Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Borgere i Syddanmark ønsker fokus på kræftbehandling og psykiatri

11. november 2005 

Indbyggerne i Region Syddanmark vil styrke behandlingen af kræftpatienter.

69 pct. af deltagerne i det syddanske RegionsPanel prioriterer bedre kræftbehandling som en af de fire væsentligste indsatser på sundhedsområdet. Blandt de erhvervsuddannede er tallet oppe på 77 pct.

En styrkelse af forskningen på sygehusene, så der udvikles nye og bedre behandlingsformer, støttes af 56 pct. Lige efter følger bedre behandling og kortere ventetider for psykiatriske patienter med 54 pct.

Det er især kvinderne, der er opmærksomme på behovet for bedre tilbud til psykiatriske patienter. 62 pct. af kvinderne prioriterer psykiatri mod 45 pct. af de mandlige deltagere.

Lille ja til brugerbetaling
Deltagerne i RegionsPanelet er også blevet spurgt om deres holdning til brugerbetaling i sundhedsvæsenet, når der er tale om ekstra service ud over kerneydelserne. Det kan f.eks. være brugerbetaling for enkeltstuer eller for behandlingsformer udover den normale standard. Her er nævnt eksempler som fødselsforberedelse i vand eller høreapparat ved mindre hørenedsættelse.

Halvdelen af svarpersonerne er meget eller delvis enige i, at regionen skal indføre brugerbetaling for den slags ekstra ydelser. 41 pct. er helt eller delvis imod.

Undersøgelsen viser, at tilslutningen til brugerbetaling øges med svarpersonens alder. Der er desuden flere mænd (53 pct.) end kvinder (48 pct.), der går ind for en vis brugerbetaling for ekstraydelser.

Fakta om undersøgelsen

7. november 2005 havde 3.316 borgere i Region Syddanmark taget imod opfordringen og tilmeldt sig R­e­gionsPanelet. Af dem har 1.478 svaret på fjerde spørgerunde, svarende til 44,6 pct. af det samlede antal tilmeldte i Region Syddanmark.

De grundlæggende demografiske data fra deltagerne i fjerde spørgerunde viser, at svarpersonerne i Region Syddanmark med hen­syn til alder og køn er rimelig bredt sammensat. Der er dog en lille overvægt af kvinder i undersøgelsen. Desuden er der en underrepræsentation af personer over 70 år sammenlignet med befolkningen som helhed. Til gengæld er der en større andel af 30 til 60-årige i undersøgelsen end i befolkningen som helhed.

Tallene viser også, at der er en kraftig overrepræsentation af højtuddannede i undersøgelsen i forhold til befolkningen som helhed.

Resultater er fjerde spørgerunde for Regionspanelet i Region Syddanmark

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring