Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regeringen bør i højere grad prioritere rygraden i dansk erhvervsliv

22. marts 2006 

Vestdanske regionsformænd opfordrer Regeringen til i højere grad at tilgodese mindre forskningstunge virksomheder og virksomheder med mindre end 50 ansatte. 97% af alle virksomheder i Vestdanmark har mindre end 50 ansatte. I Regeringens udkast til forskningsstrategi er disse virksomheder ikke prioriteret i tilstrækkelig grad. Det betyder, at de ikke vil få det løft, der skal til for at forblive konkurrencedygtige, selv om de udgør rygraden i vestdansk erhvervsliv.

De vestdanske regionrådsformænd er enige med regeringen i, at det er nødvendigt at styrke højere uddannelse, forskning og innovation. Men det er ikke nok for Danmark, at det går godt i Hovedstadsregionen. Regeringen bør have ambitioner på hele Danmarks vegne.

Formand for den kommende Region Midtjylland, Bent Hansen (S): ”Det har ligget til grund for etablering af de nye regioner, at der i hver region er mindst et universitet, som kan fungere som lokomotiv for udviklingen. Jeg er stærkt engageret i at denne lokomotivfunktion får de bedst mulige arbejdsvilkår – og det sikres bedst ved en bredere funderet forskningsstrategi end den, Regeringen arbejder på lige nu”.

De vestdanske regionsrådsformænd mener, at der er en overhængende risiko for en yderligere skævvridning af Danmark, når Regeringen fokuserer den statslige investering i Hovedstadsregionen, hvor de store, forskningstunge virksomheder er, når det drejer sig om højere uddannelse, forskning, innovation og vidensspredning.

Formand for den kommende Region Nordjylland, Orla Hav (S) siger: ”Regeringen har hidtil fordelt offentlig investering i forskning, så 70 øre af hver krone går til Hovedstadsregionen. Med regeringens udkast til forskningsstrategi vil Hovedstadsregionen få en endnu større andel, der vil forøge det skæve forhold mellem Øst- og Vestdanmark.”

Regeringens strategi er at øge den private forskning. De vestdanske regionsrådsformænd mener, det er for ensidigt at fokusere så kraftigt på den private sektor og opfordrer til i højere grad at se på samspillet mellem den private og offentlige sektor. Vi ved, at jo mere der investeres fra offentlig side, jo mere investeres der tilsvarende af private virksomheder.

Formand for den kommende Region Syddanmark, Carl Holst (V) udtaler: ”Det ligger i kortene, at antallet af universiteter og sektorforskningsinstitutioner reduceres. Det er vigtigt, også for Vestdanmark, at erhvervsmæssige styrker og udviklingsmuligheder understøttes af markante forskningsmiljøer. Et stærkt offentligt-privat samspil er vigtigt for at forbedre små og mellemstore virksomheders vækstvilkår”.

Yderligere oplysninger

  • Formand for forberedelsesudvalget for Region Nordjylland, Orla Hav: 4089 9378
  • Formand for forberedelsesudvalget for Region Midtjylland, Bent Hansen: 4031 3707
  • Formand for forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, Carl Holst: 4032 5210

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring