Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilPressemeddelelserpilArkiv for pressemeddelelserpilPressemeddelelser 2007pilPressemeddelelser før august 2007pilDen kommende sygehusstruktur i Region Syddanmark: Hvilke modeller skal undersøges nærmere

Den kommende sygehusstruktur i Region Syddanmark: Hvilke modeller skal undersøges nærmere

13. april 2007 

Skal Region Syddanmark fremover have fire, fem eller seks sygehuse, der modtager akutte patienter?

Det skal de 41 regionsrådsmedlemmer endeligt afgøre på regionsrådsmødet den 3. december i år. Tiden indtil da skal bruges på at arbejde sig frem til en hensigtsmæssig sygehusstruktur gennem analyser og diskussion med borgere og kommuner og fagfolk på sygehusene.

Direktionen i Region Syddanmark fremlægger nu forslag til en række modeller for, hvordan sygehusstrukturen kan indrettes fremover. Disse modeller bliver fremlagt første gang for regionsrådets særlige udvalg for akut-betjening den 17. april og derefter i regionsrådet den 7. maj. Regionsrådspolitikerne skal beslutte, hvilke modeller administrationen skal analysere videre på.

"Jeg vil gerne understrege, at vi på nuværende tidspunkt er i en undersøgelsesfase. Intet er endnu besluttet, og mulighederne er mange", siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for det særlige udvalg, der arbejder med den fremtidige sygehusstruktur.

"Jeg synes, det er et godt oplæg, hvor jeg kan se en fornuftig sammenhæng mellem vores politiske arbejde med høringssvaret til Sundhedsstyrelsen og det oplæg, vi nu bliver præsenteret for".

I regionsrådet er der bred enighed om det overordnede mål for en ny sygehusstruktur. Det skal fremover være sådan, at akutte patienter døgnet rundt bliver modtaget af et team af speciallæger og andet sundhedsfagligt personale – der er klar til at diagnosticere og iværksætte behandling med det samme.

En forbedret og styrket behandling af akutte patienter betyder, at den akutte behandling skal samles på færre enheder end i dag, hvor der modtages akutte patienter på 14 ud af regionens 18 sygehuse.

Nogle patienter får derfor længere til det nærmeste akut-sygehus, men til gengæld går den specialiserede behandling i gang, så snart patienten ankommer til sygehuset. Når den akutte behandling samles på færre sygehuse, påvirkes hele sygehusstrukturen i Region Syddanmark.

Regionsrådet har – i forbindelse med sit høringssvar til Sundhedsstyrelsen - fastlagt en tidsplan for det videre arbejde med akut-planlægningen.

Det er i overensstemmelse med denne tidsplan, at der nu sættes gang i en analyse af fordele og ulemper ved forskellige sygehus-modeller. De overordnede modeller, der foreslås analyseret nærmere, er:

Modeller med fire akut-sygehuse, tre par-sygehuse og fire sammedags-sygehuse

Akut-sygehuse: Odense og Esbjerg

Akut-syge eller par-sygehuse: Vejle eller Kolding, Aabenraa eller Sønderborg

Par-sygehus: Svendborg (til Odense)

Sammedags-sygehuse: Nyborg, Grindsted, Fredericia og Haderslev

Modeller med fem akut-sygehuse, to par-sygehuse og fire sammedags-sygehuse

Akut-sygehuse: Odense, Svendborg og Esbjerg

Akut-syge eller par-sygehuse: Vejle eller Kolding, Aabenraa eller Sønderborg

Sammedags-sygehuse: Nyborg, Grindsted, Fredericia og Haderslev

Modeller med seks akut-sygehuse, et par-sygehus og fire sammedags-sygehuse

Akut-sygehuse: Odense, Svendborg, Esbjerg, Vejle og Kolding

Akut-syge eller par-sygehuse: Aabenraa eller Sønderborg

Sammedags-sygehuse: Nyborg, Grindsted, Fredericia og Haderslev

Fælles for alle modellerne

Friklinik i Give

Regionale funktioner i Middelfart

Uændret Ø-beredskab på Ærø

Fælles for modellerne er, at det skal overvejes, hvad der skal ske med en bygningsmæssig overskudskapacitet som følge af en forventet udbygning af akut-sygehusene. Overvejelserne samler sig om sygehusene i Faaborg, Ringe, Brørup og Tønder.

Orientering:

I forbindelse med regionsrådsmødet mandag 16. april vil sundhedsdirektør Jens Elkjær orientere regionsrådsmedlemmerne om modellerne. Pressen er velkomne til at overvære dette.

Tidsplan:

Ifølge den fastlagte tidsplan er næste trin i processen, at regionsrådet sender de modeller, der er politisk opbakning til, i bred offentlig høring fra den 25. juni til den 20. august.

Herefter vil de politiske udvalg i regionen og i sidste ende regionsrådet melde et endeligt forslag til en ny sygehus-struktur ud.

Forslaget sendes i høring den 1. oktober til den 1. november, og på regionsrådsmødet den 3. december træffer regionsrådet en endelig beslutning om den fremtidige sygehus-struktur i Region Syddanmark.

Yderligere oplysninger:

Poul-Erik Svendsen, formand for det særlige udvalg vedrørende tilrettelæggelse af akutbetjeningen, mobil 29 20 12 00.

Bent Poulsen, næstformand for det særlige udvalg vedrørende tilrettelæggelse af akutbetjeningen, mobil 29 60 07 47.

Jens Elkjær, sundhedsdirektør, mobil 29 46 71 25.

Se mere om akut-debatten på www.regionsyddanmark.dk

Ordforklaring:

Akut-sygehus: Sygehus med akutte patienter inden for mange specialer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Et akut-sygehus har også planlagte indlæggelser og ambulant aktivitet.

Par-sygehus:

Sygehus med visse typer akutte medicinske patienter samt planlagte indlæggelser og ambulant aktivitet.

Sammedags-sygehus:

Sygehus primært med ambulant aktivitet og eventuelt planlagte indlæggelser inden for enkelte specialer.

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring