Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dialog om de opgaver, kommunerne kan overtage

2. juni 2005 

Kommunalreformen, der træder i kraft den 1. januar 2007, lægger op til, at de offentlige opgaver i højere grad skal løses i nærmiljøet – og dermed i kommunerne. Det gælder også de opgaver, som amterne i dag har på det sociale og socialpsykiatriske område og specialundervisningen til børn og voksne. På det sociale og socialpsykiatriske område varetages opgaverne i dag fra i alt omkring 170 amtslige institutioner i hele Syddanmark. Hertil kommer så specialundervisningsinstitutionerne.

På nogle områder fremgår det af lovforslagene, at kommunerne skal overtage opgaverne - for andre gælder det, at kommunerne kan vælge at overtage amtslige tilbud. En dialog med kommunerne skal få de sidste brikker i spillet om placeringen til at falde hensigtsmæssigt på plads.

På det sociale område er det institutioner for børn og unge med adfærdsmæssige problemer og revalideringsområdet, der skal overgå til kommunerne tillige med den vidtgående specialundervisning. For alle andre institutioner på det sociale område kan kommunerne beslutte at overtage de amtslige institutioner.

Økonomiudvalgene i Vejle, Fyns, Ribe og Sønderjyllands Amter, der indgår i Region Syddanmark, ønsker en tæt dialog om kommunernes mulighed for at overtage amtslige institutioner. Udvalgene har derfor på møde den 17. maj 2005 drøftet et udspil til en fælles platform for den dialog, der ønskes med kommunerne i Region Syddanmark.

Der er enighed om, at opgaver, der med fornuft - faglig og økonomisk - kan løses i kommunerne, skal lægges der. De mere specialiserede tilbud, hvor problemstillingerne er komplekse, f.eks. døgntilbud til domsanbragte udviklingshæmmede, senhjerneskadede, handicappede børn og unge og mennesker med svære psykiatriske lidelser, kan det derimod være mest fornuftigt at lade regionerne drive.

Det gælder også hele kommunikationsområdet (tale-, høre- og syn) og de lands- og landsdelsdækkende funktioner inden for de specialiserede undervisningstilbud. På nogle områder er den bedste opgaveplacering ikke entydig, f.eks. området for udsatte voksne (hjemløseområdet og krisecentrene). Det er bl.a. disse felter, der skal afklares i dialog med kommunerne.

Drøftelserne tager udgangspunkt i:

  • At hensynet til borgerne fortsat er omdrejningspunktet. Borgere med specielle behov skal kunne henvises til specialiserede tilbud og behandling, der bevares og udvikles.
  • Forsyningssikkerhed vedr. disse tilbud for regionens kommuner som helhed.
  • Mest økonomisk effektive organisationsniveau med tilstrækkeligt fagligt indhold.

I dialogen vil der være fokus på tre punkter:

  • Faglig bæredygtighed
  • Sammenhæng i opgaveløsningen
  • Økonomisk bæredygtighed.

Af hensyn til de lovmæssige tidskrav - og for at fremme og kvalificere processen - ønsker amtspolitikerne i det kommende Region Syddanmark at få belyst gråzoneområderne og præciseret placeringen snarest muligt. Den dialog, der sættes i gang mellem de enkelte amter og kommunerne, vil være fundamentet for de videre forhandlinger og aftaler.

Yderligere oplysninger fås ved

Vejle Amt, tlf. 7583 5333:

Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen

Amtsdirektør Palle Lund

Faglige kommentarer: Amtssocialdirektør Hans Ole Madsen/ souschef Jens Jørn Bøvling

Fyns Amt, tlf. 6556 1000:

Amtsborgmester Jan Boye

Amtsdirektør Niels Højbjerg

Faglige kommentarer: Amtssocialdirektør Anders Møller Jensen

Ribe Amt, tlf. 7988 6000:

Amtsdirektør Max Kruse

Faglige kommentarer: Vicekontorchef Jørn S. Petersen

Sønderjyllands Amt, tlf. 7433 5050:

Amtsborgmester Carl Holst

Amtsdirektør Niels Johannesen

Faglige kommentarer: Kontorchef Sven Rode


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring