Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Stephanie Lose, Venstre (V)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Stephanie Lose, Venstre (V)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Stephanie Lose, Venstre (V)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Stephanie Lose har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Stephanie Lose er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Stephanie Lose har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 292.933,74 0,00 0,00 0,00 292.933,74
Udgifter
Telefon 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00
Internet 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Befordring i egen bil 3.893,22 0,00 0,00 0,00 3.893,22
Udgifter til øvrig transport og diverse 79,86 0,00 0,00 0,00 79,86
Udgifter i alt 4.543,08 0,00 0,00 0,00 4.543,08
Vederlag og udgifter i alt 297.476,82 0,00 0,00 0,00 297.476,821. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 285.532,50 310.037,97 292.933,74 292.933,74 1.181.437,95
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 7.876,60 0,00 1.890,00 9.766,60
Telefon -38,00 133,87 450,00 510,00 1.055,87
Internet 104,58 -23,24 44,00 60,00 185,34
Befordring i egen bil 8.175,75 15.039,22 14.846,28 22.662,96 60.724,21
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 598,10 490,00 1.123,69 2.211,79
Kurser og konferencer 0,00 446,49 427,35 0,00 873,84
Udgifter i alt 8.242,33 24.071,04 16.257,63 26.246,65 74.817,65
Vederlag og udgifter i alt 293.774,83 334.109,01 309.191,37 319.180,39 1.256.255,601. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 280.886,76 302.350,39 285.532,50 285.532,50 1.154.302,15
Udgifter
Aviser og abonnementer 2.399,20 9.403,20 0,00 2.390,40 14.192,80
Telefon 104,46 146,93 121,90 109,98 483,27
Internet 104,58 104,58 104,58 209,16 522,90
Befordring i egen bil 4.807,05 0,00 29.994,42 42.399,79 77.201,26
Kurser og konferencer 0,00 815,39 0,00 800,00 1.615,39
Udgifter i alt 8.116,15 12.607,10 30.220,90 42.822,33 93.766,48
Vederlag og udgifter i alt 289.002,91 314.957,49 315.753,40 328.354,83 1.248.068,631. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 275.831,76 306.108,06 280.886,76 280.886,76 1.143.713,34
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 9.806,00 0,00 0,00 9.806,00
Telefon 142,69 238,94 142,05 136,58 660,26
Internet 104,58 104,58 110,93 104,58 424,67
Befordring i egen bil 5.524,86 0,00 50.256,61 25.513,89 81.295,36
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 0,00 0,00 4.410,00 4.410,00
Kurser og konferencer 0,00 404,44 428,20 32,00 864,64
Udgifter i alt 5.772,13 10.553,96 50.937,79 30.197,05 97.460,93
Vederlag og udgifter i alt 281.603,89 316.662,02 331.824,55 311.083,81 1.241.174,27


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk