Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vestdansk erhvervssamarbejde skal nytænkes

15. juni 2006 

Jysk-fynsk erhvervssamarbejde sendes i stafet til vækstfora

Toppolitikerne fra de kommunale kontaktråd og regionerne i nord, midt og syd opfordrer nu de tre jysk-fynske vækstfora til at etablere et samarbejde, der nytænker det vestdanske erhvervssamarbejde. Det blev for nyligt besluttet på et møde med styregruppen for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde.

Vækstforum har ansvaret for den regionale erhvervsudvikling og er sammensat af repræsentanter fra region, kommuner, erhvervslivets og arbejdsmarkedets organisationer samt videninstitutioner.

Regionsformand Bent Hansen udtaler, at ”en forening af fælles vestdanske regionalinteresser er en styrkelse af betingelserne for vækst i Vestdanmark. Det vil de nydannede kommuner og regioner samt nye regionale vækstfora naturligvis være optagede i drøftelsen af en eventuelt kommende vestdansk erhvervssamarbejde”.

Det er et klart udgangspunkt for de politiske drøftelser, at formålet med et vestdansk erhvervssamarbejde skal være at understøtte, forstærke og varetage de jysk-fynske vækstforas fælles interesser og samlede indsats for regional udvikling i Jylland-Fyn for at skabe sammenhæng mellem initiativer i Jylland-Fyn og statslige erhvervspolitiske initiativer.

I den forbindelse siger borgmester Egon Pleidrup at, ”Det jysk-fynske erhvervssamarbejde er en platform vi ikke må tabe på gulvet! Som samarbejdet ser ud i dag styres det af politikere, fremover vil samarbejdet også styres af erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, og det er bestemt ikke en forringelse.”

På mødet fremlagde Det jysk-fynske erhvervssamarbejde et forslag til vision for et kommende samarbejde, der skal skabe vækst i Jylland-Fyn og balance mellem Øst- og Vestdanmark.

Johannes Flensted-Jensen pointerer, at ”Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har skabt mange resultater – eksempelvis i form af mere end 100 projekter under den jysk-fynske it-satsning, det er vigtigt, at der bliver taget stilling til, hvordan de bæres videre i en ny struktur.”

Den regionale erhvervspolitik har med globaliseringen fået større og større betydning for udvikling og vækst. Det jysk-fynske erhvervssamarbejde mener, at de jysk-fynske vækstfora med fordel kan samarbejde på mange områder, eksempelvis at rette op på det forhold at kun 30 øre af hver krone af de offentlige ressourcer til højere uddannelse og forskning går til Jylland-Fyn.

Regionsformand Carl Holst mener, at ”varetagelsen af vestdanske interesser over for Folketing, regering, centraladministration, EU m.fl.skal være et ligeværdigt partnerskab mellem region, kommuner, erhvervslivets og arbejdsmarkedets organisationer samt videninstitutioner”.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

  • Regionsformand Bent Hansen, Region Midtjylland: 4031 3707
  • Formand for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde Johannes Flensted-Jensen, amtsborgmester, Århus Amt: 2084 0352
  • Borgmester Egon Pleidrup, formand for Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland: 2178 1249
  • Regionsformand Carl Holst, Region Syddanmark: 4032 5210

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring