Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums medlemmer: Nu skal der træffes beslutninger

21. oktober 2005 

Flertallet af de 25 medlemmer af det midlertidige vækstforum i Region Syddanmark har store forventninger til deres muligheder for at gøre en forskel og bidrage til yderligere udvikling og vækst i regionen. De føler sig klædt på til at træffe beslutninger og sætte initiativer i gang ud fra de mange rapporter om regionen og dens muligheder, som allerede foreligger.

Det viser en interviewanalyse, som fremlægges, når det midlertidige vækstforum samles til sit andet møde mandag den 24. oktober i Fredericia.

"Interviewene afslører forskelle i såvel ambitionsniveau som forestillinger om, hvordan vækstforum skal arbejde for bedst at løse opgaverne. Der lægges derfor op til, at medlemmerne hurtigt finder frem til en fælles forståelse for vækstforums regionale rolle, indsatsområder og arbejdsmetoder", siger formanden for det midlertidige vækstforum, amtsborgmester Carl Holst, Sønderjyllands Amt.

Vækstforum skal tage politisk lederskab
Der er blandt medlemmerne af vækstforum usikkerhed om økonomien. Hvor mange penge bliver der at arbejde med? Også på det punkt er der behov for en afklaring. Enten i form af en fælles forståelse af de økonomiske rammer, eller en beslutning om, at man vil arbejde for at få tilført flere penge.

Regionale tænketanke og udviklingsråd har traditionelt været rådgivende. Vækstforum får derimod reel indflydelse på en række områder af stor betydning for den regionale udvikling. Ifølge rapporten er mange medlemmer opmærksom på, at de dermed får en ny rolle, som de skal øve sig på. De ønsker, at vækstforum tager politisk lederskab.

Uanset om medlemmerne repræsenterer erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner, kommuner eller regionsråd, skal de indgå i et politisk forpligtende samarbejde, hvor det ikke er nok at aflevere viden, men hvor der også skal træffes konkrete beslutninger.

Virksomhedsledere ønsker handling
Interviewene med de 25 medlemmer giver et indtryk af, at virksomhedslederne forventer hurtig handling, og at der skaffes den nødvendige finansiering af nye initiativer. Politikerne har større tålmodighed.

Der er forskellige holdninger til bredden af de initiativer, vækstforum skal udvikle og indstille til det kommende regionsråd.

På den ene side ønsker mange at fokusere arbejdet og satse på nogle få, men store og markante "fyrtårne" for regionen. På den anden side prioriterer andre medlemmer forpligtelsen til at foreslå initiativer, der skaber vækst i hele regionen og ikke kun i nogle få vækstcentre.

Prioriterede indsatsområder
På baggrund af interviewene opstilles i rapporten nogle højt prioriterede indsats områder blandt medlememrne:
 • Styrkelse af Syddansk Universitet – herunder forskning og uddannelse i de jyske byer.
 • Udnyttelse af forskning og viden gennem styrkelse af regionens kompetenceklynger og brobygning mellem virksomheder og vidensinstitutioner.
 • Opstilling af uddannelsesstrategi under temaet "flere skal uddanne sig mere".
 • Styrkelse af iværksætterpotentialet.
 • Satsning på turisme gennem samarbejde om innovation, markedsføring og organisatorisk konsolidering.

Desuden peges på vækst i traditionelle virksomheder, udvikling i yderområder, internationalt samarbejde, grænsesamarbejde samt offentligt-privat samspil på serviceområdet.

Interviewanalysen er vedhæftet

Yderligere oplysninger:
Formand Carl Holst, tlf. 4032 5210.

Dagsorden
24. oktober kl. 14.30-17.30 på Trinity Hotel- og Konferencecenter i Snoghøj ved Fredericia.

TEMA: Hvor står Region Syddanmark og hvor vil vi hen?

Det primære mål med mødet er dels at drøfte regionens udgangspunkt og umiddelbare udfordringer, dels at drøfte forventninger til slutproduktet i form af et strategioplæg.

 1. Velkomst v. formand Carl Holst
 1. Hvor står Region Syddanmark?

Hvor står regionen? v. direktør Jens Nyholm, konsulentfirmaet Inside Consulting

Jens Nyholm giver en kort præsentation af Region Syddanmarks præstationer, herunder hvad der er regionens største udfordringer.

Et erhvervsliv i vækst – udfordringer og muligheder v. kontorchef Henrik Lodberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Henrik Lodberg præsenterer den udarbejdede publikation

 1. Drøftelse af hovedkonklusioner fra interviewanalysen

Afrapportering fra interviewrunden af vækstforummedlemmerne v. kontorchef Henrik Lodberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen

 1. Afholdelse af visionsseminar

Der vedlægges et kort oplæg omkring afholdelse af visionsseminar.

Medlemmerne opfordres til at melde sig til én af de seks workshops, som afholdes på Comwell i Kolding den 17. januar 2006.

5. Skitse til slutprodukt

Skitse til slutprodukt vedlagt.

6. EU-strukturfondsindsatsen

Notater vedrørende den kommende EU-strukturfondsindsats samt vækstforummets rolle i forhold til denne.

7. Eventuelt

Faktaoplysninger

Det regionale vækstforums opgaver:

 1. Udarbejde en regional strategi for erhvervsudvikling. Strategien skal være en del af grundlaget for den regionale udviklingsplan, som regionsrådet skal vedtage inden udgangen af 2007.
 2. Overvåge udviklingen af de regionale vækstvilkår.
 3. Udvikle og prioritere initiativer om erhvervsfremme.
 4. Lave indstillinger til regionsrådet om anvendelse af penge til erhvervsudvikling.
 5. Lave indstillinger til staten om anvendelse af penge fra EU’s social- og regionalfond.

Yderligere oplysninger om vækstforum: http://www.regionsyddanmark.dk/wm173369

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring