Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regional ros til globaliseringsforslag

17. marts 2006 

Regionsrådsformand Carl Holst (V): Regeringens globaliseringsforslag har den helt rigtig retning.

Regeringen fremlagde i går 333 forslag, der skal sikre Danmark en plads i front i en stadig mere globaliseret verden.

- Uden at have læst alle forslagene igennem, mener jeg, at retningen er helt rigtig - både set ud fra en national og en regional vinkel, siger Carl Holst. Han er også formand for det midlertidige syddanske vækstforum.

- Det er gode forslag, som kan være med til at styrke Danmarks konkurrencedygtighed. I Region Syddanmark er vi parate til at påtage os vores del af ansvaret for at få forslagene ført ud i virkeligheden.

Det midlertidige vækstforum i Region Syddanmark, som blev nedsat i september sidste år, er netop i disse dage ved at lægge sidste hånd på de anbefalinger, der pr. 1. april skal gives videre til det permanente vækstforum.

De væsentligste anbefalinger fra det midlertidige vækstforum lyder:

  • Flere skal uddanne sig mere
  • Vidensinstitutioner skal arbejde tættere sammen med virksomheder
  • Støtten til iværksættere skal koordineres og samordnes

- Når jeg læser globalisereingsforslagene er det tydeligt, at regeringen og vækstforum ser de samme udfordringer og peger på de samme løsninger. Det betyder, at det permanente vækstforum i samspil med regionen og de 22 syddanske kommuner umiddelbart kan tage fat på den regionale del af opgaven.

- 1. april tiltræder det permanente vækstforum i Region Syddanmark. Med regeringens udspil og anbefalingerne fra det midlertidige Vækstforum, er der skabt en solid platform for indsatserne i de kommende år.

Yderligere oplysninger
Regionsrådsformand Carl Holst, telefon 4032 5210.

Fakta om vækstforum
Det regionale vækstforum med repræsentanter fra regionsråd, kommuner, vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsorgani­sationer får en central rolle med direkte indflydelse på den regionale erhvervsudvikling.

Vækstforum skal være klar 1. april 2006. De 20 medlem­mer udpeges af regionsrådet efter indstilling fra kommuner og organisationer. Udpegningen sker på regionsrådsmødet den 27. marts 2006.

Siden september sidste år har et midlertidigt vækstforum udpeget af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen arbejdet med at forberede arbejdet for det permanente vækstforum.

Det permanente vækstforum skal:

  • Udarbejde en regional strategi for erhvervsudvikling.
  • Overvåge udviklingen af de regionale vækstvilkår
  • Udvikle og prioritere initiativer om erhvervsfremme:
  • Lave indstillinger til regionsrådet om anvendelse af penge til erhvervsudvikling.
  • Lave indstillinger til staten om anvendelse af penge fra EU’s social- og regionalfond.
Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring