Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådets medlemmer i arbejdstøjet - ny version

9. februar 2006 

Mødeaktiviteten stiger for medlemmer af regionsrådet/forberedelsesudvalget i Region Syddanmark, efter at rådet torsdag besluttede at nedsætte i første omgang syv arbejdsgrupper. De skal bl.a. behandle en række af de aftaler, som er indgået i forbindelse med konstituteringen, for eksempel på sundhedsområdet.

Regionsrådet kan ikke nedsætte stående politiske udvalg, som de kendes fra amter og kommuner. Arbejdsgrupperne er derfor midlertidige og har ingen beslutningskompetence, men kan rådgive regionsrådet og forberede sager til beslutning.

Pladserne i arbejdsgrupperne fordeles som udgangspunkt i forhold til, hvor mange pladser partierne har i regionsudvalget.

Yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand Carl Holst. Tlf. 4032 5210.
Regionsdirektør Niels Højberg. Tlf. 2910 1100.

Fakta om udvalgene

Arbejdsgruppe vedr. styrelsesvedtægt og budget
Opgaver:

 • Udarbejde forslag til styrelsesvedtægt og rammerne for arbejdsform og mødestruktur.
 • Forberede beslutninger om regionsrådets overvågning af amternes økonomi i 2006 og regionens budget for 2007.

Medlemmer:
Carl Holst (V) – Poul Weber (V) – Bo Libergren (V) – Bent Poulsen (V) – Jens Andersen (V) – Jens Andresen (V) – Bent Krogh Petersen (S) – Poul-Erik Svendsen (S) – Karsten Uno Petersen (S) – Jørgen Bundsgaard (S) – Bente Gertz Hansen (S) – Julie Skovsby (S) – Kent Kirk (K) – Carina Christensen (K) – Kristian Grønbæk Andersen (R) – Lykke Debois (SF) – Anita Kjøng-Rasmusssen (DF).

Arbejdsgruppe vedrørende organisering af sundhedsvæsenet
Opgaver :

 • Konstitueringsaftalens punkter om analyser vedrørende genetablering af skadestuen på Sønderborg Sygehus og den fremtidige struktur for fødesteder i Sønderjylland.
 • Forberedelse af den kommende organisering af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Medlemmer:
Bent Poulsen (V) – Karen Baungaard (V) – Jens Andresen (V) – Ingeborg Moritz Hansen (V) – Poul-Erik Svendsen (S) – Carl Erik Jensen (S) – Lisbeth Poulsen (S) – Søren Salling (K) – Jørgen Pless (L).

Arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet
Opgaver:

 • Forberede og følge forberedelser og forhandlinger om samarbejdsaftaler med kommunerne på sundhedsområdet.
 • Lovgivningen foreskriver, at der indgås samarbejdsaftaler på sundhedsområdet mellem regionen og kommunerne inden den 1. januar 2007.Der sigtes på en politisk vedtagelse af disse samarbejdsaftaler i oktober/november 2006 efter en forberedelses- og forhandlingsfase i løbet af efteråret. Bekendtgørelse for området forventes sendt i høring i løbet af januar måned 2006.

Medlemmer:
Bo Libergren (V) – Thyge Nielsen (V) – Stephanie Kristensen (V) – Lykke Debois (SF) – Ole Krogh Jacobsen (S) – Bent Krogh Petersen (S) – William Jensen (S) – Bent Bechmann (K) – Sarah Nørris (EL).

Arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med kommunerne på social- og psykiatriområdet samt specialundervisning
Opgaver:

 • Forberede samarbejdsaftaler og forhandlinger med kommunerne på social- og psykiatriområdet samt specialundervisning.
 • Tidsrammen for arbejdsgruppens arbejde er snæver, idet kommunernes redegørelse skal foreligge til maj 2006 og rammeaftaler forhandles politisk i august/september med en frist for politisk godkendelse 15. oktober 2006.

Medlemmer:
Karen Baungaard (V) – Bente Bendix Jensen (V) – Stephanie Kristensen (V) – Bente Gertz Hansen (S) – Pierre Topaz (S) – Andrea Terp Christensen (S) – Christina Jensen (S) – Jytte Lauridsen (DF) – Otto Lück (K).

Arbejdsgruppe vedrørende regional trafik
Opgaver:

 • Forberede grundlaget for oprettelse af regionale trafikselskaber inden 1. januar 2007.

Medlemmer:
Poul Weber (V) – Thyge Nielsen (V) – Carsten Abild (V) – William Jensen (S) – Carl Erik Jensen (S) – Jørgen Bundsgaard (S) – Ole Jacobsen (S) – Jytte Lauridsen (DF) – Poul Sækmose (K).

Arbejdsgruppe vedrørende regional erhvervspolitik
Opgaver:

 • Forberede en regional udviklingsstrategi for Region Syddanmark.
 • Internationale relationer.

Medlemmer:
Preben Jensen (V) – Carsten Abild (V) – Jens Andersen (V) – Karsten Uno Petersen (S) – Villy Sahl (S) – Julie Skovsby (S) – Kristian Grønbæk Andersen (R) – Kent Kirk (K) – Per Laursen (SF).

Arbejdsgruppe vedrørende kontakt til somatiske interesseorganisationer, patientforeninger m.v.
Opgaver:

 • Forberede den kontakt, der skal opbygges til organisationer, der repræsenterer borgerne i deres egenskab af brugere og kunder i forhold til regionens serviceydelser.

Medlemmer:
Antallet af medlemmer besluttes senere. Foreløbig er udpeget:
Bent Poulsen (V) – Karen Baungaard (V) – Jens Andresen (V) – Ingeborg Moritz Hansen (V) – Poul-Erik Svendsen (S) – Carl Erik Jensen (S) – Lisbeth Poulsen (S) – Otto Lück (K) – Jørgen Pless (L).

Dagsorden med bilag

Overblik 9. februar 2006

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring