Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Morten Brixtofte Petersen, Det Radikale Venstre (B)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Morten Brixtofte Petersen, Det Radikale Venstre (B)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Morten Brixtofte Petersen, Det Radikale Venstre (B)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Morten Brixtofte Petersen har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Morten Brixtofte Petersen er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Morten Brixtofte Petersen har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 43.433,76 44.117,49 44.117,49 0,00 131.668,74
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 6.645,83 0,00 6.645,83
Telefon 510,00 510,00 510,00 0,00 1.530,00
Internet 741,60 741,60 741,60 0,00 2.224,80
Befordring i egen bil 17.002,56 10.510,72 3.615,04 0,00 31.128,32
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 85,00 264,00 0,00 349,00
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
Udgifter i alt 18.704,16 11.847,32 11.776,47 0,00 42.327,95
Vederlag og udgifter i alt 62.137,92 55.964,81 55.893,96 0,00 173.996,691. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 42.531,51 43.433,76 43.433,76 43.433,76 172.832,79
Udgifter
Aviser og abonnementer 2.901,21 0,00 5.125,40 0,00 8.026,61
Telefon -40,06 460,65 510,00 510,00 1.440,59
Internet 540,64 729,98 741,60 741,60 2.753,82
Befordring i egen bil 11.246,58 8.059,84 20.954,16 13.314,40 53.574,98
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 544,00 2.668,95 0,00 3.212,95
Kurser og konferencer 0,00 2.369,69 427,35 3.815,00 6.612,04
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 255,00 1.921,00 513,00 2.689,00
Udgifter i alt 14.648,37 12.419,16 32.348,46 18.894,00 78.309,99
Vederlag og udgifter i alt 57.179,88 55.852,92 75.782,22 62.327,76 251.142,781. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 41.860,23 42.531,51 42.531,51 42.531,51 169.454,76
Udgifter
Aviser og abonnementer 2.399,20 2.479,20 1.596,00 2.615,20 9.089,60
Telefon 191,23 144,15 118,60 113,10 567,08
Internet 1.028,44 830,76 699,53 830,76 3.389,49
Befordring i egen bil 962,88 13.094,46 15.781,32 10.878,42 40.717,08
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 757,00 1.102,00 674,00 2.533,00
Kurser og konferencer 0,00 460,55 3.331,60 4.562,00 8.354,15
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 170,00 473,00 0,00 0,00 643,00
Udgifter i alt 4.751,75 18.239,12 22.629,05 19.673,48 65.293,40
Vederlag og udgifter i alt 46.611,98 60.770,63 65.160,56 62.204,99 234.748,16


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk