Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kommentér forslaget til ny lægevagt

9. november 2006 

Langt størstedelen af borgerne i Region Syddanmark vil ikke opleve de store ændringer i forhold til i dag, når de fremover har brug for akut lægehjælp fra lægevagten om aftenen og i weekenderne.
I forbindelse med kommunalreformen overtager regionerne ansvaret for lægevagten, og i dag har Regionsrådet/forberedelsesudvalget sendt et forslag til en ny samlet vagtlægeordning i Region Syddanmark i høring.

Alle borgere i regionen har mulighed for at kommentere forslaget.
Det kan man gøre på en debatside på regionsyddanmark.dk. Der er også mulighed for at diskutere forslaget direkte med regionspolitikerne på deres blogs, som også ligger på regionens hjemmeside.
Alle indlæg og kommentarer bliver inddraget i den videre behandling af forslaget.
Sidste frist for at komme med kommentarer er 4. december.

Det forventes at den nye ordning kan træde i kraft senest 1. april 2007.

Den nye organisering indebærer blandt andet, at der bliver et fælles telefonnummer til lægevagten - uanset hvor man bor i Region Syddanmark.

”Som noget nyt er der skrevet konkrete servicemål ind i aftalen – om for eksempel ventetid og afstand til en konsultation”, siger Bo Libergren (V), formand for arbejdsgruppen vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet.

”Målene skal sikre, at vi kan levere en god service til dem, der har brug for en vagtlæge.”

Når man ringer til vagtlægen vil det som hidtil være en læge, der tager telefonen. Den visiterende læge, man får i røret, sidder i enten Odense, Kolding, Aabenraa eller Esbjerg. Alle opkald går så videre til nærmeste ledige læge.

Udover de læger, som tager telefonen på de fire visitationssteder, vil der hvert sted være tilknyttet et antal køre-konsultationslæger, som aflægger sygebesøg og tager de aftalte konsultationer ude omkring på samtlige vagtkonsultationer.

Der bliver vagtkonsultationer i forbindelse med visitationen i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg og derudover forventes konsultationer i Varde, Grindsted, Brørup, Ribe, Vejle, Fredericia, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Middelfart, Assens, Fåborg, Svendborg, Rudkøbing og Nyborg.
Konsultationerne i Give og Ringe bliver ikke benyttet så meget, så de nedlægges ifølge forslaget.

Der er som sagt aftalt servicemål for lægevagten. Servicemålene skitserer, at ni ud af ti ikke må vente mere end fem minutter i telefonen, at alle patienter som hovedregel er sikret adgang til en vagtkonsultation indenfor en afstand af 30 km samt at sygebesøg/konsultation bør aflægges/afholdes inden for tre timer fra aftalen er indgået.

Det er planen, at den regionale vagtordning vedtages endeligt i regionsrådet den 14. december 2006 med henblik på at træde i kraft senest 1. april 2007.

Når den nye ordning er vedtaget vil Region Syddanmark fortælle om den nye fælles lægevagt i en større info-kampagne.

Der er mulighed for at kommentere forslag til ny vagtlæge ordning på Region Syddanmarks hjemmeside – regionsyddanmark.dk – klik på banneret ”Ny vagtlæge – deltag i debatten” - http://www.regionsyddanmark.dk/wm202506

Man kan også diskutere forslaget med Bo Libergren på hans blog - http://blog.regionsyddanmark.dk/bopaabloggen

Der er selvfølgelig også mulighed at diskutere det med de andre regionspolitikere, på deres blogs.

Yderligere oplysninger:
Bo Libergren, formand for regionsrådets arbejdsgruppe vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet, mobil 29 20 18 00.

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, mobil 20 16 00 85.


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring