Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionspolitikere fik noget at tænke over

3. april 2006 

Regionspolitikere i Region Syddanmark fik meget at tænke over, da regionsrådet mandag var på sin anden besøgstur i regionen. Målet var denne gang Vejle Sygehuse og et par af de meget specialiserede sociale institutioner i Brejning-området ved Vejle Fjord, som regionen 1. januar 2007 overtager fra Vejle Amt.

Besøgsturene skal give politikerne indsigt i nogle af de opgaver, regionsrådet får ansvar for i den nye store region. Selv for en erfaren amtspolitiker kan der været meget at hente, fordi opgaverne på nogle områder løses på vidt forskellige måder i de fire gamle amter, som bliver til Region Syddanmark.

Det gælder bl.a. på sundhedsområdet. På Vejle Sygehus arbejder man med en decentral organisation, der flytter beslutninger og ansvar ud på de enkelte afdelinger. Incitatment-styring er en af nøglerne til sygehusets berømmede effektivitet.

Politikerne spurgte interesseret til de styringsredskaber, der er udviklet i Vejle Amt og på Vejle Sygehus.

Vil ikke være større
Sygehusdirektør Per Askholm Madsen meddelte - måske til nogles overraskelse - at Vejle Sygehus ikke har ambitioner om at blive større. Tvært imod kan der sagtens være opgaver, som med fordel kan løses et andet sted.

- Vi skal være store nok til at nå langt – det kræver specialisering. Men vi vil være små nok til at gøre det godt.

Efter ledelsens oplæg om var der mulighed for at se nærmere på sygehusens mammacenter, afdelingen for tarmkræft, røntgenafdelingen og det forholdsvis nye laboratoriecenter.

Laboratoriecenter kopieres
I laboratoriecentret er samlet fem laboratorier, som tidligere lå fem forskellige steder på sygehuset. Bygningen er tegnet til formålet, hvilket har udløst en mærkbar effektivisering, som har skabt mulighed for mere forskning end tidligere.

Selve centertanken og den arkitektoniske løsning har vakt interesse i både ind- og udland og kopieres i bl.a. Trondheim i Norge.

Et indblik i en fremmed verden
I Brejning besøgte regionspolitikerne to af Vejle Amts meget specialiserede institutioner med mulighed for at få et indblik i hverdagen.

Spurvetoften er et botilbud til 34 unge og voksne med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Deres udviklingsniveau svarer til de tidligere udviklingstrin fra under 1 år til ca. 4 år. Alle er afgængige af praktisk hjælp og støtte i hverdagen og specielt tilrettet kommunikation. I øjeblikket har institutitutionen en aldersspredning fra 24 til 64 år.

Udviklingscentret Skansebakken en en bo- og udviklingsinstutiton for voksne med multihandicap. Beboerne har et stort fysisk plejebehov og har brug for omfattende hjælp til alle funktioner. Centret rummer 45 døgnpladser og en aflastningsplads til personer fra 18 år fordelt på fire bosteder i Brejning og Børkop. For tiden er aldersfordelingen fra 19 til 90 år.

Første gang
- Det er faktisk først gang, jeg har set en specialiseret institution indefra, fortalte det fynske regionsrådsmedlem Julie Skovsby (S) efter besøget.

- Sådan et besøg er en fantastisk mulighed for at få indblik i noget, jeg ikke kender så meget til. Muligheden for at tale med personale og hilse på beboere er meget nyttig og giver et bedre udgangspunkt for at træffe beslutninger.

Under besøget på Skansebakken i Børkop fik Julie Skovsby bl.a. et indblik i betydningen af et godt arbejdsmiljø. Hun så nogle nyindrettede baderum, og medarbejdere fortalte, at antallet af arbejdsskader er sænket mærkbart.

Tiltalt af Vejle-modellen
Regionsrådsmedlem Otto D. Lück (K) var på grund af sygdom ikke med på regionsrådets første besøgstur i Esbjerg-området. Det ærgrer ham, for dagens tur har bestyrket ham i opfattelsen af, at turene er en enestående chance for at få viden om det, han som politiker skal beskæftige sig med.

- Vi får en baggrundsviden af stor værdi. En ting er at se tal og statistikker. Det er noget helt andet at se menneskene bag tallene.

- Vi har i dag besøgt nogle mennesker, som har behov for, at vi tager os godt af dem og gør noget ekstraordinært for at støtte dem i deres liv. Og vi har set, at dygtige medarbejdere og gode rammer gør en forskel, siger Otto D. Lück.

På Vejle Sygehus hæftede han sig bl.a. ved den store vægt, der lægges på decentralisering og opretholdelsen af små enheder.

- Model Vejle virker tiltrækkende. Små enheder kan noget, som store enheder ikke kan. Rent psykosocialt har de et forspring, mener han.

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring