Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhed skal skaffe job i Region Syddanmark

30. marts 2006 

Befolkningens hastigt voksende interesse for sundhed og sund levevis skal skaffe nye arbejdspladser i Region Syddanmark.

Det sunde liv skal være omdrejningspunkt for en ny syddansk erhvervs- og kompetenceklynge med mulighed for at skabe en milliardomsætning med produkter, serviceydelser og koncepter inden for personlig helse og velvære.

- Sundhed i bred forstand er et marked i hastig vækst, både herhjemme og internationalt. Forretningsmulighederne er enorme i lyset af den globale kommercialisering, og i Syddanmark har vi forudsætningerne for at komme med på vognen. Det siger formanden for det midlertidige vækstforum i Region Syddanmark, regionsrådsformand Carl Holst (V).

Visionen om en helt ny erhvervsklynge opbygget omkring sundhed og det sunde liv indgår i det oplæg til erhvervsstrategi, som det midlertidige vækstforum fremlagde torsdag.

Tager afsæt i sygehusenes forskning og kompetencer

Den syddanske region har meget at vinde ved at komme hurtigt i gang. Det kan ske ved at tage afsæt i kompetencer og forskning på regionens sygehuse, fremgår det af oplægget.

Det sunde liv er tænkt som hele kæden afidrætstilbud, sundhedsfremme og forebyggelse over egentlig behandling til rehabiltering og tilbud til kronisk syge samt andre aktiviteter, som har betydning for sundhed, helbred og livskvalitet.

Behov for nye partnerskaber

Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding, Odense, har som en af erhvervslivets repræsentanter været med til at lave oplægget:

- Evner vi i Syddanmark at skabe partnerskaber,ligger der enorme muligheder i at udvikle produkter, koncepter og services inden for f.eks. plantemedicin, sund mad, telemedicin, hjælpemidler og generel sundhed og velvære, siger C.C. Nielsen.

- ’Det sunde liv’ som satsning forudsætter samarbejde ogpartnerskaber imellem offentlige og private virksomheder, mellem virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og imellem virksomheder i et vidtstrakt geografisk område.

Stærk vilje til regionalt samarbejde

I Region Syddanmark er der stor tiltro til, at det lader sig gøre at få private og offentlige virksomheder på Fyn og i Syd- og Sønderjylland til at arbejde sammen på tværs af brancher og geografiske afstande.

- Det er gået overraskende hurtigt med at skabe partnerskaber på tværs af Lillebælt. Arbejdet med strategien har vist, at der hele vejen rundt er en stærk vilje til samarbejde. Der er en erkendelse af, at vi skal arbejde mod fælles mål, siger borgmester i Esbjerg Kommune Johnny Søtrup (V).

Mere end 300 personer i Region Syddanmark har været involveret i arbejdet med strategioplægget.

Yderligere oplysninger

  • Formand Carl Holst. Tlf. 4032 5210.
  • Direktør C.C. Nielsen. Tlf. 6317 4217.
  • Borgmester Johnny Søtrup. Tlf. 7616 1000.
  • Rektor Jens Oddershede. Tlf. 6550 1030.
  • Sekretariatet: Henrik Lodberg. Tlf. 3546 6406.

KLAUSULERET TIL TORSDAG 30. marts 2006 KL. 17.00

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring