Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Første møde i vækstforum

3. maj 2006 

Det nyudpegede Vækstforum for Region Syddanmark holder sit første møde torsdag 4. maj 2006. Det foregår på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Det regionale vækstforum er en af kommunalreformens nyskabelser. Her sidder repræsentanter fra regionsråd, kommuner, erhvervsorganisationer, videninstitutioner samt arbejdsmarked med det ene formål at skabe rammerne for en målrettet og sammenhængende erhvervsudvikling i Syddanmark

- Vækstforum får en meget central rolle i bestræbelserne på at gøre Region Syddanmark til en vækstregion med gode rammer for skabelse af fremtididens job og virksomheder i en globaliseret verden, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Regional erhvervsstrategi

Vækstforum er udpeget for resten af den kommunale valgperiode, der løber til udgangen af 2009. Den første store opgave bliver at udarbejde en regional strategi for erhvervsudviklingen med tilhørende handlingsplaner.

Forarbejdet er gjort af det midlertidige vækstforum, der sluttede sit arbejde 30. marts med fremlæggelse af et oplæg til erhvervsudviklingsstrategi. Desuden har det Kvindernes Vækstforum bidraget med et oplæg.

Erhvervsudviklingsstrategien bliver en del af grundlaget, når regionsrådet senere skal vedtage en udviklingsplan for Region Syddanmark

Udover udviklingsstrategien skal vækstforum overvåge de regionale og lokale vækstvilkår.

Vækstforum får desuden et afgørende ord, når regionsrådet skal bevilge penge til regionale udviklingsaktiviteter på erhvervsområdet, og ved fordeling af penge fra EU’s socialfond og regionalfond.

Konstituering

Der foreslås et formandskab på fire personer, hvor den ene er formanden. Sammensætningen skal efter forslaget afspejle de fire søjler, som vækstforum hviler på: regionsråd, kommuner, erhvervsorganisationer og videninstitutioner.

Vækstforum drøfter, hvem det vil pege på som formand, men det er regionsrådet, der udpeger formanden. Det sker på regionsrådsmødet 11. maj.

Turisme og EU

På sit første møde skal vækstforum tage stilling til et eventuelt forhåndstilsagn om tilskud til turismeaktiviteter i 2007.

Vækstforum skal drøfte regionsrådets og kommunernes plan om at samle eksisterende tilbud i et fælles rådgivningskontor i Bruxelles og afgive høringssvar til regionsrådet.

Desuden skal medlemmerne forholde sig til et oplæg fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om en fælles dansk strategi for anvendelse af EU’s strukturfondspenge i perioden 2006-2013.

EU-strategien er vigtig. Her fastlægges de nationale rammer for vækstforums og regionens muligheder for at bruge EU-midler til at iværksætte og støtte aktiviteter på områder som innovation, uddannelses- og kompetencevejledning, iværksætteri og ny teknologi.

Kontaktpersoner

 • Direktør for regional udvikling Kjeld Zacho Jørgensen, Region Syddanmark. Tlf. 5151 9111.
 • Kontorchef Dorthe Kusk, leder af vækstforums sekretariet. Tlf. 7572 3144 – 2009. Mobil: 2128 5940.

Yderligere oplysninger
Dagsorden med bilag

Pressekontakt
Kommunikationsmedarbejder Ove Kristiansen. Tlf. 7433 5374.

Fakta-oplysninger

I udkastet til forretningsorden lægges op til, at vækstforums møder ligesom møderne i det midlertidige vækstforum ikke er offentlige. Det gælder også det konstituerende møde.

Dagsorden og referater med bilag vil være tilgængelige på Region Syddanmarks hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Der udsendes pressemeddelelser om de vigtigste punkter efter møderne.

Vækstforums medlemmer

Fra kommunerne (6 medlemmer)

 • Formand for sammenlægningsudvalg Tove Larsen, Aabenraa Kommune
 • Formand for sammenlægningsudvalg Per Bødker Andersen, Kolding Kommune
 • Formand for sammenlægningsudvalg Finn Brunse, Assens Kommune
 • Borgmester Jan Boye, Odense Kommune
 • Formand for sammenlægningsudvalg Vagn Therkel Pedersen, Tønder Kommune
 • Formand for sammenlægningsudvalg Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune

Fra Dansk Industri (2 medlemmer)

 • Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding A/S
 • Koncerndirektør Hans Kirk, Danfoss A/S

Fra HTS (Handel, Transport og Serviceerhvervene): (1 medlem)

 • Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

Fra Dansk Handel og Service (1 medlem)

 • Adm. direktør Birthe Skovgård, BS-Pleje

Fra Landbrugsrådet (1 medlem)

 • Gårdejer Gert Karkov

Fra Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq, Praktiserende Arkitekters Råd – PAR og Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI (i fællesskab 1 medlem)

 • Entreprenør Henrik Styrup, Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma

Fra de lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)

 • Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet

Fra de mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)

 • Rektor Tyge Skovgaard Christensen, CVU Vest Esbjerg

Fra de korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)

 • Vicedirektør Lena Venborg Pedersen, EUC Syd

Fra DA

 • Direktør Kurt Adamsen, Isoleringsgruppen A/S

Fra LO, AC og FTF (i fællesskab 1 medlem)

 • Formand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Esbjerg

Forberedelsesudvalget har udpeget følgende 3 medlemmer

 • Carl Holst
 • Karsten Uno Petersen
 • Lisbeth Poulsen

Fra det tyske mindretal, som indstiller 1 observatør

 • Hinrich Jürgensen

Det regionale beskæftigelsesråd bliver bedt om at indstille en observatør, når det er etableret efter 1. juni. Indtil da stiller observatør i det midlertidige vækstforum Thorkild Jacobsen sig til rådighed for arbejdet.

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring