Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Oprydning ved Kærgård Plantage går i gang i år

9. marts 2007 

Miljøminister Connie Hedegaard (C) og formand for Region Syddanmark Carl Holst (V) blev i dag enige om en plan, der betyder, at oprydningen efter forureningen ved Kærgård Plantage kan begynde allerede i år. De første trin i planen er rettet mod at bedre forholdene for ophold på stranden og i klitterne.

"Efter årtier hvor problemet bare har ligget uløst hen, er jeg naturligvis glad for, at vi nu kan gå i gang med oprydningen ved Kærgård Plantage. Da jeg blev miljøminister undrede det mig meget, at der ikke lå ét eneste bud på, hvordan forureningen kunne gribes an. Nu har vi fået tilvejebragt en løsning, så vi allerede i år kan komme i gang med oprydningen. Til gavn for miljø og sundhed, og således at gæster igen kan færdes på stranden. Jeg er meget glad for, at vi sammen med Region Syddanmark er blevet enige om en i første omgang otte-årig indsats. Det er særdeles positivt, at den nye region er sig sit miljøansvar bevidst", siger miljøminister Connie Hedegaard.

Også regionsformand Carl Holst er tilfreds med planen.
"Vi er tilfredse med, at vi nu er enige om, hvordan vi skal begynde en oprensning i Kærgård Plantage. Region Syddanmark er klar til at begynde oprensningsprojektet nu. Jordforurening er en vigtig indsats for Region Syddanmark, da et godt miljø er en forudsætning for det gode liv. I regionen prioriterer vi borgernes mulighed for friluftsliv og brug af naturen højt", siger Carl Holst.

Det er en tekniske arbejdsgruppe med fagfolk fra Region Syddanmark og Miljøstyrelsen, der er kommet med anbefalingerne til oprensningsindsatsen i Kærgård Plantage. Første trin i planen forventes påbegyndt i slutningen af 2007. Gravearbejdet forventes afsluttet inden turistsæsonen 2008 sætter ind, og skal bedre forholdene for ophold på stranden og i klitterne. Arbejdet indebærer:

  • Fjernelse af forurenet jord ved grube 1 og 2 i Kærgård Plantage
  • Fjernelse af kraftig forurening under grube 1 og 2 ved kemisk iltning. Denne aktivitet indledes med udførelse af en pilot-oprensning

Målet med indsatsen er at begrænse sundhedsmæssige risici i området knyttet til indånding af forurenet luft ved ophold over gruberne i klitterne og på stranden, kontakt med forurenet sand ved leg og ophold på stranden, kontakt med forurenet vand i strandrender ved ophold på stranden, samt lugtgener på stranden og i klitterne. Arbejdsgruppen skønner, at der vil blive fjernet ca. 200 tons klorerede opløsningsmidler og 160 tons kulbrinter.

Den foreslåede indsats vil løbe over 8 år, og kommer til at koste ca. 50 mio. kr. Udgiften fordeles med 50 procent til staten og 50 procent til Region Syddanmark.

Arbejdsgruppen skal nu arbejde videre med at få anbefalingerne gennemført.

Arbejdsgruppens rapport kan læses på http://www.regionsyddanmark.dk/wm210777

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber Region Syddanmark, tlf. mobil 29 20 15 51.
Kontorchef Palle Boeck, Miljøstyrelsen, tlf. 32 66 03 80.


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring