Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Politiske arbejdsgrupper har konstitueret sig

27. februar 2006 

De syv politiske arbejdsgrupper under regionsrådet/forberedelsesudvalget i Region Syddanmark har konstitueret sig på en række møder mandag formiddag i regionshovedsædet i Vejle.

Grupperne blev nedsat på regionsrådsmødet 9. februar 2006. Deres opgaver er at rådgive regionsrådet og forberede sager til beslutning i rådet. Arbejdsgrupperne er midlertidige og har ingen beslutningskompetence.

Arbejdsgruppe vedrørende styrelsesvedtægt og budget
Opgaver:

 • Udarbejde forslag til styrelsesvedtægt og rammerne for arbejdsform og mødestruktur.
 • Forberede beslutninger om regionsrådets overvågning af amternes økonomi i 2006 og regionens budget for 2007.

Medlemmer:
Carl Holst (V) – Poul Weber (V) – Bo Libergren (V) – Bent Poulsen (V) – Jens Andersen (V) – Jens Andresen (V) – Bent Krogh Petersen (S) – Poul-Erik Svendsen (S) – Karsten Uno Petersen (S) – Jørgen Bundsgaard (S) – Bente Gertz Hansen (S) – Julie Skovsby (S) – Kent Kirk (K) – Carina Christensen (K) – Kristian Grønbæk Andersen (R) – Lykke Debois (SF) – Anita Kjøng-Rasmusssen (DF).

Regionsrådsformand Carl Holst (V) blev valgt som formand og Poul-Erik Svendsen (S) blev valgt som næstformand.

Gruppen holder første ordinære møde den 9. marts 2006, kl. 10 i regionshovedsædet i Vejle. Gruppen vil fremover holde møde samme dage som forberedelsesudvalget/regionsrådet.

Yderligere oplysninger kan fås hos Carl Holst på telefon 40 32 52 10.

Arbejdsgruppe vedrørende organisering af sundhedsvæsenet
Opgaver :

 • Konstitueringsaftalens punkter om analyser vedrørende genetablering af skadestuen på Sønderborg Sygehus og den fremtidige struktur for fødesteder i Sønderjylland.
 • Forberedelse af den kommende organisering af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Medlemmer:
Bent Poulsen (V) – Karen Baungaard (V) – Jens Andresen (V) – Ingeborg Moritz Hansen (V) – Poul-Erik Svendsen (S) – Carl Erik Jensen (S) – Lisbeth Poulsen (S) – Søren Salling (K) – Jørgen Pless (L).

Poul-Erik Svendsen (S) blev valgt som formand og Bent Poulsen (V) blev valgt som næstformand.

Gruppen holder første ordinære møde den 16. marts 2006, kl. 8.30 i regionshovedsædet i Vejle.

Yderligere oplysninger kan fås hos Poul-Erik Svendsen på telefon 29 20 12 00.

Arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet
Opgaver:

 • Forberede og følge forberedelser og forhandlinger om samarbejdsaftaler med kommunerne på sundhedsområdet.

Lovgivningen foreskriver, at der indgås samarbejdsaftaler på sundhedsområdet mellem regionen og kommunerne inden den 1. januar 2007.Der sigtes på en politisk vedtagelse af disse samarbejdsaftaler i oktober/november 2006 efter en forberedelses- og forhandlingsfase i løbet af efteråret. Bekendtgørelse for området forventes sendt i høring i løbet af januar måned 2006.

Medlemmer:
Bo Libergren (V) – Thyge Nielsen (V) – Stephanie Kristensen (V) – Lykke Debois (SF) – Ole Krogh Jacobsen (S) – Bent Krogh Petersen (S) – William Jensen (S) – Bent Bechmann (K) – Sarah Nørris (EL).

Bo Libergren (V) blev valgt som formand og Lykke Debois (SF) blev valgt som næstformand.

Gruppen holder første ordinære møde den 8. marts 2006, kl. 11-12 i regionshovedsædet i Vejle.

Yderligere oplysninger kan fås hos Bo Libergren på telefon 29 20 18 00.

Arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med kommunerne på social- og psykiatriområdet samt specialundervisning
Opgaver:

 • Forberede samarbejdsaftaler og forhandlinger med kommunerne på social- og psykiatriområdet samt specialundervisning.
 • Tidsrammen for arbejdsgruppens arbejde er snæver, idet kommunernes redegørelse skal foreligge til maj 2006 og rammeaftaler forhandles politisk i august/september med en frist for politisk godkendelse 15. oktober 2006.

Medlemmer:
Karen Baungaard (V) – Bente Bendix Jensen (V) – Stephanie Kristensen (V) – Bente Gertz Hansen (S) – Pierre Topaz (S) – Andrea Terp Christensen (S) – Christina Jensen (S) – Jytte Lauridsen (DF) – Otto Lück (K).

Bente Gertz Hansen (S) blev valgt som formand og Karen Baungaard (V) blev valgt som næstformand.

Gruppen holder første ordinære møde den 15. marts 2006, kl. 12-15 i regionshovedsædet i Vejle.

Yderligere oplysninger kan fås hos Bente Gertz Hansen på telefon 21 72 71 02.

Arbejdsgruppe vedrørende regional trafik
Opgave:

 • Forberede grundlaget for oprettelse af regionale trafikselskaber inden 1. januar 2007.

Medlemmer:
Poul Weber (V) – Thyge Nielsen (V) – Carsten Abild (V) – William Jensen (S) – Carl Erik Jensen (S) – Jørgen Bundsgaard (S) – Ole Jacobsen (S) – Jytte Lauridsen (DF) – Poul Sækmose (K).

Poul Weber (V) blev valgt som formand og William Jensen (S) blev valgt som næstformand.

Gruppen holder første ordinære møde den 17. marts 2006, kl. 9-11 i regionshovedsædet i Vejle.

Yderligere oplysninger kan fås hos Poul Weber på telefon 29 20 15 00.

Arbejdsgruppe vedrørende regional erhvervspolitik
Opgaver:

 • Forberede en regional udviklingsstrategi for Region Syddanmark.
 • Internationale relationer.

Medlemmer:
Preben Jensen (V) – Carsten Abild (V) – Jens Andersen (V) – Karsten Uno Petersen (S) – Villy Sahl (S) – Julie Skovsby (S) – Kristian Grønbæk Andersen (R) – Kent Kirk (K) – Per Laursen (SF).

Karsten Uno Petersen (S) blev valgt som formand og Preben Jensen (V) blev valgt som næstformand.

Gruppen holder første ordinære møde den 27. marts 2006, kl. 10-12 i regionshovedsædet i Vejle.

Yderligere oplysninger kan fås hos Karsten Uno Petersen på telefon 21 63 11 93.

Arbejdsgruppe vedrørende kontakt til somatiske interesseorganisationer, patientforeninger m.v.
Opgave:

 • Forberede den kontakt, der skal opbygges til organisationer, der repræsenterer borgerne i deres egenskab af brugere og kunder i forhold til regionens serviceydelser.

Medlemmer:
Antallet af medlemmer besluttes senere. Foreløbig er udpeget:
Bent Poulsen (V) – Karen Baungaard (V) – Jens Andresen (V) – Ingeborg Moritz Hansen (V) – Poul-Erik Svendsen (S) – Carl Erik Jensen (S) – Lisbeth Poulsen (S) – Otto Lück (K) – Jørgen Pless (L).

Bent Poulsen (V) blev valgt som formand og Poul-Erik Svendsen (S) blev valgt som næstformand.

Gruppen har ikke aftalt næste møde.

Yderligere oplysninger kan fås hos Bent Poulsen på telefon 29 60 07 47.

Generelt om arbejdsgrupperne
Administrerende direktør Niels Højberg, telefon 29 20 11 00.

Pressekontakt i Region Syddanmark
Informationskonsulent Carsten Bruun, Vejle Amt
Tlf. 7943 4445
Mobil: 2026 3392
E-post: cab@vejleamt.dk

Kommunikationsmedarbejder Ove Kristiansen, Sønderjyllands Amt
Tlf. 7433 5374
E-post: ok@sja.dk

 


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring