Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Nye fund af kviksølv i Kærgård Plantage påvirker ikke tidsplanen

6. august 2007 

Fundene af kviksølv og andre metaller i Kærgård Klitplantage vil ikke påvirke den tidsplan, som er aftalt mellem Region Syddanmark og Miljøministeriet for oprensningen. Det fremgår af en redegørelse som nu er udarbejdet af Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark.

”Det høje indhold af kviksølv og andre metaller er overraskende og gør behandlingen af den forurenede jord mere bøvlet og kompleks”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

”Vi regner dog ikke med, at de nye fund får indflydelse på den tidsplan, som jeg har aftalt med miljøminister Connie Hedegaard. Det vil sige, at opgravningen af grube 1 og 2 er færdig inden badesæsonen 2008.”

Tidsplan for opgravningen

Region Syddanmark og Miljøstyrelsen arbejder tæt sammen om de tekniske løsninger for at få renset op i Kærgård Plantage. De høje indhold af kviksølv og andre metaller blev påvist i begyndelsen af juli måned i forbindelse med forberedelsen af opgravning af kraftig forurening ved grube 1 og 2.

Fundene blev offentliggjort med det samme, sådan at de, der havde interesse i at byde på oprydningsarbejdet, vidste, hvad opgaven består i. Fristen for at byde var 18. juli 2007.

Efter fristens udløb har Region Syddanmark og Miljøstyrelsen i fællesskab udvalgt de firmaer, som i den kommende tid skal give tilbud på oprensningen. Lige nu er projekteringen og tilbudsmaterialet ved at blive gjort færdigt. Det er derfor ikke muligt at give et kvalificeret bud på, hvad prisen bliver. Det må afvente de endelige tilbud fra de jordrensere, som er prækvalificerede. Oplysning om tilbudene - og dermed prisen - sker omkring den 20. oktober.

Tilladelse til deponering af kviksølvholdigt spildevand

Miljøstyrelsen er i gang med at vurdere om Grindstedværket A/S havde tilladelse til, at deponere spildevand med kviksølv i Kærgård Plantage. Region Syddanmark var som bekendt ikke myndighed dengang og kan derfor ikke udtale sig om ansvarsforholdet.

Fund af kviksølv ændrer ikke på den sundhedsmæssige risiko

De nye fund af tungmetaller i gruberne betyder ikke, at forureningen nu udgør en større sundhedsrisiko end tidligere. Tungmetallerne findes under 1,5-3,5 meter jord. Det betyder, at man ikke kan komme i umiddelbar kontakt med dem. Hvis der mod forventning skulle ske en afdampning af kviksølv i grubeområdet, er der taget højde for det ved skiltning i området. Der er i samråd med embedslægen opsat skilte over alle seks gruber, hvor ophold frarådes.

Der er ikke tidligere analyseret for kviksølv i jord

Der er ikke tidligere analyseret for tungmetaller i jorden fra gruberne men udelukkende på et større antal prøver af grundvand, hvor der ikke er fundet kviksølv. Grunden til, at der ikke tidligere er analyseret for bl.a. kviksølv, er, at man har haft fokus på udsivning af forurening til klitfod og havet. Der er derfor fokuseret på at belyse den forurening, som transporteres med grundvandet, og der er derfor alene analyseret for mobile stoffer.

Efter beslutning om at grave jorden bort, blev det også relevant at bestemme indholdet af andre stoffer - herunder tungmetaller i de to gruber. Det er derfor først nu, at jordens høje indhold af kviksølv, kobber, bly mm er fundet. De højeste koncentrationer af kviksølv og andre tungmetaller er fundet i slamlaget ca. 1,5-3,5 meter under terræn. Der er formentlig tale om, at tungmetallerne er blevet tilbageholdt i slamlaget i forbindelse med udledningen af spildevand til gruberne. Region Syddanmark skønner, at der er ca. 2 tons kviksølv og 3,6 tons bly og kobber i grube 1 og 2.

Yderligere oplysninger:

Politiske spørgsmål: Regionsrådsformand Carl Holst, telefon 40 32 52 10.

Faglige spørgsmål: Områdechef Trine Korsgaard, telefon 76 63 15 60/29 20 15 60.

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring