Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet annullerer udbud af sygehusbyggeri i Esbjerg

5. februar 2007 

Region Syddanmark har fra Ribe Amt overtaget ansvaret for byggeriet af en sengebygning ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Byggeriet var udbudt i licitation i slutningen af 2006. Under forberedelsen af den politiske behandling af sagen i Region Syddanmark blev regionen gjort opmærksom på et alvorligt problem i den måde, udbuddet var gennemført på.

Regionsrådets forretningsudvalg besluttede derfor at udsætte behandlingen af sagen for at få en juridisk vurdering af forløbet af udbuddet og af regionsrådets handlemuligheder.

Kammeradvokaten (Advokatfirmaet Poul Schmith) har nu vurderet sagen og konklusionen er klar: Udbudsforretningen er gennemført efter et forkert regelsæt, da udgifterne ved byggeriet i hele forløbet er vurderet til at ligge over tærskelværdien for EU-udbud på 39,3 mio. kr. Licitationen burde altså have været i EU-udbud.

Regionsrådet ville handle klart ulovligt, hvis det indgik kontrakter på grundlag af licitationen.

På den baggrund har regionsrådet på mødet i dag – på et lukket punkt - besluttet at annullere udbuddet.

"Regionsrådet har i dag været tvunget til at træffe denne beslutning", siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

"Men med den vurdering vores advokat har givet, var der ikke anden mulighed. Sagen må nu gå om. Jeg beklager meget at anlægsarbejdet ved Sydvestjysk Sygehus igen udsættes. Vi vil straks gå i gang med at forberede et nyt udbud, så forsinkelsen af byggeriet bliver mindst mulig".

Annullationen udløser erstatning til budgiverne for de udgifter, de har haft til at udarbejde deres tilbud.

Region Syddanmark er forpligtet til at iværksætte en undersøgelse af sagsforløbet med henblik på vurdering af et eventuelt erstatningsansvar over for Region Syddanmark for udgifterne, der følger af annullationen.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst, mobil 40 32 52 10.

Afdelingschef Ole Melsen, mobil 29 20 11 07.


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring