Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

På vej mod psykiatriens udviklingsplan

7. marts 2007 

Fredag den 9. marts 2007 taler blandt andet professor Keld Møller Pedersen, Syddansk Universitet om, hvilke udfordringer psykiatrien i Region Syddanmark står overfor. Tidligere statsminister, medlem af Europaparlamentet Poul Nyrup Rasmussen giver sit bud på psykiatriens kerneopgaver, set fra den pårørendes side.

På konferencen skal psykiatriens mange interessenter debattere, hvordan man i fællesskab løfter opgaven med at skabe den bedste psykiatri i Danmark. Psykiatrien møder forventninger og krav fra mange sider. Patienter, brugere og pårørende ønsker bedre service, sygehusejerne øget effektivitet, medarbejderne kræver ordentlige arbejdsforhold og afdelingerne har høje faglige krav til deres arbejde. Kun ved et tæt samarbejde kan opgaven løses.

Region Syddanmark har fra begyndelsen haft fokus på borgerens forventninger og på en sammenhængende service. På det psykiatriske område er kravene til sammenhæng for den enkelte sindslidende og de pårørende en særlig udfordring, fordi det ofte drejer sig om lange kroniske sygdomsforløb.

- Med en samlet udviklingsplan vil vi sikre, at den sindslidende borger møder en psykiatri kendetegnet ved kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for det særlige udvalg vedr. samarbejde med kommunerne på social- og psykiatriområdet.

Dagen vil veksle mellem oplæg og dialog i plenum og drøftelse i mindre grupper.
Foruden professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet og tidligere statsminister og medlem af Europaparlamentet, Poul Nyrup Rasmussen, er der bl.a. oplæg ved Claus Peters, som bringer ”En brugers syn på fremtidens psykiatri”. Dagen bindes sammen af tidligere TV-læge Peter Qvortrup Geisling.

210 deltager i konferencen. Det er repræsentanter for brugere og pårørende, praksissektoren, politikere, embedsmænd og fagfolk fra den kommunale socialpsykiatri og Region Syddanmark

Arbejdet med psykiatriens udviklingsplan er en proces

Første skridt mod psykiatriens udviklingsplan var en kortlægning af psykiatrien i Region Syddanmarks område. I samarbejde med Institut for Sundhedstjenesteforskning ved professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet er der udarbejdet en statusrapport, som giver et billede af regionens psykiatri på udvalgte temaområder og hvilke udfordringer de hver især lægger op til:

• Hvor mange psykisk syge er der i regionens område?
• Hvilken specialisering skal der arbejdes hen imod?
• Hvordan kan socialpsykiatrien se ud?
• Hvilken kvalitet og faglighed ønskes?
• Hvordan sikrer vi sammenhæng med kommuner og praksis?
• Hvordan rekrutterer vi dygtige medarbejdere?
• Hvad skal der til for at bedre psykiatriens omdømme?
• Hvordan samarbejder vi med brugere- og pårørende?

Statusrapportens hovedudfordringer er beskrevet i pjecen ”På vej mod psykiatriens udviklingsplan”

Efter udviklingsplankonferencen går faglige grupper i gang med specialeplanlægning i psykiatrien, samtidig med at der sættes et arbejde i gang omkring den fremtidige bruger- og pårørendepolitik i psykiatrien. Temagruppernes rapporter danner grundlag for politisk drøftelse og høringsproces i oktober-november 2007, så den samlede udviklingsplan kan blive klar inden udgangen af 2007.

Program for konferencen samt pjecen ”På vej mod psykiatriens udviklingsplan” er vedlagt pressemeddelelsen.
Den samlede statusrapport kan downloades fra www.regionssyddanmark.dk under psykiatri.

Konferencen finder sted på Hotel Scandic, Kolding, fredag den 9. marts 2007, kl. 9.00 – 16.00.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Bente Gertz Hansen, formand for arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på social- og psykiatriområdet, telefon 21 72 71 02

Konstitueret direktør Anders Møller Jensen, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 40 33 15 74

Afdelingsleder Torben Kyed Andersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 76 63 10 21/29 20 10 21

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring