Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Danmarkshistoriens første regionsrådsmøde

1. december 2005 

Bredt flertal bag Carl Holst (V) som regionsrådsformand i Region Syddanmark - Regionsrådets eneste medlem valgt på en borgerliste indledte det konstituerende møde.
Se fotos fra mødet.

Med 34 stemmer bag sig blev amtsborgmester Carl Holst (V), Rødding, torsdag valgt til formand for regionsrådet i Region Syddanmark.

Enhedslisten ene repræsentant stemte som den eneste for Poul-Erik Svendsen (S) som formand. De konservative afholdt sig fra at stemme.

En aftale imellem seks af regionsrådets otte partier og lister placerede skoleinspektør Poul-Erik Svendsen (S), Aarup, som 1. næstformand og regionschef Bjarne Juel Møller (DF), Kolding, som 2. næstformand.

Alderspræsident indledte første møde
Inden valgene havde regionsrådets ældste medlem, Jørgen Pless, Svendborg, budt velkommen til regionsrådets første møde. Det skete med et tillykke med valgene og ønsket om et godt samarbejde til gavn for borgerne i det syddanske område.

Som regionsrådets ældste medlem, havde 71-årige Jørgen Pless til opgave at indlede mødet og forestå valget af en regionsrådsformand. Udover at være alderspræsident er Jørgen Pless som eneste medlem valgt på en borgerliste, Lokallisten Region Syddanmark.

Han benyttede lejligheden til minde om, at kommunalreformen pålægger såvel regions- som kommunalpolitikere et særligt ansvar for syddanske borgeres velfærd.

- Strukturreformen giver os chancer for at forbedre borgernes velfærd, men rummer også riskoen for, at velfærden forværres i reformens politiske strømhvirvler. Vi skal udvise rettidig omhu.

Carl Holst: Mod til fornyelse
Regionsrådsformand Carl Holst udtrykte i sin takketale håbet om, at regionsrådet vil være i besiddelse af det fornødne mod til den fornyelse, der er meningen med kommunalreformen.

- Borgerne har vist os tillid ved at vælge os som deres repræsentanter. Det forpligter. Det kræver ansvarsbevidsthed og ydmyghed.

- Vi kan bedst leve op til borgernes tillid, hvis vi til stadighed er opmærksomme på, at det ikke er vores opgave at fortælle borgerne, hvad systemet mener. Vores opgave er at fortælle systemet, hvad borgerne mener, sagde Carl Holst.

11 møder i 2006
I 2006 fungerer regionsrådsmedlemmerne som forberedelsesudvalg med ansvar for etablering af regionen. Udover valg af formand og næstformænd var eneste punkter på dagsordenen fastsættelse af næstformændenes honorar og mødekalender for 2006.

Regionsrådet besluttede, at næstformændene oppebærer et vederlag på 10 procent af formandens, dvs. 71.882 kr. om året.

Forberedelsesudvalget/regionsrådet vil i 2006 holde møde en gang om måneden, bortset fra feriemåneden juli. Møderne holdes på amtsgården i Vejle, der fra 2007 bliver regionens hovedsæde.

Formandskabet
Regionsrådsformand Carl Holst (V), 35 år, er uddannet folkeskolelærer. Medlem af Sønderjyllands Amtsråd fra 1998. Amtsborgmester fra 2000.

1. næstformand, skoleinspektør Poul-Erik Svendsen (S). Medlem af Fyns Amtsråd fra 1993. Formand for sygehusudvalget fra 2001.

2. næstformand, regionschef Bjarne Juel Møller, Kolding. Handels- og kontoruddannet med job som regnskabs- og administrationschef. Medlem af Kolding Byråd siden 1998.

  • Yderligere oplysninger
    Regionsrådsformand Carl Holst. Tlf. 4032 5210.
  • Tovholderdirektør for kommunikation Kjeld Zacho Jørgensen. Tlf. 5151 9111.
  • Informationskonsulent Carsten Bruun. Tlf. 7943 4445/2026 3392.

Mødekalender 2006
Forberedelsesudvalget/regionsrådet holder møde en gang om måneden - bortset fra juli. De to første møde er fastlagt til:

  • Torsdag 5. januar 2006 kl. 15.00.
  • Torsdag 9. februar 2006 kl. 15.00.

 

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring