Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Indbyggere vil styrke videregående uddannelser Region Syddanmark

14. november 2005 

Uddannelse har høj prioritet blandt borgerne i Region Syddanmark. 53 procent Af deltagerne i det syddanske RegionsPanel prioriterer at styrke de videregående uddannelser for at tiltrække flere virksomheder og institutioner med højtudannet arbejdskraft.

Hele 70 procent af paneldeltagere med en universitetsuddannelse deler dette ønske.

Halvdelen af deltagerne prioriterer en udbygning af efter- og videreuddannelse for at skire opkvalificering af mennesker i brancher, der er truet af udflytning af arbejdspladser.

Borgerne i Region Syddanmark er desuden opmærksomme på behovet for at styrke samarbejdet mellem private virksomheder og forskningsinstitutioner for at få en bedre kommerciel udnyttelse af den offentlige forskning. 49 procent af deltagerne synes, det er en god idé.

Billigere kollektiv trafik, tak
Deltagerne i RegionsPanelet er også blevet spurgt om kollektiv trafik. Hele 77 procent prioriterer lavere priser over alle andre ønsker. Blandt paneldeltagere under 30 år er tilslutningen oppe på 88 procent

Derefter prioriteres bedre busdrift i tyndt befolkede områder (69%) og bedre sammenhæng i linjer og afgange mellem bus og tog (68%).

Går man bag tallene viser det sig, at flere kvinder (80 procent) end mænd (70 procent) lægger vægt på kollektiv trafik. Også tilslutningen til bedre busdrift i tyndt befolkede områder er større blandt kvinder (74 procent) end mænd (65 procent).

Fakta om undersøgelsen

7. november 2005 havde 3.316 borgere i Region Syddanmark taget imod opfordringen og tilmeldt sig R­e­gionsPanelet. Af dem har 1.478 svaret på fjerde spørgerunde, svarende til 44,6 procent af det samlede antal tilmeldte i Region Syddanmark.

De grundlæggende demografiske data fra deltagerne i fjerde spørgerunde viser, at svarpersonerne i Region Syddanmark med hen­syn til alder og køn er rimelig bredt sammensat. Der er dog en lille overvægt af kvinder i undersøgelsen. Desuden er der en underrepræsentation af personer over 70 år sammenlignet med befolkningen som helhed. Til gengæld er der en større andel af 30 til 60-årige i undersøgelsen end i befolkningen som helhed.

Tallene viser også, at der er en kraftig overrepræsentation af højtuddannede i undersøgelsen i forhold til befolkningen som helhed.

Yderligere oplysninger:
Informationskonsulent Carsten Bruun, Vejle Amt. Tlf. 7943 44 45.

Resultater af fjerde spørgerunde for Regionspanelet i Region Syddanmark

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring