Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti (O)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti (O)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Søren Rasmussen, Dansk Folkeparti (O)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Søren Rasmussen har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Søren Rasmussen er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Søren Rasmussen har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 53.379,51 55.001,28 54.780,99 54.511,50 217.673,28
Udgifter
Aviser og abonnementer 1.563,88 1.036,80 0,00 0,00 2.600,68
Internet 677,12 771,79 538,40 777,60 2.764,91
Kurser og konferencer 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
Studieture, studiebesøg og øvrige udlandsophold 0,00 847,41 0,00 0,00 847,41
Udgifter i alt 2.241,00 2.656,00 538,40 2.577,60 8.013,00
Vederlag og udgifter i alt 55.620,51 57.657,28 55.319,39 57.089,10 225.686,281. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 52.536,75 53.379,51 53.379,51 53.379,51 212.675,28
Udgifter
Aviser og abonnementer 5.388,00 740,25 0,00 0,00 6.128,25
Internet 1.061,38 822,18 582,98 1.061,38 3.527,92
Udgifter til øvrig transport og diverse 122,00 0,00 595,00 0,00 717,00
Udgifter i alt 6.571,38 1.562,43 1.177,98 1.061,38 10.373,17
Vederlag og udgifter i alt 59.108,13 54.941,94 54.557,49 54.440,89 223.048,451. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 33.450,87 34.225,47 34.225,47 34.225,47 136.127,28
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 2.052,00 0,00 2.052,00
Internet 887,25 822,18 822,18 582,98 3.114,59
Udgifter til øvrig transport og diverse 530,00 256,00 242,00 0,00 1.028,00
Udgifter i alt 1.417,25 1.078,18 3.116,18 582,98 6.194,59
Vederlag og udgifter i alt 34.868,12 35.303,65 37.341,65 34.808,45 142.321,87


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk