Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Ny lægevagt i Region Syddanmark uden de store ændringer

2. november 2006 

For borgerne i Region Syddanmark bliver der ét telefonnummer at huske, når de fremover har brug for akut lægehjælp fra lægevagten om aftenen og i weekenderne.

Det fremgår af et forslag til en ny samlet lægevagtordning i Region Syddanmark, som forventes at træde i kraft senest 1. april 2007.

Regionsrådets arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet drøfter forhandlingsaftalen på et møde i dag.

”Vi er nået frem til en god ramme, der sikrer, at der ikke skal være nævneværdig ventetid på at komme igennem til en vagtlæge på telefonen og sikrer at ingen normalt skal vente mere end tre timer på at få en læge på sygebesøg – heller ikke i de tyndtbefolkede områder”, siger Bo Libergren (V), formand for arbejdsgruppen vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet.

”Det er første gang, vi har aftalt konkrete servicemål omkring for eksempel ventetid og afstand til en konsultation. Målene skal sikre, at vi kan levere en god service til dem, der har brug for en vagtlæge.”

Når man ringer til vagtlægen vil det som hidtil være en læge, der tager telefonen. Den visiterende læge, man får i røret, sidder i Odense, Kolding, Aabenraa eller Esbjerg. Alle opkald går så videre til nærmeste ledige læge.

Udover de læger, som tager telefonen på de fire visitationssteder, vil der hvert sted være tilknyttet et antal køre-konsultationslæger, som aflægger sygebesøg og tager de aftalte konsultationer ude omkring på samtlige vagtkonsultationer.

Der bliver vagtkonsultationer i forbindelse med visitationen i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg og derudover forventes konsultationer i Varde, Grindsted, Brørup, Ribe, Vejle, Fredericia, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Middelfart, Assens, Fåborg, Svendborg, Rudkøbing og Nyborg.

Konsultationerne i Give og Ringe nedlægges ifølge forslaget.

Der er som sagt aftalt servicemål for Lægevagten. Servicemålene skitserer, at der ikke må være nævneværdig ventetid på telefonisk kontakt til lægevagtsvisitationen, at alle patienter som hovedregel er sikret adgang til en vagtkonsultation indenfor en afstand af 30 km samt at sygebesøg/konsultation bør aflægges/afholdes inden for tre timer fra aftalen er indgået.

Patienterne bookes almindeligvis til en ca. tid i konsultationen.

Når den politiske arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet har drøftet forhandlingsaftalen i dag, går den videre til regionsrådet. Her behandles den på mødet den 9. november 2006 og sendes formentlig i høring. Det er planen, at den regionale vagtordning vedtages endeligt i regionsrådet den 14. december 2006 med henblik på at træde i kraft senest 1. april 2007.

Yderligere oplysninger:

Bo Libergren, formand for regionsrådets arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet, mobil 29 20 18 00.

Afdelingsleder Jenny Beck, telefon 79 88 66 80, mail: jb@ribeamt.dk

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring