udgifter i alt 43.604,49 52.319,81 53.708,17 47.132,58 205.437,161. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 47.406,69 48.437,04 48.437,04 48.437,04 192.717,81
Udgifter
Aviser og abonnementer 3.669,00 0,00 2.999,00 0,00 6.668,00
Telefon 134,18 167,26 140,93 138,53 580,90
Internet 220,68 327,20 386,29 209,16 1.143,33
Befordring i egen bil 1.550,50 4.137,16 4.536,05 3.116,99 13.340,70
Udgifter til øvrig transport og diverse 3.589,00 0,00 200,00 0,00 3.789,00
Kurser og konferencer 2.640,00 5.348,60 4.630,20 0,00 12.618,80
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 1.542,00 0,00 1.542,00
Udgifter i alt 11.803,36 9.980,22 14.434,47 3.464,68 39.682,73
Vederlag og udgifter i alt 59.210,05 58.417,26 62.871,51 51.901,72 232.400,54


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk