Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Konference om kollektiv trafik i Syddanmark

27. februar 2006 

Spillereglerne for den kollektive trafik ændres mærkbart med kommunalreformen. Derfor afholder regionsrådet i Region Syddanmark onsdag 1. marts en konference på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Omkring 50 kommunalpolitikere, medlemmer af trafikselskabernes bestyrelser og kommunale embedsmænd skal her diskutere rammer, opgaver og arbejdsdeling inden for den nye lovgivning.

Regionsrådet/forberedelsesudvalget i Region Syddanmark har spillet ud med et forslag om, at der i første omgang etableres to trafikselskaber – et for regionens jyske del og et for Fyn. Forslaget er i øjeblikket til høring i kommunerne.

Ændrede vilkår
At kollektiv trafik skal hedde offentlig servicetrafik er blot en enkelt og meget lille brik i det nye store puslespil, der skal lægges i de kommende måneder.

Lovgivningen indebærer, at der skal være trafikselskaber over hele landet. Finansieringen er samtidig ændret, så ansvaret for at prioritere placeres entydigt hos kommunerne, selv om det er et regionalt trafikselskab, der skal varetage den offentlige servicetrafik.

Tilsvarende er det regionen, der skal finansiere de regionale ruter.

Udgangspunktet er vidt forskelligt
Udgangspunktet er vidt forskelligt i regionen.

I Jylland er der tre trafikselskaber, som driver både lokale og regionale ruter – men på forskellig måde.

På Fyn er billedet endnu mere mangfoldigt. Amtet kører de regionale ruter, og kommunerne har ansvaret for lokale ruter. Men også her løses opgaven meget forskelligt. Nogle kommuner har ingen lokale ruter, mens f.eks. Odense har et stort bynet, hvor kommunerne står for driften af bybusser med alt hvad dertil hører.

Yderligere oplysninger
Direktør Sten Nørskov Laursen, Fyns Amt. Tlf. 6556 1501.

Program

 1. Lov om trafikselskaber – nogle hovedtræk
  v/Trafikchef Lars Oksbjerre, Sydbud
 2. Beskrivelse af de nuværende trafiksystemer
  v/Afdelingsingeniør Knud Jensen, Fyn-bus
 3. Hvad skal der ske i 2006
  v/Direktør Sten Nørskv Laursen, Fyns Amt
 4. Forslaget om 2 selskaber
  v/Trafikchef Lone Iversen, Vejle Amts Trafikselskab
 5. Arbejdsdelingen mellem selskaber, kommuner og region – herunder den optimale udnyttelse af planlæggere og optimering af det samlede trafiksystem.
  v/Trafikchef H.C. Bonde, Ribe Amts Trafikselskab
 6. Nogle særlige problemstillinger. Rejsekortet – overgangsordning for takstsystem Jylland/Fyn
  v/Afdelingschef Ib Doktor, Odense Bytrafik
 7. Politiske hovedspørgsmål
  v/Formand for forberedelsesudvalget Carl Holst

Diskussion efter hvert punkt.


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring