Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Strandvænget: Tilsynsrapport peger på problemer

23. marts 2007 

Rapporten fra det skærpede tilsyn på institutionen Strandvænget i Nyborg er nu klar. Tilsynet blev sat i værk af Region Syddanmark dagen efter TV 2-udsendelsen "Er du åndssvag?".

Rapporten har haft fokus på hus 15-18 og peger på, at der er sket ledelsessvigt på Strandvænget, især på afdeling 15-18, som i en periode i 2006 har manglet daglig ledelse. Desuden har reglerne for magtanvendelse ikke været overholdt – ikke alle episoder er indberettet, og de indberettede tilfælde er ikke efterbehandlet pædagogisk.

Tilsynet anbefaler at foretage en pædagogisk gennemgang af alle beboerne og at hæve aktivitetsniveauet for afdelingens beboere. Desuden peges på at en række handleplaner ikke er tilstrækkelig konkrete til at kunne anvendes i det daglige.

Endelig peges på at de fysiske rammer er utidssvarende bl.a. med små værelser uden eget bad og toilet.

"Denne rapport viser, at vi bedømte situationen rigtigt, da vi skiftede lederen af Strandvænget ud", siger regionsrådsformand Carl Holst (V), der sender rapporten og dens anbefalinger til Strandvængets konstituerede forstander Carsten H. Lund.

"Jeg tager denne kritiske rapport meget alvorligt, og vi er i gang med at se på, hvordan de problemer, rapporten peger på, kan imødegås i den praktiske hverdag", siger Carsten H. Lund.

"Nu vil vi desuden diskutere rapporten med ansatte og pårørende og benytte anledningen til at diskutere, hvordan den handlingsplan, vi er gået i gang med, hænger sammen med rapportens anbefalinger."

Inden sommerferien skal Carsten H. Lund og Litha Tiufkær, der er konstitueret viceforstander, sammen med regionens handicapafdeling levere et oplæg til, hvordan Strandvænget kan udvikle sig i fremtiden med hensyn til opdeling og indretning.

Forretningsudvalget udtalte allerede 28. februar 2007 en kritik af det generelle tilsyn, der er ført fra Fyns Amts side, og betonede kraftigt, at der skal ske en styrket udvikling af det pædagogiske udviklingsarbejde samt udvikling af et kvalificeret og fagligt kompetent tilsyn. Begge dele vil Regionsrådet få lejlighed til at diskutere på regionsrådsmødet 16. april.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst, mobil: 40 32 52 10

Konstitueret forstander på Strandvænget, Carsten H. Lund, mobil: 30 31 82 53

Fakta:

Tilsynsrapport og Strandvængets tiltag er vedhæftet denne mail.

I perioden 21. februar til 15. marts har to chefkonsulenter fra Region Syddanmark haft Strandvænget under lup.

Der har været særligt fokus på hus 15-18, hvor institutionens svageste beboere bor. Her har man set på de fysiske rammer, beboersammensætningen, de ansattes uddannelsesbaggrund, de pædagogiske metoder, informationsniveauet, kommunikation, de administrative retningslinjer, mødestruktur, kontakten med pårørende og økonomi.

Tilsynet har bl. a bestået af:

Samtaler med otte ansatte, tillidsrepræsentanten fra hus 15-18, en gruppekoordinator og afdelingslederen.

Der er gennemført fokusgruppeinterview med Strandvængets afdelingsledere.

15 pårørende til beboere i hus 15-18 er interviewet.

Fire uanmeldte besøg i husene 15-18.

Stikprøver af handleplaner, magtindberetninger og apv-skemaer.

Referater af personalemøder fra det seneste år og

Dagsrapporter er gennemgået.

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring