Dette er tekstversionen af Vederlag og udgifter for Morten Weiss-Pedersen, Det Konservative Folkeparti (C)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vederlag og udgifter for Morten Weiss-Pedersen, Det Konservative Folkeparti (C)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vederlag og udgifter for Morten Weiss-Pedersen, Det Konservative Folkeparti (C)


Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Morten Weiss-Pedersen har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Morten Weiss-Pedersen er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Morten Weiss-Pedersen har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber

  1. 2019
  2. 2018


1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 44.299,50 45.239,01 45.239,01 45.239,01 180.016,53
Udgifter
Aviser og abonnementer 5.349,00 0,00 0,00 0,00 5.349,00
Telefon -40,06 460,65 510,00 510,00 1.440,59
Internet 588,64 108,38 789,60 789,60 2.276,22
Befordring i egen bil 4.332,96 0,00 0,00 4.969,76 9.302,72
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 0,00 0,00 362,00 362,00
Kurser og konferencer 2.837,00 4.036,09 427,35 2.520,00 9.820,44
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 0,00 1.425,00 1.425,00
Udgifter i alt 13.067,54 4.605,12 1.726,95 10.576,36 29.975,97
Vederlag og udgifter i alt 57.367,04 49.844,13 46.965,96 55.815,37 209.992,501. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 43.604,49 44.299,50 44.299,50 44.299,50 176.502,99
Udgifter
Aviser og abonnementer 10.128,00 0,00 0,00 5.649,00 15.777,00
Telefon 201,59 103,50 103,50 114,61 523,20
Internet 2.427,04 830,76 830,76 878,76 4.967,32
Befordring i egen bil 523,92 261,96 0,00 0,00 785,88
Udgifter til øvrig transport og diverse 777,00 0,00 0,00 0,00 777,00
Kurser og konferencer 0,00 354,84 0,00 0,00 354,84
Udgifter i alt 14.057,55 1.551,06 934,26 6.642,37 23.185,24
Vederlag og udgifter i alt 57.662,04 45.850,56 45.233,76 50.941,87 199.688,23


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk