Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Fire psykiatrichefer udpeget

14. juni 2006 

Den overordnede psykiatriorganisation i Region Syddanmark er på plads, efter at koncerndirektionen har udpeget fire psykiatrichefer

Den samlede ledelse ser således ud:

  • Psykiatridirektør: Kirsten Nielsen.
  • Afdelingschef: Torben Kyed Andersen – planlægning og udvikling.
  • Afdelingschef: Karsten Sauer – ledelsessekretariatet.
  • Psykiatrichef Vest: Anders Meinert Pedersen.
  • Psykiatrichef Midt: Agnete Philipsen.
  • Psykiatrichef Øst: Claus Poulsen.
  • Psykiatrichef for socialpsykiatri, centre for traume- og torturoverlevelse samt PsykInfo: Peter Schønning.

Anders Meinert Pedersen er ansat som chef for driftsområde Vest, der omfatter Ny Tønder, Ny Esbjerg, Ny Varde, Ny Vejen, Ny Billund og Ny Vejle kommuner.

Agnete Philipsen er ansat som chef for driftsområde Syd, der omfatter Ny Aabenraa, Ny Sønderborg, Ny Haderslev, Ny Kolding, Fredericia og Ny Middelfart kommuner.

Claus Poulsen er ansat som chef for driftsområde Øst, der omfatter Ny Bogense, Ny Assens, Odense, Faaborg-Midtfyn, Ny Kerteminde, Ny Nyborg, Ny Svendborg, Ærø og Langelands kommuner.

Som chefer for driftscentrene får de tre ansvaret for behandlingspsykiatrien i regionen.

Peter Schøning er ansat som overordnet chef for de socialpsykiatriske centre samt centrene for traume- og torturoverlevere og PsykInfo.

Blå bog

Anders Meinert Pedersen - Psykiatrichef Vest

Anders Meinert Pedersen, psykiatridirektør i Ribe Amt, 44 år og bosiddende i Trelde ved Fredericia.

Anders Meinert Pedersen er medicinsk kandidat fra Århus Universitet i 1989, speciallæge i almen medicin i 1997 og endvidere master i offentlig ledelse, MPM, fra SDU Odense Universitet i 2001.

De kliniske ansættelser frem til 1997 har været i Ribe, Fyns og Vejle amter. De administrative ansættelser har været som 1. reservelæge i sygehusadministrationen på Vejle Sygehus og sundheds-forvaltningen i Vejle Amt i årene 1996 - 1999. Derefter som overlæge i sundhedsforvaltningen i Viborg Amt 1999 - 2001, afdelingsleder for Afdelingerne for Forskning, Kvalitet og Uddannelse i Sønderjyllands Amt 2001 - 2004. Fra 1. marts 2004 Psykiatridirektør i Psykiatrien i Ribe Amt.

Tlf. 7918 2800.

Agnete Philipsen -Psykiatrichef Midt

Født 1950, uddannet sygeplejerske 1973, videreuddannelse i ledelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole 1982-83 og 1988-89. Har arbejdet i psykiatrien siden 1974, dels i almenpsykiatrisk modtageafsnit i Risskov og dels som distriktssygeplejerske i Haderslev. Blev i 1990 medlem afPsykiatriledelsen i Risskov og fra 1998 direktør for psykiatrien i Sønderjyllands Amt.

Tlf. 7433 5050.

Claus Poulsen - Psykiatrichef Øst

Claus Poulsen er 56 år. Uddannet cand. stat og aktuar. Søgte som nyuddannet uopfordret ind ved sygehusvæsen samt medicinalindustri, men endte med først at få job indenfor forsikring. 1974-1996 indenfor forsikring.Koncerndirektør i Alm. Brand.

1996-2001 Sygehuschef på Lemvig Sygehus.

2001- Sygehuschef, Sygehuspsykiatrien i Sønderjyllands Amt. Løbende deltaget i videreuddannelse, konferencer og studiebesøg bl.a. Sundhedsvæsenet i Sydspanien, Sundhedsvæsenet i Norditalien samt

Psykiatrien i Birmingham samt nylig deltagelse i Region Skånes og National Health Services lederuddannelse. Løbende – som hobby – deltaget i forsknings- og udviklingsprojekter.

Tlf. 7347 22.25.

Peter Schøning - Psykiatrichef for socialpsykiatri og centrene for traume- og torturoverlevere og PsykInfo

Peter Schøning er 53 år og har siden 1999 haft en stilling som kontorchef i Psykiatriafdelingen i Fyns Amt.

Psykiatriafdelingen er driftsafdelingen for den samlede amtslige psykiatri i Fyns Amt. Han har her specielt opgaver indenfor det social-psykiatriske område med faglige, administrative og ledelsesmæssige opgaver.

Før dette var Peter Schøning, fra 1990 til 1999, uddannelseskonsulent i Fyns Amt - også her indenfor det psykiatriske område. Opgaverne var her, at udvikle, etablere og gennemføre efteruddannelse for personalet i psykiatrien.

Peter Schøning kom til Fyns Amt efter ca. 10 år som lærer, et par år som højskolelærer og siden hen 8 år som lærer indenfor erhvervsskole-området. Peter Schøning er uddannet lærer og har herudover bifag i samfundsfag samt suppleringsfag i filosofi fra Ålborg Universitets Center og hertil en lederuddannelse fra Linköbing Universitet.

Tlf. 6556 2035.

Torben Kyed Andersen - chef for Planlægning og Udvikling

Torben Kyed Andersen er 39 år, bosiddende i Vejle og uddannet cand. scient. pol.

Torben har de sidste 10 år arbejdet indenfor psykiatriområdet i Vejle Amt. Fra fuldmægtig på socialpsykiatriområdet, over projektleder for Udviklingsplanen for psykiatrien i Vejle Amt 2001 til souschef i psykiatriforvaltningen i Vejle Amt de sidste 5 år.

I hans nuværende job har han haft det ledelsesmæssigt ansvar for budget, planlægnings- og udviklingsopgaver på tværs af psykiatrien. Derudover har arbejdsopgaver blandt andet været: Samarbejdsmodel for gerontopsykiatriområdet, udvikling af indsatsen over for spiseforstyrrede, etablering af Psykiatrisk Informationscenter, etablering af amtsdækkende akuttelefon, udvikling af støttecenterpladser, projekt omkring behandling af depression over internettet, etablere skærmet afsnit, renovering med henblik på enestuer i hele amtet.

Tlf. 7572 3144 – 1514.

Karsten Sauer - chef for Ledelsessekretariatet

Karsten Sauer er 53 år, bosiddende i Tønder og uddannet cand. scient. pol. Karsten har beskæftiget sig med en række forskellige fagområder i kommune og amt. Han har lang ledelsesmæssig erfaring blandt andet som sekretariatschef i Tønder Kommune, sekretariatschef i Sønderjyllands Amts skole- og kulturforvaltning og endelig de sidste 2 år som kontorchef i psykiatriforvaltningen i Sønderjyllands Amt.

Tlf. 7433 5304.

Yderligere oplysninger

Psykiatridirektør Kirsten Nielsen, mobil 20 61 63 96.


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring