Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet i arbejdstøjet

5. januar 2006 

Regionsrådet/forberedelsesudvalget i Region Syddanmark er fra starten trukket i arbejdstøjet.

Efter en indledende fællessang, ’Sneflokke kommer vrimlende’, blev der på første ordinære møde torsdag 5. januar truffet en række beslutninger af betydning for udmøntningen af kommunalreformen i det sydlige Danmark.

Regionsdirektøren ansat
Regionsrådet har ansat amtsdirektør Niels Højberg, Fyns Amt, som regionsdirektør.

Se særskilt pressemeddelelse

Foreløbigt budget for 2006
Regionsrådet har bemyndiget regionsdirektøren til at disponere over en pulje på 10 mio. kr., indtil der er vedtaget et egentligt budget pr. 1. marts 2006.

Pengene stilles til rådighed af de fire amter i Region Syddanmark efter en fordelingsnøgle fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den indebærer, at Fyns Amt skal bidrage med 39,5%, Sønderjyllands Amt med 20,91%, Ribe Amt med 19,05% og Vejle Amt med 20,54%.

Efter forberedelsesudvalgets drøftelse og tilbagemeldinger fra de udpegede tovholderdirektører om de forventede udgifter, skal der nu udarbejdes et nyt, endeligt budgetforslag, som skal til 2. behandling på et ekstraordinært møde 27. februar.

Det er forventningen, at det endelige budget ikke kan holde sig inden for den foreløbige pulje på 10 mio. kr.

Samarbejde med kommunerne
Et tæt og godt samarbejde med kommunerne bliver afgørende for regionens muligheder for at løse sine opgaver på den bedst mulige måde. Allerede i år skal der etableres et kontaktudvalg, hvor regionsrådsformand Carl Holst (V) som formand for kontaktrådet mødes med de kommende borgmestre for de nydannede kommuner.

Kontaktrådets første møde holdes 31. januar 2006.

Kontaktudvalget skal bl.a. drøfte kommunernes medfinansiering af regionens aktiviteter, sundhedsaftaler samt rammeaftaler på social- og psykiatriområdet.

Midlertidige bestyrelser for gymnasier, VUC’er m.fl.
Regionsrådet har indstillet repræsentanter til midlertidige bestyrelser for de 40 amtslige uddannelsesinstitutioner, som fra 2007 overgår til statsligt selveje. Det er gymnasier, VUC’er, social- og sundhedsskoler, sygepleje- og radiografskoler samt amtscentre for undervisning.

Regionen skal forhandle overdragelse med amterne

Regionsrådet har udpeget formandskabet bistået af administrationentil at forhandle aftaler på plads om overdragelse af medarbejdere, bygninger, rettigheder og pligter m.v. fra de fire syddanske amter.

Formandskabet består af regionsrådsformand Carl Holst (V), 1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S) og 2. næstformand Bjarne Juel Møller (DF).

Èt vækstforum i Region Syddanmark
Det store flertal i regionsrådet mener, at der skal være ét vækstforum i Region Syddanmark, uanset at loven giver mulighed for at oprette flere. Den beslutning sendes nu i høring hos kommuner og erhvervsorganisationer.

Medlemmerne af det nye permanente vækstforum udpeges af regionsrådet efter indstilling fra kommuner, organisationer m.fl. Det skal være på plads, så det kan overtage opgaven fra det midlertidige vækstforum, der er nedsat af erhvervsministeren, fra 1. april i år.

Vækstforum skal have 20 medlemmer:

  • 3 medlemmer udpeges på regionsrådets initiativ.
  • 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen. Mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne.
  • 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udpeget af regionsrådet.
  • 3 medlemmer af videns- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ.
  • 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Det tyske mindretal skal have en obserevatørpost.

To trafikselskaber i Region Syddanmark
Regionsrådet foreslår, at der etableres to trafikselskaber i Region Syddanmark. Et på Fyn og et til at dække den jyske del af regionen, dvs. de nuværende Sønderjyllands og Ribe amter samt den sydlige del af Vejle Amt.

Der lægges samtidig op til, at denne beslutning tages op til ny vurdering, når der en gang i fremtiden etableres et landsdækkende takstsystem.

I første omgang skal regionsrådets forslag diskuteres i kontaktudvalget, hvor regionsrådsformand Carl Holst (V) mødes med de kommende borgmestre i regionens storkommuner. Regionsrådet får derefter mulighed for at drøfte forslaget igen, inden et endeligt forslag skal til høring i kommunerne.

Yderligere oplysninger
Regionsrådsformand Carl Holst. Tlf. 4032 5210.
Regionsdirektør Niels Højberg. Tlf. 2920 1100.

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring