Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Jørn Lehmann Petersen, Socialdemokratiet (A)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Jørn Lehmann Petersen, Socialdemokratiet (A)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Jørn Lehmann Petersen, Socialdemokratiet (A)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Jørn Lehmann Petersen er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Jørn Lehmann Petersen har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 58.214,76 59.905,73 59.131,23 0,00 177.251,72
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 5.999,00 0,00 0,00 5.999,00
Telefon 510,00 510,00 510,00 0,00 1.530,00
Internet 1.149,00 1.149,00 1.149,00 0,00 3.447,00
Befordring i egen bil 13.866,08 6.610,56 0,00 0,00 20.476,64
Udgifter til øvrig transport og diverse 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00
Udgifter i alt 15.582,08 14.268,56 1.659,00 0,00 31.509,64
Vederlag og udgifter i alt 73.796,84 74.174,29 60.790,23 0,00 208.761,361. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 57.005,76 58.704,54 58.484,25 58.214,76 232.409,31
Udgifter
Aviser og abonnementer 5.649,00 0,00 0,00 0,00 5.649,00
Telefon 126,96 460,65 510,00 510,00 1.607,61
Internet 948,04 1.137,38 1.149,00 1.149,00 4.383,42
Befordring i egen bil 11.213,48 14.503,44 11.199,76 18.736,28 55.652,96
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 40,00 731,00 -112,00 659,00
Kurser og konferencer 0,00 7.872,69 427,35 2.520,00 10.820,04
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 1.306,00 1.137,00 2.443,00
Udgifter i alt 17.937,48 24.014,16 15.323,11 23.940,28 81.215,03
Vederlag og udgifter i alt 74.943,24 82.718,70 73.807,36 82.155,04 313.624,341. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 56.103,99 57.405,23 57.005,76 57.005,76 227.520,74
Udgifter
Aviser og abonnementer 5.149,00 0,00 0,00 0,00 5.149,00
Telefon 160,84 130,27 137,24 161,00 589,35
Internet 1.133,58 1.133,58 1.285,39 1.238,16 4.790,71
Befordring i egen bil 19.180,30 22.553,34 10.708,50 19.109,42 71.551,56
Udgifter til øvrig transport og diverse 2.978,00 1.548,00 0,00 2.145,00 6.671,00
Kurser og konferencer 0,00 2.647,39 4.173,20 0,00 6.820,59
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 942,00 0,00 1.145,00 2.087,00
Udgifter i alt 28.601,72 28.954,58 16.304,33 23.798,58 97.659,21
Vederlag og udgifter i alt 84.705,71 86.359,81 73.310,09 80.804,34 325.179,951. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 53.974,26 55.424,05 55.124,76 55.124,76 219.647,83
Udgifter
Telefon 292,80 303,91 170,66 293,96 1.061,33
Internet 3.191,58 1.133,58 1.476,58 1.507,58 7.309,32
Befordring i egen bil 11.507,73 12.249,10 11.363,07 18.571,33 53.691,23
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 0,00 16,00 427,00 443,00
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 0,00 244,00 244,00
Udgifter i alt 14.992,11 13.686,59 13.026,31 21.043,87 62.748,88
Vederlag og udgifter i alt 68.966,37 69.110,64 68.151,07 76.168,63 282.396,71


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk