Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Debat om sundhedsaftaler kom godt fra start

12. september 2006 

Med 19 oplægsholdere på programmet blev både den kommunale, regionale og lægefaglige vinkel sat på dagsordenen, da der i går blev drøftet mål og arbejdsgrundlag for første generation af sundhedsaftaler mellem RegionSyddanmark og regionens 22 kommuner.

Over 200 deltog i konferencen, der fandt sted på Hotel Comwell Kolding, og blandt oplægsholderne var der bred enighed om, at det er vigtigt, at alle, er med i processen om sundhedsaftalerne.

"Som borger skal man opleve, at indsatsen hos den praktiserende læge, på sygehuset og i kommunerne hænger godt sammen", sagde formand Bo Libergren (V) fra det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg i Region Syddanmark, der åbnede konferencen.

Også udvalgets næstformand Karl K. Knudtzen (V) vil have borgeren i centrum.

"Missionen med sundhedsaftalerne er, at skabe sammenhæng for borgerne og sikre at vi får et forbedret sundhedsvæsen", sagde Karl K. Knudtzen.

Sundhedsdirektør Jane Kraglund fra Region Syddanmark mente, at det er vigtigt, at man laver nogle fælles aftaler, hvor også er plads til specifikke ønsker, hvis nogle kommuner har behov for det.

"Det at vi har en fælles proces, er afgørende for at få en aftale, der er forankret i både kommuner og regionen. Vi er nødt til at tænke på, at vi får nogle aftaler, der er fremtidsrettede og som kan bruges i fællesskab.

Der skal være plads til dynamik og udvikling, så sundhedsaftalerne ikke bliver en stopklods", sagde Jane Kraglund.

Som repræsentant fra kommunerne startede Arne Nikolajsen fra Esbjerg Kommune med at smide jakken for at symbolisere, at kommunerne skal i arbejdstøjet.

"Vi er ikke nær så forberedte som regionen, som er et skridt foran. Derfor skal vi i arbejdstøjet", sagde Arne Nikolajsen, der er direktør for sundhed og omsorg i Esbjerg Kommune.

Som flere andre mente han, at det er en udfordring at gøre sundhedsaftalerne til fælles ejerskab overfor regionens kommuner.

"Det er vigtigt, at få fælles ejerskab i sundhedsaftalerne, fordi ellers løber vi hver vores vej, og så bliver aftalerne ikke til noget. Det punkt står meget højt hos mig og derfor er jeg også nødt til at agere stopklods, for at sikre at alle kommuner er med", sagde Arne Nikolajsen.

Også Poul Sigh, der er formand for Lægekredsforeningen for Syddanmark talte om medejerskab. "Der skal være en dialog på alle planer, ellers kommer det ikke til at fungere. Derfor er det vigtigt at få lægerne med, fordi ellers føler de ikke medejerskab for sundhedsaftalerne", sagde Poul Sigh.

Kontorchef Lone de Neergaard fra Sundhedsstyrelsen forklarede, at det lovmæssigt er pålagt, at kommuner og regioner samarbejder om indsatsen på sundhedsområdet, og derfor skal der udformes sundhedsaftaler. Det er ud fra målsætningen, at kommunerne og regionen i fællesskab skal stå som garant for at skabe sammenhæng mellem tilbudene på sundhedsområdet overfor borgerne.

"Det er vigtigt, at man gør sig klart, hvad kommunen tager sig af og hvad regionen tager sig, og at man sikrer sammenhængen og kvaliteten i mellem de to systemer", sagde Lone de Neergaard.

Regionen modtager løbende forslag fra kommuner i løbet af efteråret og ved årsskiftet sætter man forhandlingerne i gang, således at der per 1. april 2007 er indgået 22 aftaler. Det var dog enighed om, at der udtrykkeligt er tale om første generations-aftaler.

"Vi tror ikke, at vi per 1. april næste år er nået i mål. Det er en proces, der når ud over den dato", sagde Jane Kraglund.

 

Yderligere oplysninger

Regionsrådsmedlem Bo Libergren, formand for det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg i Region Syddanmark, telefon 29 20 18 00.

Peter Simonsen, afdelingschef i afdelingen for kommunesamarbejde, telefon 65 56 12 21.

Fakta om sundhedsaftaler

Et af de centrale punkter i sundhedsloven er opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner. Loven forklarer den ændrede opgavefordeling, der er en konsekvens af strukturreformen.

Staten fastlægger uændret de overordnede rammer, mens kommunerne varetager de borgerrettede opgaver, og regionerne får ansvaret for sygehus- og praksissektoren. Regionen og kommunerne skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Der skal indgås sundhedsaftaler på følgende seks områder:

  • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
  • Indlæggelsesforløb
  • Træningsområdet
  • Hjælpemiddelområdet
  • Forebyggelse og sundhedsfremme
  • Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Sundhedsaftalerne skal senest per 1. april næste år sendt til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring