Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Samarbejde mellem region og kommuner sættes på skinner

27. januar 2006 

Endnu en af kommunalreformens nyskabelser ser dagens lys. Tirsdag holdes første møde i Kontaktudvalget for Region Syddanmark, som bliver centrum for det politiske samarbejde imellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner.

Med kommunalreformen opstår et nyt forum for samarbejde imellem kommuner og region. Det skal sikre, at regionale opgaver bliver løst i et tæt samspil imellem de nye storkommuner og regionen. Det er blandt andet tilfældet på sundheds-, psykiatri- og socialområdet. Men også når det gælder den regionale udvikling, bliver samarbejdet imellem kommuner og region af afgørende betydning.

Den politiske koordinering af samarbejdet foregår i Kontaktudvalget for Region Syddanmark, der holder sit første møde tirsdag 31. januar.

I udvalget sidder formanden for regionsrådet/forberedelsesudvalget Carl Holst (V) og de kommende borgmestre fra alle regionens kommende kommuner. Det vil i praksis sige borgmestrene fra de fire kommuner, som ikke sammenlægges med andre, Fredericia, Odense, Ærø og Fanø, samt formændene for sammenlægningsudvalgene i de øvrige 18 kommuner.

Et vigtigt samarbejdsforum
Regionsrådsformand Carl Holst (V) ser frem til et formaliseret samarbejde med de 22 borgmestre.

- Kontaktudvalget bliver et helt afgørende forum i bestræbelserne på at udvikle gode og sammenhængende tilbud til borgerne på vigtige områder som sundhed, kollektiv trafik og sociale institutioner. Det er vigtigt for os at lytte til kommunernes forventninger til samarbejdet.

- Men også når vi skal skabe en sammenhængende strategi for vækst og udvikling i hele Region Syddanmark er det af stor betydning at have et forum, hvor kommuner og region i fællesskab kan udvikle samarbejdet og koordinere aktiviteterne , siger Carl Holst.

Det er planen, at kontaktudvalget mødes fire gange om året. Regionsrådsformand Carl Holst er født formand. Det er fastsat i loven, hvoraf det også fremgår, at sekretariatsopgaven varetages af regionsrådets administration.

På udvalgets første møde skal politikerne drøfte forberedelsen af sundhedsaftaler samt rammeaftaler på det sociale område mellem Region Syddanmark og kommunerne, nedsættelsen af vækstforum og hvordan etableringen af trafikselskaber skal foregå.

Mødet holdes i regionshovedsædet i Vejle tirsdag 31. januar kl. 12.

Yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand Carl Holst. Tlf. 4032 5210.
Regionsdirektør Niels Højberg. Tlf. 2920 11.00.

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring