Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatrien mærker forandringens vinde

26. juni 2007 

Der er mange hensyn at tage og mange udfordringer at tage højde for, når fremtidens psykiatri i Region Syddanmark skal planlægges. Det fremgik med al ønskelig tydelighed af tirsdagens interessent-topmøde i Fredericia.

Dagen efter, at regionsrådet sendte planen for fremtidens psykiatri i høring, var 160 af psykiatriens mange samarbejdspartnere mødt op, for at sætte debatten i gang.

- Forandringens vinde blæser. Endnu engang skal vi have fokus på, at alt det vi gør, sker af hensyn til den enkelte psykisk syge. Kun ved at samarbejde og koordinere indsatsen, kan vi skabe den røde tråd i vores tilbud til de psykisk syge borgere i Region Syddanmark, lød det fra regionsrådsformand Carl Holst (V) i hans velkomst.

Fremtidens psykiatri – handler især om ambulant psykiatri

Merete Nordentoft, Psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital, lagde ud med at tale, om hvad ambulant psykiatri egentlig er for en størrelse.

Hun fortalte, at det især handler om at indse, at patienterne uanset hvad vil tilbringe den største del af deres tid i eget hjem.  Og det skal man hjælpe dem med!

Det skal ske ved at have en lokalbaseret psykiatri med en række specialiserede tilbud, især opsøgende psykoseteams, OPUS.

Merete Nordentoft lagde også vægt på at kvalitet kræver øget specialisering.

- Og specialisering kræver en vis størrelse, så det enkelte team ikke bliver for sårbart overfor sygdom, ferie og almindelige udskiftning blandt personalet. Også i forhold til at få en ledelse med gennemslagskraft, er det vigtigt, at enhederne ikke bliver for små.

Mange patienter med psykisk lidelse

Praktiserende læge Halvard Skott fortalte, at 30% af alle konsultationer har en eller anden psykisk dimension, og at 8 % er af alle konsultationer handler om patienter med en egentlig psykiatrisk diagnose.

Det betyder, at han dagligt har 2 patienter i sin praksis som er egentlig psykiatriske patienter, som fx er i efterbehandling hos sin egen læge.

Den praktiserende læge er altså en vigtig aktør på den psykiatriske scene.

Halvard Skott oplever, at planen for fremtidens psykiatri på god måde beskriver, hvordan samarbejdet mellem psykiatrien og den praktiserende læge kan forbedres.

- Hvis planen for fremtidens psykiatri gennemføres som beskrevet, vil det betyde en klar forbedring i samarbejdet.

- Vi kan så få en hurtig vurdering af patienten. Psykiatrien bliver mere fleksibel. Og psykiatrien i Region Syddanmark vil fremstå med et ensartet tilbud på et højt fagligt niveau.

Advarsel mod overdreven specialisering

Ledende overlæge Gunnar Jessen, psykiatrisk afdeling i Svendborg, fremhævede, at der i de kommende år bliver mangel på psykiatere, som har specialiseret i ældrepsykiatri.

For gerontopsykiatrien kan den allervigtigste udfordring i de kommende år derfor blive, at vise gerontopsykiatri som et spændende og udfordrende fag.

- Ellers kan vi ikke tiltrække unge psykiatere til faget. Det er nødvendigt, når vi ved, at andelen af ældre vil stige i den kommende 10–20 år.

- Derfor skal vi måske passe på med for meget specialisering, for det vil være almenpsykiatere, som i perioder skal tage sig af de ældre patienter med psykiatriske lidelser, understregede Gunnar Jessen.

Brugerne har fokus på nærhed

I den afsluttende paneldebat var en række emner til debat. Fra brugerside var der især spørgsmål til nærhed.

Mange spurgte, om det virkeligt er muligt at fastholde nærhed, når der sker en centralisering.

Også den manglende omtale af de ikke-psykotiske patienter blev bemærket.

Der var beske kommentarer fra brugerside til det, som bliver opfattet som en tilbagevenden til tidligere tiders store psykiatriske sygehuse.

Forebyggelse og traumer

Der blev også spurgt til forebyggelse.

Panelets repræsentant fra Vejle Kommune, Kit Kielstrup kunne fortælle, at forebyggelse er et kommunalt anliggende, og at netop forebyggelse får en væsentlig plads i kommunens psykiatriplan.

CETT, Center for traume- og torturoverlevere, savner, at flygtninge og indvandre nævnes i psykiatriplanen. Der er en klar overrepræsentation af denne gruppe borgere blandt de psykisk syge.

Repræsentanten fra CETT fandt det vigtigt at denne gruppe nævnes, fordi problemer her ofte involverer en hel familie, og dermed også børnene.

Regionen ønsker masser af høringssvar

Dagens debat viste med al tydelighed, at mange har vigtige holdninger til psykiatri.

Formand for regionsrådet særlige udvalg for social og psykiatri Bente Gertz Hansen (S) sluttede af med at opfordre alle til at deltage i debatten i høringsperioden.

- Send høringssvar ind, så vi politikere kan få det bedst mulige grundlag for at tage den bedste beslutning om fremtidens psykiatri til gavn for psykiatrien, lød hendes opfordring.

 

Læs mere om fremtidens psykiatri - brug vedhæftede link

Læs mere om interesent-topmødet - brug vedhæftede link

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring