Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vi bruger råstoffer som aldrig før

2. maj 2007 

Til redaktionen

Yderligere oplysninger om nedenstående

  • Udvalgsformand Poul Weber. Tlf. 7663 1500. Mobil: 2920 1500.

  • Planlægger Andreas Blinkenberg, råstofkontoret. Tlf. 7663 1954.
  • www.regionsyddanmark.dk (brug vedhæftede link)

Venlig hilsen

Kommunikation

v/Ove Kristiansen

Tlf. 7663 1867/2920 1867.

 

Region Syddanmark efterlyser idéer til regional råstofplan. Regionsrådet skal have forslag klar inden årsskiftet.

Vi bruger råstoffer som aldrig før. Det økonomiske opsving har givet et byggeboom, som betyder, at vi i 2005 brugte 50% flere råstoffer end i 1994.

Samtidig stiger trafikken og skaber behov for at udbygge vejnettet. Selv om vejmyndighederne gør, hvad de kan for at spare på råstofferne, kan man forudse, at det bliver svært at skaffe råstoffer nok i fremtiden.

Det er derfor en vigtig opgave, Region Syddanmark står overfor, når man nu skal i gang med at lave en råstofplan. Det er den, som kommer til at styre, hvor der i de kommende år kan udvindes sand, grus, sten og ler m.v.

- Vi forventer derfor stor interesse for planlægningen fra råstoferhvervet, myndigheder og organisationer, siger formanden for regionsrådets særlige udvalg for Trafik og miljø, Poul Weber (V).

- Der er sikkert også mange borgere, der føler sig direkte eller indirekte berørt af udvindingen. De reagerer forhåbentlig ved at sende os forslag og idéer, siger Poul Weber.

Der er mulighed for at aflevere kommentarer, forslag og idéer fra 7. maj og frem til 2. juli 2007.

Indgreb i landskaber eller mere tung transport

Valget står imellem at gøre indhug i landskaber, som nogle mener bør bevares, eller at køre langt med råstofferne og dermed øge den tunge transport endnu mere på landevejene.

Andre centrale spørgsmål, som regionsrådet skal tage stilling til, er f.eks.: Hvordan økonomiserer vi med forbruget af råstoffer på et bæredygtigt grundlag, så der også er råstoffer til fremtidige generationer? Hvorledes tager vi hensyn til naboer til råstofgrave? Kan vi skabe mere natur og friluftsliv i graveområderne?

Offentlige møder

Baggrundsoplysninger kan ses på regionens hjemmeside www.regionsyddanmark.dk eller kan rekvireres på tlf. 7663 1972/epost: ina.ellermann@regionsyddanmark.dk

I bliver to offentlige møder inden sommerferien med deltagelse af planlæggere fra regionen og politikere fra regionsrådets særlige udvalg for trafik og miljø.

Møderne holdes på Vissenbjerg Storkro i Vissenbjerg torsdag 31. maj 2007, og på Best Western i Vejen fredag 1. juni 2007.

Fakta

Regionerne skal udarbejde råstofplaner, der kortlægger og udpeger indvindingsområder.

Ved råstoffer på landjorden forstås sand, grus, sten ler, moler, kridt tørv, muld og lignende forekomster.
Forslaget til den første råstofplan skal offentliggøres inden den 1. januar 2008.

 

 

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring