Dette er tekstversionen af Brud på persondatasikkerheden
Klik her for at komme til den grafiske version af Brud på persondatasikkerheden

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Brud på persondatasikkerheden


Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, har Region Syddanmark pligt til at underrette Datatilsynet senest 72 timer efter, at vi er blevet bekendt med bruddet.

Et brud på persondatasikkerheden betyder, at personoplysninger utilsigtet er blevet - eller er i fare for at blive - videregivet, slettet eller ændret.

Hvis der er en høj risiko for, at dine oplysninger er i fare ved bruddet, har vi pligt til at underrette dig om det med det samme.

Det skal fremgå af underretningen til dig, hvad de sandsynlige konsekvenser af bruddet er, og hvad vi har gjort for at formindske skaderne ved bruddet. Vi har også pligt til at underrette dig om, hvem der er vores databeskyttelsesrådgiver.

I nogle tilfælde har vi dog ikke pligt til at underrette dig om brud på persondatasikkerheden. Det drejer sig om følgende tilfælde:

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk