Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Super-bakterier skal rense forurenet jord

8. januar 2007 

Borgernes skattekroner bruges meget bedre ved at lade super-bakterier rense forurenede grunde. Det er et af forslagene som Region Syddanmark har sendt i høring.

De traditionelle rensemetoder virker ikke lige godt i alle jordtyper og på alle lokaliteter. Det er både dyrt og vanskeligt at rense industrigrunde under bygninger for jordforurening med gravemaskiner. Derfor introducerer Region Syddanmark nye rense-teknikker. Som nogle af de første herhjemme vil man varme forurenet jord op med elektroder, og lade super-bakterier spise sig igennem forurenede efterladenskaber.

Det fremgår af forslaget til indsats på jordforureningsområdet som Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget at sende i offentlig høring. Forslaget indeholder:

  • Et samlet budget og en samlet plan for opgaverne på jordforureningsområdet i 2007.
  • En prioritering af den indsats som Region Syddanmark vil udføre for egne midler i 2007.

Planen for 2007 bygger på hovedprincippet, at de forureninger, som udgør det største miljø- og sundhedsmæssige problem tages først.

Bakterier spiser forureningen

Regionen starter oprensning på 11 forurenede grunde i 2007, hvor der ikke tidligere er gjort en indsats. Blandt de 11 grunde er der to større forureninger ved tidligere renserier i Aarup og Odense. Her truer opløsningsmidler med at forurene værdifuldt drikkevand. På den ene grund skal der renses op ved at lade bakterier spise forureningen. På den anden grund skal der bores elektroder ned i jorden og sættes strøm til jorden, som så fjerner forureningen.

- Begge teknikker stammer fra USA og er ikke ret brugt herhjemme. Det her er langt bedre metoder og betyder, at vi bruger skattekronerne mere effektivt, siger Poul Weber (V), der er formand for det særlige politiske udvalg, der arbejder med jordforening i Region Syddanmark.

Den ene af rensningsgrundene ligger desuden under en bygning ved Knullen i Odense.

- Forureningen er svært tilgængelig. Alternativet er, at vi skulle grave op under bygningen. Men det er både kompliceret, dyrt og renser ikke op i samme omfang som de nye teknikker. Desuden holder vi en bygning i drift, forklarer Poul Weber.

For at sikre kontinuitet i opgaveløsningen gør regionen de undersøgelser og oprensninger færdige, som amterne ikke når at afslutte.

Det drejer sig bl.a. om en stor forurening ved Clip Rens i Røde Kro. Her truer opløsningsmidler fra et tidligere renseri med at ødelægge betydelige mængder drikkevand. Sønderjyllands Amt har sat ind over for forureningen tæt ved det tidligere renseri, men op til halvandet tons opløsningsmiddel er stukket af og spredt mere end to kilometer med grundvandet. Region Syddanmark får til opgave at undersøge og tage stilling til om der også skal gøres noget ved denne del af forureningen. Ligesom regionen skal afslutte indsatsen tæt ved renseriet.

Regionens driftsbudget til kortlægning, undersøgelser og oprensninger på forurenede grunde er på 37 mio. kr. i 2007. Der er tale om en aktivitetsnedgang på 14 procent i forhold til de nuværende amters aktivitetsniveau.

Den offentlige høring begyndte 3. januar 2007 og varer firer uger frem. Region Syddanmark ser frem til at modtage høringssvar. De vil blive behandlet i forbindelse med den endelige plan, som fremlægges til politisk vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse i marts 2007.

Yderligere oplysninger

  • Poul Weber (V), formand for den politiske arbejdsgruppe, der har ansvar for jordforening i Region Syddanmark,
    mobil 29 20 15 00.
  • Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber, Jordforureningsafdelingen, Region Syddanmark mobil 29 20 15 51.

Forslaget kan ses på www.regionsyddanmark.dk/jordforurening

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring