Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region Syddanmark i luften med fælles hjemmeside

1. oktober 2004 

Den kommende syddanske region skal fra starten være synlig for borgere, politikere og fremtidige ansatte. Amtsborgmestrene fra Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle Amter besluttede fredag, at der inden 1. november skal etableres en fælles hjemmeside for Region Syddanmark.

Hjemmesiden skal gøre det lettere for alle at følge processen frem mod skabelsen af Region Syddanmark fra 1. januar 2007.

Siden er tænkt som et supplement til de nuværende amters hjemmesider. En fælles portal med fokus på at informere om den nye region og de opgaver, regionen skal varetage.

Hjemmesiden henvender sig til borgere, politikere, medarbejdere og presse.

Med den nye regions geografiske udstrækning fra Langeland i øst til Fanø og Rømø i vest, og fra Give i nord til Padborg og Tønder i syd, bliver der et stort behov for at udveksle viden, praktiske oplysninger og de gode historier. Mange ting i den ene ende af regionen vil være ukendte for borgere, medarbejdere og politikere i den modsatte ende.

Regionsrådsvalget i november 2005 er en af de presserende udfordringer, som forventes hurtigt vil få en fremtrædende plads på Region Syddanmarks hjemmeside.

Et af målene er at gøre hjemmesidens valgforum til en central informationskanal for vælgerforeninger, politikere, presse og alle andre med interesse for sammensætningen af det kommende syddanske regionsråd.

Koordineringsudvalg
Amtsborgmestrene besluttede desuden at give de fire amtsdirektører ansvaret for at koordinere og forberede den administrative sammenlægning og aflevering af opgaver til kommuner og stat.

Der er foreløbig nedsat 11 projektgrupper. De har fået nogle få uger til at lave et kommissorium. Første presserende opgave bliver derefter at lave en fælles kortlægning af arbejdsområder, arbejdsgange m.v.

Regional udvikling
Amtsborgmestrene havde en indledende drøftelse af ansvaret for den regionale udvikling, som bliver en af opgaverne i den nye region. Det drejer sig om at sikre og udvikle muligheder for vækst og gode levevilkår.

Amtsborgmestrene var enige om at tage initiativ til at skabe grundlag for en samlet udviklingsplan for Region Syddanmark. Herunder at sikre samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter.

Der sigtes mod afholdelse af en stor syddansk erhvervskonference i foråret 2005.

Det videre arbejde
Amtsborgmestrene aftalte at mødes hyppigt i den kommende periode og at inddrage de fire Økonomiudvalg i processen.

Amtsborgmester Jan Boye, Fyns Amt. Mobil: 2040 2912
Amtsborgmester Laurits Tørnæs, Ribe Amt. Mobil: 4042 8950
Amtsborgmester Carl Holst, Sønderjyllands Amt. Mobil: 4032 5210
Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, Vejle Amt. Mobil: 4029 3650Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring