Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Unge syddanskere smager på fremtiden

18. oktober 2006 

Næsten 1000 elever i afgangsklasser på gymnasier og VUC’er i Region Syddanmark bruger i uge 43 tre dage på at ’smage’ på en videregående uddannelse. Det er et led i regionens forsøg på at få flere til at starte på en videregående uddannelse og forebygge, at de unge vælger forkert.


De unge syddanskere deltager i Region Syddanmarks brobygning imellem de gymnasiale ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

20 videregående uddannelsesinstitutioner i regionen byder de unge inden for i dagene 23.-25. oktober. Eleverne i de gymnasiale afgangsklasser har kunnet vælge imellem 140 forskellige brobygningsforløb.

Hver uddannelse har tilrettelagt et tre-dags introduktionsforløb, hvor de unge får indblik i uddannelsen med mulighed for at snuse til miljøet og møde undervisere og studerende.

Målet er at styrke lysten til at starte på en videregående uddannelse, når deltagerne afslutter deres ungdomsuddannelse til sommer. For andre kan deltagelse i brobygnings-projektet medvirke til, at de vælger den rigtige uddannelse første gang, så færre må vælge om eller dropper helt ud af uddannelsessystemet.

Flere skal uddannes mere
Projektet er et led i Region Syddanmarks uddannelses-strategi. Flere skal uddanne sig mere, hvis Region Syddanmark skal klare sig i den nationale og globale konkurrence.

- At løfte uddannelsesniveauet i en hel region må nødvendigvis være et langtidsprojekt. Dette års brobygnings-projekt er den spæde begyndelse, for at vi kan komme hurtigt i gang, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Projektet er udviklet i samarbejde med de fire syddanske amter, Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland samt regionens mange uddannelsesinstitutioner.

De 140 brobygningsforløb i projektet fordeler sig på 20 videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark.

Over 700 unge er optaget på brobygning på en af de mange uddannelser, som Syddansk Universitet deltager med. Universitetet i Odense modtager 620. De øvrige fordeler sig på universitets afdelinger i Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

Interesserede kan læse om projektet og se beskrivelser af programmerne på www.studenterbroen.dk

Yderligere kommentarer kan fås hos

 • Regionsrådsformand Carl Holst. Tlf. 4032 5210.
 • Udviklingsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen. Tlf. 5151 9111.
 • Formand for arbejdsgruppen, rektor Jesper Vildbrad, Svendborg Gymnasium. Tlf. 6221 3141.

Fakta-oplysninger

Kirsten Hahn Larsen, Studievalg Sydjylland. Tlf. 3071 4691.
Merete Schrøder, Brobygningssekretariatet. Tlf. 7433 5226.
Kirsten Bruhn, Brobygningssekretariatet. Tlf. 7433 5230.

 

Baggrundsoplysninger

Uddannelse er vigtig for Region Syddanmark

Kommunalreformen har tildelt regionerne en koordinerende rolle i forhold til ungdomsuddannelserne fra 2007.

Allerede nu har regionsrådet i Region Syddanmark iværksat et storstilet brobygningsprojekt med sloganet: Smag din fremtid.

Det er et supplement til eksisterende vejledningsaktiviteter. Målet er at kvalificere unges valg af uddannelse og at få flere til at vælge en videregående uddannelse.

Initiativet markerer, at regionsrådet anser uddannelse som et vigtigt politikområde af stor betydning for regionens udvikling.

Flere skal uddanne sig mere
Flere skal uddanne sig mere for at Danmark kan holde sig i det globale førerfelt. Det handler bl.a. om øget motivation til uddannelse og effektiv vejledning, så flere får øje på de mange muligheder.

Det gælder ikke mindst i Region Syddanmark, hvor:

 • 20% af en ungdomsårgang ikke får en kompetencegivende uddannelse.
 • 30% af arbejdsstyrken ikke har en kompetencegivende uddannelse ud over folkeskolen og det almene gymnasium.

I det syddanske vækstforums oplæg til erhvervsudviklingsstrategi, som skal vedtages inden årsskiftet, er ét af indsatsområderne brobygning mellem uddannelsesstederne. Det skal sikre nemmere overgange fra en uddannelse til en anden.

Uddannelse er en vigtig del af den regionale udviklingsstrategi. Region Syddanmark satser på at tiltrække flere med en videregående uddannelse, fordi det kan være med til at tiltrække flere vidensarbejdspladser, som er kilden til fremtidens vækst.

Det forudsætter gode uddannelsesmuligheder i regionen. En undersøgelse fra Karrierecentret på Syddansk Universitet viser, at næsten hver anden færdiguddannet kandidat fortsætter deres karriere i en virksomhed i den syddanske region.

Brobygningsprojektet gennemføres af Region Syddanmark i samarbejde med de fire syddanske amter samt Studievalg Sydjylland og Studievalg Fyn. Modellen er udviklet i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Regionsrådsformand Carl Holst (V):
-Jeg glæder mig sammen med regionsrådet over, at så godt som alle gymnasiale og videregående uddannelsesinstitutioner i regionen har sagt ja til at deltage.

- Uddannelsesinstitutionerne har grebet bolden og brugt mange ressourcer på at udvikle gode forløb på de unges præmisser. Det er virkelig flot, at vi når op på, at de unge kan vælge imellem 140 brobygningsforløb.


Fakta om brobygning i Region Syddanmark

Brobygningen er et vejlednings- og undervisningstilbud over tre dage på en videregående uddannelse, som den unge selv vælger. Der er fokus på uddannelsens indhold, krav, undervisningsform, studiemiljø, studiekammerater m.v.

Dette års brobygning gennemføres under sloganet ’ Smag din fremtid’.

Regionsrådet har bevilget 450.000 kr. til projektet.

Omkring 70 gymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner og 20 videregående uddannelsesinstitutioner i regionen deltager.

1000 elever fra de gymnasiale afgangsklasser får mulighed for at deltage. Der kan vælges imellem ca. 140 videregående uddannelser, heraf ca. 50 på Syddansk Universitet.

Mål:

 • Få flere unge i gang med en videregående uddannelse.
 • Inspirere de unge i deres uddannelsesvalg, så frafaldet bliver mindre.
 • Skabe overblik over nogle de mange videregående uddannelser i de unges nære omgivelser.

www.studenterbroen.dk er en portal med information om brobygningsforløbet og præsentation af de mange tilbud.

Antallet af pladser ventes udvidet i de kommende år.


Regionsrådets opgaver på uddannelsesområdet

Med kommunalreformen overtager staten ansvaret for gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (VUC). De bliver selvejende institutioner med egne bestyrelser.

Regionen skal i samarbejde med de selvejende institutioner:

 • Koordinere ungdomsuddannelserne vedr.:
  • Geografisk placering af uddannelsestilbud.
  • Kapacitet.
  • Sikring af et tilstrækkeligt og varieret udbud.
 • Koordinere grundlæggende voksenuddannelse med VUC’erne vedr.:
  • Geografisk placering af uddannelsestilbud.
  • Kapacitet.
  • Sikring af et tilstrækkeligt og varieret udbud.
 • Yde tilskud til udvikling af uddannelsesinstitutioner.

Regionens koordineringsopgave omfatter:

 • Gymnasier.
 • Hf-kurser.
 • Htx (teknisk gymnasium).
 • Hhx (handelsgymnasium).
 • VUC
 • Erhvervsskolernes grundforløb.
 • Grunduddannelsen til landmænd.
 • Grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring