Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Koordinering af sundhedsområdet i 2006

29. november 2005 

Styregruppen for sygehussamarbejdet mellem Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter har holdt et af sine regelmæssige møder den 29. november 2005. Styregruppen består af amtsborgmestre, sundhedsudvalgsformænd og –næstformænd m.fl. i Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter.

2006 kan betragtes som et overgangsår, hvor to hold regionale myndigheder på samme tid varetager opgaver i relation til regionens sundhedsvæsen. Der vil i løbet af 2006 kunne opstå situationer, hvor der er behov for, at amtsrådene træffer beslutninger på sundhedsområdet, der rækker ind i 2007 og senere.

Der er endnu ikke etableret et forum, hvor sådanne problemstillinger kan sættes på dagsordenen i en direkte dialog mellem amtsrådene og det kommende regionsråd. Der anbefales derfor nedsat et nyt politisk koordinationsudvalg, hvor regionen og de 4 amter deltager. Der afholdes møder ca. en gang i kvartalet i 2006.

Nyt fælles laboratoriesystem til sygehusene i regionen
De fire amter iværksatte tidligere på året et fælles EU-udbud om nyt laboratoriesystem.

På dagens møde anbefalede amterne, at der iværksættes den nødvendige beslutningsproces frem mod en fælles laboratoriesystemløsning.

Yderligere oplysninger
Amtsborgmester Jan Boye, Fyns Amt (tlf. nr. 6556 1000)
Amtsborgmester Laurits Tørnæs, Ribe Amt (tlf. nr. 7988 6000)
Amtsborgmester Carl Holst, Sønderjyllands Amt (tlf. nr. 7433 5050)
Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, Vejle Amt (tlf. nr. 7583 5333)

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring