Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region Syddanmark vil bevare jobs og tiltrække nye virksomheder

8. november 2005 

Borgerne i Region Syddanmark er delt, når det gælder prioriteringen af indsatser inden for regional udvikling. 41 pct. ønsker, at regionen først og fremmest skal styrke vilkårene for brancher i vækst, mens 40 pct. prioriterer styrkede vilkår for brancher truet af nedgang, viser ny Megafon-undersøgelse. Uddannelse, beskæftigelse og jobs er blandt de højst prioriterede emner for den kommende region.

Regionerne får en central opgave med at koordinere de samlede indsatser inden for erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og miljø. Og prioriteringen hos borgerne er klar. Det handler om jobs og uddannelse. Knap halvdelen af borgerne i Region Syddanmark har inden for den seneste uge drøftet arbejdsløshed, beskæftigelse og uddannelse med venner eller familie.

Skal styrke brancher i vækst
41 pct. af borgerne i Region Syddanmark ønsker, at regionen med hensyn til regional udvikling primært skal fokusere på at styrke brancher i vækst - f.eks. IT, rådgivning, bioteknologi mv. - for at tiltrække flere højteknologiske virksomheder.

Samtidig mener 40 pct. af borgerne, at regionen primært skal fokusere på at styrke brancher truet af nedgang - f.eks. industri, håndværk, landbrug og fiskeri - for at modvirke tab af arbejdspladser.

Regional udvikling er en kerneopgave
- Regionens planer og indsatser inden for regional udvikling er en kerneopgave, der vil have meget stor betydning for vækst og udvikling i de kommende år. Vi skal arbejde aktivt for både at bevare eksisterende arbejdspladser i de traditionelle erhverv og tiltrække flere højteknologiske virksomheder i væksterhverv. Det bliver uden tvivl afgørende for at skabe flere nye jobs, siger siger tovholderen for regional udvikling i Region Syddanmark under dannelse, amtsdirektør Niels Johannesen, Sønderjyllands Amt.

Kun 13 pct. prioriterer bedre vilkår for turismen og andre serviceerhverv højest med henblik på at skabe flere jobs til mennesker med kortere uddannelser.

Hovedparten af borgerne i Syddanmark ønsker samtidig, at regionen gør en særlig indsats for at sprede jobs og uddannelsespladser inden for regionen. 61 pct. er meget enige eller delvis enige i, at regionen skal sprede uddannelsesteder, offentlige institutioner og så vidt muligt private virksomheder, så der bliver flere jobs og uddannelsespladser i de tyndt befolkede områder. 23 pct. af borgerne er uenige i det. Tallene for Syddanmark svarer her til landsgennemsnittet.- Undersøgelsen viser, at der i høj grad er behov for samlede planer og koordineren­de indsatser inden for erhverv, uddannelse, beskæftigelse. Og jeg tror ikke, at det er et enten-eller. Det er vigtigt at skabe vækst og udvikling i hele regionen. Men det betyder meget for borgerne, at den regionale udviklingsplaner indarbejder særlige strategier for at styrke erhverv og beskæf­tigelse i de tyndt befolkede områder, siger Niels Johannsen.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen afdækker danskernes holdninger til de kommende regioner. Den er gennemført med medlemmer af Megafon-panelet som en kom­bineret internet- og tele­fonundersøgelse blandt alle danskere over 17 år. Metoden sikrer en meget stor spred­ning inden for målgruppen. Der er gen­­nemført i alt 1.431 brugbare interview. Af dem er 1.180 interview fra Megafon Internetpanelet, og de resterende 251 er telefoninterview. Undersøgelsen er gennemført i perioden 26. til 31. oktober 2005.

Yderligere oplysninger
Tovholder for regional udvikling Niels Johannesen: Telefon 2899 3214.
Informationskonsulent Carsten Bruun. Telefon 79 434445.


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring