Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Stor opbakning til ét vækstforum

9. februar 2006 

Der bliver ét vækstforum i Region Syddanmark. Det besluttede regionsrådet/forberedelsesudvalget torsdag på baggrund af høringssvarene fra kommuner og erhvervsorganisationer.

Regionsrådet vedtog for en måned siden at anbefale ét vækstforum. Alle kommuner og organisationer har i høringssvarene erklæret sig enige.

Kontaktudvalget for Region Syddanmark anbefaler ligeledes ét vækstforum. Kontaktudvalget består ar regionsrådsformanden og borgmestrene fra regionens kommuner pr. 1. januar 2007.

Der er således bred tilslutning til, at ét fælles vækstforum for hele Region Syddanmark bedst sikrer en sammenhængende og slagkraftig indsats til fordel for erhvervsudviklingen. En fælles, målrettet indsats skal give Region Syddanmark tyngde til at markere sig nationalt og internationalt.

De første medlemmer er udpeget
Vækstforum skal være på plads inden 1. april, hvor det overtager opgaven fra det midlertidige vækstforum, der har fungeret siden september 2005.

Regionsrådet udpeger de 20 medlemmer af vækstforum efter en fordelingsnøgle, som fremgår af loven.

De første blev udpeget på mødet torsdag, da Regionsrådet udpegede sine tre repræsentanter:

 • Regionsrådsformand Carl Holst (V)
 • Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S)
 • Regionsrådsmedlem Listbeth Poulsen (S)

Det blev besluttet, at uddannelses- og vidensinstitutionernes tre repræsentanter, skal fordeles imellem de tre niveauer i uddannelsessystemet, de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Regionsrådet besluttede desuden, hvilke erhvervsorganisationer samt arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, der er indstillingsberettiget.

 • Erhvervsorganisationer (6 pladser): Dansk Industri (2), Handel, Transport og Service (HTS) (1), Dansk Handel & Service (1), Landbrugsrådet (1), en række mindre foreninger: Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq, Praktiserende Arkitekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (1).
 • Arbejdsgiverorganisationer (1 plads): Dansk Arbejdsgiverforening (DA).
 • Lønmodtagerorganisationer (1 plads): Lønmodtagernes Landsorganisation (LO).
  (Ovenstående liste rettet i forhold til oprindeligt udsendt pressemeddelelse)

Kommunerne anmodes om at indstille kandidater til 6 pladser. De har i Kontaktudvalget for Region Syddanmark meddelt, at de indstiller:

 • Borgmester Jan Boye (K), Odense Kommune.
 • Borgmester Finn Brunse (S), Ny Assens Kommune
 • Borgmester Per Bødker Andersen (S), Ny Kolding Kommune.
 • Borgmester Tove Larsen (S), Ny Aabenraa Kommune.
 • Borgmester Vagn Therkel Pedersen (V), Ny Tønder Kommune.
 • Borgmester Johnny Søtrup (V), Ny Esbjerg Kommune.

Desuden anmodes det tyske mindretal samt det regionale beskæftigelsesråd, som etableres fra 1. juni 2006, om hver at indstille én observatør.

Regionsrådet ønsker kvindelige kandidater
Regionsrådet besluttede endnu en gang at opfordre de indstillingsberettigede til at indstille både en mand og en kvinde til pladserne i vækstforum.

Regionsrådet understreger, at det vil tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder i vækstforum.

Kommunernes og organisationernes repræsentanter i vækstforum udpeges på baggrund af indstillingerne. Det sker på mødet 9. marts 2006.

Yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand Carl Holst. Tlf. 4032 5210.
Regionsdirektør Niels Højberg. Tlf. 2910 1100.

Dagsorden med bilag

Overblik 9. februar 2006

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring