Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Marianne Mørk Mathiesen, Liberal Alliance (I)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Marianne Mørk Mathiesen, Liberal Alliance (I)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Marianne Mørk Mathiesen, Liberal Alliance (I)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Marianne Mørk Mathiesen er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Marianne Mørk Mathiesen har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 38.905,26 39.730,50 39.730,50 39.730,50 158.096,76
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 5.889,40 0,00 0,00 5.889,40
Telefon -38,40 848,50 510,00 510,00 1.830,10
Internet -121,44 162,57 180,00 180,00 401,13
Befordring i egen bil 13.690,24 9.676,08 6.991,84 7.105,76 37.463,92
Udgifter til øvrig transport og diverse 571,00 390,20 2.137,00 1.491,00 4.589,20
Kurser og konferencer 2.629,00 4.579,69 1.419,35 9.410,00 18.038,04
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 87,00 276,00 1.162,00 0,00 1.525,00
Udgifter i alt 16.817,40 21.822,44 12.400,19 18.696,76 69.736,79
Vederlag og udgifter i alt 55.722,66 61.552,94 52.130,69 58.427,26 227.833,55



1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 38.292,99 38.905,26 38.905,26 38.905,26 155.008,77
Udgifter
Aviser og abonnementer 2.486,40 4.949,60 0,00 -1.505,46 5.930,54
Telefon 134,06 175,50 108,18 165,90 583,64
Internet 313,74 313,74 313,74 313,74 1.254,96
Befordring i egen bil 5.988,84 9.558,00 11.823,60 9.310,20 36.680,64
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 0,00 905,00 0,00 905,00
Kurser og konferencer 1.500,00 1.110,55 8.168,20 5.831,00 16.609,75
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 432,00 0,00 432,00
Udgifter i alt 10.423,04 16.107,39 21.750,72 14.115,38 62.396,53
Vederlag og udgifter i alt 48.716,03 55.012,65 60.655,98 53.020,64 217.405,30



1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 42.221,43 43.125,54 43.125,54 43.125,54 171.598,05
Udgifter
Aviser og abonnementer 3.108,00 2.999,00 0,00 0,00 6.107,00
Telefon 215,44 3.810,48 197,39 178,43 4.401,74
Internet 313,74 313,74 313,74 313,74 1.254,96
Befordring i egen bil 4.997,26 10.229,94 9.418,04 11.465,44 36.110,68
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 1.281,00 0,00 480,00 1.761,00
Kurser og konferencer 2.640,00 4.562,04 2.878,20 1.517,97 11.598,21
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 268,00 925,00 0,00 1.193,00
Udgifter i alt 11.274,44 23.464,20 13.732,37 13.955,58 62.426,59
Vederlag og udgifter i alt 53.495,87 66.589,74 56.857,91 57.081,12 234.024,64






Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk